2.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 60/140


Popravek Uredbe (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju

( Uradni list Evropske unije L 201 z dne 27. julija 2012 )

Stran 132, člen 78(1):

besedilo:

„1.   Države članice Komisiji do 16. januarja 2014 sporočijo:“

se glasi:

„1.   Države članice Komisiji do 16. novembra 2014 sporočijo:“.