26.6.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/15


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 543/2012

z dne 25. junija 2012

o izvajanju člena 11(1) Uredbe (EU) št. 753/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011 z dne 1. avgusta 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu (1) ter zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 1. avgusta 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 753/2011.

(2)

Odbor, ustanovljen v skladu z odstavkom 30 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1988 (2011), je 18. maja 2012 spremenil seznam posameznikov, skupin, podjetij in subjektov, za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Prilogo I k Uredbi (EU) št. 753/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 753/2011 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 25. junija 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 199, 2.8.2011, str. 1.


PRILOGA

Vnosi v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 753/2011 se za naštete osebe nadomestijo z vnosi, kot so navedeni spodaj.

A.   Osebe, povezane s talibani

1.

Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (alias (a) Shamsurrahman (b) Shams-u-Rahman (c) Shamsurrahman Abdurahman, (d) Shams ur-Rahman Sher Alam)

Naziv: (a) mula, (b) maulavi. Razlogi za uvrstitev na seznam: namestnik ministra za kmetijstvo talibanskega režima. Datum rojstva: 1969. Kraj rojstva: vas Waka Uzbin, okrožje Sarobi, provinca Kabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Nacionalna matična št.: (a) 2132370 (afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira)), (b) 812673 (afganistanska nacionalna osebna izkaznica (tazkira)). Druge informacije: (a) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (b) vpleten v trgovino s prepovedanimi drogami, (c) pripadnik plemena Ghilzai. Datum uvrstitve na seznam ZN:23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Junija 2007 je bil Shams ur-Rahman Sher Alam kot član talibanov pristojen za provinco Kabul. Vodil je talibanske vojaške operacije v Kabulu in njegovi bližini ter sodeloval v številnih napadih.

2.

Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (alias (a) Obaidullah Akhund, (b) Obaid Ullah Akhund)

Naziv: (a) mula, (b) hadži, (c) maulavi. Razlogi za uvrstitev na seznam: minister za obrambo talibanskega režima. Datum rojstva: (a) približno leta 1968, (b) 1969. Kraj rojstva: (a) vas Sangisar, okrožje Panjwai, provinca Kandahar, Afganistan, (b) okrožje Arghandab, provinca Kandahar, Afganistan, (c) območje Nalgham, okrožje Zheray, provinca Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) bil je eden od namestnikov mule Mohammeda Omarja, (b) član talibanskega vrhovnega sveta, pristojen za vojaške operacije, (c) leta 2007 je bil aretiran in priprt v Pakistanu, (d) domnevno umrl marca 2010, (e) ženitno povezan z Salehom Mohammadom Kakarjem Akhtarjem Muhammadom, (f) pripadnik etnične skupine Alokozai. Datum uvrstitve na seznam ZN:25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ubaidullah Akhund je bil namestnik Mohammeda Omarja in član talibanskega vodstva, pristojen za vojaške operacije.

3.

Mohammad Jawad Waziri

Razlogi za uvrstitev na seznam: oddelek ZN na Ministrstvu za zunanje zadeve talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1960. Kraj rojstva: (a) okrožje Jaghatu, provinca Maidan Wardak, Afganistan, (b) okrožje Sharana, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (b) pripadnik plemena Wazir. Datum uvrstitve na seznam ZN:23. 2. 2001.

4.

Nazir Mohammad Abdul Basir (alias Nazar Mohammad)

Naziv: (a) maulavi, (b) sar mualim. Razlogi za uvrstitev na seznam: (a) župan mesta Kunduz, (b) namestnik guvernerja province Kunduz (Afganistan) v času talibanskega režima. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: vas Malaghi, okrožje Kunduz, provinca Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: domnevno umrl 9. novembra 2008. Datum uvrstitve na seznam ZN:23. 2. 2001.

5.

Abdulhai Salek

Naziv: maulavi. Razlogi za uvrstitev na seznam: guverner province Uruzgan v času talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1965. Kraj rojstva: vas Awlyatak, območje Gardan Masjid, okrožje Chaki Wardak, provinca Maidan Wardak, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) domnevno umrl leta 1999 v severnem Afganistanu, (b) pripadnik plemena Wardak. Datum uvrstitve na seznam ZN:23. 2. 2001.

6.

Abdul Latif Mansur (alias (a) Abdul Latif Mansoor (b) Wali Mohammad)

Naziv: maulavi. Razlogi za uvrstitev na seznam: minister za kmetijstvo talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1968. Kraj rojstva: (a) okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan, (b) okrožje Garda Saray, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) od maja 2007 član talibanske mreže Miram Shah Shura, (b) član talibanskega vrhovnega sveta in vodja politične komisije znotraj sveta leta 2009, (c) od leta 2010 talibanski poveljnik v vzhodnem Afganistanu, (d) od konca leta 2009 pripadnik talibanov, pristojen za provinco Nangarhar v Afganistanu, (e) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (f) pripadnik plemena Sahak (Ghilzai). Datum uvrstitve na seznam ZN:31. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Abdul Latif Mansur je bil maja 2007 član talibanskega sveta Miram Shah. Leta 2009 je bil talibanski guverner v senci province Nangarhar v Afganistanu, sredi leta 2009 pa vodja talibanske politične komisije. Maja 2010 je bil Abdul Latif Mansur višji poveljnik talibanov v vzhodnem Afganistanu.

7.

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias (a) Allah Dad Tayyab, (b) Allah Dad Tabeeb)

Naziv: (a) mula, (b) hadži. Razlogi za uvrstitev na seznam: namestnik ministra za komunikacije talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1963. Kraj rojstva: (a) okrožje Ghorak, provinca Kandahar, Afganistan, (b) okrožje Nesh, provinca Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: pripadnik plemena Popalzai. Datum uvrstitve na seznam ZN:25. 1. 2001.

8.

Zabihullah Hamidi (alias Taj Mir)

Razlogi za uvrstitev na seznam: namestnik ministra za visoko šolstvo talibanskega režima. Datum rojstva: leta 1958 ali 1959. Kraj rojstva: vas Payeen Bagh, okrožje Kahmard, provinca Bamyan, Afganistan. Naslov:območje Dashti Shor, Mazari Sharif, provinca Balkh, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum uvrstitve na seznam ZN:23. 2. 2001.

9.

Mohammad Yaqoub

Naziv: maulavi. Razlogi za uvrstitev na seznam: vodja agencije za informiranje Bakhtar (BIA) v času talibanskega režima. Datum rojstva: približno leta 1966. Kraj rojstva: (a) okrožje Shahjoi, provinca Zabul, Afganistan, (b) okrožje Janda, provinca Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) član talibanske kulturne komisije, (b) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (c) pripadnik plemena Kharoti. Datum uvrstitve na seznam ZN:23. 2. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Mohammad Yaqoub je bil od leta 2009 vodilni član talibanov v okrožju Yousef Khel v provinci Paktika.

10.

Mohammad Shafiq Ahmadi

Naziv: mula. Razlogi za uvrstitev na seznam: guverner province Samangan v času talibanskega režima. Datum rojstva: leta 1956 ali 1957. Kraj rojstva: okrožje Tirin Kot, provinca Uruzgan, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Datum uvrstitve na seznam ZN:23. 2. 2001.

11.

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias (a) Ahmad Jan Akhunzada (b) Ahmad Jan Akhund Zada)

Naziv: (a) maulevi, (b) mula. Razlogi za uvrstitev na seznam: guverner provinc Zabol in Uruzgan v času talibanskega režima. Datum rojstva: leta 1966 ali 1967. Kraj rojstva: (a) vas Lablan, okrožje Dehrawood, provinca Uruzgan, Afganistan, (b) okrožje Zurmat, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) pripadnik talibanov, v začetku leta 2007 pristojen za provinco Uruzgan, Afganistan, (b) svak mule Mohammeda Omarja, (c) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom. Datum uvrstitve na seznam ZN:25. 1. 2001.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ahmad Jan Akhunzada Shukoor Akhunzada je bil pripadnik talibanov, v začetku leta 2007 pristojen za provinco Uruzgan.

12.

Khalil Ahmed Haqqani (alias (a) Khalil Al-Rahman Haqqani, (b) Khalil ur Rahman Haqqani, (c) Khaleel Haqqani)

Naziv: hadži. Naslov: (a) Pešavar, Pakistan, (b)blizu medrese Dergey Manday v vasi Dergey Manday, pri kraju Miram Shah, Agencija Severnega Vaziristana (NWA), plemenska območja pod zvezno upravo, Pakistan, (c)vas Kayla, blizu kraja Miram Shah, Agencija Severnega Vaziristana (NWA), plemenska območja pod zvezno upravo, Pakistan; (d)vas Sarana Zadran, provinca Paktia, Afganistan. Datum rojstva: (a)1. 1. 1966, (b) med letoma 1958 in 1964. Kraj rojstva: vas Sarana, območje Garda Saray, okrožje Waza Zadran, provinca Paktia, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) vodilni član mreže Haqqani, ki deluje iz Severnega Vaziristana na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana, (b) pred tem potoval v Dubaj, Združeni arabski emirati, in tam zbiral sredstva, (c) brat Jalaluddina Haqqanija in stric Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija. Datum uvrstitve na seznam ZN:9. 2. 2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

 

Khalil Ahmed Haqqani je visoki pripadnik mreže Haqqani, militantne skupine, ki je povezana s talibani in usmerja svoje dejavnosti s sedeža Agencije Severnega Vaziristana na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. Mreža Haqqani vodi uporniške dejavnosti v Afganistanu, ustanovil pa jo je brat Khalila Haqqanija Jalaluddin Haqqani, ki se je talibanskemu režimu mule Mohammeda Omarja pridružil sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja.

 

Khalil Haqqani zbira sredstva v imenu talibanov in mreže Haqqani, pri čemer pogosto potuje v tujino, da bi se sestal s finančnimi podporniki. Od septembra 2009 potuje v zalivske države in zbira sredstva pri tamkajšnjih virih, pa tudi virih v južni in vzhodni Aziji.

 

Khalil Haqqani podpira tudi talibane in mrežo Haqqani, ki delujejo v Afganistanu. Od začetka leta 2010 je financiral talibanske celice v provinci Logar v Afganistanu. Leta 2009 je oskrboval in nadzoroval okoli 160 bojevnikov v provinci Logar v Afganistanu ter je bil eden od odgovornih za zadrževanje zapornikov, ki so jih zajeli talibani in mreža Haqqani. Khalil Haqqani je v zvezi z operacijami talibanov podrejen Sirajuddinu Haqqaniju, ki je njegov nečak.

 

Khalil Haqqani je deloval tudi v imenu Al Kaide in je povezan z njenimi vojaškimi operacijami. Leta 2002 je napotil bojevnike v provinco Paktia v Afganistanu, da bi okrepili strukture Al Kaide.

13.

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah)

Naslov: Miram Shah, Pakistan. Datum rojstva: približno med letoma 1975 in 1979. Kraj rojstva: Miramshah, Severni Vaziristan, Pakistan. Druge informacije: (a) operativni poveljnik mreže Haqqani in član talibske šure v Miram Shahu, (b) pomagal pri organiziranju napadov na tarče v jugovzhodnem Afganistanu, (c) sin Jalaluddina Haqqanija, brat Sirajuddina Jallaloudineja Haqqanija in Nasiruddina Haqqanija, nečak Khalila Ahmeda Haqqanija. Datum uvrstitve na seznam ZN:11. 5. 2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

 

Badruddin Haqqani je operativni poveljnik mreže Haqqani, militantne skupine, ki je povezana s talibani in usmerja svoje dejavnosti s sedeža Agencije Severnega Vaziristana na plemenskih območjih pod zvezno upravo Pakistana. Mreža Haqqani je v ospredju uporniških dejavnosti v Afganistanu in je odgovorna za veliko pomembnih napadov. Mrežo vodijo trije najstarejši sinovi njenega ustanovitelja Jalaluddina Haqqanija, ki se je pridružil talibanskemu režimu mule Mohammeda Omarja sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Badruddin je sin Jalaluddina, brat Nasiruddina Haqqanija in Sirajuddina Haqqanija ter nečak Khalila Ahmeda Haqqanija.

 

Badruddin pomaga pri vodenju napadov na tarče v jugovzhodnem Afganistanu, ki jih izvajajo uporniki, povezani s talibani, in tuji bojevniki. Je član talibske šure v Miram Shahu, ki ima nadzor nad dejavnostmi mreže Haqqani.

 

Badruddin naj bi tudi vodil ugrabitve, ki jih izvaja mreža Haqqani. Odgovoren je za ugrabitve številnih afganistanskih in tujih državljanov na obmejnem območju med Afganistanom in Pakistanom.

14.

Malik Noorzai (alias: (a) Hajji Malik Noorzai, (b) Hajji Malak Noorzai, (c) Haji Malek Noorzai, (d) Haji Maluk, (e) Haji Aminullah)

Naziv: hadži. Naslov: (a)cesta Boghra, vas Miralzei, Chaman, provinca Balučistan, Pakistan, (b)Kalay Rangin, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. Datum rojstva: (a) 1957, (b) 1960. Kraj rojstva: mesto ob meji Chaman, Pakistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) talibanski finančnik, (b) lastnik več podjetij na Japonskem, pogosto potuje v Dubaj, Združeni arabski emirati, in na Japonsko, (c) od leta 2009 podpira dejavnosti talibanov, vključno z novačenjem in zagotavljanjem logistične pomoči, (d) domnevno se zadržuje na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, (e) pripadnik plemena Noorzai, (f) njegov brat je Faizullah Khan Noorzai. Datum uvrstitve na seznam ZN:4. 10. 2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Malik Noorzai je poslovnež s sedežem v Pakistanu, ki finančno podpira talibane. Malik in njegov brat Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan sta za talibane investirala več milijonov ameriških dolarjev v različna podjetja. Predstavniki talibanov so konec leta 2008 stopili v stik z Malikom, ki kot poslovnež za njih investira sredstva talibanov. Vsaj od leta 2005 naprej je Malik osebno prispeval tudi več deset tisoč ameriških dolarjev in talibanom razdelil več sto tisoč ameriških dolarjev, ki jih je delno zbral pri donatorjih iz Zaliva in Pakistana, delno pa so bila to njegova lastna sredstva. V Pakistanu je vodil tudi račun hawala, na katerega se iz Zaliva vsakih nekaj mesecev v podporo dejavnostim talibanov steka na deset tisoče ameriških dolarjev. Malik prav tako spodbuja dejavnosti talibanov. Leta 2009 je bil Malik že šestnajsto leto glavni upravnik medrese (verske šole) na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, ki so jo uporabljali talibani za indoktrinacijo in urjenje novincev. Malik je med drugim zagotovil sredstva za delovanje medrese. Malik in njegov brat pomagata pri hrambi vozil, ki se pozneje uporabijo v samomorilskih bombnih napadih talibanov, ter pri premikih talibanskih borcev v provinci Helmand, Afganistan. Malik je lastnik več podjetij na Japonskem ter pogosto poslovno potuje v Dubaj in na Japonsko. Že v začetku leta 2005 je bil lastnik podjetja s sedežem v Afganistanu za uvoz vozil iz Dubaja in z Japonske. Za svoja podjetja, v katera sta sredstva investirala dva talibanska poveljnika, je iz Dubaja in Japonske uvozil avtomobile, avtomobilske dele in oblačila. Sredi leta 2010 sta Malik in njegov brat uspela prepričati pakistanske oblasti, da so sprostile več sto tovornih kontejnerjev, ki so jih zasegle v začetku istega leta v prepričanju, da so prejemniki povezani s terorizmom.

15.

Faizullah Khan Noorzai (alias: (a) Hajji Faizullah Khan Noorzai, (b) Haji Faizuulah Khan Norezai, (c) Haji Faizullah Khan, (d) Haji Fiazullah, (e) Haji Faizullah Noori, (f) Haji Faizullah Noor, (g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (h) Haji Pazullah Noorzai, (i) Haji Mullah Faizullah)

Naziv: hadži. Naslov: (a)cesta Boghra, vas Miralzei, Chaman, provinca Balučistan, Pakistan, (b)Kalay Rangin, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan. Datum rojstva: (a) 1962, (b) 1961, (c) med letoma 1968 in 1970. Kraj rojstva: (a) Lowy Kariz, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan, (b) Kadanay, okrožje Spin Boldak, provinca Kandahar, Afganistan, (c) Chaman, provinca Balučistan, Pakistan. Državljanstvo: afganistansko. Druge informacije: (a) pomemben talibanski finančnik, (b) od sredine leta 2009 talibanskim borcem dobavlja orožje, strelivo, eksplozivna sredstva in medicinsko opremo, zbira finančna sredstva za talibane in jim omogoča urjenje v obmejni regiji med Afganistanom in Pakistanom, (c) v preteklosti je organiziral in financiral operacije talibanov v afganistanski provinci Kandahar, (d) od leta 2010 je večkrat potoval v Dubaj, Združeni arabski emirati, in na Japonsko, kjer je tudi lastnik več podjetij, (e) pripadnik plemena Noorzai, podplemena Miralzai, (f) njegov brat je Malik Noorzai, (g) očetovo ime je Akhtar Mohammed (alias: Haji Mira Khan). Datum uvrstitve na seznam ZN:4. 10. 2011.

Dodatne informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

 

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan je pomemben talibanski finančnik, pri katerem so svoja sredstva investirali visoki talibanski voditelji. Za talibane je pri donatorjih iz Zaliva zbral več kot 100 000 ameriških dolarjev in leta 2009 daroval del lastnega denarja. Finančno je podprl tudi talibanskega poveljnika v provinci Kandahar ter zagotovil finančna sredstva za pomoč pri urjenju talibanskih borcev in borcev Al Kaide, ki so načrtovali napade na koalicijske in afganistanske vojaške sile. Faizullah je od sredine leta 2005 organiziral in financiral operacije talibanov v provinci Kandahar, Afganistan. Faizullah ne prispeva le finančne pomoči, temveč tudi drugače omogoča urjenje in operacije talibanov. Od sredine leta 2009 talibanskim borcem iz južnega Afganistana dobavlja orožje, strelivo, eksplozivna sredstva in medicinsko opremo. Faizullah je bil sredi leta 2008 pristojen za nastanitev samomorilskih bombnih napadalcev ter njihov prevoz iz Pakistana v Afganistan. Talibane opremlja s protiletalskimi izstrelki, pomaga pri premikih talibanskih borcev v provinci Helmand, Afganistan, spodbuja samomorilske bombne napade talibanov ter talibane v Pakistanu opremlja z radijskimi sprejemniki in vozili.

 

Faizullah od sredine leta 2009 vodi medreso (versko šolo) na mejnem območju med Afganistanom in Pakistanom, kjer je zbral več deset tisoč dolarjev za talibane. Na območju njegove medrese so se talibanski borci urili v izdelavi in uporabi improviziranih eksplozivnih naprav. Konec leta 2007 so se v njej urili borci Al Kaide, ki so bili pozneje napoteni v provinco Kandahar, Afganistan.

 

Faizullah je imel leta 2010 v Dubaju v Združenih arabskih emiratih več uradov, najverjetneje je bil tudi lastnik več nepremičnin, vključno s hoteli. Faizullah je z bratom Malikom Noorzaiem redno potoval v Dubaj in na Japonsko, namen teh potovanj je bil uvoz avtomobilov, avtomobilskih delov in oblačil. Faizullah je od začetka leta 2006 lastnik več podjetij v Dubaju in na Japonskem.