4.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 332/31


Popravek Uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010

( Uradni list Evropske unije L 88 z dne 24. marca 2012 )

Stran 2, uvodna izjava 11; stran 10, člen 23(2)(c); stran 58, Priloga VIII, B., naslov; stran 79, Priloga IX, II, naslov; stran 80, Priloga IX, II, B.1, drugi stolpec; stran 81, Priloga IX, II,B.5, četrti stolpec:

besedilo:

„Islamska revolucionarna garda“ oziroma „Islamske revolucionarne garde“

se glasi:

„Iranska revolucionarna garda“ oziroma „Iranske revolucionarne garde“.

Stran 8, člen 14(1)(c):

besedilo:

„(c)

uvoz, nakup in prevoz petrokemičnih proizvodov, ki so bili izvoženi iz Irana pred 23. januarjem 2012, ali za izvoz v skladu s točko (b) 1. maja 2012 ali pred tem; i“

se glasi:

„(c)

uvoz, nakup in prevoz petrokemičnih proizvodov, ki so bili izvoženi iz Irana pred 23. januarjem 2012, ali za izvoz v skladu s točko (a) 1. maja 2012 ali pred tem; ali za izvoz v skladu s točko (b);“.

Stran 21, Priloga II, SPLOŠNA OPOMBA O TEHNOLOGIJI (GTN), točka 2:

besedilo:

„Priloge IV“

se glasi:

„Priloge III“.

Stran 27, Priloga II, vnos II.A2.014, opis:

besedilo:

„OPOMBA GLEJ TUDI TOČKO IV.A2.008“

se glasi:

„OPOMBA GLEJ TUDI TOČKO III.A2.008“.

Stran 27, Priloga II, vnos II.A2.015, opis:

besedilo:

„OPOMBA GLEJ TUDI TOČKO IV.A2.009“

se glasi:

„OPOMBA GLEJ TUDI TOČKO III.A2.009“.

Stran 28, Priloga II, vnos II.A2.016, opis:

besedilo:

„OPOMBA GLEJ TUDI TOČKO IV.A2.010“

se glasi:

„OPOMBA GLEJ TUDI TOČKO III.A2.010“.

Stran 33, Priloga II, vnos II.B.001, opis:

besedilo:

„Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo predmetov iz dela II.A. (Blago) zgoraj.“

se glasi:

„Tehnologija, potrebna za razvoj, proizvodnjo ali uporabo predmetov iz dela II.A. (Blago) zgoraj.

Tehnična opomba:

Pojem ‚tehnologija‘ vključuje programsko opremo.“

Stran 33, Priloga II, vnos II.B.002, opis:

besedilo:

„… iz dela IV.A. (Blago) Priloge IV.“

se glasi:

„… iz dela III.A. (Blago) Priloge III.“

Stran 47, Priloga VI, vnos 2.A.13, Tehnična opomba:

besedilo:

„Enačba za izračun števila PRE se glasi: Formula.“

se glasi:

„Enačba za izračun števila PRE se glasi: Formula.“

Stran 49, Priloga VI, vnos 3.A.6:

besedilo:

„6.

Centrifugalni in/ali batni kompresor z imensko močjo nad 2 MW, ki ustreza standardu API610.“

se glasi:

„6.

Centrifugalni in/ali batni kompresor z imensko močjo nad 2 MW, ki ustreza standardu API617 ali API618.“