11.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 113/2012

z dne 10. februarja 2012

o izvajanju Uredbe (ES) št. 560/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 560/2005 z dne 12. aprila 2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Slonokoščeni obali (1) ter zlasti člena 11a(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. aprila 2005 sprejel Uredbo (ES) št. 560/2005.

(2)

Glede na razvoj dogodkov v Slonokoščeni obali bi bilo treba seznam fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz Priloge IA k Uredbi (ES) št. 560/2005, za katere veljajo omejevalni ukrepi, spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Fizične osebe, navedene v Prilogi k tej uredbi, se črtajo s seznama iz Priloge IA k Uredbi (ES) št. 560/2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2012

Za Svet

Predsednica

C. ANTORINI


(1)  UL L 95, 14.4.2005, str. 1.


PRILOGA

Fizične osebe iz člena 1

1

Frank Anderson Kouassi

2

Yanon Yapo

3

Benjamin Yapo Atsé

4

Blaise N'Goua Abi

5

Anne Jacqueline Lohoués Oble

6

Angèle Gnonsoa

7

Danièle Boni Claverie

8

Ettien Amoikon

9

Kata Kéké Joseph

10

Touré Amara

11

Anne Gnahouret Tatret

12

Thomas N'Guessan Yao

13

Odette Lago Daléba Loan

14

Georges Armand Alexis Ouégnin

15

Rafaël Dogo Djéréké

16

Marie Odette Lorougnon Souhonon

17

Felix Nanihio

18

Lahoua Souanga Etienne

19

Jean Baptiste Akrou

20

Lambert Kessé Feh

21

Togba Norbert

22

Kone Doféré

23

Hanny Tchélé Brigitte

24

Jacques Zady

25

Ali Keita

26

Blon Siki Blaise

27

Moustapha Aziz

28

Gnamien Yao

29

Ghislain N'Gbechi

30

Deby Dally Balawourou