7.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/35


Popravek Sklepa Komisije 2012/481/EU z dne 16. avgusta 2012 o okoljskih merilih za podelitev znaka EU za okolje za tiskan papir

( Uradni list Evropske unije L 223 z dne 21. avgusta 2012 )

Stran 58, podmerilo 2(a), Seznam izjav o nevarnosti in opozorilnih stavkov:

besedilo:

„H330 Smrtno pri vdihavanju

R26“

se glasi:

„H330 Smrtno pri vdihavanju

R23 ali R26“

Stran 62, merilo 3:

besedilo:

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi rezultat testa možnosti recikliranja za vodoodporne agente in testa odstranljivosti za lepila. Referenčne testne metode so metoda PTS – PTS-RH 021/97 (za vodoodporna sredstva), metoda INGEDE 12 (za odstranljivost netopnih lepil) ali enakovredne testne metode. Odstranljivost črnila se dokaže s ‚preglednico za odstranljivost črnila‘ (1) Evropskega sveta za predelan papir ali enakovrednimi testnimi metodami. Testirati je treba tri vrste papirja: nepremazan, premazan in lepljen papir. Če se tiskarsko črnilo prodaja samo za eno ali dve specifični vrsti papirja, zadošča, če se testira zadevno vrsto papirja. Vlagatelj predloži izjavo, da so premazani in kaširani tiskani proizvodi iz papirja v skladu s točko 3(b). Če je del tiskanega proizvoda iz papirja mogoče enostavno odstraniti (na primer plastično platnico ali ponovno uporabno platnico delovnega zvezka), se lahko test možnosti za recikliranje opravi brez tega dela. Enostavno odstranjevanje nepapirnih delov se dokaže z izjavo zbiralnice papirja, podjetja za recikliranje ali podobne organizacije. Uporabijo se lahko tudi testne metode, za katere pristojna in neodvisna tretja oseba dokaže, da zagotavljajo enakovredne rezultate.“

se glasi:

Ocenjevanje in preverjanje: Vlagatelj zagotovi rezultat testa možnosti recikliranja za vodoodporne agente in testa odstranljivosti za lepila. Referenčne testne metode so metoda PTS – PTS-RH 021/97 (za vodoodporna sredstva), metoda INGEDE 12 (za odstranljivost netopnih lepil) ali enakovredne testne metode. Odstranljivost črnila se dokaže s ‚preglednico za odstranljivost črnila‘ (1) Evropskega sveta za predelan papir ali enakovrednimi testnimi metodami. Testirati je treba tri vrste papirja: nepremazan, premazan in lepljen papir. Če se tiskarsko črnilo prodaja samo za eno ali dve specifični vrsti papirja, zadošča, če se testira zadevna vrsta papirja. Vlagatelj predloži izjavo, da so premazani in kaširani tiskani proizvodi iz papirja v skladu s točko 3(c). Če je del tiskanega proizvoda iz papirja mogoče enostavno odstraniti (na primer plastično platnico ali ponovno uporabno platnico delovnega zvezka), se lahko test možnosti za recikliranje opravi brez tega dela. Enostavno odstranjevanje nepapirnih delov se dokaže z izjavo zbiralnice papirja, podjetja za recikliranje ali podobne organizacije. Uporabijo se lahko tudi testne metode, za katere pristojna in neodvisna tretja oseba dokaže, da zagotavljajo enakovredne rezultate.“

Stran 64, podmerilo 5(b):

besedilo:

„(b)   Odpadni papir

Količina proizvedenega odpadnega papirja ‚X‘ je:

Metoda tiskanja

Največji odstotek odpadnega papirja %

Ofsetni tisk na pole

23

Hladni tisk, časopisi

10

Hladni tisk, tiskanje obrazcev

18

Rotacijski tisk s hladnim sušenjem (razen časopisov in obrazcev)

19

Rotacijski tisk s toplotnim sušenjem

21

Globoki tisk

15

Fleksografija (razen valovitega kartona)

11

Digitalni tisk

10

Ofsetni tisk

4

Fleksografija, valovit karton

17

Sitotisk

23“

se glasi:

„(b)   Odpadni papir

Količina proizvedenega odpadnega papirja ‚X‘ je:

Metoda tiskanja

Največji odstotek odpadnega papirja %

Ofsetni tisk na pole

23

Hladni tisk, časopisi

10

Hladni tisk, tiskanje obrazcev

18

Rotacijski tisk s hladnim sušenjem (razen časopisov in obrazcev)

19

Rotacijski tisk s toplotnim sušenjem

21

Globoki tisk

15

Fleksografija (razen valovitega kartona)

11

Digitalni tisk

10

Fleksografija, valovit karton

17

Sitotisk

23“

Stran 65, merilo 9:

besedilo:

Merilo 9 –   Informacije na proizvodu

Na proizvodu so naslednje informacije:

‚Zbirajte star papir za recikliranje.‘

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži vzorec embalaže proizvoda, na katerem so navedene zahtevane informacije.“

se glasi:

Merilo 9 –   Informacije na proizvodu

Na proizvodu so naslednje informacije:

‚Zbirajte star papir za recikliranje.‘

Ocenjevanje in preverjanje: vlagatelj predloži vzorec proizvoda, na katerem so navedene zahtevane informacije.“