24.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/103


IZVEDBENI SKLEP SVETA 2012/172/SZVP

z dne 23. marca 2012

o izvajanju Sklepa 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Sklepa 2011/782/SZVP z dne 1. decembra 2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1) in zlasti člena 21(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 1. decembra 2011 sprejel Sklep 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji.

(2)

Glede na resnost razmer v Siriji bi bilo treba na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2011/782/SZVP vključiti še druge osebe in subjekte.

(3)

Spremeniti bi bilo treba vnose za nekatere osebe in en subjekt iz Priloge I k Sklepu 2011/782/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebe in subjekti s seznama iz Priloge I k temu sklepu se dodajo na seznam iz Priloge I k Sklepu 2011/782/SZVP.

Člen 2

V Prilogi I k Sklepu 2011/782/SZVP se vnosi za osebe in en subjekt, naštete v Prilogi II k temu sklepu, nadomestijo z vnosi iz Priloge II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 23. marca 2012

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 319, 2.12.2011, str. 56.


PRILOGA I

Osebe in subjekti iz člena 1

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Anisa Al Assad

(alias Anisah Al Assad)

Rojena: 1934.

Dekliški priimek: Makhlouf.

Mati predsednika al Asada. Zaradi tesnih osebnih vezi in neizbežne finančne povezanosti s sirskim predsednikom Bašarjem al Asadom ima koristi od sirskega režima in je z njim povezana.

23.3.2012

2.

Bushra Al Assad

(alias Bushra Shawkat)

Rojena: 24. 10. 1960.

Sestra Bašarja al Asada in žena Asifa Šokata, namestnika poveljnika varnostno obveščevalnih dejavnosti.

Zaradi tesnih osebnih vezi in neizbežne finančne povezanosti s sirskim predsednikom Bašarjem al Asadom ima koristi od sirskega režima, ga podpira in je z njim povezana.

23.3.2012

3.

Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Rojena: 11. 8. 1975.

Kraj rojstva: London, Združeno kraljestvo.

Številka potnega lista: 707512830, poteče 22/9/2020.

Dekliški priimek: Al Akhras.

Žena Bašarja al Asada. Zaradi tesnih osebnih vezi in neizbežne finančne povezanosti s sirskim predsednikom Bašarjem al Asadom ima koristi od sirskega režima in je z njim povezana.

23.3.2012

4.

Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)

Rojena: 2. 2. 1970.

Kraj rojstva: Damask.

Št. (sirskega) potnega lista: 0000000914.

Dekliški priimek: Al Akhras.

Soproga Maherja al Asada, kot taka ima koristi od sirskega režima in je z njim tesno povezana.

23.3.2012

5.

Imad Mohammad Deeb Khamis

Rojen: 1. avgusta 1961.

Kraj rojstva: nekje blizu Damaska.

Minister za električno energijo. Odgovoren za redukcije električne energije v represivne namene.

23.3.2012

6.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Rojen: 1954.

Kraj rojstva: Tartus.

Minister za lokalno upravo. Pristojen za lokalne upravne organe in s tem odgovoren za represijo lokalnih oblasti nad civilnim prebivalstvom.

23.3.2012

7.

Joseph Suwaid

Rojen: 1958.

Kraj rojstva: Damask.

Državni sekretar, v tej funkciji tesno povezan s politiko režima.

23.3.2012

8.

Ghiath Jeraatli

Rojen: 1950.

Kraj rojstva: Salamiya.

Državni sekretar, v tej funkciji tesno povezan s politiko režima.

23.3.2012

9.

Hussein Mahmoud Farzat

Rojen: 1957.

Kraj rojstva: Hama.

Državni sekretar, v tej funkciji tesno povezan s politiko režima.

23.3.2012

10.

Yousef Suleiman Al-Ahmad

Roj.: 1956.

Kraj rojstva: Hasaka.

Državni sekretar, v tej funkciji tesno povezan s politiko režima.

23.3.2012

11.

Hassan al-Sari

Rojen: 1953.

Kraj rojstva: Hama.

Državni sekretar, v tej funkciji tesno povezan s politiko režima.

23.3.2012

12.

Mazen al-Tabba

Rojen: 1. 1. 1958.

Kraj rojstva: Damask.

Št. (sirskega) potnega lista: 004415063, poteče 6. 5. 2015.

Poslovni partner Ihaba Makhloufa in Nizarja al Asada (proti katerima so bile uvedene sankcije 23.08.11); skupaj z Ramijem Makhloufom je lastnik menjalnega podjetja Al-Diyar lil-Saraafa, ki podpira politiko sirske centralne banke.

23.3.2012


B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

družba Syrian Petroleum

Naslov: Dummar Province, Expansion Square, Island 19- Building 32,

P.O. BOX: 2849 ali 3378.

Telefon: 00963-11-3137935 or 3137913.

Faks: 00963-11-3137979 ali 3137977.

E-naslov: spccom2@scs-net.org ali

spccom1@scs-net.org.

Spletna stran: www.spc.com.sy.

Spletna stran: www.spc-sy.com.

Družba v lasti države. Finančno podpira sirski režim.

23.3.2012

2.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)

Sedež: Damask - Al Adawi st., Petroleum building.

Faks: 00963-11/4445796.

Telefon: 00963-11/44451348 - 4451349.

E-naslov: mahrukat@net.sy.

Spletna stran: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Družba v lasti države. Finančno podpira sirski režim.

23.3.2012


PRILOGA II

Osebe in subjekt iz člena 2

 

Ime

Podatki za ugotavljanje identitete

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Tarif Akhras

Rojen 2. junija 1951 v Homsu v Siriji.

Sirski potni list št. 0000092405.

Pomemben poslovnež, ki ima koristi od podpore režimu. Ustanovitelj Akhras Group (blago, trgovina, predelava in logistika) in nekdanji predsednik trgovinske zbornice v Homsu. Tesni poslovni stiki z družino predsednika Al-Assada. Član upravnega odbora Zveze sirskih trgovinskih zbornic. Režimu dal na voljo industrijske in stanovanjske prostore za improvizirane centre za pridržanje ter zagotavljal logistično podporo (avtobusi in nakladalniki za tanke).

2.9.2011

2.

Issam Anbouba

Rojen leta 1952 v Homsu v Siriji.

Predsednik podjetja Anbouba for Agricultural Industries Co. Zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu.

2.9.2011

3.

Ra’if Al-Quwatly (tudi Ri’af Al-Quwatli tudi Raeef Al-Kouatly)

 

Poslovni partner Maherja Al-Assada in skrbnik nekaterih njegovih poslovnih interesov; zagotavlja financiranje režima.

23.6.2011

4.

Bassam Sabbagh

Rojen 24. avgusta 1959 v Damasku. Naslov: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damask.

Sirski potni list št. 004326765, izdan 2. novembra 2008, veljaven do novembra 2014.

Pravni in finančni svetovalec, upravitelj zadev Ramija Makhloufa in Khaldouna Makhloufa; z Basharjem Al-Assadom sodeluje pri financiranju nepremičninskega projekta v Latakiji; zagotavlja finančno podporo režimu.

14.11.2011

5.

Mohamed Hamcho

Rojen 20. maja 1966;

št. potnega lista: 002954347.

Sirski poslovnež in lokalni zastopnik več tujih podjetij; poslovni partner Maherja Al Assada, upravlja del njegovega finančnega in gospodarskega premoženja in s tem financira režim.

23.5.2011

6.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Naslov: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damask – Sirija.

Tel.: +963-11-2212345.

Faks: +963-11-44694450.

E-naslov: sales@eltelme.com.

Spletno mesto: www.eltelme.com.

Izdeluje in dobavlja komunikacijske in oddajne stolpe ter drugo opremo za sirsko vojsko.

23.9.2011

7.

Rami Makhlouf

Rojen 10. julija 1969 v Damasku,

št. potnega lista: 454224.

Sirski poslovnež; bratranec predsednika Basharja Al-Assada; upravlja naložbeni sklad Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company ter pri tem zagotavlja finančna sredstva in podporo režimu.

9.5.2011

8.

Ihab (tudi Ehab, Iehab) Makhlouf

Rojen 21. januarja 1973 v Damasku;

št. potnega lista: N002848852.

Predsednik podjetja Syriatel, ki 50 % dobička nakazuje sirski vladi prek tonamenske licenčne pogodbe.

23.5.2011