10.1.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/12


Popravek Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1049/2011 z dne 20. oktobra 2011 o izvajanju člena 11(1) Uredbe (EU) št. 753/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

( Uradni list Evropske unije L 276 z dne 21. oktobra 2011 )

Stran 3, Priloga, točka 1:

besedilo:

„Letnica rojstva: (a) 1962, (b) 1961, (c) med letoma 1968 in 1970.“

se glasi:

„Letnica rojstva: (a) 1966, (b) 1961, (c) med letoma 1968 in 1970.“.