12.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/10


Popravek Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS

( Uradni list Evropske unije L 88 z dne 4. aprila 2011 )

Stran 13, točka (e) odstavka 3 člena 6:

besedilo:

„(e)

lastnosti teh bistvenih značilnosti gradbenega proizvoda, ki so povezane z namenjeno uporabo ali uporabami, ob upoštevanju določb v zvezi z nameravano uporabo ali uporabami, kadar proizvajalec namerava dati proizvod na trg;“

se glasi:

„(e)

lastnosti teh bistvenih značilnosti gradbenega proizvoda, ki so povezane z namenjeno uporabo ali uporabami, ob upoštevanju določb v zvezi z nameravano uporabo ali uporabami, kadar je proizvajalčev namen doseči dostopnost proizvoda na trgu;“.