5.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/19


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 4. oktobra 2011

o spremembi Odločbe 2008/185/ES glede vključitve Belgije na seznam držav članic, prostih bolezni Aujeszkega

(notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6997)

(Besedilo velja za EGP)

(2011/648/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti člena 9(2) in člena 10(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS določa pravila, ki se v Uniji uporabljajo za trgovino z govedom in prašiči. Člen 9 navedene direktive določa merila za odobritev obveznih nacionalnih programov nadzora za nekatere nalezljive bolezni, vključno z boleznijo Aujeszkega. Poleg tega člen 10 navedene direktive določa, da kadar država članica meni, da je njeno ozemlje ali del njenega ozemlja prost takih bolezni, vključno bolezni Aujeszkega, Komisiji predloži ustrezno spremno dokumentacijo.

(2)

Odločba Komisije 2008/185/ES z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (2) določa dodatna jamstva za premike prašičev med državami članicami. Ta jamstva so povezana z razvrstitvijo držav članic glede na njihov status bolezni Aujeszkega.

(3)

Priloga I k Odločbi 2008/185/ES navaja države članice ali njihove regije, proste bolezni Aujeszkega, in v katerih je cepljenje prepovedano. Priloga II k navedeni odločbi navaja države članice ali njihove regije, v katerih se izvajajo odobreni nacionalni programi nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega.

(4)

Belgija je trenutno navedena v Prilogi II k Odločbi 2008/185/ES kot država članica, v kateri se izvajajo odobreni nacionalni programi nadzora za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega.

(5)

Belgija je zdaj predložila dokumentacijo k zahtevku za razglasitev, da je navedena država članica prosta bolezni Aujeszkega.

(6)

Po oceni podporne dokumentacije, ki jo je predložila Belgija, je primerno, da se navedena država članica črta s seznama iz Priloge II k Odločbi 2008/185/ES in se namesto tega vključi na seznam iz Priloge I k Odločbi.

(7)

Odločbo 2008/185/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prilogi I in II k Odločbi 2008/185/ES se nadomestita z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 4. oktobra 2011

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  UL L 59, 4.3.2008, str. 19.


PRILOGA

PRILOGA I

Države članice ali njihove regije, proste bolezni Aujeszkega, in v katerih je cepljenje prepovedano

Oznaka ISO

Država članica

Regije

BE

Belgija

Vse regije

CZ

Češka

Vse regije

DK

Danska

Vse regije

DE

Nemčija

Vse regije

FR

Francija

Departmaji Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pariz, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Ciper

Vse regije

LU

Luksemburg

Vse regije

NL

Nizozemska

Vse regije

AT

Avstrija

Vse regije

SI

Slovenija

Vse regije

SK

Slovaška

Vse regije

FI

Finska

Vse regije

SE

Švedska

Vse regije

UK

Združeno kraljestvo

Vse regije v Angliji, na Škotskem in v Walesu

PRILOGA II

Države članice ali njihove regije, v katerih se izvajajo odobreni nacionalni programi nadzora za bolezen Aujeszkega

Oznaka ISO

Država članica

Regije

IE

Irska

Vse regije

ES

Španija

Vse regije

IT

Italija

Pokrajina Bolzano

HU

Madžarska

Vse regije

PL

Poljska

Vse regije

UK

Združeno kraljestvo

Vse regije na Severnem Irskem