6.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/20


Popravek Direktive 2008/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod

( Uradni list Evropske unije L 164 z dne 26. junija 2009 )

Vsebina in stran 45, naslov:

besedilo:

se glasi: