3.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 208/22


Popravek Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

( Uradni list Evropske unije L 168 z dne 30. junija 2009 )

Stran 24, opomba 3:

besedilo:

„Mnenje Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2009 …“

se glasi:

„Mnenje Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 2009 …“