17.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/76


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2009/139/SZBP

ze dne 16. února 2009,

kterým se obnovují omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. února 2008 přijala Rada společný postoj 2008/160/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky (1). Uvedený společný postoj se použije do 27. února 2009.

(2)

Na základě opětovného přezkumu společného postoje 2008/160/SZBP by se omezující opatření měla prodloužit o dalších dvanáct měsíců.

(3)

Příloha I a II společného postoje 2008/160/SZBP by měla být změněna v důsledku změny funkce některých osob, na které se vztahují omezující opatření,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Použitelnost společného postoje 2008/160/SZBP se prodlužuje do 27. února 2010.

Článek 2

Přílohy I a II společného postoje 2008/160/SZBP se nahrazují zněním uvedeným v přílohách I a II tohoto společného postoje.

Článek 3

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 16. února 2009.

Za Radu

předseda

O. LIŠKA


(1)  Úř. věst. L 51, 26.2.2008, s. 23.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 bodu i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolajevič, ‚prezident‘, narozen dne 23. října 1941 v Chabarovsku, Ruská federace, ruský pas č. 50No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorjevič, syn osoby uvedené pod číslem 1 a ‚předseda Státního celního výboru‘, narozen dne 3. dubna 1961 v Kupjansku, Charkovská oblast nebo v Nové Kachovce, Chersonská oblast, Ukrajina, ruský pas č. 50No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorjevič, syn osoby uvedené pod číslem 1 a ‚poradce Státního celního výboru‘, ‚člen Nejvyššího sovětu‘, narozen dne 8. srpna 1967 v Nové Kachovce, Chersonská oblast, Ukrajina, ruský pas č. 60No1907537.

4.

MARAKUCA, Grigorij Stěpanovič, ‚člen Nejvyššího sovětu‘, ‚zvláštní zástupce Nejvyššího sovětu pro meziparlamentní vztahy‘, narozen dne 15. října 1942 v Teje, Grigoriopoľský okres, Moldavská republika, starý sovětský pas č. 8BM724835.

5.

LICKAJ, Valerij Anatoljevič, bývalý ‚ministr zahraničních věcí‘, narozen dne 13. února 1949 v Tveru, Ruská federace, ruský pas č. 51No0076099, vydaný dne 9. srpna 2000.

6.

CHAŽEJEV, Stanislav Galimovič, ‚ministr obrany‘, narozen dne 28. prosince 1941 v Čeljabinsku, Ruská federace.

7.

ANŤUFEJEV, Vladimír Jurjevič, alias ŠEVCOV, Vadim, ‚ministr státní bezpečnosti‘, narozen v roce 1951 v Novosibirsku, Ruská federace, ruský pas.

8.

KOROLJOV, Alexandr Ivanovič, ‚viceprezident‘, narozen 24. října 1958 ve Vratislavi, Polsko, ruský pas.

9.

BALALA, Viktor Alexejevič, bývalý ‚ministr spravedlnosti‘, narozen v roce 1961 ve Vinnici, Ukrajina.

10.

ZACHAROV, Viktor Pavlovič, bývalý ‚státní zástupce Podněstří‘, narozen v roce 1948 v Kamence, Moldavská republika.

11.

GUDYMO, Oleg Andrejevič, ‚člen Nejvyššího sovětu‘, ‚předseda výboru Nejvyššího sovětu pro bezpečnost, obranu a mír‘, bývalý ‚náměstek ministra bezpečnosti‘, narozen dne 11. září 1944 v Alma-Atě, Kazachstán, ruský pas č. 51No0592094.

12.

KRASNOSELSKIJ, Vadim Nikolajevič, ‚ministr vnitra‘, narozen dne 14. dubna 1970 v Daurii, Zabajkalský kraj, Čitinská oblast, Ruská federace.

13.

ATAMAŇUK, Vladimir, ‚náměstek ministra obrany‘.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 bodu ii)

1.

URSKAJA, Galina Vasiljevna, ‚ministryně spravedlnosti‘, narozena dne 10. prosince 1957 v obci Pjatiletka, Brjanský kraj, Brjanská oblast, Ruská federace.

2.

MAZUR, Igor Leonidovič, ‚vedoucí státní správy v Dubossarské oblasti‘, narozen dne 29. ledna 1967 v Dubossarech, Moldavská republika.

3.

PLATONOV, Jurij Michajlovič, známý pod jménem Jurij PLATONOV, ‚vedoucí státní správy v kraji Rybnica a městě Rybnica‘, narozen dne 16. ledna 1948 v Klimkovu, Poddorský okres, Novgorodská oblast, ruský cestovní pas č. 51No0527002, vydaný dne 4. května 2001 ruským velvyslanectvím v Kišiněvě.

4.

ČERBULENKO, Alla Viktorovna, ‚zástupkyně vedoucího státní správy v Rybnici‘ pro otázky školství.

5.

KOGUT, Vjačeslav Vasiljevič, ‚vedoucí státní správy v Benderu‘, narozen dne 16. února 1950 v Taraklii, Čadir-Lungský okres, Moldavská republika.

6.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovič, ‚vedoucí státní správy v Tiraspoli‘, narozen dne 24. května 1948, Komsomolsk na Amure, Chabarovský kraj, Ruská federace.“