31.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/83


Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2009

(2009/272/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

 

Naslov 9 – Skupaj

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

 

SKUPAJ ODHODKI

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 524 200

12 062 116

8 254 048,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

87 000

76 889,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

68 000

71 420

58 253,—

1 6

SOCIALNO SKRBSTVO

60 000

73 450

40 091,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

5 000

5 259,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

 

 

0,—

 

Naslov 1 – Skupaj

12 715 200

12 298 986

8 434 540,—

2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0

NAJEM PROSTOROV

3 570 000

4 722 709

2 715 319,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

164 100

165 400

191 026,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

69 000

744 800

138 383,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

79 000

109 386

74 396,—

2 4

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

972 000

1 066 516

918 799,—

 

Naslov 2 – Skupaj

4 854 100

6 808 811

4 037 923,—

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

1 375 000

1 927 000

1 667 176,—

3 1

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

1 340 000

925 670

791 204,—

3 2

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

392 000

136 000

857 402,—

3 3

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

1 297 700

2 043 931

1 335 403,—

3 4

PREVAJANJE

82 000

203 500

92 255,—

3 5

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

398 000

447 000

316 818,—

3 6

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

46 000

49 000

43 803,—

3 7

REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 3 – Skupaj

4 930 700

5 732 101

5 104 061,—

4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

4 0

PROJEKT AGIS

p.m.

p.m.

414 242,—

4 1

SODELOVANJE V PROGRAMIH NA PODROČJU PRAVOSODJA V KAZENSKIH ZADEVAH

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

414 242,—

 

SKUPAJ ODHODKI

22 500 000

24 839 898

17 990 766,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta

2007

2008

2009

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Odobreno v proračunu

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

Nedoločen čas

Določen čas

AD16

 

0

 

1

 

1

AD15

 

1

 

0

 

0

AD14

 

0

 

0

 

0

AD13

 

0

 

0

 

1

AD12

 

0

 

0

 

0

AD11

 

2

 

0

 

0

AD10

 

0

 

5

 

5

AD9

 

4

 

5

 

5

AD8

 

4

 

2

 

4

AD7

 

11

 

11

 

12

AD6

 

4

 

14

 

17

AD5

 

12

 

3

 

5

Skupaj razred AD

0

38

0

41

0

50

AST11

 

0

 

0

 

0

AST10

 

0

 

0

 

0

AST9

 

0

 

1

 

1

AST8

 

1

 

1

 

1

AST7

 

1

 

0

 

0

AST6

 

0

 

1

 

1

AST5

 

2

 

2

 

2

AST4

 

17

 

18

 

18

AST3

 

37

 

59

 

60

AST2

 

26

 

28

 

28

AST1

 

25

 

24

 

24

Skupaj razred AST

109

0

134

0

135

Skupaj

147

0

175

0

185

Skupaj osebje

147

175

185

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

13

6

FG III

18

5

FG II

1

1

FG I

10

0

Skupaj FG

42

12

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

13

Skupaj

72

25