31.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 85/77


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2009

(2009/271/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

 

Naslov 2 – Skupaj

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

0,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

0,—

 

Naslov 9 – Skupaj

0,—

 

SKUPAJ ODHODKI

21 000 000

18 000 000

14 744 100,—

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2009

Odobritve 2008

Realizacija 2007

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 743 000

11 225 000

8 991 760,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

200 000

170 000

160 000,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

270 000

175 000

234 751,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED ERA IN JAVNIM SEKTORJEM

180 000

130 000

105 460,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

10 000

10 000

6 629,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 1 – Skupaj

13 403 000

11 710 000

9 498 600,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

945 000

810 000

555 200,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

735 000

317 000

692 100,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

263 000

141 000

254 700,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

189 000

83 000

114 500,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

165 000

101 000

106 000,—

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

125 000

75 000,—

 

Naslov 2 – Skupaj

2 397 000

1 577 000

1 797 500,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) št. 881/2004

3 857 000

3 530 000

2 660 860,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

1 343 000

1 183 000

787 140,—

 

Naslov 3 – Skupaj

5 200 000

4 713 000

3 448 000,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

p.m.

p.m.

1 900 900,—

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 900 900,—

 

SKUPAJ ODHODKI

21 000 000

18 000 000

16 645 000,—

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2007

2008

2009

2007

2008

2009

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

AD 13

AD 12

AD 11

AD 10

2

6

AD 9

14

21

23

AD 8

33

29

28

AD 7

3

AD 6

9

9

AD 5

26

21

22

Vmesni seštevek AD

74

83

91

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

AST 7

2

1

1

AST 6

AST 5

2

3

AST 4

8

7

7

AST 3

5

6

5

AST 2

3

4

AST 1

13

13

12

Vmesni seštevek AST

28

33

33

Skupaj

102

116

124

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

2009

2008

FG IV

2

FG III

FG II

2

2

FG I

2

2

Skupaj FG

6

4

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

3

Skupaj

10

7