24.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 352/88


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1256/2008 z dne 16. decembra 2008 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih varjenih cevi in votlih profilov iz železa ali nelegiranega jekla s poreklom iz Belorusije, Ljudske republike Kitajske in Rusije na podlagi postopka v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 384/96, s poreklom iz Tajske na podlagi pregleda zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) iste uredbe, s poreklom iz Ukrajine na podlagi pregleda zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) in vmesnega pregleda v skladu s členom 11(3) iste uredbe, ter o zaključku postopkov v zvezi z uvozom enakega izdelka s poreklom iz Bosne in Hercegovine ter Turčije

( Uradni list Evropske unije L 343 z dne 19. decembra 2008, str. 1 )

Stran 4, uvodna izjava (20)(f) Proizvajalca izvoznika v Ukrajini, druga alineja

Besedilo:

"—

OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk Tube Rolling Plant."

se glasi:

"—

OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant.";

Stran 36, uvodna izjava (350), tabela, stolpec "Družba", vnos za Ukrajino

Stran 37, člen 1(2), tabela, stolpec "Družba", vnos za Ukrajino

Besedilo:

"OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant …"

se glasi:

"OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant …".