2.7.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/1


UREDBA SVETA (ES) št. 624/2008

z dne 23. junija 2008

o določitvi ponderjev, ki se uporabljajo od 1. julija 2007 za osebne prejemke uradnikov, pogodbenega osebja in začasnega osebja Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države, ter nekaterih uradnikov, zaposlenih v dveh novih državah članicah za obdobje največ devetnajstih mesecev po pristopu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev, ki se uporabljajo za druge uslužbence teh Skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti prvega odstavka člena 13 Priloge X k tej uredbi,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2005 in zlasti člena 27(4) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Upoštevati je treba spremembe življenjskih stroškov v državah zunaj Skupnosti in zato določiti ponderje, ki se od 1. julija 2007 uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnega osebja in pogodbenega osebja Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države, ki se izplačajo v valuti njihove države napotitve.

(2)

Ponderji, ki so se uporabili za plačilo na podlagi Uredbe (ES) št. 453/2007 (2), imajo lahko za posledico pozitivne ali negativne prilagoditve osebnih prejemkov z retroaktivno veljavnostjo.

(3)

Predvideti bi bilo treba naknadno doplačilo, če se zaradi novih ponderjev osebni prejemki zvišajo.

(4)

Določiti bi bilo treba povračilo preveč izplačanih zneskov za obdobje med 1. julijem 2007 in začetkom veljavnosti te uredbe, če se zaradi novih ponderjev osebni prejemki znižajo.

(5)

Določiti bi bilo treba, da bo morebitno povračilo možno za obdobje največ šestih mesecev pred datumom začetka veljavnosti te uredbe in da se bodo njeni učinki lahko razporedili na obdobje največ dvanajstih mesecev od tega datuma, podobno kot je predvideno za ponderje, ki se uporabljajo znotraj Skupnosti za osebne prejemke in pokojnine uradnikov ter drugih uslužbencev Evropskih skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ponderji, ki se od 1. julija 2007 uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, pogodbenega osebja in začasnega osebja Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države, in se izplačujejo v valuti države napotitve, so navedeni v Prilogi k tej uredbi.

Menjalni tečaji, ki se uporabljajo za izračun teh osebnih prejemkov, so tisti, ki so določeni v skladu z izvedbenimi določbami Finančne uredbe in ustrezajo datumu iz prvega pododstavka.

Člen 2

1.   Institucije opravijo retroaktivna plačila, če se osebni prejemki zvišajo zaradi ponderjev, ki so določeni v Prilogi.

2.   Institucije izvedejo za obdobje med 1. julijem 2007 in začetkom veljavnosti te uredbe negativne retroaktivne uskladitve osebnih prejemkov, če se osebni prejemki znižajo zaradi ponderjev, ki so določeni v Prilogi.

Retroaktivne prilagoditve, ki pomenijo vračilo preveč izplačanih zneskov, so možne za obdobje največ šest mesecev pred datumom začetka veljavnosti te uredbe. Izterjava se lahko razporedi na obdobje največ dvanajst mesecev po istem datumu.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 23. junija 2008

Za Svet

Predsednik

I. JARC


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 420/2008 (UL L 127, 15.5.2008, str. 1).

(2)  UL L 109, 26.4.2007, str. 22.


PRILOGA

Kraj napotitve

Ponderji – julij 2007 (1)

Afganistan (2)

0

Južna Afrika

60,2

Albanija

80,2

Alžirija

88,7

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

71,7

Angola

130

Saudova Arabija

84,6

Argentina

57,1

Armenija

123,5

Avstralija

112,2

Azerbajdžan (2)

0

Bangladeš

48,2

Barbados

129,7

Belorusija (2)

0

Benin

91,9

Bolivija

48

Bosna in Hercegovina (Banja Luka)

0

Bosna in Hercegovina (Sarajevo)

78,7

Bocvana

56,4

Brazilija

93,2

Bolgarija

81,7

Burkina Faso

90,7

Burundi (2)

0

Kambodža

69,8

Kamerun

101,9

Kanada

93

Zelenortski otoki

80,9

Čile

71,5

Kitajska

77,4

Zahodni breg – Območje Gaze

92,1

Kolumbija

82,1

Kongo (Brazzaville)

130,2

Južna Koreja

113,9

Kostarika

73,7

Slonokoščena obala

100,2

Hrvaška

106,8

Kuba

86,1

Džibuti

94,3

Egipt

49,6

Salvador

76,1

Ekvador

64,8

Eritreja

51,3

Združene države Amerike (New York)

102,8

Združene države Amerike (Washington)

97,8

Etiopija

88,3

Gabon

123

Gambija

60,5

Gruzija

96,6

Gana

69,7

Gvatemala

78,6

Gvineja

73,3

Gvineja Bissau

100,7

Gvajana

62,1

Haiti

118,8

Honduras

69,7

Hongkong

94,8

Otočje Fidži

73,5

Salomonovi otoki

94,8

Indija

52,9

Indonezija (Džakarta)

81,1

Indonezija (Banda Aceh)

53,9

Irak

0

Izrael

109,5

Jamajka

90,5

Japonska (Naka)

101

Japonska (Tokio)

106,5

Jordanija

77,7

Kazahstan (Almaty)

125,4

Kazahstan (Astana)

71,6

Kenija

81,9

Kirgizistan

88,3

Kosovo

 

Laos

74,2

Lesoto

62

Libanon

86

Liberija (2)

0

Madagaskar

86,6

Malezija

74,4

Malavi

71,8

Mali

85

Maroko

89,5

Mavricij

69,5

Mavretanija

65,3

Mehika

74,4

Mikronezija (2)

0

Črna gora

69,7

Mozambik

77,7

Namibija

72,5

Nepal

82,5

Nikaragva

57

Niger

85

Nigerija

86,1

Norveška

132

Nova Kaledonija

135,3

Nova Zelandija

109,6

Uganda

77,1

Uzbekistan (2)

0

Pakistan

50,7

Panama

61

Papua Nova Gvineja

74,3

Paragvaj

82,2

Peru

77,5

Filipini

64,4

Centralnoafriška republika

119,1

Republika Moldavija

59,6

Demokratična republika Kongo (Kinšasa)

129,5

Dominikanska republika

69,3

Romunija

73,9

Rusija

122,6

Ruanda

91,7

Samoa (2)

0

Senegal

87,7

Srbija

66,1

Sierra Leone

75,4

Singapur

102,5

Somalija (2)

0

Sudan

56,2

Šrilanka

53,2

Južni Sudan

0

Švica (Ženeva)

109,8

Švica (Bern)

109,7

Surinam

49,4

Svazi

57

Sirija

69,4

Tadžikistan

66,9

Tajvan

83,7

Tanzanija

61,9

Čad

129,4

Tajska

67,7

Vzhodni Timor

66,5

Togo

89,4

Tonga (2)

0

Trinidad in Tobago

68,3

Tunizija

71,5

Turčija

83,8

Ukrajina

108,2

Urugvaj

69,8

Vanuatu

122,6

Venezuela

65,2

Vietnam

51,5

Jemen

77,3

Zambija

64,8

Zimbabve (2)

0


(1)  Bruselj = 100 %.

(2)  Ni na voljo.