22.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/22


Popravek Sklepa Sveta z dne 28. aprila 2008 o sklenitvi Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

( Uradni list Evropske unije L 129 z dne 17. maja 2008 )

V kazalu vsebine na naslovni strani ovitka, na strani 44 v naslovu in na strani 45 v zaključnem besedilu:

besedilo:

„… 28. aprila 2008 …“

se glasi:

„… 29. aprila 2008 …“