2.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/1


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2008

(2008/235/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

 

Naslov 1 – Skupaj

17 060 000

16 730 000

14 588 515,24

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

25 000

0,—

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

3 000

0,—

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

50 000

57 000

31 433,90

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

55 000

40 000

43 431,16

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 2 – Skupaj

105 000

125 000

74 865,06

3

PLAČILA TRETJIH OSEB

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

18 766

20 076

16 400,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

385 556

358 022

318 160,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

50 000

314 571,73

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

35 000

116 304

0,—

 

Naslov 3 – Skupaj

439 322

544 402

649 131,73

 

SKUPAJ PRIHODKI

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2008

Odobritve 2007

Realizacija 2006

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

9 832 000

9 832 000

9 125 740

9 125 740

7 812 349,57

7 812 349,57

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

105 000

105 000

116 000

116 000

105 406,70

105 406,70

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

261 000

261 000

205 000

205 000

152 159,36

152 159,36

1 5

IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

400 000

400 000

420 000

420 000

400 000,—

400 000,—

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

5 000

5 000

15 000

15 000

13 279,44

13 279,44

 

Naslov 1 – Skupaj

10 603 000

10 603 000

9 881 740

9 881 740

8 483 195,07

8 483 195,07

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

598 500

598 500

920 550

920 550

377 425,53

377 425,53

2 1

INFORMATIKA

411 000

411 000

584 760

584 760

513 954,32

513 954,32

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

81 500

81 500

98 000

98 000

20 971,03

20 971,03

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

90 000

90 000

98 950

98 950

132 366,82

132 366,82

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

212 000

212 000

208 000

208 000

216 165,28

216 165,28

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

16 000

16 000

18 000

18 000

20 000,—

20 000,—

 

Naslov 2 – Skupaj

1 409 000

1 409 000

1 928 260

1 928 260

1 280 882,98

1 280 882,98

3

IZDATKI ZA DELOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

734 000

640 000

709 304

883 304

891 242,19

742 186,09

3 1

SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

404 322

404 322

428 098

428 098

649 131,73

649 131,73

3 2

RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

2 215 830

1 631 900

1 001 000

958 000

1 076 787,36

773 265,62

3 3

POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

3 4

IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

330 170

442 100

975 000

1 287 000

1 380 839,65

1 128 459,08

3 5

INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

510 000

995 000

1 403 000

1 055 000

1 390 198,53

1 207 974,17

 

Naslov 3 – Skupaj

5 592 322

5 592 322

5 564 402

5 589 402

6 370 655,71

5 176 068,96

 

SKUPAJ ODHODKI

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402

16 134 733,76

14 940 147,01

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2007

2008

Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2006

Odobrenih

Odobrenih

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

 

 

 

 

 

 

AD 15

 

1

 

1

 

1

AD 14

 

1

 

1

 

1

AD 13

 

 

 

 

 

 

AD 12

5

5

7

5

7

5

AD 11

4

5

5

5

5

5

AD 10

 

5

3

5

3

5

AD 9

 

2

 

3

 

3

AD 8

 

1

 

2

 

2

AD 7

 

 

 

1

 

1

AD 6

 

1

 

1

 

1

AD 5

 

4

 

7

 

8

Skupaj AD

9

25

15

31

15

32

AST 11

 

 

 

 

 

 

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

 

 

 

 

 

 

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

1

1

1

AST 6

6

7

6

7

6

7

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

3

7

4

7

4

7

AST 3

 

4

 

6

 

7

AST 2

 

1

 

2

 

2

AST 1

 

1

 

1

 

1

Skupaj AST

19

28

20

31

20

32

Vse skupaj

28

53

35

62

35

64