4.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/173


Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 3

(2008/11/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

14 000 000

191 093

14 191 093

 

Naslov 2 – Skupaj

14 000 000

191 093

14 191 093

5

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

14 000 000

191 093

14 191 093

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

2 0 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

14 000 000

191 093

14 191 093

 

Člen 2 0 0 – Skupaj

14 000 000

191 093

14 191 093

 

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

14 000 000

191 093

14 191 093

 

Naslov 2 – Skupaj

14 000 000

191 093

14 191 093

 

SKUPAJ ODHODKI

14 000 000

191 093

14 191 093

POGLAVJE 2 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —   SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0   Subvencija Evropske skupnosti

2 0 0 0   Subvencija Evropske skupnosti

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

14 000 000

191 093

14 191 093

Opombe

Ta postavka vključuje sredstva Centra za projekt PHARE.

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

1

OSEBJE

 

Naslov 1 – Skupaj

4 880 000

 

4 880 000

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

 

Naslov 2 – Skupaj

2 531 000

 

2 531 000

3

IZDATKI DELOVANJA

 

Naslov 3 – Skupaj

6 589 000

 

6 589 000

4

DRUGI ODHODKI

4 2

RAXEN_CT

p.m.

191 093

191 093

 

Naslov 4 – Skupaj

0

191 093

191 093

 

SKUPAJ ODHODKI

14 000 000

191 093

14 191 093

NASLOV 4

DRUGI ODHODKI

Člen

Postavka

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

 

POGLAVJE 4 2

p.m.

191 093

191 093

 

POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ

p.m.

191 093

191 093

 

Naslov 4 – Skupaj

0

191 093

191 093

 

SKUPAJ ODHODKI

14 000 000

191 093

14 191 093

POGLAVJE 4 2 —

RAXEN_CT

POGLAVJE 4 2 —   RAXEN_CT

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 3

Novi znesek

p.m.

191 093

191 093

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih z izvedbo projekta Phare, katerega cilj je vzpostavitev informacijske mreže Raxen v državah kandidatkah.