4.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/43


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 2

(2008/2/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

 

Naslov 1 – Skupaj

42 800 000

 

42 800 000

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

 

Naslov 2 – Skupaj

26 530 000

 

26 530 000

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

 

Naslov 3 – Skupaj

1 404 000

 

1 404 000

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

336 000

500 000

836 000

 

Naslov 4 – Skupaj

336 000

500 000

836 000

5

UPRAVNO POSLOVANJE

 

Naslov 5 – Skupaj

418 000

 

418 000

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

 

Naslov 6 – Skupaj

57 000

 

57 000

7

POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

 

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

 

SKUPAJ ODHODKI

71 545 000

500 000

72 045 000

NASLOV 4

PRISPEVKI DRUGIH

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

POGLAVJE 4 0

4 0 2

Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

p.m.

500 000

500 000

 

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

336 000

500 000

836 000

 

Naslov 4 – Skupaj

336 000

500 000

836 000

 

SKUPAJ ODHODKI

71 545 000

500 000

72 045 000

POGLAVJE 4 0 —

PRISPEVKI DRUGIH

POGLAVJE 4 0 —   PRISPEVKI DRUGIH

4 0 2   Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

Proračun 2007

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

p.m.

500 000

500 000

Opombe

Namenski prihodki za nadaljnjo podporo programa Skupnosti CARDS ob podpori in sodelovanju Komisije.

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

1

OSEBJE

 

Naslov 1 – Skupaj

33 745 000

 

33 745 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

 

Naslov 2 – Skupaj

9 954 000

 

9 954 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

 

Naslov 3 – Skupaj

27 846 000

 

27 846 000

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

500 000

500 000

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

500 000

500 000

 

SKUPAJ ODHODKI

71 545 000

500 000

72 045 000

NASLOV 4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

Člen

Postavka

Postavka

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

POGLAVJE 4 0

4 0 0

Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

4 0 0 0

Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

p.m.

500 000

500 000

 

Člen 4 0 0 – Skupaj

p.m.

500 000

500 000

 

POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ

p.m.

500 000

500 000

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

500 000

500 000

 

SKUPAJ ODHODKI

71 545 000

500 000

72 045 000

POGLAVJE 4 0 —

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

POGLAVJE 4 0 —   TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

4 0 0   Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

4 0 0 0   Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

Odobritve 2007

Spremenjeni proračun št. 2

Novi znesek

p.m.

500 000

500 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva se nanašajo na namenske prihodke za nadaljnjo podporo programa Skupnosti CARDS ob podpori in sodelovanju Komisije.