26.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 282/60


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. oktobra 2007

o spremembi Dodatka k Prilogi VI k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije v zvezi z nekaterimi obrati za predelavo mleka v Bolgariji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5170)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/689/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti prvega pododstavka odstavka (f) oddelka B poglavja 4 Priloge VI k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (1) in Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2) določata nekatere strukturne zahteve za obrate, ki jih zajemata navedeni uredbi.

(2)

Odstavka (a) in (c) oddelka B poglavja 4 Priloge VI k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije določata, da se nekatere strukturne zahteve iz navedenih uredb pod določenimi pogoji ne uporabljajo za obrate v Bolgariji iz poglavij I in II Dodatka k Prilogi VI k Aktu o pristopu do 31. decembra 2009.

(3)

Poglavje I Dodatka k Prilogi VI navaja obrate, ki imajo dovoljenje za sprejemanje in predelavo mleka, ki izpolnjuje zahteve, ter mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, brez postopka ločevanja, poglavje II navedenega dodatka pa navaja obrate, ki izpolnjujejo zahteve in imajo dovoljenje za ločeno sprejemanje in predelavo mleka, ki izpolnjuje zahteve, ter mleka, ki ne izpolnjuje zahtev.

(4)

Odločba Komisije 2007/26/ES z dne 22. decembra 2006 o spremembi Dodatka k Prilogi VI k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije v zvezi z nekaterimi obrati za predelavo mleka v Bolgariji (3) je spremenila navedene sezname obratov.

(5)

Bolgarija je pregledala položaj v sektorju mleka in ponovno ocenila obrate, naštete v poglavjih I in II Dodatka k Prilogi VI.

(6)

V skladu z navedeno oceno obrati, našteti v poglavju I, ne izpolnjujejo strukturnih zahtev iz Uredbe (ES) št. 852/2004. Zato je treba navedene obrate črtati s seznama iz poglavja I. Na seznamu iz poglavja II ostane le 11 obratov, ki nimajo praktičnih težav pri ustreznem vodenju dveh ločenih proizvodnih linij.

(7)

Zaradi jasnosti pravnih aktov Skupnosti je sezname obratov iz poglavij I in II Dodatka k Prilogi VI k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije primerno nadomestiti s seznami iz Priloge k tej odločbi.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dodatek k Prilogi VI k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 25. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(3)  UL L 8, 13.1.2007, str. 35.


PRILOGA

„Dodatek k Prilogi VI

POGLAVJE I

Seznam obratov za predelavo mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, iz odstavka (a) oddelka B poglavja 4 Priloge VI

POGLAVJE II

Seznam obratov za predelavo mleka, ki izpolnjuje zahteve, in mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, iz odstavkov (a) in (c) oddelka B poglavja 4 v Prilogi VI

Št.

Vet. št.

Ime in naslov obrata

Lokacija zadevnega predelovalnega obrata

Regija Veliko Tarnovo – št. 4

1.

BG 0412010

‚Bi Si Si Handel‘ OOD

gr. Elena

ul. ‚Treti mart‘ 19

Regija Vidin – št. 5

2.

BG 0512025

‚El Bi Bulgarikum‘ EAD

gr. Vidin

YUPZ

Regija Vratsa – št. 6

3.

BG 0612027

‚Mlechen ray – 99‘ EOOD

gr. Vratsa

4.

BG 0612043

ET ‚Zorov-91-Dimitar Zorov‘

gr. Vratsa

Regija Plovdiv – št. 16

5.

BG 1612001

‚OMK‘ AD

gr. Plovdiv

bul. ‚Dunav‘ 3

6.

BG 1612011

‚Em Dzhey Deriz‘ EOOD

gr. Karlovo

bul. ‚Osvobozhdenie‘ 69

Regija Silistra – št. 19

7.

BG 1912013

‚ZHOSI‘ OOD

s. Chernolik

Regija Sliven – št. 20

8.

BG 2012020

‚Yotovi‘ OOD

gr. Sliven

kv. ‚Rechitsa‘

Regija Targovishte – št. 25

9.

BG 2512020

‚Mizia-Milk‘ OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

Regija Haskovo – št. 26

10.

BG 2612047

‚Balgarsko sirene‘ OOD

gr. Haskovo

bul. ‚Saedinenie‘ 94

Regija Shumen – št. 27

11.

BG 2712014

‚Stars kampani‘ OOD

gr. Shumen

ul. ‚Trakiyska‘ 3“