1.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/47


SKLEP SVETA

z dne 14. maja 2007

o imenovanju sedmih članov in petih nadomestnih članov Grčije v Odbor regij

(2007/370/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga grške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010 (1).

(2)

Po izteku mandatov g. CHATZOPOULOUSA, g. STAMATISA, ge. BAKOYANNI, g. KARAVOLASA, g. KAMARASA in g. TZANIKOSA. se je sprostilo šest mest članov Odbora regij. Po odstopu g. TZATZANISA se je sprostilo mesto člana. Po izteku mandatov g. GEORGAKISA, g. KOUTSOULISA, g. MACHIMARISA, g. SPARTSISA in g. SPYRIDONA se je sprostilo pet mest nadomestnih članov Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2010, se imenujejo naslednji člani in nadomestni člani Odbora regij:

(a)

za člane:

g. Panayotis PSOMIADIS, prefekt Soluna, kot zamenjava za g. Christosa CHATZOPOULOSA,

g. Georgios PAPASTERGIOU, prefekt Pierie, kot zamenjava za g. Dimitriosa STAMATISA,

g. Nikitas KAKLAMANIS, župan Aten, kot zamenjava za ga. Theodoro BAKOYANNI,

g. Andreas FOURAS, župan Patrasa, kot zamenjava za g. Andreasa KARAVOLASA,

g. Grigorios ZAFIROPOULOS, župan Halandrija (Atene), kot zamenjava za g. Pavlosa KAMARASA,

g. Dimitrios TSINGOUNIS, župan Leonidia (Arkadija), kot zamenjava za g. Panayotisa TZANIKOSA,

g. Konstantinos TZATZANIS, svetovalec v prefektoratu Pirej, kot zamenjava za g. Konstantinosa TZATZANISA, svetovalca na občini Pirej;

(b)

za nadomestne člane:

g. Konstantinos KONTOYORGOS, prefekt Evritanije, kot zamenjava za g. Theodorosa GEORGAKISA,

g. Dimitrios DRAKOS, prefekt Mesinije, kot zamenjava za g. Georgiosa KOUTSOULISA,

g. Dimitrios KALOGEROPOULOS, župan Egalea (Atene), kot zamenjava za g. Georgiosa MACHIMARISA,

g. Dimitrios PREVEZANOS, svetovalec na občini Skiathos (Magnisija), kot zamenjava za g. Ioannisa SPARTSISA,

g. Spyros SPYRIDON, svetovalec v prefektoratu Atene – Pirej kot zamenjava za g. Spyrosa SPYRIDONA, župana Porosa.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 14. maja 2007

Za Svet

Predsednik

F.-W. STEINMEIER


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.