2.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 141/83


Popravek Sklepa Sveta 2007/252/PNZ z dne 19. aprila 2007 o vzpostavitvi posebnega programa „Temeljne pravice in državljanstvo“ za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa „Temeljne pravice in pravosodje“

( Uradni list Evropske unije L 110 z dne 27. aprila 2007 )

Naslovnica in stran 33:

1.

črtata se naslednji vrstici:

„III Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo EU“ in

„AKTI, SPREJETI V SKLADU Z NASLOVOM VI POGODBE EU“;

2.

številka Sklepa:

besedilo

:

„2007/252/PNZ“

se glasi

:

„2007/252/ES“.