13.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/61


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. decembra 2006

o določitvi prehodnih ukrepov glede odpreme nekaterih proizvodov iz sektorjev mesa in mleka, zajetih v Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, iz Bolgarije v druge države članice

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 7029)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/31/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 42 Akta,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) določa splošna pravila o higieni živil za nosilce živilske dejavnosti, ki temeljijo na načelih analize tveganj in kritičnih nadzornih točk. Določa, da morajo nosilci živilske dejavnosti izpolnjevati strukturne zahteve, ki temeljijo na teh načelih. Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (3) dopolnjuje pravila iz Uredbe (ES) št. 852/2004. Pravila iz Uredbe (ES) št. 853/2004 vključujejo specifične zahteve za obrate, ki predelujejo meso in mleko.

(2)

Po rezultatih misije Urada za prehrano in veterino v Bolgariji od 27. novembra 2006 do 1. decembra 2006, nekateri predelovalni obrati v sektorjih mesa in mleka niso v skladu z določbami uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004.

(3)

Poleg tega sistem sledljivosti v Bolgariji ne zadostuje za kritje potreb stanja v Bolgariji pod pogoji, pod katerimi se meso iz tretjih držav, meso, pridobljeno v Bolgariji pred 1. januarjem 2007, ter surovo mleko v Bolgariji, ki ni v skladu z zahtevami navedenih uredb, nahaja na ozemlju Bolgarije.

(4)

Glede na trenutno stanje v Bolgariji je primerno določiti prehodne ukrepe glede nekaterih proizvodov iz sektorjev mesa in mleka.

(5)

Med prehodnim obdobjem je treba oceniti stanje vseh predelovalnih obratov v sektorjih mesa in mleka, da se zagotovi zaključek procesa posodobitve nekaterih obratov, tako da bodo ti v skladu z zahtevami Skupnosti. Poleg tega je treba izboljšati sistem sledljivosti, da bo ustrezal standardu Skupnosti.

(6)

Med prehodnim obdobjem je nujno določiti prepoved odpreme nekaterih proizvodov iz sektorjev mesa in mleka iz Bolgarije v druge države članice. Vendar pa je glede na jamstva, ki so na voljo za navedene obrate, primerno določiti odstopanje za nekatere predelovalne obrate, ki jim je v skladu z zakonodajo Skupnosti dovoljeno, da navedene proizvode izvažajo v Skupnost pred 1. januarjem 2007.

(7)

Prehodno obdobje, ki ga predvideva ta odločba, mora biti omejeno na eno leto. Stanje sektorjev mesa in mleka v Bolgariji se bo pregledalo pred koncem navedenega obdobja, zlasti ob upoštevanju rezultatov novih preiskav Urada za prehrano in veterino v januarju 2007.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba se uporablja za proizvode iz sektorjev mesa in mleka, zajete v naslednje oddelke v Prilogi III Uredbe (ES) št. 853/2004:

(a)

Oddelek I (meso domačih kopitarjev);

(b)

Oddelek II (perutnina in meso lagomorfov);

(c)

Oddelek III (meso gojene divjadi);

(d)

Oddelek IV (meso prostoživeče divjadi);

(e)

Oddelek V (mleto meso, mesni pripravki in mehansko izkoščeno meso);

(f)

Oddelek VI (mesni proizvodi); in

(g)

Oddelek IX (surovo mleko in mlečni proizvodi).

Člen 2

1.   Proizvodi iz člena 1 („proizvodi“) se ne odpremljajo iz Bolgarije v druge države članice.

2.   Države članice v skladu z Direktivo 89/662/EGS in zlasti člena 3 Direktive zagotovijo, da se proizvodi ne tržijo med državami članicami.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 2(1) države članice odobrijo trgovanje s proizvodi, pridobljenimi v predelovalnih obratih s seznama v Prilogi, pod pogojem:

(a)

da so proizvodi označeni z oznako Skupnosti za zdravstveno ustreznost ali z identifikacijsko oznako zadevnega obrata, kot je določeno v točkah (a) in (b) v členu 5(1) Uredbe (ES) št. 853/2004;

(b)

da je proizvodom priložen dokument, kot je določeno v členu 14 Uredbe (ES) št. 854/2004 (4), v katerem pristojni organ nove države članice porekla potrjuje naslednje:

„Proizvodi v skladu z Odločbo Komisije 2007/31/ES“.

Člen 4

Ta odločba se uporablja pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Akta o pristopu Bolgarije in Romunije.

Uporablja se do 31. decembra 2007.

Ta odločba bo pregledana pred tem datumom, zlasti ob upoštevanju rezultatov novih preiskav Urada za prehrano in veterino v januarju 2007.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2076/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 83).

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.


PRILOGA

Seznam predelovalnih obratov, ki jim je dovoljeno, da proizvode iz sektorjev, navedenih v členu 1, izvažajo iz Bolgarije v druge države članice

OBRATI ZA PREDELAVO MESA

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime in naslov obrata

Lokacija zadevnega predelovalnega obrata

1

BG 0201028

„Debelt Indastriys“ OOD

s. Debelt obl. Burgas

2

BG 0401028

„Mesokombinat–Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov ul. „33-ti Svishtovski polk“ 91

3

BG 0404013

„Dakor“ OOD

gr. G. Oriahovitsa ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

4

BG 0601031

„Mesodobivna kompaniya–Vratsa“ OOD

gr. Vratsa ul. „Ilinden“

5

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad Promishlena zona

6

BG 1201011

„Mesotsentrala–Montana“ OOD

gr. Montana bul. „Treti mart“ 216

7

BG 1204013

„Kompas“ OOD

s. Komarevo obsht. Berkovitsa

8

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

„Dil TUR“ AD

9

BG 1604039

„Evropimel“ OOD

gr. Plovdiv bul. „V. Aprilov“

10

BG 1701003

„Mesokombinat–Razgrad“ AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. „Beli Lom“ 1

11

ВG 1901021

„Mekom“ AD

gr. Silistra Industrialna zona – Zapad

12

BG 2204099

„Tandem – V“ OOD

gr. Sofia bul. „Iliantsi“ 23

13

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

14

BG 2501002

„Tandem – Popovo“ OOD

s. Drinovo obsht. Popovo

15

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen ul. „Industrialna“


OBRATI ZA PREDELAVO PERUTNINE

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime in naslov obrata

Lokacija zadevnega predelovalnega obrata

1

BG 0202074

„Pticeklanitsa – Chubra“ OOD

s. Chubra obl. Burgaska

2

BG 0402052

„Zornitsa Kesarevo“ AD

s. Kesarevo obsht. Strazhitsa

3

BG 0702006

„Hrinad“ OOD

gr. Sevlievo

4

BG 0802069

„Agroplasment 92V“ AD

gr. Dobrich-okolovrastno shose-yug

5

BG 1102073

„Amon-Ra“ OOD

s. Yoglav obl. Lovetch

6

BG 1602001

„Galus – 2004“ EOOD

s. Hr. Milevo obl. Plovdiv

7

BG 1602045

„Deniz 2001“ EOOD

gr. Parvomay ul. „Al. Stamboliiski“ 23

8

BG 1602071

„Brezovo“ AD

gr. Brezovo ul. „Marin Domuschiev“ 2

9

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora kv. „Industrialen“

10

BG 2402002

„Ekarisazh Zagore“ AD

gr. Stara Zagora kv. Industrialen

11

BG 2802076

„Alians Agrikol“ OOD

s. Okop obl. Yambolska


OBRATI ZA PREDELAVO MLEKA

Št.

Št. veterinarske odobritve obrata

Ime in naslov obrata

Lokacija zadevnega predelovalnega obrata

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD

gr. Elena ul. „Treti mart“ 19

2

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum“ EAD

„El Bi Bulgarikum“ EAD

3

BG 0612012

OOD „Zorov – 97“

gr. Vratsa

4

BG 0612027

„Mlechen ray – 99“ EOOD

gr. Vratsa

5

BG 0612043

ET „Zorov-91-Dimitar Zorov“

gr. Vratsa

6

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo zh. k. „Atanas Moskov“

7

BG 0812009

„Serdika – 90“ AD

gr. Dobrich ul. „25 septemvri“ 100

8

BG 0812029

„Akurat mlechna promishlenost“ OOD

gr. Dobrich kv. Riltsi

9

BG 0812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich bul. „Dobrudzha“ 2

10

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor obsht. Ardino

11

BG 0912011

ET Alada–Mohamed Banashak

s. Byal izvor obsht. Ardino

12

BG 1112006

„Kondov Ekoproduktsia“ OOD

s. Staro selo

13

BG 1312001

„Lakrima“ AD

gr. Pazardzhik ul. „Tsaritsa Yoana“ 29

14

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15

BG 1612001

„OMK“ AD

gr. Plovdiv bul. „Dunav“ 3

16

BG 1612002

„Shipka 99“ AD

gr. Parvomay ul. „Vasil Levski“ 47

17

BG 1612011

„Em Dzhey Deriz“ EOOD

gr. Karlovo bul. „Osvobozhdenie“ 69

18

BG 1612037

„Filipopolis–RK“ OOD

gr. Plovdiv ul. „Prosveta“ 2A

19

BG 1712042

ET„Madar“

s. Terter

20

BG 1912013

„ZHOSI“ OOD

s. Chernolik

21

BG 1912024

„Buldeks“ OOD

s. Belitsa

22

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

23

BG 2012020

„Yotovi“ OOD

gr. Sliven kv. „Rechitsa“

24

BG 2012042

„Tirbul“ EAD

gr. Sliven Industrialna zona

25

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

26

BG 2212001

„Danon–Serdika“ AD

gr. Sofia ul. „Ohridsko ezero“ 3

27

BG 2212003

„Darko“ AD

gr. Sofia ul. „Ohridsko ezero“ 3

28

BG 2212022

„Megle–Em Dzhey“ OOD

gr. Sofia ul. „Probuda“ 12–14

29

BG 2512004

„Pip Treyd“ OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

30

BG 2512020

„Mizia-Milk“ OOD

gr. Targovishte Industrialna zona

31

BG 2612047

„Balgarsko sirene“ OOD

gr. Haskovo bul. „Saedinenie“ 94

32

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

33

BG 2812022

„Karil i Tania“ OOD

gr. Yambol ul. „Gr. Ignatiev“ 189

34

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol ul. „Preslav“ 269