31.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/149


Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2007

(2007/579/ES)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

7 439 000

5 000 000

 

 

Naslov 1 – Skupaj

7 439 000

5 000 000

 

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

 

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

 

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

 

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

SKUPAJ ODHODKI

7 439 000

5 000 000

 

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

POGLAVJE 1 0

1 0 0

Subvencija Evropskih skupnosti

7 439 000

5 000 000

 

 

POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ

7 439 000

5 000 000

 

 

Naslov 1 – Skupaj

7 439 000

5 000 000

 

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —   SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0 0   Subvencija Evropskih skupnosti

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

7 439 000

5 000 000

 

Opombe

Letna subvencija Evropskih skupnosti.

NASLOV 2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Prispevki tretjih držav

p.m.

p.m.

 

 

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

 

 

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

POGLAVJE 2 0 —

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 2 0 —   PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0 0   Prispevki tretjih držav

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Prispevki iz tretjih držav.

NASLOV 5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

POGLAVJE 5 0

5 0 0

Prihodki iz upravnega poslovanja

p.m.

p.m.

 

 

POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

 

 

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

POGLAVJE 5 0 —

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 0 —   PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 0 0   Prihodki iz upravnega poslovanja

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta člen zajema prihodke iz upravnega poslovanja.

NASLOV 9

DRUGI PRIHODKI

Člen

Postavka

Postavka

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

POGLAVJE 9 0

9 0 0

Drugi prihodki

p.m.

p.m.

 

 

POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

 

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

SKUPAJ ODHODKI

7 439 000

5 000 000

 

POGLAVJE 9 0 —

DRUGI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —   DRUGI PRIHODKI

9 0 0   Drugi prihodki

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2006

Proračunsko leto 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Drugi prihodki.

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENI

2 683 500

1 044 500

 

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

592 000

 

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

40 000

40 000

 

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

15 000

10 000

 

1 5

ZAČASNA POMOČ

402 000

 

1 6

SOCIALNA VARNOST

5 000

5 000

 

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

10 000

 

1 8

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

p.m.

 

 

Naslov 1 – Skupaj

2 753 500

2 093 500

 

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

62 500

74 500

 

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

166 000

57 000

 

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

84 500

139 500

 

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

55 500

28 500

 

2 4

POŠTNI STROŠKI

3 000

2 000

 

 

Naslov 2 – Skupaj

371 500

301 500

 

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

374 000

335 500

 

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

2 831 500

1 449 500

 

3 2

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

858 500

575 000

 

3 3

OCENJEVANJE

40 000

10 000

 

3 5

MISIJE

150 000

170 000

 

3 6

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

10 000

 

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

60 000

55 000

 

3 8

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

 

 

Naslov 3 – Skupaj

4 314 000

2 605 000

 

 

SKUPAJ ODHODKI

7 439 000

5 000 000

 

NASLOV 1

OSEBJE

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

POGLAVJE 1 1

1 1 0

Osebje na delovnem mestu, predvidenem v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

906 000

428 000

 

1 1 0 1

Družinski dodatki

156 500

90 000

 

1 1 0 2

Dodatka za delo in bivanje v tujini

138 000

69 000

 

 

Člen 1 1 0 – Skupaj

1 200 500

587 000

 

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 5

Pogodbeno osebje

189 000

42 000

 

1 1 1 8

Napoteni nacionalni strokovnjaki

146 000

262 000

 

 

Člen 1 1 1 – Skupaj

335 000

304 000

 

1 1 2

Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

1 1 2 0

Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

20 000

 

 

Člen 1 1 2 – Skupaj

20 000

 

1 1 3

Zavarovanje za primer bolezni, nesreče in poklicne bolezni ter zavarovanje za primer brezposelnosti

1 1 3 0

Zavarovanje za primer bolezni

35 000

19 500

 

1 1 3 1

Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreče

9 500

5 000

 

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

13 500

7 500

 

1 1 3 3

Pridobitev ali nadaljnje uveljavljanje pokojninskih pravic za začasno osebje

p.m.

p.m.

 

 

Člen 1 1 3 – Skupaj

58 000

32 000

 

1 1 4

Razni dodatki in finančne pomoči

1 1 4 0

Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine

p.m.

p.m.

 

1 1 4 1

Letni potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

50 000

6 500

 

1 1 4 2

Dodatki za najemnino in prevoz

p.m.

5 000

 

1 1 4 9

Drugi dodatki in izplačila

p.m.

p.m.

 

 

Člen 1 1 4 – Skupaj

50 000

11 500

 

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

5 000

 

 

Člen 1 1 5 – Skupaj

5 000

 

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 4

Plačilo za upravno pomoč institucij Skupnosti

16 500

 

1 1 7 5

Druge storitve in dela po pogodbi

70 000

 

 

Člen 1 1 7 – Skupaj

86 500

 

1 1 8

Nadomestila in stroški ob začetku in koncu zaposlitve in ob premestitvi

1 1 8 0

Izdatki za zaposlovanje

20 000

 

1 1 8 1

Potni stroški (vključno z družinskimi člani)

11 500

 

1 1 8 2

Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev

165 000

 

1 1 8 3

Stroški selitve

112 500

 

1 1 8 4

Začasne dnevnice

66 500

 

 

Člen 1 1 8 – Skupaj

375 500

 

1 1 9

Sredstva za pokrivanje popravkov osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 9 0

Korekcijski količniki za plače

553 000

110 000

 

1 1 9 1

Začasna sredstva

p.m.

 

 

Člen 1 1 9 – Skupaj

553 000

110 000

 

 

POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ

2 683 500

1 044 500

 

POGLAVJE 1 2

1 2 0

Potni stroški pri razgovorih s kandidati

1 2 0 0

Potni stroški pri razgovorih s kandidati

75 000

 

 

Člen 1 2 0 – Skupaj

75 000

 

1 2 1

Izdatki ob začetku/koncu zaposlitve in ob premestitvi

1 2 1 0

Stroški ob začetku zaposlitve in ob prenehanju delovnega razmerja.

90 000

 

1 2 1 1

Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev

170 000

 

1 2 1 2

Stroški selitve

165 000

 

1 2 1 3

Dnevnice

92 000

 

 

Člen 1 2 1 – Skupaj

517 000

 

 

POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ

592 000

 

POGLAVJE 1 3

1 3 0

Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški upravnih misij

1 3 0 0

Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški upravnih misij

40 000

40 000

 

 

Člen 1 3 0 – Skupaj

40 000

40 000

 

 

POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ

40 000

40 000

 

POGLAVJE 1 4

1 4 0

Zdravstvena služba

1 4 0 0

Zdravstvena služba

15 000

5 000

 

 

Člen 1 4 0 – Skupaj

15 000

5 000

 

1 4 1

Usposabljanje

1 4 1 0

Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

5 000

 

 

Člen 1 4 1 – Skupaj

5 000

 

 

POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ

15 000

10 000

 

POGLAVJE 1 5

1 5 0

Stroški upravljanja Evropske komisije

1 5 0 0

Stroški upravljanja ES

6 000

 

 

Člen 1 5 0 – Skupaj

6 000

 

1 5 1

Začasna pomoč

1 5 1 0

Začasne storitve

351 000

 

1 5 1 1

Svetovalci

45 000

 

 

Člen 1 5 1 – Skupaj

396 000

 

 

POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ

402 000

 

POGLAVJE 1 6

1 6 0

Posebna finančna pomoč sodelavcem

1 6 0 0

Posebna finančna pomoč sodelavcem

p.m.

p.m.

 

 

Člen 1 6 0 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

1 6 1

Družabni medsebojni stiki osebja

1 6 1 0

Družabni medsebojni stiki osebja

5 000

 

 

Člen 1 6 1 – Skupaj

5 000

 

1 6 2

Drugi izdatki za socialno varnost

1 6 2 0

Drugi izdatki za socialno varnost

p.m.

5 000

 

 

Člen 1 6 2 – Skupaj

p.m.

5 000

 

1 6 4

Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0

Dodatna pomoč za invalide

p.m.

p.m.

 

 

Člen 1 6 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ

5 000

5 000

 

POGLAVJE 1 7

1 7 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

10 000

 

 

Člen 1 7 0 – Skupaj

10 000

 

 

POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ

10 000

 

POGLAVJE 1 8

1 8 1

Zmožnost notranje revizije

1 8 1 0

Zmožnost notranje revizije

p.m.

 

 

Člen 1 8 1 – Skupaj

p.m.

 

 

POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ

p.m.

 

 

Naslov 1 – Skupaj

2 753 500

2 093 500

 

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENI

POGLAVJE 1 2 —

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

POGLAVJE 1 3 —

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

POGLAVJE 1 4 —

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 5 —

ZAČASNA POMOČ

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNA VARNOST

POGLAVJE 1 7 —

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

POGLAVJE 1 8 —

ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

POGLAVJE 1 1 —   AKTIVNO ZAPOSLENI

1 1 0   Osebje na delovnem mestu, predvidenem v kadrovskem načrtu

1 1 0 0   Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

906 000

428 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 19 in 20(1).

Ta sredstva so namenjena pokrivanju osnovnih plač za naslednje začasno osebje: 1 AD13, 2 AD10, 2 AD7, 5 AD5, 2 AST5, 1 AST4, 3 AST3.

Ta sredstva so izračunana za čas predvidene zasedenosti teh delovnih mest v letu 2007.

1 1 0 1   Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

156 500

90 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68a teh predpisov ter oddelek I priloge VII k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 19 in 20(2).

Ta sredstva so namenjena pokrivanju družinskih dodatkov, in sicer: dodatka za gospodinjstvo, dodatka za vzdrževanega otroka, dodatka za izobraževanje.

1 1 0 2   Dodatka za delo in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

138 000

69 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 priloge VII k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 19 in 20(2).

Ta sredstva so namenjena pokrivanju dodatkov, izplačanih uradnikom in uslužbencem, ki izpolnjujejo pogoje iz teh členov.

1 1 1   Drugo osebje

1 1 1 5   Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

189 000

42 000

 

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 92 in 93.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju osnovnih plač, družinskih dodatkov in dodatkov za delo v tujini za naslednje začasno osebje: 4 II/5, 2 I/2

Ta sredstva so izračunana za čas predvidene zaposlenosti pogodbenega osebja v letu 2007.

1 1 1 8   Napoteni nacionalni strokovnjaki

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

146 000

262 000

 

Opombe

Sklep Sveta 2003/479/ES z dne 16. junija 2003 o pravilih za nacionalne strokovnjake in vojaške uslužbence, dodeljene Generalnemu sekretariatu Sveta, in razveljavitvi sklepov z dne 25. junija 1997 in 22.marca 1999, Sklep št. 2001/41/ES in Sklep št. 2001/496/SZVP (UL L 160, 28.6.2003, str. 72); Sklep upravnega sveta Evropske policijske akademije 5/2006/GB o določitvi splošnih smernic o izvajanju Sklepa Sveta o napotitvi nacionalnih strokovnjakov in Sklep upravnega sveta Evropske policijske akademije 6/2006/GB o določitvi smernic o napotitvi nacionalnih strokovnjakov za krajši delovni čas.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju nadomestil in upravnih stroškov v zvezi z napotenimi nacionalnimi strokovnjaki.

Ta sredstva so izračunana za čas predvidene napotitve nacionalnih strokovnjakov na delo na Evropsko policijsko akademijo v letu 2007.

1 1 2   Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

Opombe

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007, pred tem vključeno kot člen 1 4 1 – Usposabljanje.

1 1 2 0   Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

20 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24a, in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 11 in 81.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tečajev za dodatno strokovno usposabljanje in preusposabljanje ter kotizacij za seminarje in konference.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot postavka 1 4 1 0 – Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje.

1 1 3   Zavarovanje za primer bolezni, nesreče in poklicne bolezni ter zavarovanje za primer brezposelnosti

1 1 3 0   Zavarovanje za primer bolezni

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

35 000

19 500

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72, in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 28 in 95.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju prispevkov delodajalca.

1 1 3 1   Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreče

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

9 500

5 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 teh predpisov in člen 15 priloge 8 k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 28 in 95.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju prispevkov delodajalca.

1 1 3 2   Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

13 500

7 500

 

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 28a in 96.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju prispevkov delodajalca.

1 1 3 3   Pridobitev ali nadaljnje uveljavljanje pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 42 in 112.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju plačil Evropske policijske akademije, ki začasnemu osebju omogočajo pridobitev ali nadaljnje uveljavljanje pokojninskih pravic v matični državi.

1 1 4   Razni dodatki in finančne pomoči

1 1 4 0   Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 20(2), 29, 92 in 97.

1 1 4 1   Letni potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

50 000

6 500

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 priloge VII k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 22 in 92.

Uradniki so upravičeni do povračila letnih potnih stroškov od kraja, kjer so zaposleni, do svojega matičnega kraja, in sicer zase in za svojo družino.

1 1 4 2   Dodatki za najemnino in prevoz

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

5 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007.

1 1 4 9   Drugi dodatki in izplačila

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

1 1 5   Nadurno delo

1 1 5 0   Nadurno delo

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in priloga VI k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 16 in 91.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stalnih nadomestil in prejemkov po urnih postavkah za nadurno delo, ki ga po dogovoru opravijo uradniki in uslužbenci in ki ga niso mogli izkoristiti v obliki prostega časa.

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007.

1 1 7   Dodatne storitve

Opombe

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot člen 1 5 0 – Stroški upravljanja Evropske komisije – in kot člen 1 5 1 – Začasna pomoč.

1 1 7 4   Plačilo za upravno pomoč institucij Skupnosti

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

16 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo po sporazumu o ravni storitev, sklenjenem z Uradom za vodenje in plačevanje posameznih pravic, nastalih ob plačilu osebnih prejemkov.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot postavka 1 5 0 0 – Stroški upravljanja ES.

1 1 7 5   Druge storitve in dela po pogodbi

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

70 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov vseh storitev oseb, ki niso povezane z Evropsko policijsko akademijo, zlasti osebja, ki sodeluje s sekretariatom po pogodbah z lokalnimi agencijami.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot postavka 1 5 1 0 – Začasne storitve – in kot postavka 1 5 1 1 – Svetovalci.

1 1 8   Nadomestila in stroški ob začetku in koncu zaposlitve in ob premestitvi

Opombe

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot člen 1 2 0 – Potni stroški pri razgovorih s kandidati, in kot člen 1 2 1 – Izdatki ob začetku/koncu zaposlitve in ob premestitvi.

1 1 8 0   Izdatki za zaposlovanje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

20 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri postopkih zaposlovanja.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot postavka 1 2 0 0 – Potni stroški pri razgovorih s kandidati.

1 1 8 1   Potni stroški (vključno z družinskimi člani)

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

11 500

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 priloge VII k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 11, 22, 81in 92.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju plačil potnih stroškov osebja ob začetku in koncu zaposlitve. Pokrivajo tudi potne stroške članov njihovih družin.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot postavka 1 2 1 0 – Stroški ob začetku zaposlitve in ob prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2   Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

165 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člena 5 in 6 priloge VII k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 11, 22, 81 in 92.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju nadomestil za namestitev in preselitev osebja, ki se mora preseliti iz kraja prebivanja.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot postavka 1 2 1 1 – Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev.

1 1 8 3   Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

112 500

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 priloge VII k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 11, 22, 81 in 92.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov selitve osebja, ki se mora preseliti iz kraja prebivanja.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot postavka 1 2 1 2 – Stroški selitve.

1 1 8 4   Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

66 500

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 10 priloge VII k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 11, 22, 81 in 92.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju dnevnic za osebje, ki se mora ob prevzemu dolžnosti preseliti iz kraja prebivanja.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot postavka 1 2 1 3 – Dnevnice.

1 1 9   Sredstva za pokrivanje popravkov osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 9 0   Korekcijski količniki za plače

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

553 000

110 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 17(2) priloge VII ter člen 17 priloge XIII k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 20(1) in 92.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju količnikov, ki se upoštevajo pri osebnih prejemkih in plačilu nadur.

1 1 9 1   Začasna sredstva

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 65, in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 20(1) in 92.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju učinkov popravkov osebnih prejemkov, ki jih Svet izvede v tem poslovnem letu. Ta sredstva so začasna in se lahko uporabijo le po prerazporeditvi v ustrezne postavke v skladu s Finančno uredbo.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007.

POGLAVJE 1 2 —   ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE

Opombe

To poglavje je bilo črtano s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno v poglavje 1 1 – Aktivno zaposleni.

1 2 0   Potni stroški pri razgovorih s kandidati

Opombe

Ta člen je bil črtan s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno v člen 1 1 8 – Nadomestila in stroški ob začetku in koncu zaposlitve in ob premestitvi.

1 2 0 0   Potni stroški pri razgovorih s kandidati

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

75 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno kot postavka 1 1 8 0 – Razni izdatki za zaposlovanje.

1 2 1   Izdatki ob začetku/koncu zaposlitve in ob premestitvi

Opombe

Ta člen je bil črtan s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno v člen 1 1 8 – Nadomestila in stroški ob začetku in koncu zaposlitve in ob premestitvi.

1 2 1 0   Stroški ob začetku zaposlitve in ob prenehanju delovnega razmerja.

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

90 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno kot postavka 1 1 8 1 – Potni stroški (vključno z družinskimi člani).

1 2 1 1   Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

170 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno kot postavka 1 1 8 2 – Nadomestila za namestitev, preselitev in premestitev.

1 2 1 2   Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

165 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno kot postavka 1 1 8 3 – Stroški selitve.

1 2 1 3   Dnevnice

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

92 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno kot postavka 1 1 8 4 – Začasne dnevnice.

POGLAVJE 1 3 —   MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0   Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški upravnih misij

1 3 0 0   Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški upravnih misij

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

40 000

40 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 71 teh predpisov ter členi od 11 do 13 priloge VII k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 22 in 92.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju prevoznih stroškov, dnevnic in dodatnih ali izrednih stroškov, ki so nastali za službene namene.

POGLAVJE 1 4 —   DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 4 0   Zdravstvena služba

1 4 0 0   Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

15 000

5 000

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 teh predpisov in člen 8 priloge II k tem predpisom, ter Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 16 in 91.

Ta sredstva so namenjena zlasti pokrivanju stroškov zdravniških pregledov, pa tudi stroškov nakupa potrebnih delovnih pripomočkov za medicinsko opremo Evropske policijske akademije.

1 4 1   Usposabljanje

1 4 1 0   Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno kot postavka 1 1 2 0 – Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja.

POGLAVJE 1 5 —   ZAČASNA POMOČ

Opombe

To poglavje je bilo črtano s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno v poglavje 1 1 – Aktivno zaposleni.

1 5 0   Stroški upravljanja Evropske komisije

Opombe

Ta člen je bil črtan s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno v člen 1 1 7 – Dodatne storitve.

1 5 0 0   Stroški upravljanja ES

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

6 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno v postavko 1 1 7 4 – Plačilo za upravno pomoč institucij Skupnosti.

1 5 1   Začasna pomoč

Opombe

Ta člen je bil črtan s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno v člen 1 1 7 – Dodatne storitve.

1 5 1 0   Začasne storitve

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

351 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno v postavko 1 1 7 5 – Druge storitve in dela po pogodbi.

1 5 1 1   Svetovalci

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

45 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007. Zdaj vključeno v postavko 1 1 7 5 – Druge storitve in dela po pogodbi.

POGLAVJE 1 6 —   SOCIALNA VARNOST

1 6 0   Posebna finančna pomoč sodelavcem

1 6 0 0   Posebna finančna pomoč sodelavcem

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 76, in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 30 in 98.

Ta sredstva so namenjena pokrivanju izplačil za osebje v posebno težkih razmerah.

1 6 1   Družabni medsebojni stiki osebja

Opombe

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007.

1 6 1 0   Družabni medsebojni stiki osebja

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z družabnim življenjem osebja.

1 6 2   Drugi izdatki za socialno varnost

1 6 2 0   Drugi izdatki za socialno varnost

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

5 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih socialnih izplačil.

1 6 4   Dodatna pomoč za invalide

Opombe

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007.

1 6 4 0   Dodatna pomoč za invalide

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju povračil za vse ustrezno utemeljene nezdravstvene izdatke, ki se priznajo kot potrebni zaradi invalidnosti, in sicer do višine odobrenega proračunskega zneska in po tem, ko so bile izčrpane vse pravice, ki veljajo v državi bivanja ali v matični državi.

POGLAVJE 1 7 —   IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0   Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Opombe

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007. Pred tem vključeno kot postavka 3 6 1 0 – Izdatki za razvedrilo in reprezentanco.

1 7 0 0   Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z obveznostmi Evropske policijske akademije v obliki izdatkov za razvedrilo in reprezentanco.

POGLAVJE 1 8 —   ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE

Opombe

To poglavje je bilo črtano s proračunom za poslovno leto 2007.

1 8 1   Zmožnost notranje revizije

Opombe

Ta člen je bil črtan s proračunom za poslovno leto 2007.

1 8 1 0   Zmožnost notranje revizije

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

POGLAVJE 2 0

2 0 0

Najemnina

2 0 0 1

Stroški najema sejnih sob

p.m.

p.m.

 

2 0 0 2

Stroški najema stanovanj

15 000

15 000

 

2 0 0 3

Stroški najema pisarniških prostorov

p.m.

p.m.

 

 

Člen 2 0 0 – Skupaj

15 000

15 000

 

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

4 000

5 000

 

 

Člen 2 0 1 – Skupaj

4 000

5 000

 

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

16 000

11 500

 

 

Člen 2 0 2 – Skupaj

16 000

11 500

 

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

18 500

30 000

 

 

Člen 2 0 3 – Skupaj

18 500

30 000

 

2 0 4

Oprema prostorov

2 0 4 0

Oprema prostorov

5 000

2 000

 

 

Člen 2 0 4 – Skupaj

5 000

2 000

 

2 0 5

Varovanje zgradb in nadzor

2 0 5 0

Varovanje zgradb in nadzor

4 000

4 000

 

 

Člen 2 0 5 – Skupaj

4 000

4 000

 

2 0 8

Drugi izdatki pred nakupom, gradnjo in opremo zgradb

2 0 8 0

Drugi izdatki pred nakupom, gradnjo in opremo zgradb

p.m.

 

 

Člen 2 0 8 – Skupaj

p.m.

 

2 0 9

Drugi izdatki, povezani z zgradbami

2 0 9 0

Drugi izdatki, povezani z zgradbami

p.m.

7 000

 

 

Člen 2 0 9 – Skupaj

p.m.

7 000

 

 

POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ

62 500

74 500

 

POGLAVJE 2 1

2 1 0

Oprema, operativni stroški in storitve, povezani z računalniškimi sistemi

2 1 0 0

Nakup strojne in programske opreme

95 000

12 000

 

2 1 0 2

Vzdrževanje strojne in programske opreme

p.m.

p.m.

 

2 1 0 3

Telefon, telegraf, teleks in televizija

71 000

45 000

 

2 1 0 4

Zunanja pomoč za analizo, programiranje in delovanje računalniških sistemov

p.m.

p.m.

 

 

Člen 2 1 0 – Skupaj

166 000

57 000

 

 

POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ

166 000

57 000

 

POGLAVJE 2 2

2 2 0

Pisarniški stroji

2 2 0 0

Nakup in zamenjava pisarniških strojev

10 000

15 000

 

2 2 0 2

Najem, vzdrževanje in popravila pisarniških strojev

p.m.

p.m.

 

 

Člen 2 2 0 – Skupaj

10 000

15 000

 

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup in zamenjava pohištva

10 000

20 000

 

2 2 1 2

Najem, vzdrževanje in popravila pohištva

p.m.

p.m.

 

 

Člen 2 2 1 – Skupaj

10 000

20 000

 

2 2 2

Tehnična oprema in napeljave

2 2 2 0

Nakup in zamenjava tehnične opreme in napeljav

5 000

40 000

 

2 2 2 2

Nakup, zamenjava in popravila tehnične opreme in napeljav

p.m.

p.m.

 

2 2 2 4

Zunanja pomoč za analizo in delovanje tehnične opreme in napeljav

p.m.

p.m.

 

 

Člen 2 2 2 – Skupaj

5 000

40 000

 

2 2 3

Vozila

2 2 3 0

Nakup in zamenjava vozil

20 000

40 000

 

2 2 3 2

Najem, vzdrževanje, uporaba in popravila vozil

35 000

20 000

 

 

Člen 2 2 3 – Skupaj

55 000

60 000

 

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Nakup knjig in drugih del v knjižni in elektronski obliki

3 000

3 000

 

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje

p.m.

p.m.

 

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije v knjižni ali elektronski obliki

1 500

1 500

 

2 2 5 4

Ohranjanje dokumentov

p.m.

p.m.

 

 

Člen 2 2 5 – Skupaj

4 500

4 500

 

 

POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ

84 500

139 500

 

POGLAVJE 2 3

2 3 0

Pisalne potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0

Pisalne potrebščine in pisarniški material

12 000

8 000

 

 

Člen 2 3 0 – Skupaj

12 000

8 000

 

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

12 000

11 000

 

2 3 2 1

Negativne tečajne razlike

p.m.

p.m.

 

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

p.m.

p.m.

 

 

Člen 2 3 2 – Skupaj

12 000

11 000

 

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

p.m.

p.m.

 

 

Člen 2 3 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

2 3 4

Odškodnine in nadomestila

2 3 4 0

Odškodnine in nadomestila

p.m.

p.m.

 

 

Člen 2 3 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

2 3 5

Drugi operativni odhodki

2 3 5 0

Razna zavarovanja

28 000

6 000

 

2 3 5 2

Razni izdatki za notranje sestanke

2 500

2 500

 

2 3 5 3

Notranja selitev in prevozi opreme

p.m.

p.m.

 

2 3 5 9

Drugi operativni odhodki

1 000

1 000

 

 

Člen 2 3 5 – Skupaj

31 500

9 500

 

 

POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ

55 500

28 500

 

POGLAVJE 2 4

2 4 0

Poštni in dostavni stroški

2 4 0 0

Poštni in dostavni stroški

3 000

2 000

 

 

Člen 2 4 0 – Skupaj

3 000

2 000

 

 

POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ

3 000

2 000

 

 

Naslov 2 – Skupaj

371 500

301 500

 

POGLAVJE 2 0 —

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 1 —

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNI STROŠKI

POGLAVJE 2 0 —   NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0   Najemnina

2 0 0 1   Stroški najema sejnih sob

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najema sejnih sob.

2 0 0 2   Stroški najema stanovanj

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

15 000

15 000

 

Opombe

Ta sredstva so med drugim namenjena pokrivanju stroškov najema stanovanj, če mora na primer Evropska policijska akademija pokrivati stroške za nezasedene prostore.

2 0 0 3   Stroški najema pisarniških prostorov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najema zgradb ali delov zgradb.

2 0 1   Zavarovanje

2 0 1 0   Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

4 000

5 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju premij po zavarovalni polici za zgradbo, ki jo zaseda Evropska policijska akademija.

2 0 2   Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0   Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

16 000

11 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za vodo, plin, elektriko in ogrevanje, ki se plačujejo po sporazumu o ravni storitev, sklenjenem med Evropsko policijsko akademijo in CENTREX-om.

2 0 3   Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0   Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

18 500

30 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov čiščenja in vzdrževanja, ki se plačujejo po sporazumu o ravni storitev, sklenjenem med Evropsko policijsko akademijo in CENTREX-om.

2 0 4   Oprema prostorov

2 0 4 0   Oprema prostorov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

2 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za opremo prostorov.

2 0 5   Varovanje zgradb in nadzor

2 0 5 0   Varovanje zgradb in nadzor

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

4 000

4 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju raznih stroškov, povezanih s fizično in materialno varnostjo oseb in premoženja, če je ne zagotavlja CENTREX po sporazumu o ravni storitev, sklenjenem med Evropsko policijsko akademijo in CENTREX-om.

2 0 8   Drugi izdatki pred nakupom, gradnjo in opremo zgradb

Opombe

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007.

2 0 8 0   Drugi izdatki pred nakupom, gradnjo in opremo zgradb

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za opremljanje, med drugim za keramičarska dela.

2 0 9   Drugi izdatki, povezani z zgradbami

2 0 9 0   Drugi izdatki, povezani z zgradbami

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

7 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju vseh drugih tekočih stroškov, povezanih z zgradbami, ki niso predvideni v drugih členih tega poglavja.

POGLAVJE 2 1 —   ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 1 0   Oprema, operativni stroški in storitve, povezani z računalniškimi sistemi

2 1 0 0   Nakup strojne in programske opreme

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

95 000

12 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z nakupom ali najemom računalniške strojne opreme in sistemov ter programske opreme.

2 1 0 2   Vzdrževanje strojne in programske opreme

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, povezanih z nakupom ali najemom računalniške strojne opreme in sistemov ter programske opreme.

2 1 0 3   Telefon, telegraf, teleks in televizija

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

71 000

45 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za komunikacije, prenos podatkov ter telegrafsko in teleksno povezavo, in sicer po sporazumu o ravni storitev, sklenjenem med Evropsko policijsko akademijo in CENTREX-om.

2 1 0 4   Zunanja pomoč za analizo, programiranje in delovanje računalniških sistemov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov pomoči in usposabljanja, ki ju nudijo računalniško svetovalna podjetja za delovanje in razvoj računalniških sistemov in programov, vključno s podporo uporabnikom.

POGLAVJE 2 2 —   PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0   Pisarniški stroji

2 2 0 0   Nakup in zamenjava pisarniških strojev

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000

15 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, povezanih s pisarniškimi stroji.

2 2 0 2   Najem, vzdrževanje in popravila pisarniških strojev

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najema, vzdrževanja in popravil pisarniških strojev.

2 2 1   Pohištvo

2 2 1 0   Nakup in zamenjava pohištva

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000

20 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov nakupa pohištva in pohištva za posebne namene kot tudi zamenjave pohištva, ki je obtolčeno ali neuporabno.

2 2 1 2   Najem, vzdrževanje in popravila pohištva

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najema, vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 2   Tehnična oprema in napeljave

2 2 2 0   Nakup in zamenjava tehnične opreme in napeljav

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

40 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov nakupa ali zamenjave razne pritrjene in premične tehnične opreme ter napeljav zlasti v zvezi z razmnoževanjem/distribucijo, arhiviranjem in telekomunikacijami.

2 2 2 2   Nakup, zamenjava in popravila tehnične opreme in napeljav

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov najema, vzdrževanja in popravil tehnične opreme in napeljav.

2 2 2 4   Zunanja pomoč za analizo in delovanje tehnične opreme in napeljav

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tehnične pomoči in nadzora v zvezi z razmnoževanjem/distribucijo, arhiviranjem in telekomunikacijami.

2 2 3   Vozila

2 2 3 0   Nakup in zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

20 000

40 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov nakupa in zamenjave vozil..

2 2 3 2   Najem, vzdrževanje, uporaba in popravila vozil

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

35 000

20 000

 

Opombe

Ta sredstva so med drugim namenjena pokrivanju stroškov najema avtomobilov ter vzdrževanja in popravila vozil (nakup goriva, gum itd.):

2 2 5   Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0   Nakup knjig in drugih del v knjižni in elektronski obliki

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

3 000

3 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov nakupa knjig in drugih del v knjižni in elektronski obliki za knjižnico ter stroškov dostopa do zunanjih dokumentarnih in statističnih podatkovnih baz..

2 2 5 1   Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov nakupa posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2   Naročnine na časopise in revije v knjižni ali elektronski obliki

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

1 500

1 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov knjižnice za naročnine na časopise in revije v knjižni in elektronski obliki.

2 2 5 4   Ohranjanje dokumentov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so med drugim namenjena pokrivanju knjigoveških in drugih nujnih stroškov za ohranitev del in revij.

POGLAVJE 2 3 —   TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 3 0   Pisalne potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0   Pisalne potrebščine in pisarniški material

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

12 000

8 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov nakupa papirja, pisalnih potrebščin in pisarniškega materiala, materiala za pošiljanje pošte, za tiskanje in za beleženje sestankov.

2 3 2   Finančni stroški

2 3 2 0   Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

12 000

11 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju bančnih stroškov.

2 3 2 1   Negativne tečajne razlike

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju negativnih tečajnih razlik, ki nastanejo pri upravljanju proračuna Evropske policijske akademije, in sicer v višini, ki je ni mogoče pokriti s pozitivnimi tečajnimi razlikami.

2 3 2 9   Drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih finančnih stroškov.

2 3 3   Pravni stroški

2 3 3 0   Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, dodeljenih Evropski policijski akademiji, in stroškov za pravniške ali druge strokovne storitve.

2 3 4   Odškodnine in nadomestila

2 3 4 0   Odškodnine in nadomestila

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju morebitnih odškodnin in nadomestil, ki jih je dolžna plačati Evropska policijska akademija. Krijejo tudi stroške v zvezi z odškodninami in nadomestili.

2 3 5   Drugi operativni odhodki

2 3 5 0   Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

28 000

6 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov zavarovanja brez zavarovanja zgradb, ki bremeni člen 2 0 1.

2 3 5 2   Razni izdatki za notranje sestanke

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

2 500

2 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov pijače in prigrizkov, ki se občasno postrežejo na sestankih, ter stroškov v zvezi z notranjimi sestanki, ki ne bremenijo nobenega člena iz naslova 2.

2 3 5 3   Notranja selitev in prevozi opreme

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov selitve in prevoza opreme ter notranjega premeščanja opreme.

2 3 5 9   Drugi operativni odhodki

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

1 000

1 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih tekočih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah.

POGLAVJE 2 4 —   POŠTNI STROŠKI

2 4 0   Poštni in dostavni stroški

2 4 0 0   Poštni in dostavni stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

3 000

2 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju poštnih in dostavnih stroškov.

NASLOV 3

OPERATIVNI ODHODKI

Člen

Postavka

Postavka

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

POGLAVJE 3 0

3 0 0

Upravni svet

3 0 0 0

Povračilo potnih stroškov udeležencem

143 000

170 000

 

3 0 0 1

Organizacijski stroški

68 000

52 000

 

3 0 0 2

Sestanki za predajo predsedstva

10 000

4 000

 

3 0 0 9

Drugi izdatki, povezani z upravnim svetom

p.m.

3 000

 

 

Člen 3 0 0 – Skupaj

221 000

229 000

 

3 0 1

Strateški odbor

3 0 1 0

Povračilo potnih stroškov

26 000

20 000

 

3 0 1 1

Organizacijski stroški

6 000

4 500

 

3 0 1 9

Drugi izdatki, povezani s strateškim odborom

2 000

500

 

 

Člen 3 0 1 – Skupaj

34 000

25 000

 

3 0 2

Odbor za proračun in upravo

3 0 2 0

Povračilo potnih stroškov

31 500

15 500

 

3 0 2 1

Organizacijski stroški

7 500

4 500

 

3 0 2 9

Drugi izdatki, povezani z odborom za proračun in upravo

2 000

500

 

 

Člen 3 0 2 – Skupaj

41 000

20 500

 

3 0 3

Odbor za letni program

3 0 3 0

Povračilo potnih stroškov

26 000

15 500

 

3 0 3 1

Organizacijski stroški

6 000

4 500

 

3 0 3 9

Drugi izdatki, povezani z odborom za letni program

2 000

500

 

 

Člen 3 0 3 – Skupaj

34 000

20 500

 

3 0 4

Odbor za usposabljanje in raziskave

3 0 4 0

Povračilo potnih stroškov

26 000

15 500

 

3 0 4 1

Organizacijski stroški

6 000

4 500

 

3 0 4 9

Drugi izdatki, povezani z odborom za usposabljanje in raziskave

2 000

500

 

 

Člen 3 0 4 – Skupaj

34 000

20 500

 

3 0 5

Drugi izdatki, povezani s telesi in organi

3 0 5 0

Drugi izdatki, povezani s telesi in organi

10 000

20 000

 

 

Člen 3 0 5 – Skupaj

10 000

20 000

 

 

POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ

374 000

335 500

 

POGLAVJE 3 1

3 1 0

Zunanji strokovnjaki in učitelji

3 1 0 0

Povračilo potnih stroškov in stroškov nastanitve

575 000

255 000

 

3 1 0 1

Povračilo potnih stroškov in stroškov nastanitve

92 000

35 000

 

3 1 0 9

Drugi izdatki, povezani z zunanjimi strokovnjaki in učitelji

p.m.

p.m.

 

 

Člen 3 1 0 – Skupaj

667 000

290 000

 

3 1 1

Udeleženci

3 1 1 0

Povračilo stroškov nastanitve

1 255 500

750 000

 

3 1 1 9

Drugi izdatki, povezani z udeleženci

p.m.

p.m.

 

 

Člen 3 1 1 – Skupaj

1 255 500

750 000

 

3 1 2

Predavanja

3 1 2 0

Priprava

184 500

105 000

 

3 1 2 1

Tolmačenje

110 000

53 000

 

3 1 2 2

Učno gradivo in raziskovalni material

57 000

12 000

 

3 1 2 9

Drugi izdatki, povezani s predavanji

p.m.

12 000

 

 

Člen 3 1 2 – Skupaj

351 500

182 000

 

3 1 3

Moduli za učenje na daljavo

3 1 3 0

Razvoj modulov za učenje na daljavo

66 000

2 000

 

3 1 3 1

Distribucija modulov za učenje na daljavo

10 000

p.m.

 

3 1 3 9

Drugi izdatki, povezani z moduli za učenje na daljavo

p.m.

p.m.

 

 

Člen 3 1 3 – Skupaj

76 000

2 000

 

3 1 9

Drugi tekoči stroški

3 1 9 0

Organizacijski in upravni stroški

190 000

134 000

 

3 1 9 1

Krajevni prevoz

87 500

71 500

 

3 1 9 9

Drugi tekoči stroški

204 000

20 000

 

 

Člen 3 1 9 – Skupaj

481 500

225 500

 

 

POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ

2 831 500

1 449 500

 

POGLAVJE 3 2

3 2 0

Skupni učni načrti

3 2 0 0

Razvoj skupnih učnih načrtov

62 000

25 000

 

3 2 0 1

Distribucija skupnih učnih načrtov

6 000

30 000

 

3 2 0 2

Standardi za usposabljanje visokih policijskih uradnikov

5 000

 

3 2 0 3

Posodabljanje skupnih učnih načrtov

78 000

 

3 2 0 4

Prevod skupnih učnih načrtov

60 000

 

3 2 0 5

Seminar za organizatorje tečajev

15 000

 

3 2 0 9

Drugi izdatki, povezani z usklajenimi učnimi načrti

p.m.

p.m.

 

 

Člen 3 2 0 – Skupaj

221 000

60 000

 

3 2 1

Raziskave in dobra praksa

3 2 1 0

Konferenca Evropske policije o raziskavah

47 500

28 000

 

3 2 1 1

Nacionalni korespondenti

31 000

15 000

 

3 2 1 2

Delovna skupina za policijske vede

40 000

12 000

 

3 2 1 3

Sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami

5 000

5 000

 

3 2 1 4

Informativni seminar o raziskavah in policijskih vedah

30 000

 

3 2 1 9

Drugi izdatki, povezani z najboljšo prakso in raziskavami

5 000

p.m.

 

 

Člen 3 2 1 – Skupaj

158 500

60 000

 

3 2 2

Elektronsko omrežje

3 2 2 0

Oprema, operativni stroški in storitve, povezani z elektronskim omrežjem in e-Doc

301 000

110 000

 

3 2 2 1

Svetovalne storitve, povezane z elektronskim omrežjem in e-Doc

p.m.

45 000

 

3 2 2 2

Nacionalni koordinatorji

10 000

 

3 2 2 3

Delovna skupina za elektronsko omrežje

40 000

15 000

 

3 2 2 4

Informativni seminar

5 000

 

3 2 2 5

Podskupine

18 000

 

3 2 2 9

Drugi izdatki, povezani z elektronskim omrežjem

p.m.

155 000

 

 

Člen 3 2 2 – Skupaj

359 000

340 000

 

3 2 3

Učne metode

3 2 3 0

Delovna skupina

40 000

25 000

 

3 2 3 1

Podskupine

27 000

15 000

 

3 2 3 9

Drugi izdatki, povezani z učnimi metodami

p.m.

5 000

 

 

Člen 3 2 3 – Skupaj

67 000

45 000

 

3 2 4

Izmenjave

3 2 4 0

Izmenjave

15 000

60 000

 

 

Člen 3 2 4 – Skupaj

15 000

60 000

 

3 2 5

Zunanji odnosi

3 2 5 0

Sodelovanje z državami nečlanicami

10 000

10 000

 

3 2 5 1

Delovna skupina za zunanje odnose

28 000

 

3 2 5 9

Drugi izdatki, povezani z zunanjimi odnosi

p.m.

 

 

Člen 3 2 5 – Skupaj

38 000

10 000

 

 

POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ

858 500

575 000

 

POGLAVJE 3 3

3 3 0

Delovna skupina ACTA

3 3 0 0

Delovna skupina ACTA

40 000

10 000

 

 

Člen 3 3 0 – Skupaj

40 000

10 000

 

3 3 9

Drugi izdatki, povezani z ocenjevanjem

3 3 9 0

Drugi izdatki, povezani z ocenjevanjem

p.m.

 

 

Člen 3 3 9 – Skupaj

p.m.

 

 

POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ

40 000

10 000

 

POGLAVJE 3 5

3 5 1

Misije

3 5 1 0

Misije za potrebe organizacije in zunanjih odnosov

100 000

115 000

 

3 5 1 1

Misije za potrebe programa

50 000

55 000

 

 

Člen 3 5 1 – Skupaj

150 000

170 000

 

 

POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ

150 000

170 000

 

POGLAVJE 3 6

3 6 1

Razvedrilo in reprezentanca

3 6 1 0

Razvedrilo in reprezentanca

10 000

 

 

Člen 3 6 1 – Skupaj

10 000

 

 

POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ

10 000

 

POGLAVJE 3 7

3 7 1

Publikacije in informativno gradivo

3 7 1 0

Publikacije in informativno gradivo

5 000

p.m.

 

 

Člen 3 7 1 – Skupaj

5 000

p.m.

 

3 7 2

Prevajanje in tolmačenje

3 7 2 0

Storitve Prevajalskega centra v Luxembourgu

55 000

55 000

 

3 7 2 1

Storitve tolmačenja

p.m.

p.m.

 

3 7 2 2

Drugi izdatki

p.m.

p.m.

 

 

Člen 3 7 2 – Skupaj

55 000

55 000

 

 

POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ

60 000

55 000

 

POGLAVJE 3 8

3 8 1

Projekt MEDA II

3 8 1 0

Projekt MEDA II

p.m.

p.m.

 

 

Člen 3 8 1 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

3 8 2

Projekt programa izmenjave AGIS

3 8 2 0

Projekt programa izmenjave AGIS

p.m.

p.m.

 

 

Člen 3 8 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

 

 

POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ

p.m.

p.m.

 

 

Naslov 3 – Skupaj

4 314 000

2 605 000

 

 

SKUPAJ ODHODKI

7 439 000

5 000 000

 

POGLAVJE 3 0 —

TELESA IN ORGANI

POGLAVJE 3 1 —

TEČAJI IN SEMINARJI

POGLAVJE 3 2 —

STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

POGLAVJE 3 3 —

OCENJEVANJE

POGLAVJE 3 5 —

MISIJE

POGLAVJE 3 6 —

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

POGLAVJE 3 7 —

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 3 8 —

PROJEKTNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 3 0 —   TELESA IN ORGANI

Opombe

Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63), zlasti člen 10.

3 0 0   Upravni svet

3 0 0 0   Povračilo potnih stroškov udeležencem

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

143 000

170 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračila potnih stroškov udeležencem, ki so do povračila upravičeni.

3 0 0 1   Organizacijski stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

68 000

52 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju organizacijskih stroškov, med drugim za sejno sobo, tehnično opremo, postrežbo.

3 0 0 2   Sestanki za predajo predsedstva

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000

4 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sestankov s prejšnjim, sedanjim in bodočim predsedstvom.

3 0 0 9   Drugi izdatki, povezani z upravnim svetom

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

3 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 0 1   Strateški odbor

3 0 1 0   Povračilo potnih stroškov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

26 000

20 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračila potnih stroškov udeležencem, ki so do povračila upravičeni.

3 0 1 1   Organizacijski stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

6 000

4 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju organizacijskih stroškov, med drugim za sejno sobo, tehnično opremo, postrežbo.

3 0 1 9   Drugi izdatki, povezani s strateškim odborom

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

2 000

500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 0 2   Odbor za proračun in upravo

3 0 2 0   Povračilo potnih stroškov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

31 500

15 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračila potnih stroškov udeležencem, ki so do povračila upravičeni.

3 0 2 1   Organizacijski stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

7 500

4 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju organizacijskih stroškov, med drugim za sejno sobo, tehnično opremo, postrežbo.

3 0 2 9   Drugi izdatki, povezani z odborom za proračun in upravo

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

2 000

500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 0 3   Odbor za letni program

3 0 3 0   Povračilo potnih stroškov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

26 000

15 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračila potnih stroškov udeležencem, ki so do povračila upravičeni.

3 0 3 1   Organizacijski stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

6 000

4 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju organizacijskih stroškov, med drugim za sejno sobo, tehnično opremo, postrežbo.

3 0 3 9   Drugi izdatki, povezani z odborom za letni program

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

2 000

500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 0 4   Odbor za usposabljanje in raziskave

3 0 4 0   Povračilo potnih stroškov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

26 000

15 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračila potnih stroškov in stroškov nastanitve udeležencem, ki so do povračila upravičeni.

3 0 4 1   Organizacijski stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

6 000

4 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju organizacijskih stroškov, med drugim za sejno sobo, tehnično opremo, postrežbo.

3 0 4 9   Drugi izdatki, povezani z odborom za usposabljanje in raziskave

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

2 000

500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 0 5   Drugi izdatki, povezani s telesi in organi

3 0 5 0   Drugi izdatki, povezani s telesi in organi

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000

20 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega poglavja.

POGLAVJE 3 1 —   TEČAJI IN SEMINARJI

Opombe

Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63), zlasti členi 7(a), (c), (e), (f) in (i).

3 1 0   Zunanji strokovnjaki in učitelji

3 1 0 0   Povračilo potnih stroškov in stroškov nastanitve

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

575 000

255 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračila potnih stroškov, stroškov nastanitve, prehrane in za nadomestila za zunanje strokovnjake.

V izračunu je upoštevan 1 učitelj iz akademije organizatorke in 1 zunanji strokovnjak na dan.

3 1 0 1   Povračilo potnih stroškov in stroškov nastanitve

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

92 000

35 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračila organizaciji pošiljateljici za nadomestila plač za zunanje strokovnjake.

V izračunu je upoštevan 1 učitelj iz akademije organizatorke in 1 zunanji strokovnjak na dan.

3 1 0 9   Drugi izdatki, povezani z zunanjimi strokovnjaki in učitelji

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 1 1   Udeleženci

3 1 1 0   Povračilo stroškov nastanitve

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

1 255 500

750 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračila stroškov nastanitve in prehrane za udeležence tečajev/seminarjev.

3 1 1 9   Drugi izdatki, povezani z udeleženci

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 1 2   Predavanja

3 1 2 0   Priprava

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

184 500

105 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov pripravljalnih sestankov.

3 1 2 1   Tolmačenje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

110 000

53 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov tolmačenja na ustreznih tečajih/seminarjih oziroma za tečajne/seminarske dneve.

3 1 2 2   Učno gradivo in raziskovalni material

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

57 000

12 000

 

Opombe

Ta sredstva so med drugim namenjena pokrivanju stroškov učnega gradiva ter raziskovalnega materiala in dovoljenj.

3 1 2 9   Drugi izdatki, povezani s predavanji

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

12 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 1 3   Moduli za učenje na daljavo

3 1 3 0   Razvoj modulov za učenje na daljavo

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

66 000

2 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov razvoja šestih modulov za učenje na daljavo.

3 1 3 1   Distribucija modulov za učenje na daljavo

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so med drugim namenjena pokrivanju stroškov distribucije modulov za učenje na daljavo.

3 1 3 9   Drugi izdatki, povezani z moduli za učenje na daljavo

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 1 9   Drugi tekoči stroški

3 1 9 0   Organizacijski in upravni stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

190 000

134 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov organizacije tečajev/seminarjev vključno z upravnimi in notranjimi stroški.

3 1 9 1   Krajevni prevoz

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

87 500

71 500

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov krajevnega prevoza.

3 1 9 9   Drugi tekoči stroški

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

204 000

20 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

POGLAVJE 3 2 —   STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI

3 2 0   Skupni učni načrti

Opombe

Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63), zlasti člen 7(b).

3 2 0 0   Razvoj skupnih učnih načrtov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

62 000

25 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov razvoja in posodabljanja skupnih učnih načrtov.

3 2 0 1   Distribucija skupnih učnih načrtov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

6 000

30 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov distribucije skupnih učnih načrtov.

3 2 0 2   Standardi za usposabljanje visokih policijskih uradnikov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 0 3   Posodabljanje skupnih učnih načrtov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

78 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov posodabljanja skupnih učnih načrtov.

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 0 4   Prevod skupnih učnih načrtov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

60 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov prevajanja skupnih učnih načrtov.

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 0 5   Seminar za organizatorje tečajev

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

15 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov seminarjev za organizatorje tečajev o skupnih učnih načrtih.

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 0 9   Drugi izdatki, povezani z usklajenimi učnimi načrti

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 2 1   Raziskave in dobra praksa

Opombe

Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63), zlasti člen 7(d).

3 2 1 0   Konferenca Evropske policije o raziskavah

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

47 500

28 000

 

Opombe

Ta sredstva so med drugim namenjena pokrivanju stroškov izvedbe konference Evropske policije o raziskavah.

3 2 1 1   Nacionalni korespondenti

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

31 000

15 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sestankov nacionalnih korespondentov.

3 2 1 2   Delovna skupina za policijske vede

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

40 000

12 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, povezanih s policijskimi vedami.

3 2 1 3   Sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

5 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sodelovanja z raziskovalnimi ustanovami.

3 2 1 4   Informativni seminar o raziskavah in policijskih vedah

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

30 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov informativnih seminarjev.

Ta člen je bil uveden s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 1 9   Drugi izdatki, povezani z najboljšo prakso in raziskavami

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 2 2   Elektronsko omrežje

Opombe

Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63), zlasti člen 7(h).

3 2 2 0   Oprema, operativni stroški in storitve, povezani z elektronskim omrežjem in e-Doc

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

301 000

110 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov nakupa opreme in njenega delovanja ter storitev.

3 2 2 1   Svetovalne storitve, povezane z elektronskim omrežjem in e-Doc

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

45 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov svetovanja.

3 2 2 2   Nacionalni koordinatorji

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sestankov nacionalnih koordinatorjev.

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 2 3   Delovna skupina za elektronsko omrežje

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

40 000

15 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sestankov delovnih skupin.

3 2 2 4   Informativni seminar

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 2 5   Podskupine

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

18 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sestankov podskupin, določenih za posamezne delovne skupine.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 2 9   Drugi izdatki, povezani z elektronskim omrežjem

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

155 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 2 3   Učne metode

Opombe

Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63), zlasti člen 7(d).

3 2 3 0   Delovna skupina

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

40 000

25 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sestankov delovnih skupin.

3 2 3 1   Podskupine

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

27 000

15 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sestankov podskupin.

3 2 3 9   Drugi izdatki, povezani z učnimi metodami

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

5 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

3 2 4   Izmenjave

Opombe

Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63), zlasti člen 7(g).

3 2 4 0   Izmenjave

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

15 000

60 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izmenjav, če jih mora kriti Evropska policijska akademija.

3 2 5   Zunanji odnosi

Opombe

Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63), zlasti člen 8.

3 2 5 0   Sodelovanje z državami nečlanicami

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000

10 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sodelovanja z državami nečlanicami.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 5 1   Delovna skupina za zunanje odnose

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

28 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov sestankov delovne skupine za zunanje odnose.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007.

3 2 5 9   Drugi izdatki, povezani z zunanjimi odnosi

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007.

POGLAVJE 3 3 —   OCENJEVANJE

3 3 0   Delovna skupina ACTA

3 3 0 0   Delovna skupina ACTA

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

40 000

10 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ocenjevanja.

3 3 9   Drugi izdatki, povezani z ocenjevanjem

3 3 9 0   Drugi izdatki, povezani z ocenjevanjem

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju drugih stroškov, ki niso posebej predvideni v prejšnjih postavkah tega člena.

Ta postavka je bila uvedena s proračunom za poslovno leto 2007.

POGLAVJE 3 5 —   MISIJE

3 5 1   Misije

3 5 1 0   Misije za potrebe organizacije in zunanjih odnosov

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

100 000

115 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov misij v zvezi z mrežo.

3 5 1 1   Misije za potrebe programa

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

50 000

55 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov misij v zvezi z dejavnostmi.

POGLAVJE 3 6 —   RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

Opombe

To poglavje je bilo črtano s proračunom za poslovno leto 2007.

3 6 1   Razvedrilo in reprezentanca

Opombe

Ta člen je bil črtan s proračunom za poslovno leto 2007. Sedaj vključen kot člen 1 7 0 – Izdatki za razvedrilo in reprezentanco.

3 6 1 0   Razvedrilo in reprezentanca

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

10 000

 

Opombe

Ta postavka je bila črtana.

POGLAVJE 3 7 —   DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 7 1   Publikacije in informativno gradivo

3 7 1 0   Publikacije in informativno gradivo

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

5 000

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za publikacije in informativno gradivo.

3 7 2   Prevajanje in tolmačenje

3 7 2 0   Storitve Prevajalskega centra v Luxembourgu

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

55 000

55 000

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov storitev Prevajalskega centra v Luxembourgu.

3 7 2 1   Storitve tolmačenja

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov storitev tolmačenja.

3 7 2 2   Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov vseh drugih prevajalskih storitev ali storitev tolmačenja.

POGLAVJE 3 8 —   PROJEKTNE DEJAVNOSTI

3 8 1   Projekt MEDA II

3 8 1 0   Projekt MEDA II

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za morebitno izvajanje projekta MEDA II.

3 8 2   Projekt programa izmenjave AGIS

3 8 2 0   Projekt programa izmenjave AGIS

Odobrena sredstva 2007

Odobritve 2006

Realizacija 2005

p.m.

p.m.

 

Opombe

Ta sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za morebitno izvajanje projekta programa izmenjave AGIS.

Kadrovski načrt za leto 2007

Kategorija in karierni razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

1

AD 12

AD 11

AD 10

2

AD 9

AD 8

AD 7

2

AD 6

AD 5

5

Vmesni seštevek AD

10

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

1,5

AST 4

2

AST 3

9

AST 2

AST 1

Vmesni seštevek AST

12,5

Skupaj

22,5