4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1189/2006

z dne 3. avgusta 2006

o šestinšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 25. julija 2006 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev finančnih sredstev in ekonomskih virov. Priloga I se zato ustrezno spremeni –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2006

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 674/2006 (UL L 116, 29.4.2006, str. 58).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

1.

Vnos „Al Rashid Trust (tudi Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad št. 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; Telefaks 662 38 14,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6. nadstropje, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasproti Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,

Urad Dha'rbi M'unin, nasproti Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Urad Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pešavar, Pakistan,

Urad Dha'rbi-M'unin, Soba št. 3 Moti Plaza, blizu Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Urad Dha'rbi-M'unin, vrhnje nadstropje, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

Operacije v Afganistanu: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

Tudi operacije na Kosovu in v Čečeniji“,

pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Naslov:

(a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad št. 4, Karachi, Pakistan (tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; telefaks 662 38 14),

(b)

302b-40, Good Earth Court, nasproti Pia Planitarium, blok 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tel. 497 92 63),

(c)

617 Clifton Center, Block 5, 6. nadstropje, Clifton, Karachi (tel. 587 25 45),

(d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasproti Jang Building, Karachi, Pakistan (tel. 262 38 18-19),

(e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81).

Drugi podatki: (a) Sedež v Pakistanu, (b) Številke računa v Habib Bank Ltd., devizni oddelek: 05501741 in 06500138.

2.

Vnos „Al-Nur Honey Press Shops (tudi Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Naslov: Sanaa, Yemen. Drugi podatki: ustanovitelj Mohamed Mohamed A-Hamati iz okrožja Hufash, El Mahweet Governate, Yemen.

3.

Vnos „Eastern Turkistan Islamic Movement ali East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (tudi Eastern Turkistan Islamic Party ali Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

4.

Vnos „Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘). Naslov:

(a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA,

(b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA,

(c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija,

(d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija,

(e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija,

(f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija,

(g)

Ulica Mula Mustafe Baseskije št. 72, Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

(h)

Ulica Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

(i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

(j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

(k)

Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija,

(l)

Hiša 267 št. ulice 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Drugi podatki:

(a)

Druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordanija, Kašmir, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija.

(b)

Identifikacijska številka delodajalca v ZDA: 36-3804626.

(c)

Številka davčnega zavezanca: BE 454 419 759.

(d)

Naslova v Belgiji sta naslova fundacij Secours Mondial — Belgique a.s.b.l in Fondation Secours Mondial vzw. od 1998“

pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘). Naslov:

(a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA,

(b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA,

(c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija,

(d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija,

(e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija,

(f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija,

(g)

Ulica Mula Mustafe Baseskije št. 72, Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

(h)

Ulica Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

(i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

(j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

(k)

Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija,

(l)

Hiša 267 št. ulice 54, Sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Drugi podatki:

(a)

Druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordanija, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija.

(b)

Številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626.

(c)

Številka davčnega zavezanca: BE 454 419 759.

(d)

Naslova v Belgiji sta naslova fundacij Secours Mondial — Belgique a.s.b.l in Fondation Secours Mondial vzw. od 1998.

5.

Vnos „Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), tudi Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; lokacije uradov: Pakistan in Afganistan. opomba: upoštevajo se le uradi te organizacije v Pakistanu in Afganistanu“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Revival of Islamic Heritage Society (alias (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS). lokacije uradov: Pakistan in Afganistan. Drugi podatki: upoštevajo se le uradi te organizacije v Pakistanu in Afganistanu.

6.

Vnos „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se zamenja z:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias (a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, (b) Riyadh-as-Saliheen, (c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, (d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, (e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), (f) RSRSBCM).

7.

Vnos „Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se zamenja z:

Special Purpose Islamic Regiment (alias (a) The Islamic Special Purpose Regiment, (b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, (c) Islamic Regiment of Special Meaning, (d) SPIR).

8.

Vnos „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švica“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italija.

9.

Vnos „Anafi, Nazirullah, Maulavi (ataše za trgovino, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Nazirullah Aanafi. Naziv: Maulavi. Način delovanja: ataše za trgovino, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1962. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000912 (izdan 30.6.1998).

10.

Vnos „Qadeer, Abdul, General (vojaški ataše, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Qadeer. Naziv: General. Način delovanja: vojaški ataše, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1967. Kraj rojstva: Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000974.

11.

Vnos „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Naslov: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Nemčija, (b) 129 Park Road, NW8, London, Anglija, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgija, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (zadnji prijavljen naslov v Bosni in Hercegovini). Datum rojstva: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko (b) Bosna in Hercegovina. Št. potnega lista: (a) E 423362 izdan v Islamabadu 15.5.1988, (b) 0841438 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1998, prenehanje veljavnosti 30.12.2003). Št. identifikacijskega dokumenta: 1292931. Drugi podatki: (a) naslov v Belgiji je poštni predal, (b) očetovo ime je Mohamed, materino ime je Medina Abid; (c) naj bi živel v Dublinu, Irska“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Abou El Baraa). Naslov: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Nemčija, (b) 129 Park Road, London NW8, Anglija, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgija, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (zadnji prijavljen naslov v Bosni in Hercegovini). Datum rojstva: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko (b) Bosna in Hercegovina. Št. potnega lista: (a) E 423362 (izdan v Islamabadu 15.5.1988), (b) 0841438 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1998, prenehanje veljavnosti 30.12.2003). Št. identifikacijskega dokumenta: 1292931. Drugi podatki: (a) naslov v Belgiji je poštni predal, (b) očetovo ime je Mohamed, materino ime je Medina Abid; (c) naj bi živel v Dublinu, Irska.

12.

Vnos „Ahmed Mohammed Hamed Ali (tudi Abdurehman, Ahmed Mohammed; tudi Abu Fatima; tudi Abu Islam; tudi Abu Khadiijah; tudi Ahmed Hamed; tudi Ahmed The Egyptian; tudi Ahmed, Ahmed; tudi Al-Masri, Ahmad; tudi Al-Surir, Abu Islam; aka Ali, Ahmed Mohammed; tudi Ali, Hamed; tudi Hemed, Ahmed; tudi Shieb, Ahmed; tudi Shuaib), Afganistan; datum rojstva: 1965; kraj rojstva: Egipt; egiptovski državljan“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: Egipt. Državljanstvo: egiptovsko.

13.

Vnos „Al-Jadawi, Saqar; rojen približno 1965; verjetno državljan Jemna in Saudove Arabije; pomočnik Osame bin Ladna“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Naslovi: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: Al-Mukalla, Yemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00385937. Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) šofer in osebni telesni stražar Osame bin Ladna od 1996 do 2001.

14.

Vnos „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias (a) Abdelmajid AL-ZINDANI; (b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Datum rojstva: 1950. Kraj rojstva: Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: A005487 (Jemen), izdan 13. avgusta 1995“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Naziv: Sheikh. Naslov: Sanaa, Jemen. Datum rojstva: (a) 1942, (b) okoli 1950. Kraj rojstva: Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: A005487 (izdan 13.8.1995).

15.

Vnos „Allamuddin, Syed (drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Sayed Allamuddin Athear. Način delovanja: drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1955. Kraj rojstva: Badakshan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000994.

16.

Vnos „Huda bin Abdul HAQ (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan); datum rojstva: (a) 9. februar 1960 (b) 2. februar 1960; Kraj rojstva: podokrožje Solokuro v okrožju Lamongan, provinca Vzhodna Java, Indonezija; Državljanstvo: indonezijsko“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Datum rojstva: (a) 9.2.1960 (b) 2.2.1960. Kraj rojstva: podokrožje Solokuro v okrožju Lamongan, provinca Vzhodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko.

17.

Vnos „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Datum rojstva: 1.5.1972 ali 16.9.1973. Kraj rojstva: (a) Hadramawt, Yemen, (b) Kartum, Sudan. Državljanstvo: (a) sudansko, (b) jemensko. Jemenski potni list št. 00 085 243, izdan 12.11.1997 v Sanai, Jemen.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Ramzi Omar). Datum rojstva: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Kraj rojstva: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, (b) Kartum, Sudan. Državljanstvo: (a) jemensko, (b) sudansko. Št. potnega lista: 00085243 (izdan 17.11.1997 v Sanai, Jemen). Druge informacije: aretiran v Karačiju, Pakistan, 30.9.2002.

18.

Vnos „Daud, Mohammad (upravni ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Mohammad Daud. Način delovanja: Upravni ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: Kabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 00732.

19.

Vnos „Fauzi, Habibullah (prvi sekretar/namestnik vodje misije, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Habibullah Faizi. Način delovanja: drugi sekretar. Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 010678 (izdan 19.12.1993).

20.

Vnos „Murad, Abdullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Quetta)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdullah Hamad. Naziv: Maulavi. Način delovanja: generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Quetta, Pakistan. Datum rojstva: 1972. Kraj rojstva: Helmand, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 00857 (izdan 20.11.1997).

21.

Vnos „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prvi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Quetta)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Hai Hazem. Naziv: Maulavi. Način delovanja: prvi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Quetta, Pakistan. Datum rojstva: 1971. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 0001203.

22.

Vnos „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias (a) Abu Zubaida (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (e) Abu Zubaydah (f) Tariq); Datum rojstva: 12. marca 1971; Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija: Državljanstvo: verjetno državljan Saudove Arabije in Palestine; Št. potnega lista: ima egipčanski potni list št. 484824, izdan dne 18. januarja 1984 na egipčanski ambasadi v Riadu; Druge informacije: tesni sodelavec Osame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (e) Abu Zubaydah, (f) Tariq). Datum rojstva: 12.3.1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Št. potnega lista: 484824 (egiptovski potni list, izdan 18.1.1984 na egiptovski ambasadi v Riadu). Druge informacije: tesni sodelavec Osame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja.

23.

Vnos „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Karači)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Rahamatullah Kakazada. Naziv: Maulavi. Način delovanja: generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Karači, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000952 (izdan 7.1.1999).

24.

Vnos „Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan). Datum rojstva: 1955. Kraj rojstva: Ratnagiri, Indija. Državljanstvo: indijsko. Št. potnega lista: A-333602, izdan v Bombaju, Indija, 6. aprila 1985.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Sheikh Ibrahim, (d) Hizrat). Datum rojstva: 26.12.1955. Kraj rojstva: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, Indija. Državljanstvo: indijsko. Št. potnega lista: A-333602 (izdan v Bombaju, Indija, 6. aprila 1985). Druge informacije: (a) potni list je preklicala indijska vlada, (b) Indija je izdala mednarondni sodni nalog za prijetje.

25.

Vnos „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Naslov: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Združeno kraljestvo; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.4.1958. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt; Druge informacije: v postopku preiskave v Združenem kraljestvu“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Naslov: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Združeno kraljestvo; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.4.1958. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt; Državljanstvo: britansko. Druge informacije: v postopku preiskave v Združenem kraljestvu.

26.

Vnos „Mohammad, Akhtar, Maulavi (ataše za izobraževanje, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Naziv: Maulavi. Način delovanja: ataše za izobraževanje, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 012820 (izdan 4.11.2000).

27.

Vnos „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (predstavnik za trgovino, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Naziv: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Način delovanja: Vodja afganistanske trgovinske agencije, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1934. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 011252.

28.

Vnos „Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Naslov: Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Kraj rojstva: Taiz (Jemen). Datum rojstva: 1. marec 1970. Druge informacije: aretiran v Italiji 19.8.2003“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem). Naslov: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Kraj rojstva: Taiz, (Jemen). Državljanstvo: jemensko. Druge informacije: aretiran v Italiji 19.8.2003.

29.

Vnos „Wali, Qari Abdul (prvi sekretar, talibansko veleposlaništvo, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Način delovanja: Tretji sekretar. Datum rojstva: 1974. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000769 (izdan 2.2.1997).

30.

Vnos „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tretji sekretar, Talibanski generalni konzulat, Karači)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Ghafar Shinwari. Naziv: Haji. Način delovanja: Tretji sekretar, Talibanski generalni konzulat, Karači, Pakistan. Datum rojstva: 29.3.1965. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000763 (izdan 9.1.1997).

31.

Vnos „Najibullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Naziv: Maulavi. Način delovanja: Generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: Farah. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: 00737 (izdan 20.10.1996).

32.

Vnos „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Kraj rojstva: vas Vydriha, vzhodni Kazahstan, ZSSR. Datum rojstva: 12. september 1952. Državljanstvo: Ruska federacija. Potni list: ruski potni list 43 št. 1600453“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Naslov: ulica Derzhavina 281-59, Grozni, Čečenska republika, Ruska federacija. Datum rojstva: 12.9.1952. Kraj rojstva: vas Vydrikh, okoliš Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Sovjetska socialistična republika) Kazahstan. Državljanstvo: rusko. Št. potnega lista: (a) 43 št. 1600453, (b) 535884942 (ruski potni list), (c) 35388849 (ruski potni list). Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) ubit 19.2.2004.

33.

Vnosi „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (izredni in opolnomočeni veleposlanik, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)“„Zaeef, Abdul Salam (talibanski veleposlanik v Pakistanu)“ in „Zaief, Abdul Salam, Mullah (namestnik ministra za rudnike in industrijo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Salam Zaeef. Naziv: mula. Način delovanja: (a) namestnik ministra za rudnike in industrijo, (b) izredni in opolnomočeni veleposlanik, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 001215 (izdan 29.8.2000).

34.

Vnos „Zahid, Mohammad, Mullah (tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Mohammad Zahid. Naziv: mula. Način delovanja: tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1971. Kraj rojstva: Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 001206 (izdan 17.7.2000).