30.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 235/23


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja

( Uradni list Evropske unije L 58 z dne 28. februarja 2006 )

Stran 16, člen 40(2), točka (f)(i):

besedilo:

„(i)

spremembe opredelitve iz člena 2(11);“

se glasi:

„(i)

spremembe opredelitve iz člena 2(12);“

Stran 24, Priloga III, Nacionalne in regionalne kvote, stolpec „Izoglukoza“, vrstica Skupaj:

besedilo:

„507 680“

se glasi:

„507 681“.