17.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/47


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 52/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2006 uporabljajo v Baltskem morju

( Uradni list Evropske unije L 16 z dne 20. januarja 2006 )

Stran 197, Priloga III, točka 3.1, drugi stolpec v tabeli:

besedilo:

„podrazdelki od 25 do 26, 28 južno od 58°50′S“

se glasi:

„podrazdelki od 25 do 26, 28 južno od 56°50′S“.