26.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 53/78


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 305/2005 z dne 19. oktobra 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 312/2003 v zvezi s tarifnimi kvotami za nekatere izdelke po poreklu iz Čila

( Uradni list Evropske unije L 52 z dne 25. februarja 2005 )

Na strani 8 se prvi stolpec v tabeli Priloge nadomesti z naslednjim:

namesto:

„09.1937 (*)“

beri:

„09.1940 (*)“

namesto:

„09.1939“

beri:

„09.1941“

namesto:

„09.1941 (**)“

beri:

„09.1942 (**)“