11.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 39/57


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2185/2004 z dne 17. decembra 2004 o odprtju tarifne kvote za leto 2005 za uvoz v Evropsko skupnost določenega blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 3448/93

( Uradni list Evropske unije L 373 z dne 21. decembra 2004 )

Stran 13:

namesto

„Kraj:

Oslo

2004

leto

10

mesec

25

dan“

beri

„Kraj:

Oslo

2005

leto

10

mesec

25

dan“