9.6.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/51


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το καθεστώς βάσει του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 161 της 30ής Απριλίου 2004 )

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/2004 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 866/2004 TOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 29ης Απριλίου 2004

για το καθεστώς βάσει του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

το πρωτόκολλο αριθ. 10 για την Κύπρο της πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (1), και ιδίως το άρθρο 2,

το πρωτόκολλο αριθ. 3 σχετικά με τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας στην Κύπρο (2) της εν λόγω πράξης προσχώρησης, και ιδίως το άρθρο 6,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει επανειλημμένως τονίσει την έντονη προτίμησή του για την προσχώρηση της Κύπρου επανενωμένης. Δυστυχώς, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συνολική διευθέτηση του θέματος. Σύμφωνα με το σημείο 12 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης, στις 26 Απριλίου 2004 το Συμβούλιο εξέθεσε τη θέση του ως προς την τρέχουσα κατάσταση στη νήσο.

(2)

Δεδομένου ότι η διευθέτηση αυτή εκκρεμεί, έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 η κατά την προσχώρηση εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας τις ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 10, η εν λόγω αναστολή καθιστά αναγκαίο τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους οι συναφείς διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εφαρμόζονται στη γραμμή μεταξύ των προαναφερομένων περιοχών και των περιοχών των ευρισκομένων υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω κανόνων, η εφαρμογή τους πρέπει να επεκταθεί στο εδαφικό όριο μεταξύ των περιοχών των ευρισκομένων εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφενός, και, αφετέρου, της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

(4)

Δεδομένου ότι η προαναφερόμενη γραμμή δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται η θέσπιση ειδικών κανόνων για τη διέλευση των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των προσώπων από τη γραμμή, η δε κύρια αρμοδιότητα για τη θέσπιση των εν λόγω κανόνων ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεδομένου ότι οι προαναφερόμενες περιοχές βρίσκονται προσωρινά εκτός της τελωνειακής και φορολογικής επικράτειας της Κοινότητας και εκτός του χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, οι ειδικοί κανόνες θα πρέπει να διασφαλίζουν ισότιμο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας της ΕΕ όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση και τις απειλές για τη δημόσια τάξη και των οικονομικών της συμφερόντων καθ' όσον συνδέονται με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Έως ότου υπάρξουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ζώων στις προαναφερόμενες περιοχές, η κυκλοφορία ζώων και ζωικών προϊόντων θα πρέπει να απαγορευθεί.

(5)

Το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 10 ορίζει ρητώς ότι η αναστολή του κεκτημένου δεν αποκλείει τη λήψη μέτρων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στις προαναφερόμενες περιοχές. Ο παρών κανονισμός σκοπεί να διευκολύνει το εμπόριο και άλλους δεσμούς μεταξύ των προαναφερθέντων περιοχών και των περιοχών που ευρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων προστασίας σύμφωνα προς τα ανωτέρω.

(6)

Όσον αφορά τα πρόσωπα, η πολιτική της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπει, επί του παρόντος, τη διέλευση της γραμμής από όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας, τους πολίτες της ΕΕ και τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, καθώς και από όλους τους πολίτες της ΕΕ και τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισήλθαν στη νήσο μέσω των ελεγχόμενων από την κυβέρνηση περιοχών.

(7)

Καίτοι οι θεμιτές ανησυχίες της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας λαμβάνονται υπόψη, είναι ωστόσο απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να ασκούν το δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ και να καθοριστούν ελάχιστοι κανόνες για τον έλεγχο των προσώπων στη γραμμή, καθώς και να διασφαλισθεί η αποτελεσματική επιτήρησή της, προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη μετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και κάθε απειλή της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Είναι επίσης αναγκαίο να προσδιορισθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα επιτρέπεται η διέλευση της γραμμής από υπηκόους τρίτων χωρών.

(8)

Όσον αφορά τους ελέγχους σε πρόσωπα, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3, και συγκεκριμένα στο άρθρο 8 του εν λόγω πρωτοκόλλου.

(9)

Ο παρών κανονισμός ουδόλως επηρεάζει την εντολή των Ηνωμένων Εθνών στην ουδέτερη ζώνη.

(10)

Δεδομένου ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τη γραμμή είναι ενδεχόμενο να δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού, οι αλλαγές αυτές, προτού τεθούν σε ισχύ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ώστε να της δίδεται η δυνατότητα να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες προς αποφυγήν αντιφάσεων.

(11)

Είναι επίσης σκόπιμο να μπορεί η Επιτροπή να τροποποιεί τα παραρτήματα I και II του παρόντος κανονισμού, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης σε τυχόν αλλαγές που θα απαιτούν άμεση δράση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

ως «γραμμή» νοείται:

α)

για τους σκοπούς της διενέργειας ελέγχων σε πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, η γραμμή μεταξύ των περιοχών που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των περιοχών οι οποίες βρίσκονται εκτός αυτού του αποτελεσματικού ελέγχου·

β)

για τους σκοπούς της διενέργειας ελέγχων σε εμπορεύματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, η γραμμή μεταξύ των περιοχών οι οποίες βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφενός, και, αφετέρου, των περιοχών οι οποίες τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

2.

ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται: κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

Η αναφορά με τον παρόντα κανονισμό σε περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αναφορά σε περιοχές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και μόνον.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 2

Έλεγχος σε πρόσωπα

1.   Η Κυπριακή Δημοκρατία διενεργεί ελέγχους σε όλα τα πρόσωπα που διασχίζουν τη γραμμή, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών και τον εντοπισμό και την πρόληψη οιασδήποτε απειλής της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν επίσης τα οχήματα και τα αντικείμενα που βρίσκονται στην κατοχή των προσώπων που διασχίζουν τη γραμμή.

2.   Κάθε πρόσωπο υπόκειται σε τουλάχιστον έναν έλεγχο για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του.

3.   Επιτρέπεται η διέλευση της γραμμής από υπηκόους τρίτων χωρών μόνον εφόσον:

α)

διαθέτουν είτε άδεια παραμονής που έχει εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία είτε έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο και, εφόσον απαιτείται, έγκυρη θεώρηση εισόδου για την Κυπριακή Δημοκρατία, και

β)

δεν συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

4.   Επιτρέπεται η διέλευση της γραμμής μόνον στα σημεία διέλευσης που επιτρέπουν οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατάλογος των σημείων αυτών διέλευσης περιέχεται στο παράρτημα I.

5.   Οι έλεγχοι προσώπων στο εδαφικό όριο μεταξύ της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων και των εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας περιοχών διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της πράξης προσχώρησης.

Άρθρο 3

Επιτήρηση της γραμμής

Η Κυπριακή Δημοκρατία επιτηρεί αποτελεσματικά όλο το μήκος της γραμμής, έτσι ώστε να αποθαρρύνει τα πρόσωπα από το να παρακάμπτουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης του άρθρου 2 παράγραφος 4.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Άρθρο 4

Μεταχείριση εμπορευμάτων που προέρχονται από τις περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, επιτρέπεται να εισέλθουν στις περιοχές που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας εμπορεύματα, υπό την προϋπόθεση ότι παράγονται εξ ολοκλήρου στις ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ότι έχουν υποστεί την τελευταία, ουσιαστική, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία σε επιχείρηση εξοπλισμένη για τον σκοπό αυτό σε περιοχές ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά την έννοια των άρθρων 23 και 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (3).

2.   Τα εμπορεύματα αυτά δεν υπόκεινται σε δασμούς ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ούτε απαιτείται τελωνειακή διασάφηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την εξαγωγή ή για μέτρα επέμβασης. Προκειμένου να διασφαλισθούν οι αποτελεσματικοί έλεγχοι, οι ποσότητες που διέρχονται από τη γραμμή θα καταγράφονται.

3.   Η διέλευση των εν λόγω εμπορευμάτων από τη γραμμή επιτρέπεται μόνον στα σημεία που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και στα σημεία διέλευσης Πέργαμος και Στροβίλια, που τελούν υπό την εποπτεία της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων.

4.   Τα εμπορεύματα υπόκεινται σε προϋποθέσεις και υφίστανται τους ελέγχους σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, όπως ορίζεται με το παράρτημα II.

5.   Τα εμπορεύματα συνοδεύονται από έγγραφο που εκδίδεται από το τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο, δεόντως αναγνωρισμένο για τον σκοπό αυτό από την Επιτροπή κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από άλλον οργανισμό, με αρμοδιότητα προς τούτο, σε συμφωνία με την εν λόγω Κυβέρνηση. Το τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο ή άλλος δεόντως αναγνωρισμένος οργανισμός θα διατηρούν αρχεία όλων των εν λόγω εγγράφων που εκδίδονται ώστε η Επιτροπή να δύναται να παρακολουθεί το είδος και τον όγκο των εμπορευμάτων που διασχίζουν τη γραμμή, καθώς και τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

6.   Αφού τα εμπορεύματα διασχίσουν τη γραμμή και εισέλθουν στις περιοχές που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ελέγχουν τη γνησιότητα του εγγράφου που αναφέρει η παράγραφος 5 και το κατά πόσον αυτό αντιστοιχεί στο φορτίο.

7.   Η Κυπριακή Δημοκρατία μεταχειρίζεται τα εμπορεύματα της παραγράφου 1 ως μη εισαγόμενα κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (4) και του άρθρου 5 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ (5), εφόσον προορίζονται για κατανάλωση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

8.   Η παράγραφος 7 δεν έχει επιπτώσεις στους ίδιους πόρους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που προέρχονται από το ΦΠΑ.

9.   Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων διαμέσου της γραμμής.

10.   Οι αρχές της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων μπορούν να συνεχίσουν τον κατά παράδοση εφοδιασμό του τουρκοκυπριακού πληθυσμού του χωριού Πύλα με εμπορεύματα προερχόμενα από περιοχές ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προαναφερόμενες αρχές επιτηρούν αυστηρά τις ποσότητες και το είδος των εμπορευμάτων όσον αφορά τον προορισμό τους.

11.   Για τα εμπορεύματα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 10 ισχύει το καθεστώς των κοινοτικών εμπορευμάτων κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

12.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αμέσως από την 1η Μαΐου 2004 σε εμπορεύματα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε περιοχές ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και που συνάδουν με το παράρτημα ΙΙ. Ως προς τα άλλα εμπορεύματα, η πλήρης εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορεί να εξαρτάται από ειδικούς κανόνες που λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους την ιδιαίτερη κατάσταση στη νήσο της Κύπρου βάσει αποφάσεως της Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί το ταχύτερο και το αργότερο εντός 2 μηνών από την έκδοση του παρόντος κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή και εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της αποφάσεως 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου (6).

Άρθρο 5

Εμπορεύματα που αποστέλλονται στις περιοχές οι οποίες βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

1.   Τα εμπορεύματα για τα οποία επιτρέπεται η διέλευση της γραμμής δεν υπόκεινται σε διατυπώσεις εξαγωγής. Ωστόσο, οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας προσκομίζουν, κατόπιν αιτήματος, τα απαιτούμενα ισοδύναμα έγγραφα, πλήρως τηρουμένης της εσωτερικής κυπριακής νομοθεσίας.

2.   Δεν καταβάλλεται επιστροφή εξαγωγής για αγροτικά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα κατά τη διέλευση της γραμμής.

3.   Η προμήθεια εμπορευμάτων δεν απαλλάσσεται βάσει του άρθρου 15 παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ.

4.   Απαγορεύεται η κυκλοφορία εμπορευμάτων των οποίων η απομάκρυνση ή η εξαγωγή από την τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας απαγορεύεται, υπόκειται σε άδεια, σε περιορισμούς, σε δασμούς ή σε άλλες επιβαρύνσεις κατά την εξαγωγή, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Διευκολύνσεις για πρόσωπα που διασχίζουν τη γραμμή

Η οδηγία 69/169/ΕΟΚ (7) δεν έχει εφαρμογή, χορηγείται ωστόσο απαλλαγή από τον φόρο κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων κατ' ανώτατο όριο 20 τσιγάρων και 1/4 λίτρου οινοπνευματωδών ποτών, εφόσον δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ κατ' άτομο. Σε πρόσωπα κάτω των 17 ετών που διασχίζουν τη γραμμή δεν χορηγείται απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά και τα προϊόντα καπνού.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 7

Φορολογία

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται διαμέσου της γραμμής από και προς πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή έχουν τη μόνιμη διεύθυνσή τους ή τη συνήθη διαμονή τους στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι υπηρεσίες αυτές θεωρείται, για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ότι έχουν παρασχεθεί σε ή ότι έχουν ληφθεί από άτομα εγκατεστημένα ή που έχουν τη μόνιμη διεύθυνσή τους ή τη συνήθη κατοικία τους στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίες τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Εφαρμογή

Οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αρχές της ανατολικής Περιοχής Κυρίαρχων Βάσεων στην Κύπρο λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της πλήρους τήρησης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και για την πρόληψη οποιασδήποτε καταστρατήγησής τους.

Άρθρο 9

Προσαρμογή των παραρτημάτων

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πριν τροποποιήσει τα παραρτήματα, η Επιτροπή διαβουλεύεται με το τουρκοκυπριακό εμπορικό επιμελητήριο ή άλλον οργανισμό δεόντως εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5, καθώς και με το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν αυτό αφορά τις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων. Οσάκις τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ, η Επιτροπή ακολουθεί την προσήκουσα διαδικασία της συναφούς κοινοτικής νομοθεσίας για το τροποποιούμενο αντικείμενο.

Άρθρο 10

Αλλαγή πολιτικής

Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τη διέλευση προσώπων ή εμπορευμάτων παράγει αποτελέσματα μόνον εφόσον οι προτεινόμενες αλλαγές κοινοποιηθούν στην Επιτροπή και εφόσον η Επιτροπή δεν έχει εκφράσει την αντίρρησή της για αυτές εντός ενός μηνός. Εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, εάν αυτό αφορά τις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό προκειμένου να διασφαλισθεί η συμβατότητα των εθνικών και των κοινοτικών κανόνων που ισχύουν για τη γραμμή.

Άρθρο 11

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 12, η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση προς το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του και, εφόσον είναι απαραίτητο, συνοδεύει την έκθεση αυτή με προσήκουσες προτάσεις για τροποποιήσεις, η πρώτη δε έκθεση υποβάλλεται το αργότερο ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή εξετάζει ιδίως την εφαρμογή του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού και τα ρεύματα των συναλλαγών μεταξύ των περιοχών που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των περιοχών που τελούν εκτός του εν λόγω ελέγχου, περιλαμβανομένων του όγκου και της αξίας των συναλλαγών και των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου.

3.   Οποιοδήποτε κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από το Συμβούλιο να καλέσει την Επιτροπή να εξετάσει και να του υποβάλει έκθεση εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίου επί οποιουδήποτε σοβαρού ζητήματος που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

4.   Σε περίπτωση επείγουσας καταστάσεως που δημιουργεί απειλή ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των ζώων και των φυτών, εφαρμόζονται οι προσήκουσες διαδικασίες όπως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία στο παράρτημα ΙΙ. Σε περίπτωση άλλης επείγουσας καταστάσεως ή όταν ανακύπτουν άλλες παρατυπίες ή εξαιρετικές περιστάσεις που επιβάλλουν την ανάληψη άμεσης δράσης, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν διαβουλεύσεως με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να εφαρμόζει αμέσως τα μέτρα που είναι απολύτως αναγκαία για την ανόρθωση της καταστάσεως. Τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να υποβάλλονται στο Συμβούλιο εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Το Συμβούλιο δύναται, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, να τροποποιεί, να αναθεωρεί ή να καταργεί τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή εντός 21 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποιήσεως από την Επιτροπή.

5.   Οποιοδήποτε κράτος μέλος δύναται να καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομέρειες για τον όγκο, την αξία και τα προϊόντα που διέρχονται από τη γραμμή στην αρμόδια μόνιμη επιτροπή ή επιτροπή διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι κοινοποιεί το αίτημά του έναν μήνα πριν.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των σημείων διέλευσης του άρθρου 2 παράγραφος 4

Ledra Palace

Άγιος Δομέτιος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις και έλεγχοι του άρθρου 4 παράγραφος 4

Απαιτήσεις και έλεγχοι για την ασφάλεια των ζώων, των φυτών και των τροφίμων όπως ορίζονται με τα μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο του άρθρου 37 ή του άρθρου 152 παράγραφος 4 στοιχείο β της συνθήκης ΕΚ. Ιδίως τα οικεία φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα προϊόντα υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικούς ελέγχους από δεόντως εγκεκριμένους εμπειρογνώμονες για να επιβεβαιωθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις της κοινοτικής φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας (οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου) πριν εισκομιστούν διαμέσου της γραμμής στις περιοχές οι οποίες τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.


(1)  ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 955.

(2)  ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 940.

(3)  EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(4)  ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/15/ΕΚ (ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 61).

(5)  ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 30).

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7)  ΕΕ L 133 της 4.6.1969, σ. 6· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/47/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 73).