22.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 248/26


Popravek Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti

( Uradni list Evropske unije L 124 z dne 27. aprila 2004 )

(Slovenska posebna izdaja, Poglavje 01, Zvezek 02, str. 130)

Priloga I, Spremembe Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti

 

Stran 145, točka 41(b) (sprememba sedmega pododstavka člena 41(3)):

besedilo

:

„… ponderirata po stopnji iz prvega pododstavka člena 3(5) Priloge XI, …“

se glasi

:

„… ponderirata po stopnji iz člena 3(5)(a) Priloge XI, …“.

 

Stran 171, točka 97(o)(i) (sprememba člena 17(3) Priloge VII):

besedilo

:

„… korekcijskim koeficientom za državo, v katero se znesek nakaže, opredeljeno v točki (b) člena 3(5) Priloge XI h Kadrovskim predpisom, in korekcijskim koeficientom, ki se uporablja za osebne prejemke uradnika (iz točke (a) člena 3(5) Priloge XI h Kadrovskim predpisom).“

se glasi

:

„… korekcijskim koeficientom, opredeljenim v členu 3(5)(b) Priloge XI h Kadrovskim predpisom za državo, v katero se znesek nakaže, in korekcijskim koeficientom, ki se uporablja za osebne prejemke uradnika (iz člena 3(5)(a) Priloge XI h Kadrovskim predpisom).“.

 

Stran 187, točka 100(m) (sprememba točke b prvega pododstavka člena 21 Priloge X):

besedilo

:

„(b)

prevoza osebnih stvari ali skladiščenja pohištva in osebnih stvari, če je zagotovljeno opremljeno stanovanje.“

se glasi

:

„(b)

prevoza osebnih stvari in skladiščenja pohištva in osebnih stvari, če je zagotovljeno opremljeno stanovanje.“.

Priloga II, Spremembe pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti

Stran 223, točka 4 (novi člen 3b, uvodno besedilo):

besedilo

„…, ki ga institucija zaposli v mejah, določenih v členu 88, v eni od funkcionalnih skupin iz člena 89a:“

se glasi

„…, ki ga institucija zaposli za čas iz člena 88, v eni od funkcionalnih skupin iz člena 89:“.