32004R0524Uradni list L 083 , 20/03/2004 str. 0010 - 0011


Uredba Komisije (ES) št. 524/2004

z dne 19. marca 2004

o 31. spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov, usmerjenih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z Osamo Bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov, usmerjenih proti nekaterim osebam in subjektom, povezanim z Osamo Bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, ter z razveljavitvijo Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, utrditvi prepovedi poletov ter podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov v zvezi s talibani v Afganistanu [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 391/2004 [2], in zlasti prve alinee člena 7(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov po tej uredbi.

(2) Dne 24. februarja, 12. marca in 17. marca 2004 se je Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodih odločil, da spremeni seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti.

(3) Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, predvidenih v tej uredbi, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, dne 19. marca 2004

Za Komisijo

Christopher Patten

Član Komisije

[1] UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

[2] UL L 64, 2.3.2004, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni na naslednji način:

1. V rubriki "Fizične osebe" se dodajo naslednji vpisi:

(a) Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Datum rojstva: 7. junij 1954. Kraj rojstva: Tighennif, Alžirija. Stalno prebivališče: Via Milanese, 5 – Sesto San Giovanni, Italija. Sedež: Piazza Trieste, 11 – Mortara, Italija. Davčna številka: DRMTMN54H07Z301T;

(b) Aider Farid (alias Achour Ali). Datum rojstva: 12. oktober 1964. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Stalno prebivališče: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italija. Davčna številka: DRAFRD64R12Z301C;

(c) Bendebka l'Hadi (alias (a) Abd Al Hadi, (b) Hadi). Datum rojstva: 17. november 1963. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Stalno prebivališče: Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Italija. Sedež: Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italija;

(d) Ahmed Nacer Yacine (alias Yacine Di Annaba). Datum rojstva: 2. december 1967. Kraj rojstva: Annaba, Alžirija. Stalno prebivališče: rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba, Alžirija. Sedež: vicolo Duchessa, 16 in via Genova, 121 – Neapelj (Italija);

(e) Kifane Abderrahmane. Datum rojstva: 7. marec 1963. Kraj rojstva: Casablanca, Maroko. Stalno prebivališče: via S. Biagio, 32 ali 35 – Sant‘Anastasia (NA), Italija;

(f) El Heit Ali (alias (a) Kamel Mohamed, (b) Ali Di Roma). Datum rojstva: (a) 20. marec 1970, (b) 30. januar 1971. Kraj rojstva: Rouba, Alžirija. Stalno prebivališče: via D. Fringuello, 20 – Rim, Italija. Sedež: Milano, Italija;

(g) Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (alias (a) Ferdjani Mouloud, (b) Mourad, (c) Rabah Di Roma). Datum rojstva: 7. september 1967. Kraj rojstva: Alžir, Alžirija. Sedež: Via Lungotevere Dante – Rim, Italija;

(h) Haddad Fethi Ben Assen. Datum rojstva: (a) 28. marec 1963, (b) 28. junij 1963. Kraj rojstva: Tataouene, Tunizija. Stalno prebivališče: Via Fulvio Testi, 184 – Cinisello Balsamo (MI), Italija. Sedež: Via Porte Giove, 1 – Mortara (PV), Italija. Davčna številka: HDDFTH63H28Z352V;

(i) Abbes Moustafa. Datum rojstva: 5. februar 1962. Kraj rojstva: Osniers, Alžirija. Sedež: Via Padova, 82 – Milano, Italija;

(j) Abbes Youcef (alias Giuseppe). Datum rojstva: 5. januar 1965. Kraj rojstva: Bab El Aoued, Alžirija. Sedež: (a) Via Padova, 82 – Milano (Italija), (b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italija.

2. Vpis

"Abdul Manaf KASMURI (alias (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan), Klang. Selangor, Malezija. Datum rojstva: 18. maj 1955. Kraj rojstva: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Potni list št.: A 9226483. Nacionalna identifikacijska št.: 550528-10-5991"

v rubriki

"Fizične osebe"

se nadomesti z naslednjim:

"Abdul Manaf KASMURI (alias (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan), Klang. Selangor, Malezija. Datum rojstva: 28. maj 1955. Kraj rojstva: Selangor, Malezija. Državljanstvo: malezijsko. Potni list št.: A 9226483. Nacionalna identifikacijska št.: 550528-10-5991."

3. Vpis

"Al-Haramain Foundation (Indonezija) (imenovana tudi Yayasan Al-Manahil-Indonesia), (a) Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Džakarta Timur 13440, Indonezija. Drugi podatki: telefon 021- 86611265 in 021-86611266; faks 021-8620174, (b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II, No 18-A, Džakarta Selatan 12540, Indonezija. Drugi podatki: telefon 021-789-2870, faks 021-780-0188"

se nadomesti z naslednjim:

"Al-Haramain Foundation (Indonezija) (imenovana tudi Yayasan Al-Manahil-Indonezija), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Džakarta Timur 13440, Indonezija. Drugi podatki: telefon 021-86611265 in 021-86611266; faks: 021-8620174."

--------------------------------------------------