2.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/46


Popravek k Odločbi Komisije z dne 26. oktobra 2004 ki določa ukrepe za uporabo Direktive Sveta 93/24/EGS, ki se nanaša na statistične ankete glede staleža in prireje na področju govedoreje

( Uradni list Evropske unije L 337 z dne 13. novembra 2004 )

Na strani 67, Priloga II, za Latvijo:

namesto:

„NUTS 3“,

beri:

„NUTS 2“.