6.8.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 261/5


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 29. dubna 2004

o organizaci společných letů za účelem vyhoštění státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální příkaz k vyhoštění, z území dvou nebo více členských států

(2004/573/ES)

Znění tohoto aktu v českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004. Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004.