12.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/23


Popravek Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih

( Uradni list Evropske unije L 304 z dne 21. novembra 2003 )

(Slovenska posebna izdaja, Poglavje 13, Zvezek 32, str. 467)

Stran 511, Priloga I, tabela E.1.3 „Baker“, vrstica 3f, stolpec 3:

besedilo:

„Proizvd se pridobiva z raztapljanjem tipov 3a in/ali ene od tipa 3d v vodi“

se glasi:

„Proizvod se pridobiva z raztapljanjem tipov 3a in/ali enega od tipov 3d v vodi“.