32003D0702Uradni list L 254 , 08/10/2003 str. 0029 - 0034


Odločba Komisije

z dne 3. oktobra 2003

o spremembi Odločbe 2000/159/ES o začasni odobritvi planov tretjih držav v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES

(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 3497)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/702/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in proizvodih živalskega izvora ter razveljavitvi Direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS ter Odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 [2], in zlasti člena 29 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v glede zdravstvenih in veterinarskih pregledov ob uvozu goveda, ovac in koz ter prašičev, svežega mesa ali mesnih izdelkov iz tretjih držav [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 [4], in zlasti člena 3 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 2000/159/ES z dne 8. februarja 2000 o začasni odobritvi planov tretjih držav v zvezi z ostanki v skladu z Direktivo Sveta 96/23/ES [5], kakor je nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/485/ES [6], navaja tretje države, ki so predložile plan, v katerem so jamstva, ki jih tretja država nudi v zvezi s spremljanjem skupin ostankov in snovi iz Priloge I k Direktivi 96/23/ES.

(2) Nekatere tretje države so Komisiji predstavile plane spremljanja ostankov za proizvode in vrste, ki niso bile navedene v Prilogi k Odločbi 2000/159/ES. Z ovrednotenjem teh planov spremljanja in dodatnimi informacijami, ki jih zahteva Komisija, so bila zagotovljena zadostna jamstva glede spremljanja ostankov v teh tretjih državah v zvezi z navedenimi proizvodi ali vrstami. Te proizvode in vrste je treba dodati Prilogi k Odločbi 2000/159/ES za te države.

(3) Odloča 2000/159/ES naj bi se zato ustrezno spremenila.

(4) Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2000/159/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. oktobra 2003

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

[2] UL L 122, 16.5.2003, str. 1.

[3] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.

[4] UL L 122, 16.5.2003, str. 36.

[5] UL L 51, 24.2.2000, str. 30.

[6] UL L 164, 2.7.2003, str. 14.

--------------------------------------------------

Član Komisije

"

PRILOGA

Programi spremljanja ostankov naslednjih treh dežel so začasno odobreni na podlagi Direktive Sveta 96/23/ES za živali ali osnovne proizvode ivalskega izvora, ki so označeni z "X" v tabeli.

Oznaka ISO2 | Država | Govedo | Ovce/koze | Prašiči | Kopitarji | Perutnina | Ribogojstvo | Mleko | Jajca | Kunci | Prostoživeča divjad | Gojena divjad | Med |

AD | Andora | X | X | | X | | | | | | | | |

AE | Združeni arabski emirati | | | | | | X | | | | | | |

AF | Afganistan | | X | | | | | | | | | | |

AL | Albanija | | X | | | | X | | | | | | |

AN | Nizozemski Atili | | | | | | | | | | | | |

AR | Argentina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

AU | Avstralija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

BD | Bangladeš | | X | | | | X | | | | | | |

BG | Bolgarija | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X |

BH | Bahrajn | | X | | | | | | | | | | |

BR | Brazilija | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X |

BW | Botsvana | X | | | | | | | | | | | |

BY | Belarusija | | | | X | | | | | | | | |

BZ | Belize | | | | | | X | | | | | | X |

CA | Kanada | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |

CH | Švica | X | X | X | X | X | | X | X | | | | |

CL | Čile | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |

CN | Kitajska | | X | X | | | | | | | | | |

CO | Kolumbija | | | | | | X | X | | | | | |

CR | Costa Rica | X | X | X | | | X | | | | | | |

Cu | Kuba | | | | | | X | | | | | | X |

CY | Ciper | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

CZ | Češka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

EC | Ekuador | | | | | | X | | | | | | |

EE | Estonija | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |

EG | Egipt | | X | | | | | | | | | | |

ER | Eritreja | | | | | | X | | | | | | |

FK | Falklandski otoki | | X | | | | | | | | | | |

FO | Ferski otoki | | | | | | X | | | | | | |

GL | Grenlandija | | X | | X | | | | | | X | X | |

GT | Gvatemala | | | | | | X | | | | | | X |

HK | Hong Kong | | | | | | | | | | | | |

HN | Honduras | | X | | | | X | | | | | | |

HR | Hrvaška | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

HU | Madžarska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

ID | Indonezija | | | | | | X | | | | | | |

IL | Izrael | | | | | X | X | X | X | | | X | X |

IN | Indija | X | X | | | X | X | X | X | | | | X |

IR | Iran | | X | | | | X | | | | | | |

IS | Islandija | X | X | X | X | | X | X | | | | | |

JM | Jamaica | | | | | | X | | | | | | |

JP | Japonska | | X | | | | X | | | | | | |

KE | Kenija | | | | | | | | | | | | X |

KR | Južna Koreja | | | | | | X | | | | | | |

KW | Kuvajt | | X | | | | | | | | | | |

LP | Libanon | | X | | | | | | | | | | |

LK | Sri Lanka | | | | | | X | | | | | | |

LT | Litva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

LV | Latvija | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |

MA | Maroko | | X | | | | X | | | | | | |

MD | Moldavija | | | | | | | | | | | | X |

MG | Madagaskar | | | | | | X | | | | | | |

MK | Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija | X | X | | X | | | X | | | | | |

MN | Mongolija | | X | | | | | | | | | | |

MT | Malta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |

MX | Meksiko | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X |

MY | Malezija | | | | | X | X | | | | | | |

MZ | Mozambik | | | | | | X | | | | | | |

NA | Namibija | X | X | | | | X | | | | X | X | |

NC | Nova Kaledonija | X | | | | | X | | | | X | X | |

NI | Nikaragua | X | X | | | | X | | | | | | X |

NO | Norveška | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X |

NZ | Nova Zelandija | X | X | | X | | X | X | | | X | X | X |

OM | Oman | X | X | | | | X | | | | | | |

PA | Panama | X | X | | | | X | | | | | | |

PE | Peru | | X | | | X | X | | | | | | |

PH | Filipini | | | | | | X | | | | | | |

PK | Pakistan | X | X | | | | | | | | | | |

PL | Poljska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

PY | Paragvaj | X | X | | | | | | | | | | X |

RO | Romunija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

RU | Rusija | | | | X | | | | | | | X | |

SC | Sejšeli | | | | | | X | | | | | | |

SG | Singapur | | | | | | | | | | | | |

SI | Slovenija | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

SK | Slovaška | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

SM | San Marino | X | | X | | | | | | | | | X |

SR | Suriname | | | | | | X | | | | | | |

SV | El Salvador | | | | | | | | | | | | X |

SY | Sirija | | X | | | | | | | | | | |

SZ | Svazi | X | | | | | | | | | | | |

TH | Tajska | | | | | X | X | | | | | | |

TM | Turkmenistan | | X | | | | | | | | | | |

TN | Tunizija | | X | | X | X | X | | | | X | X | |

TR | Turčija | | X | | | | X | | | | | | X |

TW | Taivan | | | | | | X | | | | | | X |

TZ | Tanzanija | | | | | | | | | | | | X |

UA | Ukrajina | | | | X | | | | | | | | |

US | Združene države | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |

UY | Urugvaj | X | X | | X | | X | X | | X | X | X | X |

UZ | Uzbekistan | | X | | | | | | | | | | |

VE | Venezuela | | | | | | X | | | | | | |

VN | Vietnam | | | | | | X | | | | | | X |

YT | Mayotte | | | | | | X | | | | | | |

YU | Srbija in Črna gora | X | X | X | X | | | | | | | | X |

ZA | Južna Afrika | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X |

ZM | Zambija | | | | | | | | | | | | X |

ZW | Zimbabve | X | | | | | X | | | | | X | |

"

--------------------------------------------------