32002D0134Uradni list L 047 , 19/02/2002 str. 0043 - 0046


Odločba Komisije

z dne 11. februarja 2002

o izvzetju uvoza nekaterih delov kolesa po poreklu iz Ljudske republike Kitajske iz razširitve protidampinških dajatev z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97, uvedenih z Uredbo (EGS) št. 2474/93 in ohranjenih z Uredbo (ES) št. 1524/2000, ter o odpravi začasne ustavitve plačil protidampinških dajatev, razširjenih na nekatere dele koles po poreklu iz Ljudske republike Kitajske, ki je bila odobrena nekaterim strankam v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97

(notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 391)

(2002/134/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2238/2000 [2],

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 71/97 z dne 10. januarja 1997 o razširitvi dokončnih protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo (EGS) št. 2474/93 na kolesa po poreklu iz Ljudske republike Kitajske ter ohranjenih z Uredbo (ES) št. 1524/2000, na uvoz nekaterih delov kolesa iz Ljudske republike Kitajske [3],

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 88/97 z dne 20. januarja 1997 o odobritvi izvzetja uvoza nekaterih delov kolesa po poreklu iz Ljudske republike Kitajske iz razširitve protidampinških dajatev z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97, uvedenih z Uredbo (EGS) št. 2474/93 in ohranjenih z Uredbo (ES) št. 1524/2000 [4] in zlasti člena 7 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 88/97 so številni sestavljavci koles v skladu s členom 3 te uredbe predložili zahteve za oprostitev protidampinških dajatev, kakor so z Uredbo (ES) št. 71/97 razširjene na uvoz nekaterih delov koles iz Ljudske republike Kitajske (razširjene protidampinške dajatve). Komisija je v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavila zaporedne sezname vlagateljev [5], za katere je plačilo razširjenih protidampinških dajatev v zvezi z njihovim uvozom bistvenih delov koles, deklariranih za sprostitev v prosti promet, ustavljeno v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 88/97.

(2) Komisija je zahtevala in prejela potrebne informacije od strank navedenih v členu 1 te odločbe ter odločila, da je vsaka od njihovih zahtev sprejemljiva v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 88/97. Preučila je predložene informacije in jih preverila v prostorih zadevnih strank, kjer je to štela za potrebno.

(3) Dejstva, kot jih je dokončno potrdila Komisija, kažejo, da postopki sestavljanja koles, ki jih opravljajo zadevni vlagatelji, ne spadajo v področje uporabe člena 13(2) Uredbe (ES) št. 384/96. Komisija je ugotovila zlasti, da je bila pri vseh postopkih sestavljanja, ki jih opravljajo zadevni vlagatelji, vrednost delov koles po poreklu iz Ljudske republike Kitajske, ki so se uporabljali za sestavljanje koles, manj kot 60 % skupne vrednosti delov, uporabljenih pri tem sestavljanju.

(4) Zaradi zgornjih razlogov in v skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 88/97 je treba stranke, navedene v členu 1, oprostiti razširjenih protidampinških dajatev. Zadevne stranke so bile o tem ustrezno obveščene in dana jim je bila možnost za predložitev pripomb.

(5) V skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 88/97 mora za stranke, navedene v členu 1, izvzetje iz razširjenih protidampinških dajatev začeti veljati na datum prejema njihovih posamičnih zahtev, njihov carinski dolg v zvezi z razširjenimi protidampinškimi dajatvami se od tega datuma šteje za ničnega.

(6) Številne druge stranke, navedene v členu 2 te odločbe, so tudi zahtevale izvzetje iz razširjenih protidampinških dajatev, vendar jim ni uspelo predložiti potrebnih informacij, ki jih je zahtevala Komisija. Zato te stranke v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 88/97 ne smejo biti izvzete. Komisija je zadevne stranke obvestila, da namerava zavrniti njihove zahteve za izvzetje iz razširjene dajatve, ker jim niso predložile zahtevanih informacij oziroma dokazov, ki bi podpirali njihove zahteve.

(7) Ker stranke, navedene v členu 2, niso izpolnile meril za oprostitev, je treba zanje odpraviti začasno ustavitev plačila protidampinških dajatev in začeti pobirati razširjene protidampinške dajatve od datuma prejema njihovih zahtev.

(8) Po sprejemu te odločbe je treba v seriji C Uradnega lista Evropskih skupnosti v skladu s členom 16(2) Uredbe (ES) št. 88/97 objaviti popravljen seznam strank, oproščenih v skladu s členom 7 te uredbe, in strank, katerih zahteve so v obravnavi v skladu s členom 3 te uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Spodaj navedene stranke se s tem izvzamejo iz razširjenih dokončnih protidampinških dajatev z Uredbo (ES) št. 71/97, uvedenih z Uredbo (EGS) št. 2474/93 na kolesa po poreklu iz Ljudske republike Kitajske in ohranjenih z Uredbo (ES) št. 1524/2000, na uvoz nekaterih delov kolesa iz Ljudske republike Kitajske.

Izvzetje za vsako stranko začne veljati od datuma, prikazan v stolpcu "Datum začetka veljavnosti".

Oproščene stranke

Ime | Mesto | Država | Oprostitev v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 | Datum začetka veljavnosti | Dodatna oznaka TARIC |

Tecno Bike sas di Tontini Donatella | Via del Lavoro s.n. I-61030 Canavaccio di Urbino (PU) | Italija | Člen 7 | 13.1.1999 | 8612 |

SIMPLON Fahrrad GmbH | Oberer Achdamm 22 A-6971 Hard | Avstrija | Člen 7 | 29.9.1999 | A045 |

Intersens Bikes & Parts BV | Bedrijvenpark Twente 170 7602 KE Almelo Nederland | Nizozemska | Člen 7 | 10.12.1999 | A090 |

VICINI di Vicini Ottavio e Figli snc | Via dell'Artigianato, 284 I-47023 Cesena (FO) | Italija | Člen 7 | 1.1.2000 | A233 |

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd | Unit G, Mochdre, Enterprise Park Newtown Powys SY16 4LE Združeno kraljestvo | Združeno kraljestvo | Člen 7 | 7.3.2000 | A126 |

Speedcross di Torretta P. e C. snc | Corso Italia 20 I-20020 VanzagheUo (MI) | Italija | Člen 7 | 30.3.2000 | A163 |

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol | Via Provinciale, 5 I-33096 San Martino al Tagliamento (PN) | Italija | Člen 7 | 3.5.2000 | A172 |

CARRARO SpA Industria Cicli | Via Alcide de Gasperi, 15 I-35030 Saccolongo (PD) | Italija | Člen 7 | 8.5.2000 | A173 |

Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S | Nr. Lyndelse DK-5792 Årslev | Danska | Člen 7 | 12.5.2000 | A166 |

CHERRI di Cherri Mario & C. snc | Via Cagliari, 39 I-09016 Iglesias (CA) | Italija | Člen 7 | 19.5.2000 | A168 |

Snc Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C. | Via Carrarese, 62 I-35028 Piove di Sacco (PD) | Italija | Člen 7 | 30.5.2000 | A167 |

J. Recker & Co. GmbH | Am Wiesenpfad 21 D-53340 Meckenheim | Nemčija | Člen 7 | 19.6.2000 | A200 |

Kokotis A. Bros SA | 5th klm of Larissa-Falani GR-41001 Larissa | Grčija | Člen 7 | 3.7.2000 | A201 |

Aurelia Dino SpA | Via Cuneo 11 I-12011 Borgo San Dalmazzo (CN) | Italija | Člen 7 | 18.7.2000 | A202 |

IKO Sportartikel Handels GmbH | KufsteinerstraKe 72 D-83064 Raubling | Nemčija | Člen 7 | 7.9.2000 | A227 |

Cicli Olimpica srl | Via Pietro Maroncelli 4 I-35010 Vigonza (PD) | Italija | Člen 7 | 9.10.2000 | A229 |

Cycle Citi Corporation Ltd | Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor UK-Gwynedd LL57 4YH Združeno kraljestvo | Združeno kraljestvo | Člen 7 | 20.10.2000 | A230 |

VELOMARCHE di Giunta Giancarlo & C. snc | Via dell'Industria, 3 I-61020 Montecchio (PS) | Italija | Člen 7 | 13.12.2000 | A231 |

Člen 2

Zahteve za izvzetje iz razširjenih protidampinških dajatev, ki so jih v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 88/97 vložile spodaj popisane stranke, se s tem zavrnejo.

Začasna ustavitev plačila razširjenih protidampinških dajatev v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 88/97 je s tem za zadevne stranke odpravljena, in sicer od datuma, prikazanega v stolpcu "Datum začetka veljavnosti".

Stranke, za katere je začasna ustavitev plačila odpravljena

Ime | Mesto | Država | Ustavitev v skladu z Uredbo (ES) št. 88/97 | Datum začetka veljavnosti | Dodatna oznaka TARIC |

Veronese Luigi snc di Veronese Paolo e Elisabetta (Cicli Roveco) | Via Umberto I, 508 I-45023 Costa di Rovigo | Italija | Člen 5 | 13.12.1999 | A068 |

Ciclo Meccanica srl | Via delle Industrie, 14 I-20050 Sulbiate (MI) | Italija | Člen 5 | 4.5.2000 | A170 |

Euro Cycles Ltd | Unit 1B, Pear Mill Industrial Estate Stockport Road West Stockport SK6 2BP Združeno kraljestvo | Združeno kraljestvo | Člen 5 | 15.5.2000 | A171 |

Artar snc di Ferrari Veber & C. | Via 4 Novembre, 42 I-46024 Moglia (MM) | Italija | Člen 5 | 21.6.2000 | A203 |

Sprint Bike srl | Via Padana Superiore 91/93 I-25045 Castegnato (BS) | Italija | Člen 5 | 26.6.2000 | A199 |

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice in spodaj navedene stranke:

Tecno Bike s.a.s. di Tontini Donatella, Via del Lavoro s.n., I-61030 Canavaccio di Urbino (PU);

SIMPLON Fahrrad GmbH, Oberer Achdamm 22, A-6971 Hard;

Intersens Bikes & Parts B.V., Bedrijvenpark Twente 170, 7602 KE Almelo, Netherlands;

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c., Via dell'Artigianato, 284, I-47023 Cesena (FO);

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd, Unit G, Mochdre Enterprise Park, Newtown, Powys SY16 4LE, Združeno kraljestvo;

Speedcross di Torretta P. e C. s.n.c., Corso Italia 20, I-20020 Vanzaghello (MI);

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol, Via Provinciale, 5, I-33096 San Martino al Tagliamento (PN);

CARRARO SpA Industria Cicli, Via Alcide de Gasperi, 15, I-35030 Saccolongo (PD);

Børge Kildemoes Cykelfabrik A/S, Nr. Lyndelse, DK-5792 Årslev;

CHERRI di Cherri Mario & C. s.n.c. Via Cagliari, 39 I-09016 Iglesias (CA);

S.n.c. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C., Via Carrarese, 62, I-35028 Piove di Sacco (PD);

J. Recker & Co. GmbH, Am Wiesenpfad 21, D-53340 Meckenheim;

Kokotis A. Bros S.A., 5th klm of Larissa-Falani, GR-41001 Larissa;

Aurelia Dino SpA, Via Cuneo 11, I-12011 Borgo San Dalmazzo (CN);

IKO Sportartikel Handels GmbH, KufsteinerstraEe 72, D-83064 Raubling;

Cicli Olimpica s.rl, Via Pietro Maroncelli 4, I-35010 Vigonza (PD);

Cycle Citi Corporation Ltd, Unit 13, Llandegai Ind. Estate, Bangor, Gwynedd LL57 4YH, Združeno kraljestvo;

VELOMARCHE di Giunta Giancarlo & C. s.n.c., Via dell'Industria, 3, I-61020 Montecchio (PS);

Veronese Luigi s.n.c. di Veronese Paolo e Elisabetta (Cicli Roveco), Via Umberto I, 508, I-45023 Costa di Rovigo;

Ciclo Meccanica s.r.L, Via delle Industrie, 14, I-20050 Sulbiate (MI);

Euro Cycles Ltd, Unit IB, Pear Mill Industrial Estate, Stockport Road West, Stockport SK6 2BP, Združeno kraljestvo;

Artar s.n.c. di Ferrari Veber & C., Via 4 Novembre, 42, I-46024 Moglia (MN);

Sprint Bike s.r.L, Via Padana Superiore 91/93, I-25045 Castegnato (BS).

V Bruslju, 11. februarja 2002

Za Komisijo

Pascal Lamy

Član Komisije

[1] UL L 56, 6.3.1996, str. 1.

[2] UL L 257, 11.10.2000, str. 2.

[3] UL L 16, 18.1.1997, str. 55.

[4] UL L 17, 21.1.1997, str. 17.

[5] UL C 45, 13.2.1997, str. 3, UL C 112, 10.4.1997, str. 9, UL C 378, 13.12.1997, str. 2, UL C 217, 11.7.1998, str. 9, UL C 37, 11.2.1999, str. 3, UL C 186, 2.7.1999, str. 6, UL C 216, 28.7.2000, str. 8 in UL C 170, 14.6.2001, str. 5.

--------------------------------------------------