32001R1285Uradni list L 176 , 29/06/2001 str. 0027 - 0029


Uredba Komisije (ES) št. 1285/2001

z dne 28. junija 2001

o zavrnitvi vlog za registracijo označb, sporočenih po členu 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2796/2000 [2], in zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) O 314 nemških vlogah, sporočenih po členu 17(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92, za registracijo "mineralnih vod" kot zaščitenih označb porekla še ni bila sprejeta odločitev.

(2) Pri vsaj 125 od navedenih 314 vlog predlagana imena niso geografska in zato posledično niso "označbe porekla", kakor je opredeljeno v členu 2(a) navedene uredbe.

(3) Skladno s členom 2(3) Uredbe (EGS) št. 2081/92 veljajo v določenih okoliščinah tradicionalna geografska ali negeografska imena kot označbe porekla. Ta člen predstavlja izjemo od splošnega pravila in se ne more uporabiti za nobeno od teh 125 vlog, ker te ne utemeljujejo jasno, da so predlagane označbe tradicionalno pripisane določenemu geografskemu območju. Zato se te vloge (125 vlog) ne registrirajo.

(4) Pri 15 od navedenih 314 nemških vlog, sporočenih po členu 17(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 za registracijo "mineralnih vod", so predlagana imena geografska, vendar vključujejo "številke", ki pomagajo razlikovati med "mineralnimi vodami" z enako označbo. Označbe porekla se, vključno s "številkami", ne sprejmejo, ker je cilj Uredbe samo zaščita geografskih imen. Zato se te vloge (15 vlog) ne registrirajo.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Regulativnega odbora za geografske označbe in označbe porekla –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vloge za registracijo označb po členu 17 Uredbe (EGS) št. 2081/92, navedenih v Prilogi k tej uredbi, se zavrnejo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2001

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 208, 24.7.1992, str. 1.

[2] UL L 324, 21.12.2000, str. 25.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Naravne mineralne vode in izvirske vode

NEMČIJA

Adldorfer Dreibogen-Quelle (M2)

Adelheidquelle

Aegidiusbrunnen

Albertusquelle

Alosa

Alstertaler Mineralbrunnen

Alt-Bürger-Brunn

Andreas Quelle

Antonius-Quelle

Apollinaris

Apollo-Quelle

Aquella

Ariston Mineralwasser

Assindia-Quelle

Astra-Quelle

Augusta Victoria Quelle

Augustinus-Quelle

Bad Driburger Mineralquelle I

Badestädter Mineralquelle

Basinus Quelle

Brunnen III (Hunsrück-Quelle)

Burg-Quelle

Centgraf Stilles Mineralwasser

Centgraf-Brunnen

Dauner Heilquelle, Heilwasser aus der Dauner Quelle IV

Dauner Quelle I

Dauner Quelle II

Dauner Quelle III

Dillenius-Quelle

Drachenquelle

Dreikönigsquelle

Elisabethenquelle

Elisabethen-Quelle

Eltina-Quelle

Erwinaris Mineralbrunnen

Filippo Mineralsprudel

Florian-Quelle

Förstina Sprudel Urquelle

Fortis

Fortuna-Quelle

Fürstenbrunn

Fürstenquelle

Goldrausch-Brunnen

Graf Metternich Quelle

Graf Metternich Varus-Quelle

Graf Simeon Quelle

Granus-Quelle

Haranni Stille

Haranni-Quelle

Hassia Leicht

Hassia-Sprudel

Heerbach-Mineralbrunnen

Helenen-Quelle

Hella

Hellweg Quelle Mineralbrunnen

Henri-Klinkert-Brunnen

Herminenquelle

Herzog-Wigbert-Quelle

Hetalli Quelle

Hubertussprudel

Irisquelle

Jakobbrunnen

Jakobus

Johannis Quell

Johannisquelle

Johanniter Quelle

Josefsquelle

Kaiser-Quelle

Kastell-Mineralwasser

Kellerwald-Quelle 1

Kimi Quelle

Klosterquelle

König Otto-Sprudel

König-Ludwig-I-Quelle

Königsquell

Kronen Quelle (Moers)

Kronen-Quelle (Heilbronn)

Kronia-Quelle

Kronsteiner Felsenquelle

Krönungs-Quelle

Lahnsteiner I

Lahnsteiner II

Leopoldsquelle

Linden-Brunnen

Löwensprudel

Luisen-Brunnen

Magnus-Quelle

Marienquelle

Markusbrunnen

Martinybrunnen 3

Mephisto-Quelle

Mönchsbrunnen

Mühringer Schlossquelle III

Neue Otto-Quelle

Nordquell

Original Schloss-Quelle

Park-Brunnen

Prinzenquelle

Private Quelle Grüneberg I

PurBorn

Raffelberger Mineralbrunnen

Reginaris-Mineralwasser

Reinoldus-Brunnen

Reinsteiner Quelle

Residenz-Quelle

Retzmannbrunnen

Romanis-Quelle

Romina-Quelle

Sankt Martin

Saturn-Quelle

Schloss-Quelle I

Selters Mineralquelle I–VII Selters a.d.Lahn

Seltina-Mineralbrunnen

Selzerbrunnen

Shop

Silvana Quelle

Sinnberger Quelle

St.Angari

St.Burghard

St.Conrad-Brunnen

St.Eligius-Quelle

St.Libori

Stadion

Stauferquelle

Steinbergquelle

Urbanus Mineralwasser

Victoria I

Victoria II

Vitrex-Mineralwasser

Vulkan-Quelle

Walita

Weisenbergerquelle

Wenden Quelle

Wernarzer Heilquelle

Werretaler

Wildsberg-Quelle

Wilhelmsthaler Mineralbrunnen

Wüteria Heiligenquelle Gemmingen (Brunnen 3)

Wüteria Schlossbrunnen Gemmingen (Brunnen 1)

Xaveri-Brunnen Adldorf (M1)

--------------------------------------------------