32001R0347Uradni list L 052 , 22/02/2001 str. 0008 - 0012


Uredba Komisije (ES) št. 347/2001

z dne 19. februarja 2001

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 2559/2000 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2) Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila veljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na njej ali ji dodaja dodatne pododdelke in ki jo določajo posebni predpisi Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3) V skladu z navedenimi splošnimi pravili se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice v prilogi k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4) Primerno je, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], nazadnje spremenjene z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2700/2000 [4], imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu z določbami iz te uredbe.

(5) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki so jih izdali carinski organi držav članic in niso v skladu z določbami iz te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. februarja 2001

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 293, 22.11.2000, str. 1.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 311, 12.12.2000, str. 17.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje | Uvrstitev v oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Štirje izdelki pakirani skupaj v paketu za prodajo na drobno, ki ga sestavlja: | | Teh štirih izdelkov ni mogoče šteti kot "blago v kompletu za prodajo na drobno", ker ne zadovoljujejo določene potrebe ali izvajajo specifične dejavnosti. |

(a)Enobarvno pleteno mrežasto otroško oblačilo, ki pokriva spodnji del telesa od pasu do zgornjega dela stegen (100 % sintetična vlakna). Z elastičnim pasom, z dvema plastema obšitkov pritrjenih na pas, pri čemer je eden iz pletene mreže, drugi pa iz pletenih 100 % sintetičnih vlaken.Robovi oblačila niso zarobljeni. Na sprednjo stran je za okras pritrjena roža iz pletene mreže. (krilo) (Glej fotografijo št. 610A) | 61045300 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 6104 in 61045300 Opomba 1(e) k Poglavju 95 izključuje tekstilne maškaradne obleke iz Poglavij 61 in 62. Glej tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 9505, (A), (3). |

(b)Plastična paličica s kovinsko zvezdo okrašeno s perjem.(Glej fotografijo št. 610B) | 95039032 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 9503, 950390 in 95039032. |

(c)Par plesnih copatkov (igrača) z zgornjim delom iz tekstila, elastiko okrog zgornjega roba in čez širino obuvala, obrobljeno s trakom. S plastičnimi podplati. Na sprednji strani vsakega plesnega copatka je roža iz pletene mreže in pentlja iz 100 % sintetičnih vlaken.(Glej fotografijo št. 610 C) | 95039037 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(f) k Poglavju 64 in besedilo oznak KN 9503, 950390 in 95039037. Plesni copatki (igrača) se ne štejejo za obuvalo iz Poglavja 64, zaradi tesnosti elastike okrog zgornjega roba plesnih copatkov (igrač) in vzdolž stopala. Uporabljeni tekstil ne bi zdržal, če bi izdelek redno uporabljali kot plesne copate. |

(d)Ročna torbica iz prozorne plastike s tiskanim vzorčkom na sprednji strani. Z zadrgo. Z mrežasto naramnico (nenastavljivo). Z obšitkom ob robovih.Mere: 16 cm × 13,5 cm × 4,5 cm (ročna torbica) (Glej fotografijo št. 610D) | 42022210 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 4202, 420222 in 42022210. Opomba 1(d) k Poglavju 95 izključuje "športne torbe in druge izdelke iz tarifnih številk 4202, 4303 in 4304". |

2.Trije izdelki pakirani skupaj v paketu za prodajo na drobno, ki ga sestavlja:(a)Tkana otroška obleka (100 % sintetična vlakna) z vratnim izrezom v obliki črke V brez odprtine.Životec ima prišito pleteno čipko, ki prekriva tkanino. Ima kratke rokave, na koncu stisnjene z elastiko. Vratni izrez, konci rokavov in spodnji rob oblačila niso zarobljeni.(b)Dva pletena dodatka sestavljata pleteni pajčolan in tekstilni šopek (100 % sintetična vlakna).Blago je pakirano skupaj kot otroški maškaradni komplet.(obleka)(Glej fotografijo št. 611) | 62044300 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 6204 in 62044300. Opomba l(e) k Poglavju 95 izključuje tekstilne maškaradne obleke iz Poglavij 61 in 62. Glej tudi pojasnjevalno opombo HS k tarifni številki 9505, (A), (3). |

3.Sandala z zunanjim podplatom iz gume, pri katerem sta podplat in peta kombinirana tako, da sta nižja od 3 cm, in z notranjimi vložki dolžine 24 cm ali več. Večji del zunanje površine zgornjega dela sestoji iz usnjenih trakov podloženih s tkanino iz sintetičnih ali umetnih vlaken. Trije trakovi iz tekstilnega materiala se zapirajo čez sprednji del stopala z velcro trakom.(Glej fotografiji št. 609 A + B) | 64039933 | Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 4 k Poglavju 64, dodatna opomba 1 k Poglavju 64 in besedilo oznak KN 6403, 640399 in 64039933. Sandala ni mogoče uvrstiti kot "športno obutev" v smislu opombe 1 k tarifni podštevilki k Poglavju 64. Prav tako ga ni mogoče šteti kot obuvalo, "namenjeno za športne dejavnosti" v smislu opredelitve "obuvala, za katero je potrebna posebna tehnologija", ker zgornji del med drugim nogi v čevlju ne zagotavlja stabilnosti. |

4.Hišna obutev z zgornjim delom iz lasaste pletenine in z rebrasto tkanino, ki pokriva gleženj in ima na sprednjiku prišito živalsko glavo (opica) iz istega materiala, kot je preostanek zgornjega dela.Podplat sestoji iz plasti mehkega celičastega plastičnega materiala, vstavljenega med dve plasti tekstila.Zunanja tekstilna plast je narejena iz odpornega tekstilnega materiala in ima nalepljene PVC pike. Zunanji tekstilni material (približno 80 % površine podplata) in PVC pike (približno 20 % površine podplata) se dotikajo tal.(Glej fotografiji št. 608 A + B) | 64052091 | Uvrstitev določata splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 4(b) k Poglavju 64, dodatna opomba 2 k Poglavju 64 in besedilo oznak KN 6405, 640520 in 64052091. Zunanja tekstilna plast ima značilnosti trpežnosti in/ali trdnosti, ki se ponavadi zahtevajo pri normalni uporabi podplata. Ob upoštevanju teh značilnosti je podplat treba šteti kot tekstilni podplat. |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------