31999R1070

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1070/1999 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 1999, για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 130 της 26/05/1999 σ. 0018 - 0018


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1070/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Μαΐου 1999

για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1068/97 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

(1) ότι η ονομασία "Φέτα", που ανακοινώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, καταχωρήθηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 590/1999(4)·

(2) ότι κατόπιν της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 16ης Μαρτίου 1999, ο κανονισμός αυτός ακυρώθηκε όσον αφορά την καταχώρηση της ονομασίας "Φέτα" ως προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης· ότι, κατά συνέπεια, η εν λόγω ονομασία διαγράφεται από το μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων καθώς και από το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Η ονομασία "Φέτα" διαγράφεται από το μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων.

2. Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 στις στήλες "Τυριά" και "Ελλάδα" του μέρους Α με τίτλο "Προϊόντα του παραρτήματος ΙΙ της συνθήκης που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή" διαγράφεται η ονομασία "Φέτα".

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, η ονομασία "Φέτα" συνεχίζει να απολαύει προστασίας σε εθνικό επίπεδο μέχρις ότου ληφθεί σχετική απόφαση.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 1999.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.

(2) ΕΕ L 156 της 13.6.1997, σ. 10.

(3) ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(4) ΕΕ L 74 της 19.3.1999, σ. 8.