31999R0516Official Journal L 061 , 10/03/1999 P. 0016 - 0022


Uredba Komisije (ES) št. 516/1999

z dne 9. marca 1999

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi, nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 2261/98 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, priloženi k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se imetnik, ob upoštevanju veljavnih ukrepov Skupnosti v zvezi s sistemi dvojne kontrole in predhodnim in naknadnim nadzorom Skupnosti nad tekstilnimi izdelki ob uvozu v Skupnost, v skladu z določbami člena 12 (6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti [3], nazadnje spremenjene z Uredbo (ES) št. 82/97 [4] Evropskega parlamenta in Sveta, lahko še naprej, in sicer za obdobje 60 dni, sklicuje na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi in ki niso več v skladu s to uredbo;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, skladni z mnenjem Oddelka za tarifno in statistično nomenklaturo Odbora za carinski zakonik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ob upoštevanju veljavnih ukrepov Skupnosti v zvezi s sistemi dvojne kontrole in predhodnim in naknadnim nadzorom Skupnosti nad tekstilnimi izdelki ob uvozu v Skupnost se je v skladu z določbami člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 za obdobje 60 dni mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi in ki niso več v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 1999

Za Komisijo

Mario Monti

Član Komisije

PRILOGA

Poimenovanje Uvrstitev (oznaka KN) Utemeljitev

(1) (2) (3)

1. Hokejska rokavica; na hrbtni strani ima zaščitno podlogo in je prekrita z netkanim materialom, na obeh straneh pa je v celoti prekrita s plastiko. 3926 20 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1, 3(b) in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 3(b) k Poglavju 56 in besedilo oznak KN 3926 in 3926 20 00.

Notranji del (dlan) je narejen iz netkanih poliamidnih mikrovlaken. Razdelki med prsti, razen palca, so narejeni iz enobarvnega pletenega blaga. Glej tudi Pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 9506.

Hrbtni del rokavice ima zaščitno funkcijo, ki daje izdelku bistveni značaj

(Glej fotografijo št. 573) *

2. Lahko, ohlapno pleteno oblačilo (100 % bombaž), enobarvno, ki pokriva telo do sredine stegen (skupna dolžina: 96 cm), ravnega kroja, ki sega do sredine stegen. Ima ohlapen okrogel vratni izrez in kratke rokave. Na koncu rokavov in na spodnjem delu je zarobljeno, ima pa tudi približno 8 cm dolge stranske razporke na spodnjem delu oblačila. 6104 42 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 6104 in 6104 42 00.

Glej tudi Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature v zvezi z oznakami KN 6104 41 00 do 6104 49 00.

Zadevno oblačilo ne more biti uvrščeno kot spalna srajca, ker se lahko zaradi svojih objektivnih značilnosti nosi tako v postelji kot drugje in zato ni namenjeno izključno ali predvsem kot oblačilo za spanje.

Na sprednjem delu je tudi izvezeno.

(obleka)

(Glej fotografijo št. 578) *

Oblačilo zaradi svoje dolžine ne more biti uvrščeno v oznako KN 6109

3. Enobarvno oblačilo iz rahlo nagubane pletenine (100 % poliester), ki ima povprečno več kot 10 zank na dolžinski centimeter, za pokrivanje zgornjega dela telesa, ki sega do bokov. To oblačilo ravnega kroja ima kratke rokave, spodnji rob oblačila pa je zarobljen. 6106 20 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 4 k Poglavju 61 in besedilo oznak KN 6106 in 6106 20 00.

Oblačilo ima okrogel izrez, zadaj pa je delno odprto in se zapira z gumbom. Glej tudi Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature (tarifna številka 6106)

(bluza)

(Glej fotografijo št. 575) *

4. Dvobarvno pleteno oblačilo s kratkimi rokavi iz nagubanega lahkega blaga iz sintetičnih tekstilnih vlaken (100 % poliester), ohlapno, brez ovratnika, za pokrivanje zgornjega dela telesa do bokov. 6106 20 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 9 k Poglavju 61 ter besedilo oznak KN 6106 in 6106 20 00.

Spredaj ima desni in levi del, ki sta povezana s pozlačeno kovinsko verižico, pritrjeno z dvema okrasnima gumboma. Glej tudi Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature v zvezi z oznako KN 6106

Oblačilo je zadaj delno odprto od vratnega izreza navzdol in se zapenja z gumbom.

Na ramenih je podloženo, spodnji del in konci rokavov pa so zarobljeni.

Čez ves sprednji del oblačila je na notranji strani bluze všit vstavek.

Vstavek je drugačne barve kot ostali del oblačila in ima okrogel vratni izrez.

(bluza)

(Glej fotografijo št. 577) *

Poimenovanje Uvrstitev (oznaka KN) Utemeljitev

(1) (2) (3)

5. Enobarvno oblačilo iz rahlo nagubane pletenine (100 % poliester), ravnega kroja, za pokrivanje zgornjega dela telesa, ki sega do bokov; je brez rokavov in ima okrogla rokavna izreza. 6109 90 30 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, dodatna opomba 2 k Poglavju 61 in besedilo oznak KN 6109, 6109 90 in 6109 90 30

Oblačilo ima okrogel vratni izrez brez odprtine. Vratni izrez in rokavna izreza so obrobljeni s trakom. Spodnji rob oblačila je zarobljen.

(majica)

(Glej fotografijo št. 576) *

6. Rokavica, ki se uporablja za hokej na ledu. 6116 93 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1, 3(b) in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 6116 in 6116 93 00.

Hrbtna stran rokavice ima zaščitno podlogo. Pleteno blago na zunanji strani je izdelano iz sintetičnih vlaken (poliester). Notranji del (dlan) je narejen iz netkanih poliamidnih mikrovlaken.

Glej tudi Pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 9506.

(Glej fotografijo št. 574) * Hrbtni del rokavice ima zaščitno funkcijo, ki daje rokavici bistveni značaj

7. Karirasto, ohlapno, tkano oblačilo (100 % bombaž) za pokrivanje zgornjega dela telesa, ravnega kroja, s kratkimi rokavi, ki sega do bokov, z ovratnikom z reverji iz drugačnega materiala. Konci rokavov in spodnji del oblačila so zarobljeni. 6205 20 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 8 k Poglavju 62 ter besedilo oznak KN 6205 in 6205 20 00.

Tanka vrvica nima nobenega praktičnega namena in nikakor ne vpliva na uvrstitev oblačila kot moške srajce

Skozi rob je napeljana tanka vrvica. Oblačilo ima dva, približno 7 cm dolga stranska razporka.

Spredaj je odprto po vsej dolžini, zapira se z gumbi z leve na desno, na prsih pa ima dva všita žepa, ki se zapirata z zadrgo.

(srajca)

(Glej fotografijo št. 579) *

8. Lahko in zelo ohlapno oblačilo iz 0,2 mm debelega potiskanega "satenastega" tkanega svetlečega blaga (87 % poliester, 13 % bombaž), z ovratnikom z reverji, ravnega kroja in z zaobljenim spodnjim robom, za pokrivanje zgornjega in spodnjega dela telesa do višine nad koleni (skupna dolžina = 95 cm). 6208 22 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 2(A) k tarifni podštevilki k Oddelku XI, opombi 1 in 8 k Poglavju 62 in besedilo oznak KN 6208 in 6208 22 00.

Ob upoštevanju:

Ima dolge, široke rokave, vratni izrez v obliki črke V, spredaj je odprto po vsej dolžini in se zapira z gumbi z desne na levo. - njegovega videza,

- njegovega zelo ohlapnega kroja,

- njegovih zelo širokih rokavov,

- njegovega zaobljenega spodnjega roba,

- njegovega "satenastega" tkanega svetlečega blaga, iz katerega je izdelano,

Oblačilo ima tudi našit prsni žep in kose "satenastega" tkanega svetlečega enobarvnega blaga na ovratniku, na koncu rokavov in nad žepom. - dejstva, da nudi določeno udobje, se to oblačilo uvrsti kot spalna srajca

(spalna srajca)

(Glej fotografijo št. 569) *

Poimenovanje Uvrstitev (oznaka KN) Utemeljitev

(1) (2) (3)

9. Komplet iz dveh oblačilnih predmetov, pripravljen za prodajo na drobno, ki ga sestavljata: 6208 22 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature, opomba 2(A) k tarifni podštevilki k Oddelku XI, opombi 1 in 8 k Poglavju 62 in besedilo oznak KN 6208 in 6208 22 00.

(a) Lahko in zelo ohlapno oblačilo iz 0,5 mm debelega potiskanega "satenastega" tkanega svetlečega blaga (83 % poliester, 17 % bombaž), z ovratnikom z reverji, ravnega kroja, za pokrivanje zgornjega dela telesa do bokov (skupna dolžina = 76 cm).

Glej tudi Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature v zvezi z oznakami KN 6208 21 00 do 6208 29 00.

Ob upoštevanju:

Ima dolge, široke rokave, vratni izrez v obliki črke V, spredaj je odprto po vsej dolžini in se zapira z gumbi z desne na levo. - njegovega videza,

- njegovega zelo ohlapnega kroja,

- njegovih zelo širokih rokavov,

- "satenastega" tkanega svetlečega blaga, iz katerega je izdelano,

Oblačilo ima tudi našit prsni žep, dva stranska razporka in kose "satenastega" tkanega svetlečega enobarvnega blaga na ovratniku, na koncu rokavov in nad žepom. - dejstva, da nudi določeno udobje, se to oblačilo uvrsti kot pižama

(b) lahke ohlapne hlače, izdelane iz 0,5 mm debelega enobarvnega "satenastega" svetlečega tkanega blaga (83 % poliester, 17 % bombaž), ravnega kroja, ki segajo od pasu do gležnjev, brez razporka v pasu. Oblačilo je v pasu stisnjeno z elastiko, na spodnjem delu hlačnic pa je zarobljeno.

(pižama)

(Glej fotografiji št. 570A in 570B) *

10. Vratarska rokavica, ki se uporablja za hokej na ledu ali ulici in se ponavadi nosi na levici. 6216 00 00 Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 3(b) za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo oznake KN 6216 00 00.

To je športna rokavica, ki jo vratar uporablja za lovljenje žogice (ali paka). Na obeh straneh je podložena, na notranji strani pa ima ločen del za prste. Palec in kazalec sta ločena z mrežasto tkanino (tarifna številka KN 5607). Hrbtni del rokavice je izdelan iz pletenine iz umetnih ali sintetičnih vlaken. Notranji del (dlan) je izdelan iz netkanih poliamidnih mikrovlaken, ki so na zunanji površini prevlečena s plastično maso.

Glej tudi Pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 9506.

Uvrstitev opredeljuje tekstilni material, iz katerega je narejen notranji del (dlan) rokavice

(Glej fotografijo št. 572) *

* Fotografije so zgolj informativne.

[insert pictures from OJ L 61 pages 20, 21 and 23]

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 292, 30.10.1998, str. 1.

[3] UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

[4] UL L 17, 21.1.1997, str. 1.