31999D0757



Uradni list L 300 , 23/11/1999 str. 0025 - 0026


Odločba Komisije

z dne 5. novembra 1999

o spremembi Odločbe 97/467/ES o pripravi začasnih seznamov obratov iz tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz kunčjega mesa in mesa gojene divjadi

(notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 3583)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/757/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za sestavo začasnih seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih se državam članicam, v vmesnem obdobju, dovoli uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora, ribiških proizvodov ali živih [1], nazadnje spremenjene z Odločbo Sveta 98/603/ES [2], in zlasti člena 2(4) Odločbe,

(1) ker so se začasni seznami obratov, ki proizvajajo kunčje meso in meso gojene divjadi, pripravili z Odločbo Komisije 97/467/ES [3], nazadnje spremenjeno z Odločbo Komisije 98/556/ES [4];

(2) ker je Nova Kaledonija poslala seznam obratov, ki proizvajajo kunčje meso in meso gojene divjadi ter za katere pristojni organi potrjujejo, da so v skladu s predpisi Skupnosti;

(3) ker se tako za Novo Kaledonijo lahko pripravi začasni seznam obratov, ki proizvajajo kunčje meso in meso gojene divjadi;

(4) ker je torej treba ustrezno spremeniti Odločbo Komisije 97/467/ES;

(5) ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Besedilo Priloge k tej odločbi se doda Prilogi k Odločbi 97/467/ES.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 6. novembra 1999.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. novembra 1999

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 243, 11.10.1995, str. 17.

[2] UL L 289, 28.10.1998, str. 36.

[3] UL L 199, 26.7.1997, str. 57.

[4] UL L 266, 1.10.1998, str. 86.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

Territorio: Nueva CaledoniaTerritorium: Ny KaledonienGebiet: NeukaledonienΠεριοχή: Νέα ΚαληδονίαTerritory: New CaledoniaTerritoire: Nouvelle-CalédonieTerritorio: Nuova CaledoniaGebied: Nieuw-CaledoniëTerritório: Nova CaledóniaAlue:Uusi-KaledoniaTerritorium: Nya Kaledonien

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

EA31 | OCEF | Bourail | Province Sud | SH-CP | b |

--------------------------------------------------