31999D0120Uradni list L 036 , 10/02/1999 str. 0021 - 0047


Odločba Komisije

z dne 27. januarja 1999

o začasnih seznamih obratov v tretjih državah, iz katerih države članice odobrijo uvoz živalskih črev

(notificirano pod dokumentarno številko K(1999) 196)

(Besedilo velja za EGP)

(1999/120/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 95/408/ES z dne 22. junija 1995 o pogojih za pripravo seznamov obratov v tretjih državah iz katerih države članice dovolijo uvoz določenih proizvodov živalskega porekla, ribiških proizvodov ali živih školjk [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 98/603/ES [2], in zlasti člena 2(4) in člena 7 Odločbe,

ker Direktiva Sveta 92/118/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/79/ES [4], določa, da se lahko živalska čreva uvozijo iz katere koli tretje države;

ker Direktiva Sveta 77/99/EGS [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 97/76/ES [6], določa pogoje, ki urejajo proizvodnjo, dajanje na trg in uvoz očiščenih, soljenih ali sušenih in/ali termično obdelanih želodcev, mehurjev in črev;

ker so bile v Odločbi Komisije 94/187/ES [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 96/187/ES [8], za tretje države določene zdravstvene zahteve in zahteve v zvezi z veterinarskimi spričevali za uvoz živalskih črev;

ker je Komisija od nekaterih tretjih držav prejela sezname obratov z zagotovili, da popolnoma izpolnjujejo ustrezne zahteve Skupnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom in da bodo v primeru, če obrat ne bi izpolnjeval teh zahtev, izvozne dejavnosti tega obrata v Evropsko skupnost začasno ustavljene;

ker Komisija v vseh zadevnih tretjih državah ni mogla potrditi skladnosti njihovih obratov z zahtevami Skupnosti in veljavnosti zagotovil, ki so jih dale pristojne oblasti;

ker bi obdobje, v katerem so države članice lahko uvažale živalska čreva iz obratov, ki so jih odobrile, poteklo 31. decembra 1998;

ker po izteku tega obdobja tretje države, ki niso poslale svojih seznamov obratov v skladu s predpisi Skupnosti, ne bi več smele izvažati živalskih črev v Skupnost;

ker se potemtakem lahko v skladu s postopkom, določenim v Odločbi 95/408/ES, za nekatere države sestavijo začasni seznami obratov, ki proizvajajo živalska čreva;

ker pa nekatere tretje države niso pravočasno poslale svojih seznamov obratov in je pri oblikovanju zdravstvenega spričevala zaradi tehničnih težav prišlo do zamude; ker je treba zato kot prehodni ukrep zagotoviti dodatno obdobje za uvoz črev, želodcev in mehurjev iz teh tretjih držav, da ne pride do prekinitve trgovine; ker morajo v tem primeru pristojni organi zadevne tretje države potrditi, da so bila čreva, želodci in mehurji proizvedeni v skladu z ustreznimi higienskimi pogoji;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice odobrijo uvoz živalskih črev iz obratov, ki so navedeni v Prilogi k tej odločbi.

2. Za uvoz živalskih črev še naprej veljajo veterinarski predpisi Skupnosti, ki so bili sprejete drugje.

Člen 2

Države članice za prehodno obdobje, ki traja do 31. marca 1999, odobrijo uvoz črev, želodcev in mehurjev iz obratov tretjih držav, ki se ne nahajajo na seznamu v Prilogi, vendar je v zvezi z njimi pristojni organ tretje države potrdil, da so čreva, želodci in mehurji proizvedeni v skladu z ustreznimi higienskimi pogoji.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 1999.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. januarja 1999

Za Komisijo

Franz Fischler

Član komisije

[1] UL L 243, 11.10.1995, str. 17.

[2] UL L 289, 28.10.1998, str. 36.

[3] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[4] UL L 24, 30.1.1998, str. 31.

[5] UL L 26, 31.1.1977, str. 85.

[6] UL L 10, 16.1.1998, str. 25.

[7] UL L 89, 6.4.1994, str. 18.

[8] UL L 24, 31.1.1996, str. 34.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOSLISTE OVER VIRKSOMHEDERVERZEICHNIS DER BETRIEBEΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝLIST OF ESTABLISHMENTSLISTE DES ÉTABLISSEMENTSELENCO DEGLI STABILIMENTILIJST VAN BEDRIJVENLISTA DOS ESTABELECIMENTOSLUETTELO LAITOKSISTAFÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Producto: Estómagos, vejigas y tripas de animalesProdukt: Maver, dyreblærer og dyretarmeErzeugnis: Mägen, Blasen und Därme von TierenΠροϊόν: στομάχια κύστειζ και έντεραProduct: Stomachs, bladders and intestines of animalsProduit: Estomacs, vessies et boyaux d'animauxProdotto: Stomachi, vesciche e budella di origine animaleProduct: Magen, blazen en darmen van dierenProduto: Estômagos, bexigas e tripas de animaisTuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suoliaVaruslag: Magar, blåsor och tarmar

1 =

Referencia nacionalNational referenceNational-CodeΕθνικόζ κωδικόζ αριθμόζNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNationale codeReferência nacionalKansallinen referenssiNationell referens

2 =

NombreNavnNameΌνομαNameNomNomeNaamNomeNimiNamn

3 =

CiudadByStadtΠόληTownVilleCittáStadCidadeKaupunkiStad

4 =

RegiónRegionRegionΠεριφέρειαRegionRégionRegioneRegioRegiãoAlueRegion

5 =

Menciones especialesSærlige betingelserSpezielle BemerkungenΕιδικέζ παρατηρήσειζSpecial remarksMentions spécialesNote particolariBijzondere opmerkingenMenções especiaisErikoismainintojaAnmärkningar

País: ARGENTINALand: ARGENTINALand: ARGENTINIENΧώρα: ΑΡΓΕΝΙΝΗCountry: ARGENTINAPays: ARGENTINEPaese: ARGENTINALand: ARGENTINIËPaís: ARGENTINAMaa: ARGENTIINALand: ARGENTINA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

19 | Casema SRL | Buenos Aires | | |

252 | Hijos de Pedro Vincenti | Buenos Aires | | |

285 | Norberto Zaccaro | Buenos Aires | | |

325 | Campobello SACIA | Remedios 5961 | Capital Federal | |

326 | Ranquel S.A. | Buenos Aires | | |

987 | José Lequio e Hijos | Gobernador Gálvez | Santa Fe | |

1075 | Patri S.A. | Buenos Aires | | |

2884 | Omar de Stéfano | Ensenada | Buenos Aires | |

País: AUSTRALIALand: AUSTRALIENLand: AUSTRALIENΧώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑCountry: AUSTRALIAPays: AUSTRALIEPaese: AUSTRALIALand: AUSTRALIËPaís: AUSTRÁLIAMaa: AUSTRALIALand: AUSTRALIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

139 | Van Hessen Australia Pty Ltd | Corowa | NSW | |

179 | Davidson Casings Pty Ltd | Ararat | VIC | |

272 | AR Clark Pty Ltd | West Wyalong | NSW | |

290 | Van Hessen Australia Pty Ltd | Fairfield | VIC | |

302 | South West Casings Pty Ltd | Young | NSW | |

373 | Superior Casings (Australia) Pty Ltd | Marrickville | NSW | |

606 | Mackay Casings Pty Ltd | Wangaratta | VIC | |

730 | Aspen by products Pty Ltd | East Preston | VIC | |

764 | Mackay Casings Pty Ltd Hoares Casings | Devonport | TAS | |

1027 | Metro Meat International Ltd | Wooroloo | WA | |

1614 | Tatiara Meat Company Pty Ltd | Bordertown | S.A. | |

3203 | Impexcorp Pty Ltd | Coburg | VIC | |

3532 | Almol (A/Asia)Casings Pty Ltd | Botany | NSW | |

País: BAHRÁINLand: BAHRAINLand: BAHRAINΧώρα: ΜΠΑΧΡΕΪΝCountry: BAHRAINPays: BAHREΪNPaese: BAHRAINLand: BAHREINPaís: BARÉMMaa: BAHRAINLand: BAHRAIN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1001 BH | Bahrain Casing Factory – Natural Casings | Al. Hamala B | Manama | |

País: BRASILLand: BRASILIENLand: BRASILIENΧώρα: BPAZIΛIACountry: BRAZILPays: BRÉSILPaese: BRASILELand: BRAZILIËPaís: BRASILMaa: BRASILIALand: BRASILIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

SIF 7 | General Meat Food Exportação e Importação LTDA | Santana do Livramento | Rio Grande do Sul | |

SIF 11 | Frigorífico Planalto LTDA | Vinhedo | São Paulo | |

SIF 42 | Pontal do Araguaia Alimentos LTDA | Barro do Garças | Mato Grosso | |

SIF 49 | Frigorífico Independência LTDA | Nova Andradina Mato | Grosso do Sul | |

SIF 52 | Hazafer do Brasil LTDA | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | |

SIF 55 | King Meat do Brasil LTDA | Apucarana | Paraná | |

SIF 93 | S/A Frigorífico Gurupi | Gurupi | Tocantins | |

SIF 122 | Frigorífico Santa Marina LTDA | Martinópolis | São Paulo | |

SIF 177 | Frigorífico Mataboi LTDA | Araguari | Minas Gerais | |

SIF 226 | BE – Comércio e Indústria, Importação e Exportação S/A | Hulha Negra Rio | Grande do Sul | |

SIF 232 | Frigorífico Mercosul LTDA | Bagé | Rio Grande do Sul | |

SIF 234 | Frigorífico Perini S/A | Farroupilha | Rio Grande do Sul | |

SIF 329 | Frigotel – Frigorífico Três Lagoas LTDA | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | |

SIF 333 | Frigorífico Vale do Rio Grande S/A | Fernandópolis | São Paulo | |

SIF 337 | Bertin LTDA | Lins | São Paulo | |

SIF 406 | Tripase Comércio Beneficiamento de Tripas LTDA | São Paulo | São Paulo | |

SIF 421 | Indústria e Comércio de Carnes Minerva LTDA | Barretos | São Paulo | |

SIF 451 | Indústria Frigorífica Limtor LTDA | José Bonifácio | São Paulo | |

SIF 458 | Swift Armour S/A – Indústria e Comércio | Presidente Epitácio | São Paulo | |

SIF 504 | Bertin LTDA | Ituiutaba | Minas Gerais | |

SIF 506 | Frisa – Frigorífico Rio Doce S/A | Colatina | Espirito Santo | |

SIF 592 | Matadouro Frigorífico Continental LTDA | Paranavai | Paraná | |

SIF 615 | Frigorífico Kaiowa S/A | Anastácio | Mato Grosso do Sul | |

SIF 716 | Sadia Frigobras – Indústria e Comércio | Toledo | Paraná | |

SIF 733 | Frigorífico Miramar LTDA | Pelotas | Rio Grande do Sul | |

SIF 760 | Cooperativa Regional Castilhense de Carnes e Derivados LTDA | Júlio de Castilhos | Rio Grande do Sul | |

SIF 761 | Frigorífico Vacariense S/A Indústria Comércio | Vacari | Rio Grande do Sul | |

SIF 780 | Doremus do Brasil Indústria e Comércio LTDA | Guarulhos | São Paulo | |

SIF 792 | Triporvac – Indústria e Comércio LTDA | São Paulo | São Paulo | |

SIF 862 | Friboi Alimentos LTDA | Goiania | Goiás | |

SIF 876 | Frangosul S/A – Agroavícola Industrial | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | |

SIF 884 | Kienast & Kratschmer LTDA | Portáo | Rio Grande do Sul | |

SIF 888 | Matel Matadouro Industrial LTDA | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | |

SIF 914 | Indústria de Subprodutos de Origem Animal – Lopesco | Tatuí | São Paulo | |

SIF 915 | Frigorífico Santo Angelo S/A – Indústria e Comércio | Santo Angelo | Rio Grande do Sul | |

SIF 950 | Frigorífico Central LTDA | Maringá | Paraná | |

SIF 999 | Industrial e Comercial Bageense de Subprodutos de Gado LTDA – Incobal | Bagé | Rio Grande do Sul | |

SIF 1016 | Industria e Comércio Tripac de Produtos Frigoríficos LTDA | Guarulhos | São Paulo | |

SIF 1387 | Matadouro Frigorífico Olhos d'Água LTDA | Ipuã | São Paulo | |

SIF 1477 | Kienaste e Kratschmer LTDA | São Caetano | São Paulo | |

SIF 1651 | Frigorífico Extremo Sul S/A | Capão do Leão | Rio Grande do Sul | |

SIF 1662 | Swift Armour S/A – Indústria e Comércio | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | |

SIF 1733 | Frigorífico Silva LTDA | Santa Maria | Rio Grande do Sul | |

SIF 1750 | Frigorífico Eldorado LTDA | Anápolis | Goiás | |

SIF 1758 | Frigorífico Vangélio Mondelli LTDA | Bauru | São Paulo | |

SIF 1778 | Frigorífico Navirai LTDA | Maringá | Paraná | |

SIF 1803 | Pomar S/A – Indústria e Comércio | Araguari | Minas Gerais | |

SIF 1885 | FRIG – Frigorífico Industrial Guarararapes LTDA | Guararapes | São Paulo | |

SIF 1925 | Frigorífico São Gabriel LTDA | Rancharia | São Paulo | |

SIF 1926 | Frigorífico Rio Pel S/A – Indústria de Carnes, Derivados e Conservas | Pelotas | Rio Grande do Sul | |

SIF 1968 | Tripan LTDA | Araguari | Minas Gerais | |

SIF 2007 | Cervieri Agroindustrial LTDA | Alegrete | Rio Grande do Sul | |

SIF 2019 | Frigomarca Martins Caldas LTDA | Pedra Preta | Mato Grosso | |

SIF 2023 | Bertin LTDA | Votuporanga | São Paulo | |

SIF 2051 | Frisa – Frigorífico Rio Doce S/A | Nanuque | Minas Gerais | |

SIF 2058 | Cooperativa Industrial de Carne de Goiás LTDA – Golascarne | Senador Canedo | Goiás | |

SIF 2088 | Indústria de Subprodutos de Origem Animal – Lopesco | Carapicuíba | São Paulo | |

SIF 2156 | Brazilian Beef Alimentos LTDA | Goianira | Goiás | |

SIF 2431 | Frigorífico Vale do Tocantins S/A | Imperatriz | Maranhão | |

SIF 2486 | Frigoro – Agropecuráia Triângulo LTDA | Ibitinga | São Paulo | |

SIF 2543 | Frigorífico Gejota LTDA | Promissão | São Paulo | |

SIF 2830 | Frigorífico Araçatuba S/A – Araçafrigo | Araçatuba | São Paulo | |

SIF 2837 | Frigorífico Vale do Sol LTDA | Cárceres | Mato Grosso | |

SIF 2863 | Paranaiba Indústria de Carnes e Derivados LTDA | Paranaiba | Mato Grosso do Sul | |

SIF 2875 | Detrimar Indústria e Comércio de Tripas LTDA | Cotia | São Paulo | |

SIF 2911 | Frigorífico Continental LTDA | Mirassol D'Oeste | Mato Grosso | |

SIF 2979 | Frigorífico Araputanga S/A | Araputanga | Mato Grosso | |

SIF 3024 | Kavi Comércio de Produtos para Frigorífico LTDA | Pidamonhangaba | São Paulo | |

SIF 3031 | Frigorífico Quatro Marcos LTDA | São José dos Quatro Marcos | Mato Grosso | |

SIF 3040 | Frigorífico Casarin LTDA | Pelotas | Rio Grande do Sul | |

SIF 3062 | Frigorífico Margen LTDA | Rio Verde | Goiás | |

SIF 3067 | LAOB – Laboratório Opoterápico Brasileiro LTDA | Barueri | São Paulo | |

SIF 3095 | Frigorífico Bacabal LTDA – Fribal | Bacabal | Maranhão | |

SIF 3181 | Bertin LTDA | Navirai | Mato Grosso do Sul | |

SIF 3401 | Tripama Comércio de Tripas LTDA | Jundiai | São Paulo | |

SIF 3643 | Case – Comércio e Importação de Tripas LTDA | Campo Limpo Paulista | São Paulo | |

SIF 3877 | Frigorífico Foresta LTDA | São Gabriel | Rio Grande do Sul | |

País: CANADÁLand: CANADALand: KANADAΧώρα: KANAΔΑΣCountry: CANADAPays: CANADAPaese: CANADALand: CANADAPaís: CANADÁMaa: KANADALand: KANADA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 | Maple Leaf Meats Inc./Les Viandes Maple Leaf Inc. (Burns Meats; Gainers) | Winnipeg | Manitoba | |

4 | Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc. | Burlington | Ontario | |

14 | Toronto Abattoirs Limited (Quality Meat Packers Ltd) | Toronto | Ontario | |

51 | Better Beef Limited | Guelph | Ontario | |

93 | Cargill Limited (Cargill Foods) | High River | Alberta | |

98 | Abattoir Les Cedres Ltée | Les Cèdres | Québec | |

121 | Canada New Zealand Casings (1992) Ltd/Boyaux Canada New Zealand (1992) Ltée | St - Laurent, Montréal | Québec | |

136 | CWFC Canada West Food (Alberta) Corp. (Canada West Food Corporation) | Innisfail | Alberta | |

147 | Société en Commandite Olymel #1/Olymel #1/Olymel #1 and Company Limited | Beauce | Québec | |

236 | Montour Limitée/Montour Ltd | Montréal | Québec | |

262 | M.G.I. Packers Inc. (Muller's Meats Limited) | Kitchener | Ontario | |

262A | Maple Freezers Inc. (M.G.I. Packers Inc.) (Muller Meats Inc.) | Kitchener | Ontario | |

334 | Continental Casing (1976) Inc. (Les Aliments Mon Trésor Inc.) | Ste - Madeleine | Québec | |

390 | F. Marie Limited | Markham | Ontario | |

394 | 620577 Saskatchewan Ltd (Tai Wan Pork Inc.; Tai Wan Packers Inc.) | Moose Jaw | Saskatchewan | |

402 | Oversea Casing Co. Ltd | Langley | Kolumbia Brytyjska | |

514 | Canadian Natural Casings Ltd | Toronto | Ontario | |

531 | Qualité Naturelle Champlain Limitée | Ville d'Anjou | Québec | |

País: SUIZALand: SCHWEIZLand: SCHWEIZΧώρα: ΕΛΒΕTIACountry: SWITZERLANDPays: SUISSEPaese: SVIZZERALand: ZWITSERLANDPaís: SUÍÇAMaa: SVEITSILand: SCHWEIZ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

601 | Widmer & Pagani AG | St. Gallen - Winkeln | | |

602 | Max Ramp AG | Liestal | | |

603 | Bruno Büchi | Schänis | | |

604 | Roga SA, Industrie e commercio budella, grassi e farine | Rancate | | |

País: CHILELand: CHILELand: CHILEΧώρα: ΧΙΛΗCountry: CHILEPays: CHILIPaese: CILELand: CHILIPaís: CHILEMaa: CHILELand: CHILE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 | Frigorífico Simunovic S.A. | Punta Arenas | XII Región | |

País: CHINALand: KINALand: CHINAΧώρα: KINACountry: CHINAPays: CHINEPaese: CINALand: CHINAPaís: CHINAMaa: KIINALand: KINA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1200/05001 | Tianjin Animal By-products Imp./Exp/Inc. Ltd Casings Processing Factory | Hexi District | Tianjin | |

1200/05002 | Rapa Animal By-products (Tianjin) Co. Ltd | Tianjin | | |

1200/05003 | Tianjin Huali Casings Co. Ltd | Xiqing District | Tianjin | |

1200/05004 | Tianjin Economic & Technological Development Area Xinye Casings Co. Ltd. | Tianjin | | |

1200/05005 | Tianjin Hongjin Casing Co. Ltd | Jinghai County | Tianjin | |

1200/05010 | Tianjin Huade Casings Co. Ltd | Hexi District | Tianjin | |

1200/05012 | Tianjin Dongzheng Casing Co. Ltd | Tanggu District | Tianjin | |

1300/05014 | Huamao Casing Factory of Shijiazhuang | | | |

1300/05030 | Baoding Taihang Casing Co. Ltd | Hebei | Kangguan Shunping County | |

1300/05039 | Far-eastern Casing Co. Ltd | Hebei | Gancheng Village Shunping County | |

1300/05040 | Baoding Zhongyan Casing Factory | Baoding | | |

1300/05043 | Baoding Huali Casing Factory | Hebei | Shunping County | |

1300/05044 | Hebei Qinxing Casing Factory | Hebei | Shijiazhuang | |

1300/05045 | Hebei Bada Casing Co. Ltd | Hebei | Baoding | |

1300/05047 | Handan Yahua Casing Co. Ltd | Hebei | Wei County | |

1500/05001 | China Inner Mongolia Jining Casings Import & Export Corporation | Jining | Inner Mongolia | |

2100/05001 | Jinzhou Casings Factory | Dalian | Jinzhou District | |

2100/05006 | Liaoning Shan Ying Food Co. Ltd | Dalian | Jinzhou District | |

2100/05007 | Dalian Jinzhou Baoquan Casings Factory | Dalian | Jinzhou | |

2100/05008 | Shenyang Yida Native Produce and Animal By - products Co. Ltd | Shenyang | Liaozhong County | |

3100/05014 | Shanghai Star Casing Co. Ltd | Shanghai | Minhang District | |

3100/05015 | Shanghai Wanlong Casing Co. Ltd | Shanghai | Song Jiang | |

3100/05016 | SAB Changfeng Foodstuffs Company Ltd | Pudong Shanghai | Yuqiao | |

3200/05004 | Jintan Casing Factory | Jintan City | Jiangsu | |

3200/05012 | Jiangsu Animal By-products I&E Co. Nantong Casing Factory | Nantong | Jiangsu | |

3200/05016 | Rugao Wanlin Casing Food Co. Ltd | Rugao City | Jiangsu | |

3200/05019 | Rugao Meat Processing Factory Casing Branch | Rugao | Jiangsu | |

3200/05020 | Rugao Lidu Casing Co. Ltd | Rugao City | Jiangsu | |

3200/05028 | Yangzhou Feather and Down Products General Factory Casing Branch | Yangzhou | Jiangsu | |

3200/05031 | Taizhou City Suzhoug Casing Factory | Taizhou City | Jiangsu | |

3200/05056 | Rugao Beijiao Casing Factory | Rugao | Jiangsu | |

3300/05005 | Huzhou Global Casing Co. Ltd | Huzhou | Zhejiang | |

3300/05007 | Shejiang Animal By-products I/E Corp. Casing Food Factory | Hangzhou | Zhejiang | |

3300/05012 | Jiaxing Baihua Casings General Factory | Jiaxing | Zhejiang | |

3300/05014 | Zhejiang Animal By-products I/E Corp. Casing Food Factory | Hangzhou | Zhejiang | |

3300/05015 | Haining Xu Cua Animal By-Products Factory | Haining | Zhejiang | |

3300/05016 | Hangzhou Lide Casings Co. Ltd | Yuhang | Zhejiang | |

3400/05014 | Anhui Fanchang Animal By - Products Factory | Fanchang | Anhui | |

3600/05001 | Nanchang Casings Factory | Nanchang | Jiangxi | |

3600/05005 | Jiangxi Dohr Casing Co. Ltd | Nanchang | Jiangxi | |

3700/05001 | Shandong Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Casing Company | Quingdao | | |

3700/05006 | Yanzhou Haolian Casing Co. Ltd | Yanzhou | Shandong | |

3700/05010 | Shandong Yuncheng Shenlian Casing Co. Ltd | Yuncheng | Shandong | |

3700/05016 | Qingdao Shenghua Casing Factory | Jimo | Shandong | |

3700/05022 | Qingdao Zhongde Animal By-products | Jiaozhou City | Qingdao | |

3700/05038 | Qingdao I.D. Casing Co. Ltd | Jiaozhou | Qingdao | |

3700/05039 | Qingdao Wanbo Animal By-products Co. Ltd | Jimo Development Zone | Shandong | |

3700/05041 | Laiyang Yihua Casing Co. Ltd | Laiyang | Shandong | |

4100/05002 | Shangqiu Casing Factory | Shangqiu | | |

4100/05005 | Henan Animal By-products I&E Corp. Zhoukou Casings Factory | Zhoukou City | Henan | |

4100/05006 | Shangqiu Yixiang Casings Co. Ltd | Development Zone | Shangqiu | |

4100/05007 | Henan Shangda Casings Co. Ltd | Yucheng County | Henan | |

4100/05008 | Henan Wanxin Casings Co. Ltd | Yucheng County | Henan | |

4100/05104 | Zhongkou Kairui Casings Co. Ltd | Fugou County | Henan | |

4100/05202 | Shangqiu Jinyuan Casing Co. Ltd | Minquan County | Henan | |

4200/05004 | Xiangfan Native Produce & Animal By-products Foreign Trade Corporation Casings Factory | Xiangfan City | Hubei | |

4200/05006 | Chenggong Casings Factory of Caidian District in Wuhan | Caidian District | Wuhan | |

4200/05012 | Hubei Provincial Animal By-products I/E Corp., Food and Casing Processing Branch | Jiangan District | Wuhan | |

4300/05001 | Human Native Produce and Animal By-Products I&E Corp. Changsha Casing Factory | Changsha City | Hunan | |

4300/05003 | Human Ninxiang Casing Factory | Ningxiang County | Hunan | |

4300/05005 | Hunan Hengyang Foreign Trade Casing Factory | Hengyang City | Hunan | |

4300/05008 | Hunan Xinhua Casing Factory | Shangmei Town | Hunan | |

4300/05011 | Hunan New Glory Casing Co. Ltd | Changsha City | Hunan | |

4300/05016 | Hunan Cili Renguo Casing Factory | Lingyang Town | Hunan | |

4300/05023 | Hunan Xinhua Xiangzhong Casing Factory | Shangmei Town | Hunan | |

5100/05005 | Sichuan Animal By-Products Imp/Exp Corp. Casings Factory of Neijian | Neijiang | Sichuan | |

5100/05013 | Xindu Casings Factory | Chengdu | Sichuan | |

5100/05014 | Sichuan Xingda Industrial Company Chengdo Huanhua Animal Products Co. Ltd | Chengdu | Sichuan | |

5100/05021 | Chengdu Xin En Casings Co. Ltd | Chongxin County | Dujiang Yan | |

5102/05001 | Chongqing Tongxing Animal By-Products | Tongxing Station | Chongqing | |

5102/05002 | Chongqing Foreign Trade Animal By - products Casing Plant | Danzhishi Nanan | Chongqing | |

5200/05001 | Guiyang Animal By-products Plant | Guiyang | Guizhou | |

6200/05001 | Gansu Foreign Trade Animal By-products General Factory | Lanzhou | Gansu | |

6500/05001 | Xingjiang Animal By-products Imp. & Exp. Corp. Urumqi Casing Factory | Urumqi | Xinjiang | |

6500/05011 | China Germany Xinjiang Hami Chang Lian Casing Co. Ltd | Xinjiang Hami | | |

6500/05012 | Urumqi Dadi Casing Factory | Urumqi City | | |

País: CHIPRELand: CYPERNLand: ZYPERNΧώρα: KYΠPOΣCountry: CYPRUSPays: CHYPREPaese: CIPROLand: CYPRUSPaís: CHIPREMaa: KYPROSLand: CYPERN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

EG.001 | Wader Guts Manufacturing Co. Ltd | Kophinou | Larnaka | |

País: REPÚBLICA CHECALand: TJEKKIETLand: TSCHECHISCHE REPUBLIKΧώρα: EΣEXIKH ΔΗMOKRATIACountry: CZECH REPUBLICPays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUEPaese: REPUBBLICA CECALand: TSJECHISCHE REPUBLIEKPaís: REPÚBLICA CHECAMaa: TSEKIN TASAVALTALand: TJECKIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

CZ 12 | Masna Studená‚ a.s. | Studená | Jindřichův Hradec | |

CZ 842 | Boca s.r.o. | Cim | Pribram | |

País: EGIPTOLand: EGYPTENLand: ÄGYPTENХώρα: IAΓΥΠΤΟΣCountry: EGYPTPays: ÉGYPTEPaese: EGITTOLand: EGYPTEPaís: EGIPTOMaa: EGYPTILand: EGYPTEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

06 01 | Shehfa Casings Company "Free Zone Ltd" | | | |

06 02 | Shatby Casings Company "M.Y EL Shatby" | | | |

06 03 | Ibrahim Bazzet establishment for casings "Free Zone" | | | |

06 04 | EL Amiry and Elewi corp "Free Zone" | | | |

06 05 | El Alamia Co. for casings "Beshir EL Hebeety & others" | | | |

06 07 | Sayed Hassan Abdel Rahman Import & Export Casings | | | |

06 08 | Syria CO for casings | | | |

06 09 | Hassan El Wattar for casings, EL Amria Free Zone, Alexandria | | | |

14 01 | Middle East Service Import & Export | | | |

14 03 | Ibrahim El Shazly Trade Company Import & Export | | | |

País: CROACIALand: KROATIENLand: KROATIENΧώρα: KROATIACountry: CROATIAPays: CROATIEPaese: CROAZIALand: KROATIËPaís: CROÁCIAMaa: KROATIALand: KROATIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4 | Croma | Varaždin | | |

68 | Kotex Domaća I Vanjska Trgovina | Split u Šibeniku | | |

195 | Derma - Crevara | Varaždin | | |

423 | Crijevara | Petrijanec | | |

547 | S.T.D. | Kučan Marof (Varaždin) | | |

País: HUNGRÍALand: UNGARNLand: UNGARNΧώρα: OYΓΓARIACountry: HUNGARYPays: HONGRIEPaese: UNGHERIALand: HONGARIJEPaís: HUNGRIAMaa: UNKARILand: UNGERN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

10 | Ringa Húsipari Rt. Kapuvári Gyára | Kapuvár | Győr Sopron Megye | |

200 | Holimex Kft. | Tiszakécske | Bács-Kiskun Megye | |

201 | Albabél Kft. Bélfeldolgozó Üzeme | Kincsesbánya | Fejér Megye | |

202 | Solum Mezőgazd., Ipari és Keresk. Rt. | Komárom | Komárom Megye | |

203 | Holundarm Kft. | Jászdózsa | | |

204 | Zalabél Kft. | Kehidakustány | Zala Megye | |

205 | Solvent Kereskedőház Rt. | Budapest | Főváros | |

206 | Bimex Casing Kft. | Budapest | Főváros | |

208 | Békésszentandrási Bélfeldolgozó Kft. | Békésszentandrás | Békés Megye | |

212 | Calibrus Kft. | Kunhegyes | Fejér Megye | |

213 | Böllér Kft. | 8500 Pápa | | |

País: INDIALand: INDIENLand: INDIENΧώρα: INΔIACountry: INDIAPays: INDEPaese: INDIALand: INDIAPaís: INDIAMaa: INTIALand: INDIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

01/98 | M/s. Abdul Majeed Qureshi | Rampur (U.P.) | | |

02/98 | Al-Ahmed Exports | Delhi | | |

03/98 | Al-Naved Exports | Delhi | | |

04/98 | Sultan Trading Co | Delhi | | |

05/98 | Royal Casing Co. | Delhi | | |

06/98 | Ideal Trading Co. | Bombay | | |

07/98 | Sakarwal Exports India | New Delhi | | |

08/98 | Mohammed Yunus & Brothers | New Delhi | | |

09/98 | M.F. Exports | Delhi | | |

10/98 | Natural Casings Enterprises | Delhi | | |

11/98 | International Casing Co. | Delhi | | |

12/98 | Orient Casing Co. | Bombay | | |

13/98 | United Guts Exports | Bombay | | |

14/98 | Shiv Exports | Moradabad | | |

15/98 | H. Mohd Yamoca | Moradabad | | |

16/98 | M/s. Zahid Enterprises, Aminuddin | Bombay | | |

País: IRÁNLand: IRANLand: IRANΧώρα: IPANCountry: IRANPays: IRANPaese: IRANLand: IRANPaís: IRÃOMaa: IRANLand: IRAN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

146 | Rahim Zadeh & Son | Tehran | | |

157 | Roudeh Naz Co. | Tehran | | |

164 | H. Heydari | Tehran | | |

165 | G. Akbari | Tehran | | |

166 | A. Darabi | Tehran | | |

167 | Varae Sima Co. | Tehran | | |

169 | M. Sheibani | Tehran | | |

181 | TAK Roudeh Co. | Tehran | | |

187 | H. Vazir Zadeh Nobari | Tehran | | |

188 | B. Nobari Tabrizi | Tehran | | |

189 | M. Bargolian Rad | Tehran | | |

190 | Karam | Tehran | | |

191 | M. Jaberian | Tehran | | |

196 | A. Ghyafeh Akbarpour | Tehran | | |

197 | Valamanesh & Sons | Tehran | | |

202 | Pars Iran Co. | Tehran | | |

203 | Casing Co. | Tehran | | |

206 | V. Hamrang | Tehran | | |

209 | Roudeh-E-Nemooney Co. | Tehran | | |

210 | H. Moradi | Tehran | | |

15 | M. Betarafaan | Tehran | | |

217 | K. Javad Pour | Tehran | | |

218 | N. Fathi | Tehran | | |

219 | R. Younes Pour | Tehran | | |

220 | H. Moammer | Tehran | | |

222 | D. Ghorban Alipour | Tehran | | |

223 | M. Farabi | Tehran | | |

225 | R. Betarafaan | Tehran | | |

226 | A. Alirnashrab | Tehran | | |

227 | Maghami Kia | Tehran | | |

229 | M.H. Ahmadi P. | Tehran | | |

230 | Hang Roudeh Gousfand Co. | Tehran | | |

231 | Sheep Star Co. | Tehran | | |

232 | Dee Poust Co. | Tehran | | |

233 | E. Behroozi | Tehran | | |

236 | S. Ekrami | Tehran | | |

237 | S. Nikjoo | Tehran | | |

241 | Y. Nobakht | Tehran | | |

251 | Azar Hang Co. | Zanijan | | |

267 | Iran Amin Co. | Zanijan | | |

280 | Sarvestan Co. | Khorasan | | |

País: KUWAITLand: KUWAITLand: KUWAITΧώρα: KOYBEΪTCountry: KUWAITPays: KOWEΪTPaese: KUWAITLand: KOEWEITPaís: KUWAITMaa: KUWAITLand: KUWAIT

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Al Taj Foods Group Co. | Safat | | |

| Kuwait Slaughter House Co. | Sabahiya | | |

| Livestock Transport & Trading Co. | Safat | | |

| National Slaughterhouses Co. | | | |

País: LÍBANOLand: LIBANONLand: LIBANONΧώρα: ΛIBANOΣCountry: LEBANONPays: LIBANPaese: LIBANOLand: LIBANONPaís: LÍBANOMaa: LIBANONLand: LIBANON

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

001.1 | Casings Trading Co. | | | |

001.2 | Lebanese Sheep Casings Est. | | | |

001.3 | INT'L Agency Co. SARL | | | |

001.4 | The Eastern Casings Est. | | | |

001.5 | Deutsche Lebanese Darm Firma | | | |

005.1 | Beirut International Casing Co. | | | |

006.1 | Al - Wattar Hussein Est. | | | |

006.2 | Najjar M. Fares Est. | | | |

006.3 | El - Wattar M. Walid Est. | | | |

007.1 | East Casings Co. | | | |

País: LITUANIALand: LITAUENLand: LITAUENΧώρα: ΛIΘYANIACountry: LITHUANIAPays: LITUANIAPaese: LITUANIELand: LITOUWENPaís: LITUÂNIAMaa: LIETTUALand: LITAUEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

01-17 | UAB Darsela | Vilnius | | |

País: MARRUECOSLand: MAROKKOLand: MAROKKOΧώρα: MAPOKOCountry: MAROCCOPays: MAROCPaese: MAROCCOLand: MAROKKOPaís: MARROCOSMaa: MAROKKOLand: MAROCKO

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

B-08-1/94 | Boyauderie Chamiti et Fils | Ain Borja | Casablanca | |

B-08-2/94 | BIMA | La Villette | Casablanca | |

B-08-3/94 | Boyauderie Boufa S.A. | Casablanca | | |

B-08-4/94 | Établissements Bazi et Fils | Casablanca | | |

B-10-1/97 | Boyauderie El Jadida | El Jadida | | |

B-10-2/97 | Boyauderie Zahid et fils | El Jadida | | |

B-14-1/94 | Boyauderie Lachkar Abdellah | Fès | | |

B-14-2/94 | Boyauderie Lachkar Driss | Fès | | |

B-14-3/94 | Boyauderie Drimano | Fès | | |

B-18-1/96 | Boyauderie Boujidi Alami Mohammed | Kenitra | | |

B-23-1/94 | Boyauderie Koutoubia | Marrakech | | |

B-23-2/98 | Boyauderie N'Guyer Abderrazzak | Marrakech | | |

B-25-1/97 | Boyauderie Nina | Nador | | |

B-29-1/94 | Établissement Tahar Ben Mohamed et Salah Ben Mohamed | Rabat | | |

B-31-1/94 | Boyauderie Atlantique | Settat | | |

B-31-2/97 | Boyauderie | Stettat | | |

B-31-3/95 | Boyauderie Chaouia | Stettat | | |

B-31-4/97 | Société Bacha-Darm SARL | Settat | | |

B-23-1/94 | Boyauderie de l'Atlas | Tanger | | |

B-34-2/95 | Boyauderie Alboughaz | Tanger | | |

País: MONGOLIALand: MONGOLIETLand: MONGOLEIΧώρα: MOΓΓOΛIACountry: MONGOLIAPays: MONGOLIEPaese: MONGOLIALand: MONGOLIËPaís: MONGÓLIAMaa: MONGOLIALand: MONGOLIET

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 | Bathkaan - uul | Ulaanbaatar | | |

2 | Food production company | Ulaanbaatar | | |

3 | Margad - Ind | Ulaanbaatar | | |

4 | Shand trade | Ulaanbaatar | | |

5 | Mon ul - ex | Ulaanbaatar | | |

6 | Khatan suih | Ulaanbaatar | | |

7 | Kholboo tsagaan | Ulaanbaatar | | |

8 | Abraga bar | Hovd aimag | | |

9 | Sotol khaan | Dundgovi aimag | | |

10 | Minjit gol | Ulaanbaatar | | |

11 | Engineering consulting, EECC | Ulaanbaatar | | |

12 | Baga onts | Ulaanbaatar | | |

13 | OSSO | Ulaanbaatar | | |

14 | Saikhan - impex | Ulaanbaatar | | |

15 | C&E sons trade | Ulaanbaatar | | |

16 | Taikh - Chikher | Ulaanbaatar | | |

17 | Makh impex | Ulaanbaatar | | |

18 | Meat processing company | Dorno - govi aimag | | |

19 | Food complex | Ulaanbaatar | | |

20 | Interdram | Ulaanbaatar | | |

21 | Enkhiin bulag | Ulaanbaatar | | |

22 | Tolgoit | Ulaanbaatar | | |

23 | Khan - burgedee | Bayan - ulguu aimag | | |

24 | Shalgiin | Bayan - ulguu aimag | | |

25 | Khaisar | Bayan - ulguu aimag | | |

26 | Bayan turuu | Bayan khongor aimag | | |

27 | Khulman | Bayan khongor aimag | | |

28 | Sereglee | Savkhan aimag | | |

29 | Bayalag | Savkhan aimag | | |

30 | Chandmani | Khuvsgul aimag | | |

31 | Mandal badral | Ulaanbaatar | | |

32 | Ashigt khad | Ulaanbaatar | | |

33 | Shiree chuluut | Ulaanbaatar | | |

34 | Buyant eej | Ulaanbaatar | | |

35 | SiLja | Ulaanbaatar | | |

País: NUEVA ZELANDALand: NEW ZEALANDLand: NEUSEELANDΧώρα: NEA ZHΛANΔIACountry: NEW ZEALANDPays: NOUVELLE-ZÉLANDEPaese: NUOVA ZELANDALand: NIEUW - ZEELANDPaís: NOVA ZELÂNDIAMaa: UUSI - SEELANTILand: NYA ZEELAND

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

AB2 | Primerange Meats Ltd | Waikiwi | Invercargill | |

AB57 | Malvern Abattoir Limited | Burnham | Christchurch | |

ME15 | The Canterbury Frozen Meat Company Limited | Belfast | Christchurch | |

ME17 | Alliance Group Limited | Timaru | Timaru | |

ME23 | AFFCO New Zealand Limited | Horotiu | Horotiu | |

ME26 | Primary Producers Cooperative Society Ltd | Finegand | Balclutha | |

ME34 | Canterbury Frozen Meat Company Limited – Pareora | Pareora | Pareora | |

ME37 | Canterbury Frozen Meat Company Ltd | Belfast | Christchurch | |

ME54 | The Canterbury Frozen Meat Company Limited | Belfast | Belfast | |

ME60 | Richmond Oringi Ltd | Oringi | Dannevirke | |

ME64 | PPCS Marlborough | Blenheim | Marlborough | |

ME78 | Canterbury Meat Packers Ltd | Ashburton | Ashburton | |

ME113 | PPCS Silverstream Meats Ltd | Silverstream | Mosgiel | |

PH88 | Auckland Casings Company Limited | Te Papapa | Auckland | |

PH149 | Waikiwi Casings Company Limited | Waikiwi | Invercargill | |

PH213 | Rapa Casings Ltd | Wiri | Auckland | |

PH261 | Levin Casing Co. Ltd | Levin | Horowhenua | |

PH401 | PPCS Islington | Islington | Christchurch | |

PH478 | Hygrade Casing Company Ltd | Whakatu | Whakatu | |

País: PERÚLand: PERULand: PERUΧώρα: ΠEPOYCountry: PERUPays: PÉROUPaese: PERÙLand: PERUPaís: PERUMaa: PERULand: PERU

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

TCP 236. 1/98/PE | Cirugía Peruana S.A. | | | |

País: PAKISTÁNLand: PAKISTANLand: PAKISTANΧώρα: ΠAKIΣTANCountry: PAKISTANPays: PAKISTANPaese: PAKISTANLand: PAKISTANPaís: PAQUISTÃOMaa: PAKISTANLand: PAKISTAN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

01-MINFAL - RA | M/s. Rafique & Ahsan | Karachi | | |

02-MINFAL - MSMH | M/s. M. Saeed M. Hussain | Karachi | | |

03-MINFAL - MIMS | M/s. M. Ishaque M. Sharif and Co. | Karachi | | |

04-MINFAL - SE | M/s. Shaheen Enterprises | Karachi | | |

05-MINFAL - BI | M/s. Bhutta International | Multan | | |

06-MINFAL - SHE | M/s. Shahid Enterprises | Multan | | |

07-MINFAL - CT | M/s. Co. Co. Trader (Pvt) Ltd | Lahore | | |

08-MINFAL - ITC | M/s. Intestines Trading Company (Pvt) Ltd | Lahore | | |

09-MINFAL - UCC | M/s. United Casing Corporation | Lahore | | |

010-MINFAL - WF | M/s. Western Fabrics (Pvt) Ltd | Lahore | | |

País: POLONIALand: POLENLand: POLENХώρα: ΠOΛΩNIACountry: POLANDPays: POLOGNEPaese: POLONIALand: POLENPaís: POLÓNIAMaa: PUOLALand: POLEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3 | Zakłady Mięsne "Pamso" | Pabianice | | |

7 | Zakłady Mięsne "Grudziadz" | Grudziądz | | |

31 | Zakłady Mięsne "Farmutil H.S." | Śmiłowo | | |

33 | Zakłady Mięsne "Constar" | Starachowice | | |

46 | Zakłady Mięsne Polish Farm Meat | Małaszewicze | | |

58 | Agryf Zakłady Mięsne | Szczecin | | |

63 | Zakłady Mięsne S.A. | Płock | | |

65 | Zakłady Mięsne Nisko S.A. | Nisko | | |

67 | Zakłady Mięsne w Kole S.A. | Koło | | |

73 | Zakłady Mięsne S.A. | Dębica | | |

78 | Zakład Przetwórstwa i Kalibrowania Jelit "SARRIS DARM" Sp. z.o.o. | Czechów | | |

80 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego | Wrocław | | |

87 | Jefrapol Sp. z.o.o. | Krotoszyn | | |

110 | "Beef – San" Zakłady Mięsne | Sanok | | |

131 | Zakłady Mięsne "Ostróda - Morliny" S.A. | Ostróda – Morliny | | |

139 | Zakłady Mięsne "MAZURY" | Ełk | | |

201 | Zakłady Mięsne "Miestar" S.A. | Tarnów | | |

243 | Zakład Produkcji i Eksportu "Animex" S.A. | Rawicz | | |

267 | Rawskie Zakłady Mięsne "RAWA" S.A. | Rawa Mazowiecka | | |

268 | Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A. | Sokołów Podlaski | | |

303 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Tesam" | Wawal | | |

307 | MKB Sp. z.o.o. | Bydgoszcz | | |

308 | Przedsiebiorstwo "Switala International" | Redło | | |

310 | Zakład Kalibrowania Jelit "Jurging" | Gryfino | | |

312 | "Woiwoda" Sp. z.o.o. | Dąbrówka Młyn | | |

314 | Eksport Jelit "Merco" Sp. z.o.o. | Kamienna Góra | | |

País: RUMANIALand: RUMÆNIENLand: RUMÄNIENХώρα: ΠOYMANIACountry: ROMANIAPays: ROUMANIEPaese: ROMANIALand: ROEMENIËPaís: ROMÉNIAMaa: ROMANIALand: RUMÄNIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 | SC CARNE ARAD S.A. | Arad | Arad | |

2 | SC AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. Dep. III Bacau | Bacau | Bacau | |

8 | SC "COMTOM TOMESTI" SA IASI | Tomesti | Iasi | |

14 | SC ROREI SRL | Pipera | Ilfov | |

60 | SC CICALEX SA ALEXANDRIA | Proschia | | |

68 | SC COMTIM CARNEX S.A. TIMISOARA | Timisoara | Timis | |

203 | SC DARIMEX TRADINGS SRL ARAD | Arad | Arad | |

212 | SC PRODALIMENT S.A. SALONTA | Salonta | | |

215 | SC STENOR SRL CONSTANTA | Constanta | | |

País: REPÚBLICA ESLOVACALand: SLOVALIETLand: SLOWAKISCHE REPUBLIKΧώρα: ΣΛOBAKIACountry: SLOVAK REUBLICPays: RÉPUBLIQUE SLOVQUEPaese: REPUBBLICA SLOVACCALand: SLOWAKAAKSE REPUBLIEKPaís: REPÚBLICA ESLOVACAMaa: SLOVAKIALand: SLOVAKIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

SK 7 | SLOV-ITAL | Farma PD Čápor | Nitra | |

SK 8 | Mäspoma Zvolen s.r.o. | Prešov | Prešov | |

SK 9 | f.R. Mager, s.r.o. Rubáň, Nové Zámky | Dunajská Streda | Dunajská Streda | |

País: SIRIALand: SYRIENLand: SYRIENΧώρα: ΣYRIACountry: SYRIAPays: SYRIEPaese: SIRIALand: SYRIËPaís: SÍRIAMaa: SYYRIALand: SYRIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

68 | Mohamed Ali Tfenkji | | | |

69 | Mohamad Mamoun Tfonkji | | | |

71 | Badryeh Dayeh | | | |

72 | Mohamad Smir Buzat | | | |

181 | Mohamad Tarek Shanan | | | |

182 | Yosef Jazarah | | | |

183 | Abdul Hamid Muaaz | | | |

3844 | Abdul Hamid Rahmani | | | |

3845 | Mohamad Basam & Omar Tfenkji | | | |

3846 | Shanun & Shawi | | | |

3847 | Abdul Jalil Rahmani | | | |

3848 | Mohamad Walid Watar | | | |

3849 | Faysel Karazch | | | |

3850 | Mohamad Darazani | | | |

3851 | Mohamad Gayath Naunss | | | |

País: TÚNEZLand: TUNESIENLand: TUNESIENΧώρα: TYNHΣIACountry: TUNESIAPays: TUNISIEPaese: TUNISIALand: TUNESIËPaís: TUNÍSIAMaa: TUNISIALand: TUNISIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Société Fieti - Tunisie | Tunis | Tunis | |

País: TURQUÍALand: TYRKIETLand: TÜRKEIΧώρα: TOYPKIACountry: TURKEYPays: TURQUIEPaese: TURCHIALand: TURKIJEPaís: TURQUIAMaa: TURKKILand: TURKIET

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

01-B-01 | Barsak Darm Dericilik San. Ve Tic. Ith Ihr Ltd Sti | Adana | | |

01-B-02 | Adana Casing Ltd Sti | Adana | | |

01-B-03 | Ahmet Ticaret | Adana | | |

01-B-04 | Evren Bagirsak Sanayi ve Ticaret Limited Sirketl | Seyhan | Adana | |

01-B-05 | Karaman Gida Sanayi Ürünleri Tic. Ltd Sti. | Adana | | |

01-B-06 | Impekscorp AS | Adana | | |

06-B-01 | Orhan Boz Tibbi Malzeme ve Sanayi AS | Sincan | Ankara | |

16-B-01 | Aytac Dis Ticaret Yatirim Sanayii AS | Cerkes | Cankiri | |

27-B-01 | Nistas Istanbullu Tarim Urunleri Ihracatithalat San. ve Tic. AS | Gaziantep | | |

27-B-02 | Mehmet Alakus | Gaziantep | | |

34-B-01 | Rapak San. Ürünleri Dis Ticaret Ltd Sti. | Halkali | Istanbul | |

34-B-02 | Lider Bagirsak Tic. Ltd Sti. | Gunesli | Istanbul | |

34-B-03 | Katre Bagirsak Tic. Ltd Sti. | Beyazit | Istanbul | |

34-B-04 | Istanbul Bagirsak San. ve Tic. Ltd Sti. | Alibeykoy | Istanbul | |

34-B-05 | Tansel Gida San. ve Tic | Istanbul | | |

34-B-06 | Karaman Casings | Zeytinburnu | Istanbul | |

34-B-07 | Suleymanogullari Bagirsak Sanayi Tic Ltd Sti. 4 | Istanbul | | |

34-B-08 | Ansel Bagirsak TIC. Ltd | Kuçükkoy | Istanbul | |

34-B-09 | Hilal KathOt ve Gida San. Tic. Ltd Sti. | Gaziosmanpasa | Istanbul | |

34-B-10 | Sasarci Bagirsak Alim Satim Tic. Ltd Sti. | Kuçükkoy | Istanbul | |

34-B-11 | Ozkays Bagirsak Tic. Ltd Sti. | Istanbul | | |

34-B-12 | Akgündüz Gida Ürünleri San. ve Tic. Ltd St. | | | |

34-B-13 | Standard Bagursak San. Tic. Ltd Sti. | Istanbul | | |

35-B-01 | Katsan Katkut San. ve Tic. AS | Ginarli | Izmir | |

35-B-02 | Ozkardesier Bagirsak Urunleri Imalat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi | Pinarbasi | Izmir | |

País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICALand: AMERIKAS FORENEDE STATERLand: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKAΧώρα: HNΩMENEEΣ ΠOΛITEIEΣ THΣ AMEPIKHΣCountry: UNITED STATES OF AMERICAPays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUEPaese: STATI UNITILand: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKAPaís: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICAMaa: AMERIKAN YHDYSVALLATLand: FÖRENTA STATERNA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

17049 | Atlas Casing Company | Fairburn | GA | |

382/P8460 | Atlas Casing Company | Smithfield | VA | |

3384 | Casing Associates, Inc. | Bronx | NY | |

3051 | Dewied International, Inc. | San Antonio | TX | |

APHIS 309 | Globe Casing Company | Lodi | NJ | |

3039 | International Casing Group, Inc. | Chicago | IL | |

221 a | International Casing Group, Inc. | Smithfield | VA | |

17D | Little Silver Corporation | Sioux Falls | SD | |

17449 | ICG/Master Casing Company | Los Angeles | CA | |

18958 | ICG Casing Company | Clinton | NC | |

320M | ICG | Milan | MO | |

3045 | Natural Casing Company | Preshtigo | WI | |

APHIS 310 | Prestige Enterprises | Fort Lee | NJ | |

APHIS 302 | Standard Casing Company, Inc. | Jersey City | NJ | |

85B | Standard Casing Company, Inc. | Beardstown | IL | |

850 | The Standard Casing Co., Inc. | Ottumwa | IA | |

18770 | Wolfson Casing Corporation | Mt. Vernon | NY | |

APHIS 303 | World Casing Corporation | Brooklyn | NY | |

APHIS 304 | Intercontinental Casing Co. | Brooklyn | NY | |

APHIS 244 | IBP, Inc. | Storm Lake | IA | |

APHIS 244W | IBP, Inc. | Waterloo | IA | |

244 | I.D. Casing LLC | City of Industry | CA | |

3093 | Overseas Casing Company | Seattle | WA | |

APHIS 306 | Continental Casing Corporation | Nowy Jork | NY | |

APHIS 307 | Vista International Packaging, Inc. | Kenosha | WI | |

19095 | Rapa Products (USA), Inc. | Seabrook | NH | |

3365 | Green Bay Dressed Beef, Inc. | Green Bay | WI | |

APHIS 308 | Denison Casing Company | Diamond Bar | CA | |

País: URUGUAYLand: URUGUAYLand: URUGUAYΧώρα: OYPOYΓOYAHCountry: URUGUAYPays: URUGUAYPaese: URUGUAYLand: URUGUAYPaís: URUGUAIMaa: URUGUAYLand: URUGUAY

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2 | Establecimientos Colonia S.A. | | | |

3 | Frigorífico Matadero Carrasco S.A. | | | |

6 | Sarel SA (equinos) | | | |

7 | Productores Unidos Cooperativa Agraria Ltda | | | |

8 | Frigorífico Canelones MASA | | | |

12 | Frigorífico Tacuarembó S.A. | | | |

14 | Frigocerro SA, Frigorífico Durazno | | | |

52 | Sue Carlos Schneck S.A. | | | |

55 | Elbio Pérez Rodriquey S.A. | | | |

104 | Frigorífico Las Moras, Chiadel S.A. | | | |

303 | Frigorífico Clay SA (equinos) | | | |

344 | Frigorífico San Jacinto SA, Nires S.A. | | | |

379 | Frigorífico Las Piedras S.A. | | | |

439 | Frigorífico Matadero Pando, Ontilcor S.A. | | | |

677 | Frigorífico Industrial Pando, IPSA | | | |

701 | Frigorífico Montes, Presil S.A. | | | |

790 | Walter Di Agosto | | | |

793 | Gutex SA (Henil) | | | |

País: REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIALand: JUGOSLAVIENLand: JUGOSLAWISCHE REPUBLIKХώρα: OMOΣΠONΔIAKH ΔHMOKPATIA THΣ ΓIOYΓKOΣΛABIAΣCountry: FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIAPays: YOUGOSLAVIEPaese: REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIALand: JOEGOSLAVIËPaís: REPÚBLICA FEDERATIVA DA JUGOSLAVIAMaa: JUGOSLÁVIALand: JUGOSLAVIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

102 | DP "Koteksprodukt" RJ "Crevara" | Novi Sad | Nowi Sad | |

106 | Alimenta | Novi Sad | Nowi Sad | |

131 | DD "Mesokombinat" RJ "Crevara" | Leskovac | Niš | |

197 | DP "Koteksprodukt" RJ "Kolagen" | Novi Sad | Nowi Sad | |

--------------------------------------------------