31998L0072Hivatalos Lap L 295 , 04/11/1998 o. 0018 - 0030


Az Európai Parlament És A Tanács 98/72/EK irányelve

(1998. október 15.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokról szóló 95/2/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárással összhangban [3],

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanács irányelvre [4] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel az élelmiszer-adalékanyagok területén a 95/2/EK irányelv [5] elfogadása óta technológiai fejlődés ment végbe;

mivel a 95/2/EK irányelvet e fejlődés figyelembevételével ki kell igazítani;

mivel a 74/234/EGK határozattal [6] létrehozott élelmiszerügyi tudományos bizottság véleményét meghallgatták az olyan rendelkezések elfogadása előtt, amelyek kihatással lehetnek a közegészségügyre;

mivel az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-maradékanyag megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló 90/642/EGK irányelv I. és II. mellékletének módosításáról, valamint a legmagasabb mértéket tartalmazó első lista létrehozásáról szóló, 1995. július 17-i 95/38/EK tanácsi irányelvben [7] a tiabendazolra különleges rendelkezéseket állapítottak meg; mivel a tiabendazolra vonatkozó bejegyzést törölni kell,

EZT AZ IRÁNYELVET FOGADTA EL:

1. cikk

A 95/2/EK irányelv a következők szerint módosul:

1. Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ezen irányelv a 89/107/EGK irányelv 3. cikke értelmében vett, az átfogó irányelv részét képező egyedi irányelv, amely a színezékeken és az édesítőszereken kívül minden adalékanyagra vonatkozik. Az irányelv az enzimek közül csak a mellékletekben felsoroltakra vonatkozik".

2. A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Csak az I., III., IV. és V. mellékletben felsorolt anyagok használhatók az élelmiszerekben az 1. cikk (3) bekezdésében és az 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célokra".

3. A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az I. mellékletben felsorolt élelmiszer-adalékanyagokat az élelmiszerekben – a II. mellékletben felsorolt élelmiszerek kivételével – az 1. cikk (3) bekezdésében és az 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célokra a quantum satis elv figyelembevételével fel lehet használni."

4. A 2. cikk (3) bekezdése a) pontjának ötödik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"– a pasztőrözött és sterilezett (beleértve az UHT kezelést) tej (beleértve a teljes tejet, a fölözött és a félig fölözött tejet) és a teljes zsírtartalmú, pasztőrözött tejszín,"

5. A 2. cikk (3) bekezdése a) pontjának tizenegyedik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"– száraztészta, kivéve a gluténmentes tésztát és/vagy a fehérjeszegény étrendekhez javasolt tésztát a 89/398/EGK irányelvvel összhangban,"

6. A mellékletek táblázatait az ezen irányelv mellékletében meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell módosítani.

2. cikk

(1) A tagállamok szükség szerint módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket ahhoz, hogy

- legkésőbb 2000. május 4-ig lehetővé tegyék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

- 2000. november 4-ig megtiltsák az olyan termékek forgalmazását, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvben foglaltaknak. A fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett, de az irányelvben foglaltaknak nem megfelelő termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

A tagállamok erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1998. október 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

C. Einem

[1] HL C 76., 1997.3.11., 34. o. és HL C 77., 1998.3.12., 7. o.

[2] HL C 75., 1997.3.10., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 1997. október 23-i véleménye (HL C 339., 1997.11.10., 1. o.), a Tanács 1998. március 23-i közös álláspontja (HL C 161., 1998.5.27., 29. o.), és az Európai Parlament 1998. július 15-i határozata (HL C 292., 1998.9.21.), a Tanács 1998. szeptember 28-i határozata.

[4] HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb a 94/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 237., 1994.9.10., 1. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 61., 1995.3.18., 1. o. A legutóbb a 96/85/EK irányelvvel (HL L 86., 1997.3.28., 4. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 136., 1974.5.20., 1. o.

[7] HL L 197., 1995.8.22., 14. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Az I. melléklet a következő adalékanyagokkal egészül ki:

"E 469 | Enzimatikusan-hidrolizált (karboxi-metil)-cellulóz |

E 920 | L-cisztein |

E 1103 | Invertáz |

E 1451 | Acetilált-oxidált-keményítő" |

2. A II. mellékletben:

a) azon élelmiszerek esetén, amelyek az

"A 79/693/EGK irányelv szerinti dzsemek, zselék, gyümölcsízek és más hasonló kenhető gyümölcskészítmények, beleértve az alacsony energiatartalmú termékeket"

csoportjába tartoznak, az adalékanyagok jegyzéke és a megengedett legmagasabb mértékek a következőkkel egészülnek ki:

| "E 471 | Zsírsavak mono- és digliceridjei | quantum satis" |

b) a

"Sterilezett, pasztőrözött és UHT-tejszín, alacsony energiatartalmú tejszín és alacsony zsírtartalmú pasztőrözött tejszín"

csoportjára vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Teljes zsírtartalmú tejszín | E 401 | Nátrium-alginát | quantum satis |

E 402 | Kálium-alginát |

E 407 | Karragenát |

E 466 | Nátrium-karboxi-metil-cellulóz |

E 471 | Zsírsavak mono- és digliceridjei" |

c) a

"Fagyasztott és gyorsfagyasztott, nyers gyümölcsök és zöldségek"

megnevezés a következőképpen módosul:

"Fagyasztott és gyorsfagyasztott, nyers gyümölcsök és zöldségek; fogyasztásra kész, előre csomagolt, hűtött, nyers gyümölcsök és zöldségek, valamint előrecsomagolt, nyers és hámozott burgonyák.";

d) az

"Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok"

táblázat után a következő táblázatot kell beilleszteni:

"Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok (a szűz olajok és az olívaolajok kivételével), kifejezetten főzési és/vagy sütési célokra vagy mártás készítésére | E 270 | Tejsav | quantum satis |

E 300 | Aszkorbinsav |

E 304 | Aszkorbinsav zsírsav-észterei |

E 306 | Tokoferolban gazdag kivonat |

E 307 | Alfa-tokoferol |

E 308 | Gamma–tokoferol |

E 309 | Delta-tokoferol |

E 322 | Lecitinek | 30 g/l |

E 471 | Zsírsavak mono- és digliceridjei | 10 g/l |

E 472c | Zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei | quantum satis |

E 330 | Citromsav |

E 331 | Nátrium-citrátok |

E 332 | Kálium-citrátok |

E 333 | Kalcium-citrátok" |

e) a

"Mozzarella és savósajt"

csoportjára vonatkozó adalékanyagok és megengedett legmagasabb mértékek jegyzéke a következővel egészül ki:

| "E 260 | Ecetsav | quantum satis" |

f) a

"Gyümölcs- és zöldségkonzervek"

csoportjára vonatkozó adalékanyagok és megengedett legmagasabb mértékek jegyzéke a következőkkel egészül ki:

| "E 296 | Almasav | quantum satis" |

g) a

"Gehakt"

csoportjára vonatkozó adalékanyagok és megengedett legmagasabb mértékek jegyzéke a következőkkel egészül ki:

| "E 300 | Aszkorbinsav | quantum satis |

| E 301 | Nátrium-aszkorbát |

| E 302 | Kalcium-aszkorbát" |

h) a melléklet vége a következő táblázattal egészül ki:

"Ananász és golgotagyümölcs leve és nektárja | E 440 | Pektinek | 3 g/l |

Szeletelt és reszelt érlelt sajt | E 170 | Kalcium-karbonátok | quantum satis |

| E 504 | Magnézium-karbonátok | |

| E 509 | Kalcium-klorid | |

| E 575 | Glükon-delta-lakton | |

| E 460 | Cellulóz | |

Tejfölből készült vaj | E 500 | Nátrium-karbonátok | quantum satis" |

3. A III. melléklet A. részében:

a) az

"Olajbogyók és olajbogyó-alapú termékek"

,

"Emulgeált mártások 60 % vagy ennél magasabb zsírtartalommal"

,

"Emulgeált mártások 60 %-nál alacsonyabb zsírtartalommal"

megengedett legmagasabb mértékei helyébe a következők lépnek:

"Olajbogyók és olajbogyó-alapú termékek | 1000 | 500 | | 1000 | | |

Emulgeált mártások 60 %, vagy ennél magasabb zsírtartalommal | 1000 | 500 | | 1000 | | |

Emulgeált mártások 60 %-nál alacsonyabb zsírtartalommal | 2000 | 1000 | | 2000" | | |

b) e rész vége a következő táblázattal egészül ki:

"Élelmiszerek | Megengedett legmagasabb mérték (mg/kg vagy adott esetben mg/l) |

Sa | Ba | PHB | Sa + Ba | Sa + PHB | Sa + Ba + PHB |

… Mehu és Makeutettu … Mehu | 500 | 200 | | | | |

Fehérjealapú húsok, halak, rákfélék és lábasfejűek és sajtok készítményei | 2000 | | | | | |

Dulce de membrillo | | 1000 | | | | |

Marmelada | | | | 1500 | | |

Ostkaka | 2000 | | | | | |

Pasha | 1000 | | | | | |

Semmelknödelteig | 2000 | | | | | |

Sajtok és sajtkészítmények (csak felületkezelés) | quantum satis | | | | | |

Főtt cékla | | 2000 | | | | |

Kollagénalapú tisztított állati belek 0,6-nél magasabb vízaktivitással | quantum satis" | | | | | |

4. A III. melléklet B. részében:

a) a következő élelmiszereket és megengedett legmagasabb mértékeket, amelyek jelenleg a következő módon vannak megadva:

"Rákfélék és lábasfejűek | |

–friss, fagyasztott, gyorsfagyasztott | 150 |

–rákfélék, panaeidae solenceridae, aristeidae család: | |

–80 egységig | 150 |

–80 és 120 egységig | 200 |

–120 egység felett | 300 |

–főzött | 50" |

a következőképpen kell megadni:

"Rákfélék és lábasfejűek | |

–friss, fagyasztott, gyorsfagyasztott | 150 |

–rákfélék, panaeidae solenceridae, aristeidae család: | |

–80 egységig | 150 |

–80 és 120 egységig | 200 |

–120 egység felett | 300 |

–főzött | 50" |

b) a

"A 73/437/EGK irányelv szerinti cukrok, kivéve a dehidratált vagy dehidratálatlan glükózszirup"

csoportjához tartozó megengedett legmagasabb mérték helyébe a következő lép:

"A 73/437/EGK irányelv szerinti cukor, kivéve a dehidratált vagy dehidratálatlan glükózszirup | 10" |

c) a következő élelmiszer és megengedett legmagasabb mérték:

"Zöldség- és gabonafehérje-alapú hús-, hal- és rákféle-helyettesítő termékek | 200" |

helyébe a következő lép:

"Fehérjealapú hús-, hal- és rákféle-helyettesítő termékek | 200" |

d) a B. rész vége a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

"Pácolt diók, mogyorók | 50 |

Vákuumcsomagolt csemegekukorica | 100 |

Egész körtéket tartalmazó lepárolt alkoholos italok | 50" |

5. A III. melléklet C. részében:

a) az E 234 címszó a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 234 | Nizin (1) | Mascarpone | 10 mg/kg" |

b) az E 251 és E 252 címszó a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 251 | Nátrium-nitrát | Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | 50 |

E 252 | Kálium-nitrát"; | | |

c) az E 280, E 281, E 282 és E 283 címszó a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 280 E 281 E 282 E 283 | Propionsav Nátrium-propionát Kalcium-propionát Kálium-propionát | Előrecsomagolt pølsebrod, boller és dansk flutes | 2000 mg/kg, propionsavban kifejezve |

Sajt és sajtkészítmények (csak felületkezelés) | quantum satis" |

d) a következő táblázatot el kell hagyni:

"E 233 | Tiabendazol | Felületkezelés: | |

–citrusfélék | 6 mg/kg |

–banán | 3 mg/kg" |

6. A III. melléklet B. és D. részében foglalt táblázatokban az élelmiszer-oszlopban szereplő "Szárított, granulált burgonya" megnevezés helyébe a "Szárított burgonya" megnevezés lép.

7. A IV. mellékletben:

a) az "Instant teapor" megnevezés helyébe az E 297 Fumársav és 1 g/l megengedett legmagasabb mérték vonatkozásában a következő lép: "Instant termékek ízesített tea és gyógytea készítésére, megengedett legmagasabb mérték: 1 g/kg";

b) az E 338 és E 452 címszavakra vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

| "A következő alkalmazásoknál az E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 és E 452 foszforsav és foszfátok megengedett legmagasabb mértékeit egyedileg vagy keverten lehet használni (P2O5-ben kifejezve). | |

E 338 | Foszforsav | Ízesített alkoholmentes italok | 700 mg/l |

Sterilezett és UHT-tej | 1 g/l |

Kandírozott gyümölcs | 800 mg/kg |

Gyümölcskészítmények | 800 mg/kg |

E 339 | Nátrium-foszfátok | Részlegesen dehidratált tej 28 % alatti szárazanyag-tartalommal | 1 g/kg |

i.Nátrium-foszfát | Részlegesen dehidratált tej 28 % feletti szárazanyag-tartalommal | 1,5 g/kg |

ii.Dinátrium-foszfát | Tejpor és sovány tejpor | 2,5 g/kg |

iii.Trinátrium-foszfát | Pasztőrözött, sterilezett és UHT-tejszínek | 5 g/kg |

Tejszínhab és növényi zsírhelyettesítők | 5 g/kg |

Nem érlelt sajt (kivéve Mozarella) | 2 g/kg |

E 340 | Kálium-foszfátok | Ömlesztett sajt és ömlesztett sajthelyettesítő készítmények | 20 g/kg |

i.Kálium-foszfát | Hústermékek | 5 g/kg |

ii.Dikálium-foszfát | Sportitalok és palackozott asztali vizek | 0,5 g/l |

iii.Trikálium-foszfát | Étrend-kiegészítők | quantum satis |

Só és sóhelyettesítő készítmények | 10 g/kg |

Növényi fehérje italok | 20 g/l |

E 341 | Kalcium-foszfátok | Italfehérítők | 30 g/kg |

i.Kalcium-foszfát | Italfehérítők árusító automatákhoz | 50 g/kg |

ii.Dikalcium-foszfát | Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények | 1 g/kg |

iii.Trikalcium-foszfát | Desszertek | 3 g/kg |

Porított desszertkeverékek | 7 g/kg |

E 343 | Magnézium-foszfátok | Finom pékáru | 20 g/kg |

i.Magnézium-foszfát | Liszt | 2,5 g/kg |

ii.Dimagnézium-foszfát | Liszt, sütőporral kevert | 20 g/kg |

Soda bread | 20 g/kg |

Folyékony tojás (fehérje, sárgája vagy egész tojás) | 10 g/kg |

E 450 | Difoszfátok | Mártások | 5 g/kg |

i.Dinátrium-difoszfát | Levesek és erőlevesek | 3 g/kg |

ii.Trinátrium -foszfát | Instant teák és gyógyteák | 2 g/kg |

iii.Tetra-nátrium-foszfát | Almabor és körtebor | 2 g/l |

v.Tetrakálium-difoszfát | Rágógumi | quantum satis |

Szárított, porított élelmiszerek | 10 g/kg |

vi.Dikalcium-difoszfát | Tejalapú csokoládé- és malátaitalok | 2 g/l |

vii.Kalcium-dihidrogén-difoszfát | Alkoholtartalmú italok (kivéve a bort és sört) | 1 g/l |

Reggelizőgabona-félék | 5 g/kg |

Snackek | 5 g/kg |

E 451 | Trifoszfátok | Surimi | 1 g/kg |

Krém halból és rákfélékből | 5 g/kg |

i.Pentanátrium-trifoszfát | Öntetek (palacsintaszirupok, turmix- és fagylaltszirupok, hasonló termékek) | 3 g/kg |

ii.Pentakálium-trifoszfát | Különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek | 5 g/kg |

Hús- és zöldségtermékek bevonatai | 4 g/kg |

E 452 | Polifoszfátok | Cukorkaáru | 5 g/kg |

i.Nátrium-polifoszfát | Porcukor | 10 g/kg |

ii.Kálium -polifoszfát | Kifőtt tészták | 2 g/kg |

iii.Nátrium-kalcium-polifoszfát | Híg tészták | 12 g/kg |

iv.Kalcium-polifoszfátok | Nyers halfilék, fagyasztva és gyorsfagyasztva | 5 g/kg |

Nyers és feldolgozott puhatestűek és rákfélék fagyasztva és gyorsfagyasztva | 5 g/kg |

Nyers burgonyatermékek (beleértve fagyasztott, gyorsfagyasztott, hűtött és szárított termékeket), valamint elősütött fagyasztott és gyorsfagyasztott burgonya | 5 g/kg |

Kenhető zsiradékok, kivéve a vajat | 5 g/kg |

Tejfölből készült vaj | 2 g/kg |

Rákfélék konzervei | 1 g/kg |

Vízalapú emulziós permetek sütőlapok bevonására | 30 g/kg |

Kávéalapú italok árusító automatákhoz | 2 g/l" |

c) a következő adalékanyaggal egészül ki:

"E 468 | Keresztkötésű nátrium-karboxi-metil-cellulóz | Szilárd étrend-kiegészítők | 30 g/kg" |

d) az E 385 vonatkozásában a

"Minarin"

megnevezés a következőképpen módosul:

| | "A 2991/94/EK rendelet B és C mellékletében meghatározott, 41 % vagy annál alacsonyabb zsírtartalmú kenhető zsiradék | 100 mg/kg"; |

e) az E 405 a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 405 | Propán-1, 2-diol-alginát | Almabor, kivéve cidre bouché | 100 mg/l" |

f) a 12. szakasz harmadik oszlopában az E 442 vonatkozásában a megnevezés a következőképpen módosul:

"A 73/241/EGK irányelv szerinti kakaó- és csokoládétermékek, beleértve a töltelékeket"

"E termékekre alapozott édességek";

g) az E 445 a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 445 | Kolofónium glicerinészter | Citrusfélék felületkezelése | 50 mg/kg" |

h) az E 473 és E 474 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

"E 473 | Zsírsavak cukorészterei | Tejszín-helyettesítők | 5 g/kg |

E 474 | Cukor-gliceridek | Sterilezett tejszín és csökkentett zsírtartalmú sterilezett tejszín | 5 g/kg" |

i) az E 476 vonatkozásában az

"Alacsony és nagyon alacsony zsírtartalmú kenhető készítmények és salátaöntetek"

címszó a következőképpen módosul:

"E 476 | Poliglicerol-poliglicinoleát | A 2991/94/EK rendelet A, B és C mellékletében meghatározott, 41 % vagy annál alacsonyabb zsírtartalmú kenhető zsiradékok | 4 g/kg |

Hasonló kenhető termékek 10 %-nál alacsonyabb zsírtartalommal | 4 g/kg |

Salátaöntetek | 4 g/kg" |

j) az E 551 és E 559 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

| | "Ízesítők | 30 g/kg |

| | Édességek, kivéve csokoládé (csak felületkezelés) | quantum satis |

| | Sütőlap-zsírozó termékek | 30 g/kg"; |

k) az E 551 és E 559 vonatkozásában a

"Szeletelt keménysajt és szeletelt ömlesztett sajt"

megnevezés a következőképpen módosul:

| | "Szeletelt vagy reszelt kemény, félkemény és ömlesztett sajt Szeletelt vagy reszelt sajthelyettesítő készítmények és ömlesztett sajthelyettesítő készítmények | 10 g/kg" |

l) az E 900 a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 900 | Dimetil-polisziloxán | Almabor, kivéve cidre bouché | 10 mg/l" |

m) az E 901, E 902, E 903 és E 904 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

"E 901 | Fehér és sárga méhviasz | Őszibarack és ananász (csak felületkezelés) | quantum satis |

E 902 | Kandelilla viasz |

E 903 | Pálmaviasz |

E 904 | Sellak" |

n) az E 912 és E 914 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészülnek ki:

"E 912 | Montánsav-észterek | Friss dinnye, mangó, papaya, avokádó és ananász (csak felületkezelés) | quantum satis |

E 914 | Polietilén-oxid-viasz" |

o) az E 957 a következő élelmiszerekkel és megengedett legmagasabb mértékekkel egészül ki:

"E 957 | Taumatin | Ízesített vízalapú alkoholmentes italok | 0,5 mg/l |

Tejalapú és nem tejalapú desszertek | 5 mg/kg (csak ízfokozóként)" |

p) az E 959 vonatkozásában a

"Margarin"

és

"Minarin"

megnevezése a következőképpen módosul:

"E 959 | Neoheszperidin DC | A 2991/94/EK rendelet B és C mellékletében meghatározott kenhető zsiradék | 5 mg/kg" |

q) az E 999 a következő élelmiszerrel és megengedett legmagasabb mértékkel egészül ki:

"E 999 | Quillajakivonat | Almabor, kivéve cidre bouché | 200 mg/l vízmentes kivonatra számítva" |

r) a következő táblázattal egészül ki:

"E 905 | Mikrokristályos viasz | A következők felületkezelése: édesipari termékek, kivéve a csokoládétrágógumidinnye, papaya, mangó és avokádó | quantum satis |

E 1518 | Glicerin-triacetát (triacetin) | Rágógumi | quantum satis" |

s) a következő táblázattal egészül ki:

"E 459 | Béta-ciklodextrin | Tabletta és bevont tabletta formájú élelmiszerekben | quantum satis |

E 425 | Konjac | Általában élelmiszerekhez (kivéve a 2. cikk (3) bekezdésében említetteket) | 10 g/kg egyedileg vagy keverten |

| i.Konjac-gumi | | |

| ii.Konjac-glükomannát" | | |

8. Az V. melléklet a következő táblázattal egészül ki:

"E 322 | Lecitinek | gyümölcsfelületi fényesítő szerek |

E 432-E 436 | Poliszorbátok | |

E 470a | Zsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói | |

E 471 | Zsírsavak mono- és digliceridjei | |

E 491-E 495 | Szorbitánok | |

E 570 | Zsírsavak | |

E 900 | Dimetil-polisziloxán | |

| Polietilén-glikol 6000 | édesítőszerek |

E 425 | Konjac |

| i.Konjac-gumi |

| ii.Konjac-glükomannát |

E 459 | Béta-ciklodextrin | 1 g/kg |

E 1451 | Acetilált-oxidált-keményítő |

E 468 | Keresztkötésű nátrium-karboxi-metil-cellulóz | édesítőszerek |

E 469 | Enzimatikusan hidrolizált (karboxi-metil)-cellulóz" |

9. A VI. mellékletben:

a) a bevezető megjegyzés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A csecsemők és kisgyermekek részére készült tápszerek és az elválasztásuk alatt adott ételek E 414-et (gumiarábikumot) és E 551-et (szilikon-dioxidot) tartalmazhatnak olyan tápanyag-készítmények hozzáadása következtében, amelyek legfeljebb 150 g/kg E 414-et és 10 g/kg E 551-et tartalmazhatnak, ugyancsak tartalmazhatnak E 421-et (mannitot), amelyet a B12 vitamin hordozójaként használnak (legalább 1 rész B12 vitamin kell 1000rész mannithoz). A fogyasztásra kész termékben az E 414 maradványa legfeljebb 10 mg/kg lehet.

A csecsemők és a kisgyermekek részére készült tápszerek és az elválasztásuk alatt adott ételek tartalmazhatnak E 301-et (nátrium-L-aszkorbátot), amelyet QS szinten használnak a többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó tápanyagkészítmények bevonataiban. A fogyasztásra kész termékben az E 301 maradványa legfeljebb 75 mg/l lehet.";

b) az 1. részben a 2. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"2. Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagok közül egynél többet használnak fel egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított megengedett legmagasabb mértéke a többi anyag felhasználásának arányában csökken.";

c) az 1. rész a következő táblázattal egészül ki:

"E 304 | L-aszkorbil-palmitát | 10 mg/l |

E 331 | Nátrium-citrátok | 2 g/l |

E 332 | Kálium-citrátok | Egyedileg vagy keverten és a 91/321/EGK irányelv I. mellékletében rögzített megengedett mértékek szerint |

E 339 | Nátrium-foszfátok | 1 g/l P2O5-ban kifejezve |

E 340 | Kálium-foszfátok | Egyedileg vagy keverten és a 91/321/EGK irányelv I. mellékletében rögzített megengedett mértékek szerint |

E 412 | Guar-gumi | 1 g/l, ha a folyékony termék részben hidrolizált fehérjéket tartalmaz és megfelel a 96/4/EK irányelvvel módosított 91/321/EGK irányelv VI. mellékletében rögzített feltételeknek. |

E 472c | Zsírsav mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei | 7,5 g/l porként árusítva 9 g/l folyadékként árusítva, ha a termék részben hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmaz és megfelel a 96/4/EK irányelvvel módosított 91/321/EGK irányelv VI. mellékletében rögzített feltételeknek |

E 473 | Zsírsavak szacharóz-észterei | 120 mg/l, hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmazó termékben" |

d) a 2. részben a 2. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"2. Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagok közül egynél többet használnak fel egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított megengedett legmagasabb mértéke a többi anyag felhasználásának arányában csökken.";

e) a 2. rész a következő táblázattal egészül ki:

"E 304 | L-aszkorbil-palmitát | 10 mg/l |

E 331 | Nátrium-citrátok | 2 g/l |

E 332 | Kálium-citrátok | Egyedileg vagy keverten és a 91/321/EGK irányelv I. mellékletében rögzített megengedett mértékek szerint |

E 339 | Nátrium-foszfátok | 1 g/l P2O5-ban kifejezve |

E 340 | Kálium-foszfátok | Egyedileg vagy keverten és a 91/321/EGK irányelv I. mellékletében rögzített megengedett mértékek szerint |

E 472c | Zsírsav mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei | 7,5 g/l porként árusítva 9 g/l folyadékként árusítva, ha a termék részben hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmaz és megfelel a 96/4/EK irányelvvel módosított 91/321/EGK irányelv VI. mellékletében rögzített feltételeknek. |

E 473 | Zsírsavak szaharóz észterei | 120 mg/l hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmazó termékben" |

f) a 3. rész a következő táblázattal egészül ki:

"E 333 | Kalcium-citrátok | Alacsony cukortartalmú gyümölcsalapú termékekben | quantum satis |

E 341 | Trikalcium-foszfát | Gyümölcsalapú desszertekben | 1 g/kg P2O5-ben kifejezve |

E 1451 | Acetilált-oxidált-keményítő | Elválasztás alatt adott ételek | 50 g/kg"; |

g) a 4. rész a következő táblázattal egészül ki:

"E-szám | Név | Megengedett legmagasabb mérték | Különleges feltételek |

E 401 | Nátrium-alginát | 1 g/l | Négyhónapos kortól, jóváhagyott összetételű, anyagcserezavarok és általában mesterséges táplálás esetén szükséges speciális élelmezési termékekben |

E 405 | Propan-1, 2-diol-alginát | 200 mg/l | 12 hónapos kortól, olyan kisgyermekek speciális étrendjében, akiknél tehéntej-érzékenység vagy veleszületett anyagcsere-rendellenesség áll fenn |

E 410 | Szentjánoskenyér-liszt | 10 g/l | Születéstől kezdve, a gyomori-nyelőcsövi visszaáramlás csökkentésére |

E 412 | Guargumi | 10 g/l | Születéstől kezdve, olyan folyékony tápszerekben, amelyek a 96/4/EK irányelvvel módosított 91/321/EGK irányelv VI. mellékletében rögzített feltételeknek megfelelő hidrolizált fehérjéket, peptideket és aminosavakat tartalmaznak |

E 415 | Xantángumi | 1,2 g/l | Születéstől kezdve, olyan betegek számára készülő aminosav- vagy peptidalapú termékekben, akiknek a gyomor-bél traktus elégtelen működéséből, hibás fehérjeabszorpcióból vagy veleszületett anyagcsere rendellenességekből eredő problémái vannak |

E 440 | Pektinek | 10 g/l | Születéstől kezdve, a gyomor-béltraktus rendellenességei esetén használt termékekben |

E 466 | Nátrium-karboxi-metil-cellulóz | 10 g/l vagy kg | Születéstől kezdve, anyagcserezavarok miatti gyomor-béltraktus rendellenességei esetén használt termékekben |

E 471 | Zsírsav mono- és digliceridjei | 5 g/l | Születéstől kezdve, speciális, elsősorban fehérjementes étrend esetén |

E 1450 | Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát | 20 g/l | Anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben" |

--------------------------------------------------