31996R1107Uradni list L 148 , 21/06/1996 str. 0001 - 0010


Uredba Komisije (ES) št. 1107/96

z dne 12. junija 1996

o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb geografskega porekla za kmetijske proizvode in živila [1] in zlasti člena 17 Uredbe,

ker so, skladno s členom 17 Uredbe (EGS) št. 2081/92, države članice v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe predložile Komisiji zakonsko zaščitena ali v praksi uveljavljena imena, ki jih želijo registrirati;

ker je bilo po pregledu teh imen, skladno z Uredbo (EGS) št. 2081/92 ugotovljeno, da nekatera imena ustrezajo predpisom te uredbe in naj se zato kot geografske označbe ali označbe porekla registrirajo in varujejo na ravni Skupnosti;

ker generična imena niso registrirana;

ker člen 7 Uredbe (EGS) št. 2081/92 ne velja za postopek iz člena 17 navedene uredbe;

ker se, skladno s členom 14(3) Uredbe (EGS) št. 2081/92, označba porekla ali geografska označba ne registrira, kadar bi taka registracija glede na ugled, sloves in trajanje uporabe blagovne znamke lahko zavajala potrošnika glede prave identitete proizvoda;

ker z registracijo označbe porekla ali geografske označbe, katere ime je že registrirano kot blagovna znamka, na pobudo posameznega proizvajalca skladno z merili iz člena 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 2037/93 [2], ni mogoče preprečiti uporabe zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe drugim proizvajalcem omejenega območja, ki proizvajajo skladno z registrirano specifikacijo;

ker se sme v primerih, ko bi se lahko blagovna znamka in registrirana označba porekla ali geografska označba uporabljale hkrati, blagovna znamka še naprej uporabljati v primerih, navedenih v členu 13 Uredbe (EGS) št. 2081/92, samo, če izpolnjuje pogoje iz člena 14(2) te uredbe;

ker so nekatere države članice sporočile, da za nekatere dele označb ni bilo zahtevano varstvo in je to treba upoštevati;

ker morajo biti tudi registrirane zaščitene označbe porekla ali geografske označbe skladne z veljavnimi predpisi o kmetijskih proizvodih in živilih;

ker Odbor, uveden s členom 15 Uredbe (EGS) št. 2081/92, v roku, ki ga je določil predsednik Odbora, ni dal mnenja; ker mnenje ni bilo dano in skladno s tem členom, je Komisija predložila Svetu predlog, o katerem naj bi ta v treh mesecih odločil s kvalificirano večino; ker Svet v tem roku ni odločil, bo predlagane ukrepe sprejela Komisija,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Imena, navedena v Prilogi, se registrirajo kot zaščitene geografske označbe (ZGO) ali zaščitene označbe porekla (ZOP) skladno s členom 17 Uredbe (EGS) št. 2081/92.

Imena, ki niso navedena v Prilogi, a so v skladu s členom 17 že posredovana, so do odločitve o njihovi registraciji še vedno varovana na nacionalni ravni.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 1996

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 208, 24.7.1992, str. 1.

[2] UL L 185, 28.7.1993, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA

A. PROIZVODI, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI, NAVEDENI V PRILOGI II K POGODBI O EVROPSKI SKUPNOSTI

Sveže meso (in drobovina):

ŠPANIJA:

- Carne de Ávila (ZGO)

- Carne de Morucha de Salamanca (ZGO)

- Pollo y Capón del Prat (ZGO)

- Ternasco de Aragón (ZGO)

FRANCIJA:

- Agneau du Quercy (ZGO)

- Boeuf de Chalosse (ZGO)

- Veau de l’Aveyron et du Ségala (ZGO)

- Dinde de Bresse (ZOP)

- Volailles de Bresse (ZOP)

- Volailles de Houdan (ZGO)

- Agneau de l’Aveyron (ZGO)

- Agneau du Bourbonnais (ZGO)

- Boeuf charolais du Bourbonnais (ZGO)

- Boeuf du Maine (ZGO)

- Veau du Limousin (ZGO)

- Volailles de l’Ain (ZGO)

- Volailles du Gers (ZGO)

- Volailles du Maine (ZGO)

- Volailles de Loué (ZGO)

- Volailles de l’Orléanais (ZGO)

- Volailles de Bourgogne (ZGO)

- Volailles du plateau de Langres (ZGO)

- Volailles du Charolais (ZGO)

- Volailles de Normandie (ZGO)

- Volailles de Bretagne (ZGO)

- Volailles de Challans (ZGO)

- Volailles de Vendée (ZGO)

- Volailles d’Alsace (ZGO)

- Volailles du Forez (ZGO)

- Volailles du Béarn (ZGO)

- Volailles de Cholet (ZGO)

- Volailles des Landes (ZGO)

- Volailles de Licques (ZGO)

- Volailles d’Auvergne (ZGO)

- Volailles du Velay (ZGO)

- Volailles du Val de Sèvres (ZGO)

- Volailles d’Ancenis (ZGO)

- Volailles de Janzé (ZGO)

- Volailles du Gatinais (ZGO)

- Volailles du Berry (ZGO)

- Volailles de la Champagne (ZGO)

- Volailles du Languedoc (ZGO)

- Volailles du Lauragais (ZGO)

- Volailles de Gascogne (ZGO)

- Volailles de la Drôme (ZGO)

LUKSEMBURG:

- Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (ZGO)

PORTUGALSKA:

- Borrego de Montemor-o-Novo (ZGO)

- Borrego Serra da Estrela (ZOP)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (ZGO)

- Cabrito da Gralheira (ZGO)

- Cabrito da Beira (ZGO)

- Vitela de Lafões (ZGO)

- Borrego da Beira (ZGO)

- Cabrito de Barroso (ZGO)

- Borrego Terrincho (ZOP)

- Carnalentejana (ZOP)

- Carne Arouquesa (ZOP)

- Carne Marinhoa (ZOP)

- Carne Mertolenga (ZOP)

- Cordeiro Bragançano (ZOP)

ZDRUŽENO KRALJESTVO:

- Orkney beef (ZOP)

- Orkney lamb (ZOP)

- Scott beef (ZGO)

- Scott lamb (ZGO)

- Shetland lamb (ZOP)

Mesni proizvodi:

BELGIJA:

- Jambon d’Ardenne (ZGO)

ŠPANIJA:

- Cecina de León (ZGO)

- Dehesa de Extremadura (ZOP)

- Guijuelo (ZOP)

- Jamón de Teruel (ZOP)

- Sobrasada de Mallorca (ZGO)

ITALIJA:

- Prosciutto di Parma (ZOP)

- Prosciutto di S. Daniele (ZOP)

- Prosciutto di Modena (ZOP)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (ZOP)

- Salame di Varzi (ZOP)

- Salame Brianza (ZOP)

- Speck dell’Alto Adige (ZGO)

LUKSEMBURG:

- Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (ZGO)

PORTUGALSKA:

- Presunto de Barroso (ZGO)

Siri:

DANSKA:

- Danablu (ZGO)

- Esrom (ZGO)

GRČIJA:

- Aνεβατó(Anevato) (ZOP)

- Γαλοτύρι (Galotyri) (ZOP)

- Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon) (ZOP) [1]

- Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (ZOP) [2]

- Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (ZOP) [3]

- Καλαθάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (ZOP)

- Κασέρι (Kasseri) (ZOP)

- Κατίκι Δομοκού (Katiki Domokou) (ZOP)

- Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (ZOP)

- Κοπανιστή (Kopanisti) (ZOP)

- Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (ZOP)

- Μανούρι (Manouri) (ZOP)

- Μετσοβόνε (Metsovone) (ZOP)

- Μπάτζος (Batzos) (ZOP)

- Ξυνομυζήθρα (Xynomyzithra Kritis) (ZOP)

- Πηχτόγαλο Χανίων (Pichtogalo Chanion) (ZOP)

- Σαν Μιχάλη (San Michali) (ZOP)

- Σφέλα (Sfela) (ZOP)

- Φέτα (Feta) (ZOP)

- Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (ZOP)

ŠPANIJA:

- Cabrales (ZOP)

- Idiazábal (ZOP)

- Mahón (ZOP)

- Picón Bejes–Tresviso (ZOP)

- Queso de Cantabria (ZOP)

- Queso de La Serena (ZOP)

- Queso Manchego (ZOP)

- Queso Tetilla (ZOP)

- Queso Zamorano (ZOP)

- Quesucos de Liébana (ZOP)

- Roncal (ZOP)

FRANCIJA:

- Beaufort (ZOP)

- Bleu des Causes (ZOP)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (ZOP)

- Brocciu Corse ou brocciu (ZOP)

- Chabichou du Poitou (ZOP) [4]

- Crottin de Chavignol ou Chavignol (ZOP) [5]

- Époisses de Bourgogne (ZOP)

- Laguiole (ZOP)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (ZOP) [6]

- Pouligny Saint Pierre (ZOP)

- Picodon de l;Ardèche ou picodon de la Drôme (ZOP) [7]

- Salers (ZOP)

- Selles-sur-Cher (ZOP)

- Sainte–Maure de Tourain (ZOP) [8]

- Tomme de Savoie (ZGO) [9]

- Langres (ZOP)

- Neufchâtel (ZOP)

- Abondance (ZOP)

- Camembert de Normandie (ZOP) [10]

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (ZOP)

- Chaource (ZOP)

- Comté (ZOP)

- Emmental de Savoie (ZGO) [11]

- Emmental français est-central (ZGO) [12]

- Livarot (ZOP)

- Maroilles ou Marolles (ZOP)

- Munster ou Munster-Géromé (ZOP)

- Pont-l’Évêque (ZOP)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (ZOP)

- Roquefort (ZOP)

- Saint-Nectaire (ZOP)

- Tomme des Pyrénées (ZGO) [13]

- Bleu d’Auvergne (ZOP)

- Brie de Meaux (ZOP) [14]

- Brie de Melun (ZOP) [15]

- Mont d’or ou vacherin du Haut-Doubs (ZOP)

ITALIJA:

- Canestrato Pugliese (ZOP) [16]

- Fontina (ZOP)

- Gorgonzola (ZOP)

- Grana Padano (ZOP)

- Parmigiano Regianno (ZOP)

- Pecorino Siciliano (ZOP) [17]

- Provolone Valpadana (ZOP) [18]

- Casciotta d’Urbino (ZOP) [19]

- Pecorino Romano (ZOP) [20]

- Quartirolo Lombardo (ZOP)

- Taleggio (ZOP)

- Asiago (ZOP)

- Formai de Mut Dell’alta Valle Brembana (ZOP) [21]

- Montasio (ZOP)

- Mozzarella di Bufala Campana (ZOP) [22]

- Murazzano (ZOP)

NIZOZEMSKA:

- Noord-Hollandse Edammer (ZOP) [23] [24]

- Noord-Hollandse Gouda (ZOP) [25] [26]

PORTUGALSKA:

- Queijo de Nisa (ZOP)

- Queijo de Azeitão (ZOP)

- Queijo de Évora (ZOP)

- Queijo de São. Jorge (ZOP)

- Queijo Rabaçal (ZOP)

- Queijo Serpa (ZOP)

- Queijo Serra da Estrela (ZOP)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (ZOP)

- Queijo Terrincho (ZOP)

ZDRUŽENO KRALJESTVO:

- White Stilton cheese (ZOP)/Blue Stilton cheese (ZOP)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (ZOP) [27] [28]

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (ZOP) [29]

- Swaledale cheese (ZOP)/Swaledale ewes cheese (ZOP)

- Bonchester cheese (ZOP)

- Buxton blue (ZOP)

- Dovedale cheese (ZOP)

- Single Gloucester (ZOP)

Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, mlečni proizvodi razen masla itn.)

ŠPANIJA:

- Miel de La Alcarria (ZOP)

FRANCIJA:

- Crème d’Isigny (ZOP)

- Crème fraîche fluide d’Alsace (ZGO)

LUKSEMBURG:

- Miel luxembourgeois de marque nationale (ZOP)

PORTUGALSKA:

- Mel da Serra da Lousã (ZOP)

- Mel das Terras Altas de Minho (ZOP)

- Mel da Terra Quente (ZOP)

- Mel da Serra de Monchique (ZOP)

- Mel do Parque de Montezinho (ZOP)

- Mel do Alentejo (ZOP)

- Mel dos Açores (ZOP)

- Mel de Barroso (ZOP)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira de Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (ZOP)

Olje in mast:

BELGIJA:

- Beurre d’Ardenne (ZOP)

Olivno olje:

GRČIJA:

- Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklion Crete) (ZOP) [30] [31]

- Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (ZOP)

- Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymno Crète) (ZOP) [32] [33]

- Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonia) (ZOP) [34]

- Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonia) (ZOP) [35]

- Κρανίδι Αργολίδας (Kranidi Argolidas) (ZOP) [36]

- Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklion Crete) (ZOP) [37] [38]

- Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklion Crete) (ZOP) [39] [40]

- Λακωνία (Lakonia) (ZGO)

- Χανιά Κρήτης (Hania Crète) (ZGO) [41]

- Κεφαλονιά (Kefallonia) (ZGO)

- Ολυμπία (Olympia) (ZGO)

- Λέσβος (Lesbos) (ZGO)

- Πρέβεζα (Preveza) (ZGO)

- Ρόδος (Rhodes) (ZGO)

- Θάσος (Thassos) (ZGO)

ŠPANIJA:

- Baena (ZOP)

- Les Garrigues( SKVN)

- Sierra de Segura (ZOP)

- Siurana (ZOP)

FRANCIJA:

- Huile d’olive de Nyons (ZOP)

- Beurre d’Isigny (ZOP)

- Beurre Charentes-Poitou – Beurre des Charentes – Beurre des Deux–Sèvres (ZOP)

LUKSEMBURG:

- Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (ZOP)

PORTUGALSKA:

- Azeite de Moura (ZOP)

- Azeite de Trás-os-Montes (ZOP)

- Azeites do Ribatejo (ZOP)

- Azeites do Norte Alentejano (ZOP)

- Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (ZOP)

Sadje, zelenjava in žito:

GRČIJA:

- Ακτινίδιο Σπερχειού(kiwi Sperchiou) (ZOP)

- Ελιά Καλαμάτας(olive de Kalamata) (ZOP)

- Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας(pistache de Phtiotida) (ZOP)

- Κουμ Κουάτ Κερκύρας(kumquat de Corfou) (ZOP)

- Ξερά σύκα Κύμης(figues sèches de Kimi) (ZOP)

- Μήλα Ζαγοράς Πηλίου(pommes Zagoras Piliou) (ZOP) [42]

- Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου(aubergine tsakonique de Léonidio) (ZOP)

ŠPANIJA:

- Arroz del Delta del Ebro (ZGO)

- Calasparra (ZOP)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (ZGO)

- Espárrago de Navarra (ZGO)

- Faba Asturiana (ZGO)

- Judias de El Barco de Avila (ZGO)

- Lenteja de la Armuña (ZGO)

- Nisperos Callosa d’En Sarriá (ZOP)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (ZOP)

- Uva de mesa embolsada "Vinalopo" (ZOP)

FRANCIJA:

- Ail rose de Lautrec (ZGO)

- Noix de Grenoble (ZOP)

- Pommes et poires de Savoie (ZGO)

- Poireaux de Créances (ZGO)

- Chasselas de Moissac (ZGO)

- Mirabelles de Lorraine (ZGO)

- Olives noires de Nyons (ZOP)

- Pommes de terres de Merville (ZGO)

ITALIJA:

- Arancia Rossa di Sicilia (ZGO)

- Cappero di Pantelleria (ZGO)

- Castagna di Montella (ZGO)

- Fungo di Borgotaro (ZGO)

- Nocciola del Piemonte (ZGO)

NIZOZEMSKA:

- Opperdoezer Ronde (ZOP)

AVSTRIJA:

- Wachauer Marille (ZOP)

PORTUGALSKA:

- Amêndoa Douro (ZOP)

- Ameixa d’Elvas (ZOP)

- Ananás dos Açores/São Miguel (ZOP)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (ZOP)

- Castanha dos Soutos da Lapa (ZOP)

- Castanha Marvão-Portalegre (ZOP)

- Castanha da Pradela (ZOP)

- Castanha da Terra Fria (ZOP)

- Citrinos do Algarve (ZGO)

- Cereja de São Julião-Portalegre (ZOP)

- Cereja da Cova da Beira (ZGO)

- Maçã da Portalegre (ZGO)

- Maçã da Beira Alta (ZGO)

- Maçã Bravo de Esmolfe (ZOP)

- Maçã da Cova da Beira (ZGO)

- Maçã de Alcobaça (ZGO)

- Maracujá dos São Miguel/Açores (ZOP)

- Pêssego da Cova da Beira (ZGO)

ZDRUŽENO KRALJESTVO:

- Jersey Royal potatoes (ZOP)

Drugi proizvodi v Prilogi II:

Jabolčni mošt:

ZDRUŽENO KRALJESTVO:

- Herefordshire cider/perry (ZGO)

- Worcestershire cider/perry (ZGO)

- Gloucestershire cider/perry (ZGO)

B. ŽIVILA, NAVEDENA V PRILOGI I K UREDBI (EGS) št. 2081/92

Pivo:

ZDRUŽENO KRALJESTVO:

- Newcastle brown ale (ZGO)

- Kentish ale and Kentish strong ale (ZGO)

- Rutland bitter (ZGO)

Naravna mineralna voda in izvirska voda:

NEMČIJA:

- Bad Hersfelder Naturquell (ZOP)

- Bad Pyrmonter (ZOP)

- Birresborner (ZOP)

- Bissinger Auerquelle (ZOP)

- Caldener Mineralbrunnen (ZOP)

- Ensinger Mineralwasser (ZOP)

- Felsenquelle Beiserförth (ZOP)

- Gemminger Mineralquelle (ZOP)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (ZOP)

- Haaner Felsenquelle (ZOP)

- Haltern Quelle (ZOP)

- Katlenburger Burgbergquelle (ZOP)

- Kißlegger Mineralquellen (ZOP)

- Leisslinger Mineralbrunnen (ZOP)

- Löwensteiner Mineralquelle (ZOP)

- Rhenser Mineralbrunnen (ZOP)

- Rilchinger Arnandus Quelle (ZOP)

- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (ZOP)

- Siegsdorfer Petrusquelle (ZOP)

- Teinacher Mineralquellen (ZOP)

- Überkinger Mineralquelle (ZOP)

- Vesalia Quelle (ZOP)

- Bad Niedernauer Quelle (ZOP)

- Göppinger Quelle (ZOP)

- Höllen Sprudel (ZOP)

- Lieler Quelle (ZOP)

- Schwollener Sprudel (ZOP)

- Steinsieker Mineralwasser (ZOP)

- Blankenburger Wiesenquelle (ZOP)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (ZOP)

- Wildenrath Quelle (ZOP)

Kruh, fino pecivo, slaščice in drugi pekovski izdelki:

GRČIJA:

- Κρητικό παξιμάδι (Cretan biscotte) (ZGO)

ŠPANIJA:

- Turrón de Jijona (ZGO)

- Turrón de Alicante (ZGO)

FRANCIJA:

- Bergamote(s) de Nancy (ZGO)

C. KMETIJSKI PROIZVODI, NAVEDENI V PRILOGI II K UREDBI (EGS) št. 2081/92

Eterično olje:

FRANCIJA:

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (ZOP)

[1] Ne zahteva se zaščita za ime "Γραδιέρα" (Graviera).

[2] Ne zahteva se zaščita za ime "Γραδιέρα" (Graviera).

[3] Ne zahteva se zaščita za ime "Γραδιέρα" (Graviera).

[4] Ne zahteva se zaščita za ime "Chabichou".

[5] Ne zahteva se zaščita za ime "Crottin".

[6] Ne zahteva se zaščita za ime "Brebis Pyrénées".

[7] Ne zahteva se zaščita za ime "Picodon".

[8] Ne zahteva se zaščita za ime "Sainte Maure".

[9] Ne zahteva se zaščita za ime "Tomme".

[10] Ne zahteva se zaščita za ime "Camembert".

[11] Ne zahteva se zaščita za ime "Emmental".

[12] Ne zahteva se zaščita za ime "Emmental".

[13] Ne zahteva se zaščita za ime "Tomme".

[14] Ne zahteva se zaščita za ime "Camembert".

[15] Ne zahteva se zaščita za ime "Brie".

[16] Ne zahteva se zaščita za ime "Canestrato".

[17] Ne zahteva se zaščita za ime "Pecorino".

[18] Ne zahteva se zaščita za ime "Provolone".

[19] Ne zahteva se zaščita za ime "Caciotta".

[20] Ne zahteva se zaščita za ime "Pecorino".

[21] Ne zahteva se zaščita za ime "Provolone".

[22] Ne zahteva se zaščita za ime "Caciotta".

[23] Ne zahteva se zaščita za ime "Formai de Mut".

[24] Ne zahteva se zaščita za ime "Mozzarella".

[25] Ne zahteva se zaščita za ime "Noord-hollandse".

[26] Ne zahteva se zaščita za ime "Edammer".

[27] Ne zahteva se zaščita za ime "Gouda".

[28] Ne zahteva se zaščita za ime "Cheddar".

[29] Ne zahteva se zaščita za ime "West country".

[30] Ne zahteva se zaščita za ime "Lancashire".

[31] Ne zahteva se zaščita za ime "Ηρακλείου" (Iraklion).

[32] Ne zahteva se zaščita za ime "Κρήτης" (Crete).

[33] Ne zahteva se zaščita za ime "Ρεθύμνης" (Rethymno).

[34] Ne zahteva se zaščita za ime "Λακωνίας" (Lakonias).

[35] Ne zahteva se zaščita za ime "Λακωνίας" (Lakonias).

[36] Ne zahteva se zaščita za ime "Αργολίδας" (Argolidas).

[37] Ne zahteva se zaščita za ime "Ηρακλείου" (Iraklion).

[38] Ne zahteva se zaščita za ime "Κρήτης" (Crete).

[39] Ne zahteva se zaščita za ime "Ηρακλείου" (Iraklion).

[40] Ne zahteva se zaščita za ime "Κρήτης" (Crete).

[41] Ne zahteva se zaščita za ime "Κρήτης" (Crete).

[42] Ne zahteva se zaščita za ime "Ρεθύμνης" (Rethymno).

--------------------------------------------------