31996L0032Uradni list L 144 , 18/06/1996 str. 0012 - 0034


Direktiva Sveta 96/32/ES

z dne 21. maja 1996

o spremembah Priloge II Direktive 76/895/EGS o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in zelenjavi ter Priloge II Direktive 90/642/EGS o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih izdelkih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo, in vzpostavitvi seznama mejnih vrednosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in zelenjavi [1] in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih izdelkih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo [2], in zlasti člena 1 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je zaradi določitve obveznih mejnih vrednosti ostankov pesticidov na ravni Skupnosti nujno prenesti določila iz Direktive 76/895/EGS v Direktivo 90/642/EGS, ki se nanaša na pesticide klormekvat, diazinon, dikofol, endosulfan, fentin in propoksur; ker je treba nekatere od tistih predpisov spremeniti glede na tehnični in znanstveni napredek;

ker je Komisija dobila mandat v okviru Direktive 90/642/EGS, da pripravi seznam ostankov pesticidov in njihovih mejnih vrednosti, ki jih odobri Svet;

ker Direktiva 90/642/EGS vzpostavlja seznam mejnih vrednosti za nekatere ostanke pesticidov, vključno z mejno vrednostjo ostanka pesticidov, kakršna sta herbicid glifosat v in na sojinih zrnih [3] ter fungicid fenarimol v in na bananah [4]; ker je koristno spremeniti mejne vrednosti ostankov za sojina zrna in banane zato, da bi upoštevali odobreno uporabo v nekaterih tretjih državah; ker so na novo določene mejne vrednosti sprejemljive glede uživanja hrane; ker morajo te mejne vrednosti spodbuditi mednarodno trgovanje;

ker Direktiva 90/642/EGS zagotavlja določitev mejnih vrednosti ostankov pesticidov za iprodion v in na rabarbari ter za benomil v in na rabarbari in bučkah; ker so na voljo novi podatki o teh pesticidih/kombinacijah proizvodov; ker je ob upoštevanju teh novih podatkov koristno spremeniti mejne vrednosti ostankov pesticidov za rabarbaro in bučke; ker so nove določene mejne vrednosti sprejemljive z vidika uživanja hrane;

ker so lahko ostanki pesticidov v izdelkih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo, rezultat kmetijske prakse; ker je treba upoštevati primerne podatke za odobreno uporabo pesticidov in nadzorovane eksperimente;

ker je zaradi primernejše ocene ostankov pesticidov v hrani po potrebi razumno hkrati določiti mejne vrednosti ostankov za posamezne pesticide v vseh glavnih živilih v prehranski košarici; ker te mejne vrednosti pomenijo minimalno uporabo pesticidov, da se doseže ustrezno varstvo rastlin tako, da je količina ostanka kar najmanjša in toksikološko sprejemljiva;

ker je koristno določiti mejne vrednosti za nekatere ostanke pesticidov v proizvodih rastlinskega izvora, kakršni so disulfoton, fenbutanov oksid, mekarbam, forat, propizamid, triazofos in triforin; ker ni mogoče določiti mejnih vrednosti ostankov pesticidov zaradi pomanjkljivih podatkov za vse vrste izdelkov, v katerih so ostanki pesticida;

ker so podatki po obstoječih standardih preveč pomanjkljivi za določitev mejnih vrednosti ostankov pesticidov v nekaterih vrstah izdelkov; ker je za pridobivanje potrebnih podatkov v takih primerih obdobje največ štirih let povsem razumno; ker se morajo torej določiti mejne vrednosti na podlagi takih podatkov najpozneje do 30. aprila leta 2000; ker se, če se ne zagotovi ustreznih podatkov, za mejno vrednost ostankov pesticidov določi meja analitične determinacije; ker se je treba zadovoljivo lotiti pridobivanja potrebnih podatkov v enem letu po sprejetju te direktive;

ker je treba mejne vrednosti ostankov, določene v tej direktivi, pregledati v okviru ponovne ocenitve aktivnih substanc iz delovnega programa, opredeljenega v členu 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [5],

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 76/895/EGS se spremeni:

1. Izbrišejo se naslednji vpisi ostankov pesticidov:

klormekvat

diazinon

dikofol

endosulfan

fentin

propoksur.

2. Vstavijo se naslednji vpisi:

Pesticid | Izdelek | Mejna vrednost ostanka pesticida (mg/kg) |

Klormekvat | zrna (sveža) | 0,05 |

grah (sveži) | 0,05 |

Endosulfan | ribez (rdeči, črni in beli) | 1 |

kosmulje | 1 |

robide | 1 |

jagode | 1 |

Propoksur | paradižniki | 3 |

kumarice | 3 |

3. Vpisi iz točke 2 se izbrišejo najpozneje do 30. aprila 2000.

Člen 2

1. Priloga II k Direktivi 90/642/EGS se spremeni:

GLIFOSAT

V stolpcu z naslovom "Glifosat" se doda vrednost "20,0" pri naslednjih proizvodih:

- v skupini "4. Oljnice – seme", "Soja".

FENARIMOL

V stolpcu z naslovom "Fenarimol" se doda vrednost "0,3" pri naslednjih proizvodih:

- v skupini "1. (vi) Mešano sadje", "Banane".

IPRODION

V stolpcu z naslovom "Iprodion" se doda vrednost "0,2" pri naslednjih proizvodih:

- v skupini "2. (vii) Stebelna zelenjava", "Rabarbara".

BENOMIL

V stolpcu z naslovom "Benomil" se doda vrednost "2,0" pri naslednjih proizvodih:

- v skupini "2. (vii) Stebelna zelenjava", "Rabarbara".

V stolpcu z naslovom "Benomil" se doda vrednost "0,3" pri naslednjih proizvodih:

- v skupini "2 (iii) Zelenjava – plodovke", "Bučke".

2. Če mejne vrednosti ostankov ne bodo določene za pesticide na izdelkih, naštetih v točki 2 člena 1, do 30. aprila 2000, se določi mejna vrednost 0,05 (*) za vsak pesticid na teh proizvodih.

Člen 3

K Prilogi II Direktive 90/642/EGS se dodajo naslednji ostanki pesticidov:

Skupine in vrste posameznih rastlin, za katere velja mejna vrednost | Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

Triforin | Endosulfan (Vsota alfa in beta endosulfana in endosulfan sulfata, izražena kot endosulfan) | Fentin (Fentin, izražen kot trifeniltin kation) |

1.Sadje, presno, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamr- zovanjem, ne vsebuje dodanega sladkorja; orehi

(i)AGRUMI | 0,05 | 1 (a) | 0,05 |

Grenivke | | | |

Limone | | | |

Limete | | | |

Mandarine (vključno s klementinami in drugimi hibridi) | | | |

Pomaranče | | | |

Pomelo | | | |

Drugo | | | |

(ii)OREHI, LUPINARJI (olupljeni ali neolupljeni) | | 0,1 | 0,05 |

Mandeljni | (a) | | |

Brazilski orehi | | | |

Kašev orehi | | | |

Kostanj | | | |

Kokosov oreh | | | |

Lešniki | | | |

Makadamija | | | |

Pekan | | | |

Pinijole | | | |

Pistacije | | | |

Orehi | | | |

Drugo | 0,05 | | |

(iii)PEČKATO SADJE | 2 | 1 (a) | 0,05 |

Jabolka | | | |

Hruške | | | |

Kutine | | | |

Drugo | | | |

(iv)KOŠČIČASTO SADJE | | 1 (a) | 0,05 |

Marelice | (a) | | |

Češnje | 2 | | |

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | (a) | | |

Slive | 1 | | |

Drugo | 0,05 | | |

(v)JAGODIČJE IN GROZDJE | | | 0,05 |

(a)Namizno in vinsko grozdje | (a) | 1 (a) | |

(b)Jagode (razen divjih) | (a) | (x) | |

(c)Rozgasto jagodičevje (razen divjih) | 0,05 | | |

Robide | | | |

Ostrožnice | | | |

Loganova robida | | | |

Maline | | 1 (a) | |

Drugo | | 0,05 | |

(d)Druge jagode in jagodičevje (razen divjih) | | | |

Borovnice (sadje iz vrste Vaccinium myrtyllus) | | | |

Brusnice | | | |

Ribez (rdeči, črni in beli) | 2 | | |

Kosmulje | 2 | | |

Drugo | 0,05 | 0,05 | |

(e)Divje jagodičevje in divji sadež | 0,05 | 0,05 | |

(vi)MEŠANO SADJE | 0,05 | | 0,05 |

Avokado | | | |

Banane | | | |

Dateljni | | | |

Smokve | | | |

Kivi | | 1 (a) | |

Kumkvat | | | |

Liči | | | |

Mango | | | |

Olive | | 1 (a) | |

Pasijonka | | | |

Ananas | | | |

Granatno jabolko | | | |

Drugo | | 0,05 | |

2.Zelenjava, presna ali nekuhana, zmrznjena ali posušena

(i)KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | | | 0,05 |

Rdeča pesa | | 0,2 (a) | |

Korenček | | 0,2 (a) | |

Zelena | | 0,2 (a) | |

Hren | | | |

Topinambur | | | |

Pastinak | | | |

Peteršilj – koren | | | |

Redkev | | 0,2 (a) | |

Črni koren | | | |

Sladki krompir | | | |

Koleraba | (a) | 0,2 (a) | |

Repa | | 0,2 (a) | |

Jam | | | |

Drugo | 0,05 | 0,05 | |

(ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | (a) | | 0,05 |

Česen | | | |

Čebula | | 1 (a) | |

Šalotka | | | |

Spomladanska čebula | | | |

Drugo | | 0,05 | |

(iii)ZELENJAVA – PLODOVKE | | | 0,05 |

(a)Razhudniki | (a) | 1 (a) | |

Paradižnik | | | |

Paprika | | | |

Jajčevec | | | |

Drugo | | | |

(b)Bučnice – z užitno lupino | 0,5 | 1 (a) | |

Kumare | | | |

Kumarice za vlaganje | | | |

Bučke | | | |

Drugo | | | |

(c)Bučnice – z neužitno lupino | (a) | 1 (a) | |

Melone | | | |

Buče | | | |

Lubenice | | | |

Drugo | | | |

(d)Sladka koruza | 0,05 | 0,05 | |

(iv)ZELENJAVA – KAPUSNICE | (a) | | 0,05 |

(a)Cvetoče kapusnice | | 1 (a) | |

Brokoli | | | |

Cvetača | | | |

Drugo | | | |

(b)Glavnate kapusnice | | 1 (a) | |

Brstični ohrovt | | | |

Glavnato zelje | | | |

Drugo | | | |

(c)Listnate kapusnice | | 1 (a) | |

Kitajski kapus | | | |

Zeleni ohrovt | | | |

Drugo | | | |

(d)Kolerabica | | 0,05 | |

(v)LISTNATA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA | | | 0,05 |

(a)Zelena solata in podobno | | 1 (a) | |

Kreša | (a) | | |

Motovilec | | | |

Glavnata solata | | | |

Eskariolka | | | |

Drugo | 0,05 | | |

(b)Špinača in podobno | | 1 (a) | |

Špinača | (a) | | |

Blitva | | | |

Drugo | 0,05 | | |

(c)Vodna kreša | 0,05 | 0,05 | |

(d)Radič witloof | 0,05 | 0,05 | |

(e)Zelišča | | 0,05 | |

Krebuljica | | | |

Drobnjak | | | |

Peteršilj | (a) | | |

Listi zelene | | | |

Drugo | 0,05 | | |

(vi)STROČNICE (sveže) | (a) | 1 (a) | 0,05 |

Fižol (s stroki) | | | |

Fižol (brez strokov) | | | |

Grah (s stroki) | | | |

Grah (brez strokov) | | | |

Drugo | | | |

(vii)STEBELNA ZELENJAVA (sveža) | | | 0,05 |

Beluši | (a) | | |

Kardij | | 1 (a) | |

Zelena | (a) | 1 (a) | |

Komarček | | | |

Artičoka | (a) | 1 (a) | |

Por | (a) | 1 (a) | |

Rabarbara | | | |

Drugo | 0,05 | 0,05 | |

(viii)GOBE | 0,05 | | 0,05 |

(a)Gojene gobe | | 1 (a) | |

(b)Divje gobe | | 0,05 | |

3.Stročnice | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Fižol | | | |

Leča | | | |

Grah | | | |

Drugo | | | |

4.Oljnice – seme | 0,05 | | 0,05 |

Laneno seme | | (a) | |

Arašidi (zemeljski oreški) | | | |

Makovo seme | | | |

Sezamovo seme | | | |

Sončnično seme | | (a) | |

Repično seme | | (a) | |

Sojino seme | | (a) | |

Gorčično seme | | (a) | |

Bombažno seme | | 0,3 | |

Drugo | | 0,1 | |

5.Krompir | 0,05 | (a) | 0,1 |

Rani in pozni krompir | | | |

6.Čaj (suhi listi in stebelca Camellia sinensis) | 0,1 | 30 (določeno v Direktivi 93/58/EGS) | 0,1 |

7.Hmelj (posušen), vključno s stisnjenim in nekoncentriranim prahom) | 30 | (c) | 0,5 |

Skupine in vrste posameznih rastlin, za katere velja mejna vrednost | Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

Forat (Vsota foratov, njihovih analognih oksidov, sulfo- ksidov in sulphonov,izraženih kot forat) | Dikofol (Vsota P, P'- in O, P'-izomerov) | Klormekvat |

1.Sadje, presno, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamr- zovanjem, ne vsebuje dodanega sladkorja; orehi

(i)AGRUMI | 0,05 | 2 (b) | 0,05 |

Grenivke | | | |

Limone | | | |

Limete | | | |

Mandarine (vključno s klementinami in drugimi hibridi) | | | |

Pomaranče | | | |

Pomelo | | | |

Drugo | | | |

(ii)OREHI, LUPINARJI (olupljeni ali neolupljeni) | 0,05 | 0,05 | 0,1 |

Mandeljni | | | |

Brazilski orehi | | | |

Kašev orehi | | | |

Kostanj | | | |

Kokosov oreh | | | |

Lešniki | | | |

Makadamija | | | |

Pekan | | | |

Pinijole | | | |

Pistacije | | | |

Orehi | | | |

Drugo | | | |

(iii)PEČKATO SADJE | 0,05 | 1 (b) | |

Jabolka | | | (a) |

Hruške | | | 3 (a) |

Kutine | | | |

Drugo | | | 0,05 |

(iv)KOŠČIČASTO SADJE | 0,05 | (b) | 0,05 |

Marelice | | | |

Češnje | | | |

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | | | |

Slive | | | |

Drugo | | | |

(v)JAGODIČJE IN GROZDJE | | | |

(a)Namizno in vinsko grozdje | 0,05 | 1 (b) | 1 (a) |

(b)Jagode (razen divjih) | (a) | 2 (b) | (a) |

(c)Rozgasto jagodičevje (razen divjih) | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

Robide | | | |

Ostrožnice | | | |

Loganova robida | | | |

Maline | | | |

Drugo | | | |

(d)Druge jagode in jagodičevje (razen divjih) | 0,05 | | 0,05 |

Borovnice (sadje iz vrste Vaccinium myrtyllus) | | | |

Brusnice | | | |

Ribez (rdeči, črni in beli) | | (b) | |

Kosmulje | | | |

Drugo | | 0,02 | |

(e)Divje jagodičevje in divji sadeži | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

(vi)MEŠANO SADJE | 0,05 | | |

Avokado | | | |

Banane | | 2 (b) | |

Dateljni | | | |

Smokve | | (b) | |

Kivi | | | |

Kumkvat | | | |

Liči | | | |

Mango | | | |

Olive | | | 0,1 |

Pasijonka | | | |

Ananas | | | |

Granatno jabolko | | | |

Drugo | | 0,02 | 0,05 |

2.Zelenjava, presna ali nekuhana, zmrznjena ali posušena

(i)KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | | 0,02 | 0,05 |

Rdeča pesa | (a) | | |

Korenček | (a) | | |

Zelena | | | |

Hren | | | |

Topinambur | | | |

Pastinak | (a) | | |

Peteršilj – koren | | | |

Redkev | | | |

Črni koren | | | |

Sladki krompir | | | |

Koleraba | | | |

Repa | | | |

Jam | | | |

Drugo | 0,05 | | |

(ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | 0,05 | | 0,05 |

Česen | | (b) | |

Čebula | | | |

Šalotka | | | |

Spomladanska čebula | | | |

Drugo | | 0,02 | |

(iii)ZELENJAVA – PLODOVKE | | | |

(a)Razhudniki | (a) | | |

Paradižnik | | 0,5 (b) | (a) |

Paprika | | 0,5 (b) | |

Jajčevec | | | |

Drugo | | 0,02 | 0,05 |

(b)Bučnice – z užitno lupino | | 0,5 (b) | 0,05 |

Kumare | 0,05 | | |

Kumarice za vlaganje | | | |

Bučke | | | |

Drugo | (a) | | |

(c)Bučnice – z neužitno lupino | 0,05 | 0,5 (b) | 0,05 |

Melone | | | |

Buče | | | |

Lubenice | | | |

Drugo | | | |

(d)Sladka koruza | (a) | 0,02 | 0,05 |

(iv)ZELENJAVA – KAPUSNICE | | 0,02 | 0,05 |

(a)Cvetoče kapusnice | (a) | | |

Brokoli | | | |

Cvetača | | | |

Drugo | | | |

(b)Glavnate kapusnice | (a) | | |

Brstični ohrovt | | | |

Glavnato zelje | | | |

Drugo | | | |

(c)Listnate kapusnice | (a) | | |

Kitajski kapus | | | |

Zeleni ohrovt | | | |

Drugo | | | |

(d)Kolerabica | 0,05 | | |

(v)LISTNATA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA | | 0,02 | 0,05 |

(a)Zelena solata in podobno | (a) | | |

Kreša | | | |

Motovilec | | | |

Glavnata solata | | | |

Eskariolka | | | |

Drugo | | | |

(b)Špinača in podobno | 0,05 | | |

Špinača | | | |

Blitva | | | |

Drugo | | | |

(c)Vodna kreša | 0,05 | | |

(d)Radič witloof | 0,05 | | |

(e)Zelišča | (a) | | |

Krebuljica | | | |

Drobnjak | | | |

Peteršilj | | | |

Listi zelene | | | |

Drugo | | | |

(vi)STROČNICE (sveže) | (a) | | |

Fižol (s stroki) | | 0,5 (b) | |

Fižol (brez strokov) | | 0,5 (b) | |

Grah (s stroki) | | 0,5 (b) | |

Grah (brez strokov) | | 0,5 (b) | |

Drugo | | 0,02 | 0,05 |

(vii)STEBELNA ZELENJAVA (sveža) | | | 0,05 |

Beluši | | | |

Kardij | | | |

Zelena | (a) | | |

Komarček | | | |

Artičoka | | (b) | |

Por | | | |

Rabarbara | | | |

Drugo | 0,05 | 0,02 | |

(viii)GOBE | 0,05 | | |

(a) Gojene gobe | | (b) | (a) |

(b) Divje gobe | | 0,02 | 0,05 |

3.Stročnice | | | 0,05 |

Fižol | (a) | (b) | |

Leča | | | |

Grah | | | |

Drugo | 0,05 | 0,02 | |

4.Oljnice – seme

Laneno seme | (a) | | (c) |

Arašidi (zemeljski oreški) | 0,1 | | |

Makovo seme | | | |

Sezamovo seme | | | |

Sončnično seme | | | |

Repično seme | (a) | | (c) |

Sojino seme | | | |

Gorčično seme | | | |

Bombažno seme | | 0,1 | (c) |

Drugo | 0,05 | 0,05 | 0,1 |

5.Krompir | (a) | 0,02 | (a) |

Rani in pozni krompir | | | |

6.Čaj (suhi listi in stebelca Camellia sinensis) | 0,1 | (d) (določeno v Direktivi 93/58/EGS) | 0,1 |

7.Hmelj (posušen), vključno s stisnjenim in nekoncentriranim prahom) | 0,1 | 50 | 0,1 |

Skupine in vrste posameznih rastlin, za katere velja mejna vrednost | Ostanki pesticidov in maksimalne ravni ostankov (mg/kg) |

Propizamid | Propoksur | Disulfoton (Vsota disulfotona, disulfoton sulfoksida in disulfoton) |

1.Sadje, presno, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamr- zovanjem, ne vsebuje dodanega sladkorja; orehi

(i)AGRUMI | 0,02 | 3 (a) | 0,02 |

Grenivke | | | |

Limone | | | |

Limete | | | |

Mandarine (vključno s klementinami in drugimi hibridi) | | | |

Pomaranče | | | |

Pomelo | | | |

Drugo | | | |

(ii)OREHI, LUPINARJI (olupljeni ali neolupljeni) | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Mandeljni | | | |

Brazilski orehi | | | |

Kašev orehi | | | |

Kostanj | | | |

Kokosov oreh | | | |

Lešniki | | | |

Makadamija | | | |

Pekan | | | |

Pinijole | | | |

Pistacije | | | |

Orehi | | | |

Drugo | | | |

(iii)PEČKATO SADJE | 0,02 | 3 (a) | 0,02 |

Jabolka | | | |

Hruške | | | |

Kutine | | | |

Drugo | | | |

(iv)KOŠČIČASTO SADJE | 0,02 | 3 (a) | 0,02 |

Marelice | | | |

Češnje | | | |

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | | | |

Slive | | | |

Drugo | | | |

(v)JAGODIČJE IN GROZDJE | | | |

(a)Namizno in vinsko grozdje | 0,02 | 3 (a) | 0,02 |

(b)Jagode(razen divjih) | (b) | 3 (a) | (b) |

(c)Rozgasto jagodičevje (razen divjih) | 0,02 | | 0,02 |

Robide | | 3 (a) | |

Ostrožnice | | | |

Loganova robida | | | |

Maline | | 3 (a) | |

Drugo | | 0,05 | |

(d)Druge jagode in jagodičevje (razen divjih) | | | 0,02 |

Borovnice (sadje iz vrste Vaccinium myrtyllus) | | | |

Brusnice | | | |

Ribez (rdeči, črni in beli) | (b) | 0,2 | |

Kosmulje | (b) | 0,2 | |

Drugo | 0,02 | 0,05 | |

(e)Divje jagodičevje in divji sadeži | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

(vi)MEŠANO SADJE | 0,02 | | |

Avokado | | | |

Banane | | | |

Dateljni | | | |

Smokve | | | |

Kivi | | | |

Kumkvat | | | |

Liči | | | |

Mango | | | |

Olive | | 3 (a) | |

Pasijonka | | | |

Ananas | | | (b) |

Granatno jabolko | | | |

Drugo | | 0,05 | 0,02 |

2.Zelenjava, presna ali nekuhana, zmrznjena ali posušena

(i)KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | 0,02 | | |

Rdeča pesa | | 3 (a) | |

Korenček | | | 3 (b) |

Zelena | | 3 (a) | |

Hren | | | |

Topinambur | | | |

Pastinak | | | (b) |

Peteršilj – koren | | | |

Redkev | | | |

Črni koren | | | |

Sladki krompir | | | |

Koleraba | | | |

Repa | | | |

Jam | | | |

Drugo | | 0,05 | 0,02 |

(ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

Česen | | | |

Čebula | | | |

Šalotka | | | |

Spomladanska čebula | | | |

Drugo | | | |

(iii)ZELENJAVA – PLODOVKE | 0,02 | | |

(a)Razhudniki | | | 0,02 |

Paradižnik | | | |

Paprika | | 3 (a) | |

Jajčevec | | 3 (a) | |

Drugo | | 3 (a) | |

(b)Bučnice – z užitno lupino | | | 0,02 |

Kumare | | | |

Kumarice za vlaganje | | 3 (a) | |

Bučke | | (a) | |

Drugo | | | |

(c)Bučnice – z neužitno lupino | | 3 (a) | |

Melone | | | |

Buče | | | (b) |

Lubenice | | | |

Drugo | | | 0,02 |

(d)Sladka koruza | | 0,05 | 0,02 |

(iv)ZELENJAVA – KAPUSNICE | | 3 (a) | |

(a)Cvetoče kapusnice | 0,02 | | |

Brokoli | | | (b) |

Cvetača | | | (b) |

Drugo | | | 0,02 |

(b)Glavnate kapusnice | | | |

Brstični ohrovt | | | (b) |

Glavnato zelje | (b) | | (b) |

Drugo | 0,02 | | 0,02 |

(c)Listnate kapusnice | 0,02 | | 0,02 |

Kitajski kapus | | | |

Zeleni ohrovt | | | |

Drugo | | | |

(d)Kolerabica | 0,02 | | (b) |

(v)LISTNATA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA | | | |

(a)Zelena solata in podobno | (b) | | 0,02 |

Kreša | | 0,05 | |

Motovilec | | | |

Glavnata solata | | | |

Eskariolka | | | |

Drugo | | 3 (a) | |

(b)Špinača in podobno | 0,02 | 3 (a) | 0,02 |

Špinača | | | |

Blitva | | | |

Drugo | | | |

(c)Vodna kreša | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

(d)Radič witloof | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

(e)Zelišča | (b) | 3 (a) | (b) |

Krebuljica | | | |

Drobnjak | | | |

Peteršilj | | | |

Listi zelene | | | |

Drugo | | | |

(vi)STROČNICE (sveže) | | | |

Fižol (s stroki) | (b) | 3 (a) | |

Fižol (brez strokov) | (b) | | |

Grah (s stroki) | | 3 (a) | |

Grah (brez strokov) | | | 0,02 |

Drugo | 0,02 | 0,05 | (b) |

(vii)STEBELNA ZELENJAVA (sveža) | | | |

Beluši | | | |

Kardij | | 3 (a) | |

Zelena | | 3 (a) | (b) |

Komarček | | 3 (a) | |

Artičoka | (b) | 3 (a) | |

Por | | 1 | |

Rabarbara | | | |

Drugo | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

(viii)GOBE | 0,02 | 0,05 | 0,02 |

(a)Gojene gobe | | | |

(b)Divje gobe | | | |

3.Stročnice | 0,02 | 0,05 | |

Fižol | | | (b) |

Leča | | | |

Grah | | | |

Drugo | | | 0,02 |

4.Oljnice – seme | | 0,05 | |

Laneno seme | 0,05 | | |

Arašidi (zemeljski oreški) | (b) | | |

Makovo seme | | | |

Sezamovo seme | | | |

Sončnično seme | | | |

Repično seme | (b) | | |

Sojino seme | | | |

Gorčično seme | | | |

Bombažno seme | (b) | | 0,05 |

Drugo | 0,02 | | 0,02 |

5.Krompir | 0,02 | 0,05 | (b) |

Rani in pozni krompir | | | |

6.Čaj (suhi listi in stebelca Camellia sinensis) | 0,05 | 0,1 | 0,05 |

7.Hmelj (posušen), vključno s stisnjenim in nekoncentriranim prahom) | (a) | 0,1 | (b) |

Skupine in vrste posameznih rastlin, za katere velja mejna vrednost | Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg) |

Fenbutatin oksid | Triazofos | Diazinon |

1.Sadje, presno, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamr- zovanjem, ne vsebuje dodanega sladkorja; orehi

(i)AGRUMI | (a) | (b) | 0,5 (b) |

Grenivke | | | |

Limone | | | |

Limete | | | |

Mandarine (vključno s klementinami in drugimi hibridi) | | | |

Pomaranče | | | |

Pomelo | | | |

Drugo | | | |

(ii)OREHI, LUPINARJI (olupljeni ali neolupljeni) | 0,05 | | 0,05 |

Mandeljni | | (b) | |

Brazilski orehi | | | |

Kašev orehi | | | |

Kostanj | | | |

Kokosov oreh | | | |

Lešniki | | (b) | |

Makadamija | | | |

Pekan | | | |

Pinijole | | | |

Pistacije | | (b) | |

Orehi | | | |

Drugo | | 0,02 | |

(iii)PEČKATO SADJE | 2 | (b) | 0,5 (b) |

Jabolka | | | |

Hruške | | | |

Kutine | | | |

Drugo | | | |

(iv)KOŠČIČASTO SADJE | (a) | | 0,5 (b) |

Marelice | | (b) | |

Češnje | | | |

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | | (b) | |

Slive | | | |

Drugo | | 0,02 | |

(v)JAGODIČJE IN GROZDJE | | | |

(a)Namizno in vinsko grozdje | 2 | 0,02 | 0,5 (b) |

(b)Jagode (razen divjih) | (a) | (b) | 0,5 (b) |

(c)Rozgasto jagodičevje (razen divjih) | 0,05 | 0,02 | 0,5 (b) |

Robide | | | |

Ostrožnice | | | |

Loganova robida | | | |

Maline | | | |

Drugo | | | |

(d)Druge jagode in jagodičevje (razen divjih) | 0,05 | 0,02 | |

Borovnice (sadje iz vrste Vaccinium myrtyllus) | | | 0,2 |

Brusnice | | | |

Ribez (rdeči, črni in beli) | | | 0,2 |

Kosmulje | | | 0,2 |

Drugo | | | 0,02 |

(e)Divje jagodičevje in divji sadeži | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

(vi)MEŠANO SADJE | | | |

Avokado | | | |

Banane | (a) | | 0,5 (b) |

Dateljni | | | |

Smokve | | | |

Kivi | | | 0,5 (b) |

Kumkvat | | | |

Liči | | | |

Mango | | | |

Olive | | (b) | 0,5 (b) |

Pasijonka | | | |

Ananas | | | |

Granatno jabolko | | | |

Drugo | 0,05 | 0,02 | 0,02 |

2.Zelenjava, presna ali nekuhana, zmrznjena ali posušena

(i)KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | 0,05 | | |

Rdeča pesa | | (b) | 0,5 (b) |

Korenček | | 1 | 0,5 (b) |

Zelena | | (b) | 0,5 (b) |

Hren | | | 0,5 (b) |

Topinambur | | | |

Pastinak | | 1 | 0,5 (b) |

Peteršilj – koren | | | |

Redkev | | | 0,5 (b) |

Črni koren | | | |

Sladki krompir | | | |

Koleraba | | | 0,5 (b) |

Repa | | | 0,5 (b) |

Jam | | | |

Drugo | | 0,02 | 0,02 |

(ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | 0,05 | | 0,5 (b) |

Česen | | (b) | |

Čebula | | (b) | |

Šalotka | | (b) | |

Spomladanska čebula | | | |

Drugo | | 0,02 | |

(iii)ZELENJAVA – PLODOVKE | | | 0,5 (b) |

(a)Razhudniki | (a) | 0,02 | |

Paradižnik | | | |

Paprika | | | |

Jajčevec | | | |

Drugo | | | |

(b)Bučnice – z užitno lupino | | (b) | |

Kumare | 0,5 | | |

Kumarice za vlaganje | | | |

Bučke | | | |

Drugo | (a) | | |

(c)Bučnice – z neužitno lupino | (a) | (b) | |

Melone | | | |

Buče | | | |

Lubenice | | | |

Drugo | | | |

(d)Sladka koruza | 0,05 | 0,02 | |

(iv)ZELENJAVA – KAPUSNICE | 0,05 | | 0,5 (b) |

(a)Cvetoče kapusnice | | (b) | |

Brokoli | | | |

Cvetača | | | |

Drugo | | | |

(b)Glavnate kapusnice | | (b) | |

Brstični ohrovt | | | |

Glavnato zelje | | | |

Drugo | | | |

(c)Listnate kapusnice | | (b) | |

Kitajski kapus | | | |

Zeleni ohrovt | | | |

Drugo | | | |

(d)Kolerabica | | 0,02 | |

(v)LISTNATA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA | 0,05 | 0,02 | 0,5 (b) |

(a)Zelena solata in podobno | | | |

Kreša | | | |

Motovilec | | | |

Glavnata solata | | | |

Eskariolka | | | |

Drugo | | | |

(b)Špinača in podobno | | | |

Špinača | | | |

Blitva | | | |

Drugo | | | |

(c)Vodna kreša | | | |

(d)Radič witloof | | | |

(e)Zelišča | | | |

Krebuljica | | | |

Drobnjak | | | |

Peteršilj | | | |

Listi zelene | | | |

Drugo | | | |

(vi)STROČNICE (sveže) | | | 0,5 (b) |

Fižol (s stroki) | (a) | (b) | |

Fižol (brez strokov) | (a) | (b) | |

Grah (s stroki) | | (b) | |

Grah (brez strokov) | | (b) | |

Drugo | 0,05 | 0,02 | |

(vii)STEBELNA ZELENJAVA (sveža) | 0,05 | | |

Beluši | | (b) | 0,5 (b) |

Kardij | | | |

Zelena | | (b) | 0,5 (b) |

Komarček | | (b) | |

Artičoka | | (b) | 0,5 (b) |

Por | | (b) | 0,5 (b) |

Rabarbara | | (b) | |

Drugo | | 0,02 | 0,02 |

(viii)GOBE | 0,05 | 0,02 | |

(a)Gojene gobe | | | 0,5 (b) |

(b)Divje gobe | | | 0,02 |

3.Stročnice | 0,05 | 0,02 | (b) |

Fižol | | | |

Leča | | | |

Grah | | | |

Drugo | | | |

4.Oljnice – seme | | | |

Laneno seme | | (b) | |

Arašidi (zemeljski oreški) | | | (a) |

Makovo seme | | | |

Sezamovo seme | | | |

Sončnično seme | | | (a) |

Repično seme | | (b) | |

Sojino seme | | | |

Gorčično seme | | (b) | |

Bombažno seme | (a) | 0,1 | (a) |

Drugo | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

5.Krompir | 0,05 | (b) | (b) |

Rani in pozni krompir | | | |

6.Čaj (suhi listi in stebelca Camellia sinensis) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |

7.Hmelj (posušen), vključno s stisnjenim in nekoncentriranim prahom) | c | 0,05 | (a) |

Skupine in vrste posameznih rastlin, za katere velja mejna vrednost | Ostanki pesticidov in maksimalne ravni ostankov (mg/kg) |

Mecarbam | | |

1.Sadje, presno, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamr- zovanjem, ne vsebuje dodanega sladkorja; orehi

(i)AGRUMI | 2 (a) | | |

Grenivke | | | |

Limone | | | |

Limete | | | |

Mandarine (vključno s klementinami in drugimi hibridi) | | | |

Pomaranče | | | |

Pomelo | | | |

Drugo | | | |

(ii)OREHI, LUPINARJI (olupljeni ali neolupljeni) | 0,05 | | |

Mandeljni | | | |

Brazilski orehi | | | |

Kašev orehi | | | |

Kostanj | | | |

Kokosov oreh | | | |

Lešniki | | | |

Makadamija | | | |

Pekan | | | |

Pinijole | | | |

Pistacije | | | |

Orehi | | | |

Drugo | | | |

(iii)PEČKATO SADJE | 0,05 | | |

Jabolka | | | |

Hruške | | | |

Kutine | | | |

Drugo | | | |

(iv)KOŠČIČASTO SADJE | 0,05 | | |

Marelice | | | |

Češnje | | | |

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) | | | |

Slive | | | |

Drugo | | | |

(v)JAGODIČJE IN GROZDJE | 0,05 | | |

(a)Namizno in vinsko grozdje | | | |

(b)Jagode (razen divjih) | | | |

(c)Rozgasto jagodičevje (razen divjih) | | | |

Robide | | | |

Ostrožnice | | | |

Loganova robida | | | |

Maline | | | |

Drugo | | | |

(d)Druge jagode in jagodičevje (razen divjih) | | | |

Borovnice (sadje iz vrste Vaccinium myrtyllus) | | | |

Brusnice | | | |

Ribez (rdeči, črni in beli) | | | |

Kosmulje | | | |

Drugo | | | |

(e)Divje jagodičevje in divji sadeži | | | |

(vi)MEŠANO SADJE | 0,05 | | |

Avokado | | | |

Banane | | | |

Dateljni | | | |

Smokve | | | |

Kivi | | | |

Kumkvat | | | |

Liči | | | |

Mango | | | |

Olive | | | |

Pasijonka | | | |

Ananas | | | |

Granatno jabolko | | | |

Drugo | | | |

2.Zelenjava, presna ali nekuhana, zmrznjena ali posušena

(i)KORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | 0,05 | | |

Rdeča pesa | | | |

Korenček | | | |

Zelena | | | |

Hren | | | |

Topinambur | | | |

Pastinak | | | |

Peteršilj – koren | | | |

Redkev | | | |

Črni koren | | | |

Sladki krompir | | | |

Koleraba | | | |

Repa | | | |

Jam | | | |

Drugo | | | |

(ii)ČEBULASTA ZELENJAVA | 0,05 | | |

Česen | | | |

Čebula | | | |

Šalotka | | | |

Spomladanska čebula | | | |

Drugo | | | |

(iii)ZELENJAVA – PLODOVKE | 0,05 | | |

(a)Razhudniki | | | |

Paradižnik | | | |

Paprika | | | |

Jajčevec | | | |

Drugo | | | |

(b)Bučnice – z užitno lupino | | | |

Kumare | | | |

Kumarice za vlaganje | | | |

Bučke | | | |

Drugo | | | |

(c)Bučnice – z neužitno lupino | | | |

Melone | | | |

Buče | | | |

Lubenice | | | |

Drugo | | | |

(d)Sladka koruza | | | |

(iv)ZELENJAVA – KAPUSNICE | 0,05 | | |

(a)Cvetoče kapusnice | | | |

Brokoli | | | |

Cvetača | | | |

Drugo | | | |

(b)Glavnate kapusnice | | | |

Brstični ohrovt | | | |

Glavnato zelje | | | |

Drugo | | | |

(c) Listnate kapusnice | | | |

Kitajski kapus | | | |

Zeleni ohrovt | | | |

Drugo | | | |

(d)Kolerabica | | | |

(v)LISTNATA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA | 0,05 | | |

(a)Zelena solata in podobno | | | |

Kreša | | | |

Motovilec | | | |

Glavnata solata | | | |

Eskariolka | | | |

Drugo | | | |

(b)Špinača in podobno | | | |

Špinača | | | |

Blitva | | | |

Drugo | | | |

(c)Vodna kreša | | | |

(d)Radič witloof | | | |

(e)Zelišča | | | |

Krebuljica | | | |

Drobnjak | | | |

Peteršilj | | | |

Listi zelene | | | |

Drugo | | | |

(vi)STROČNICE (sveže) | 0,05 | | |

Fižol (s stroki) | | | |

Fižol (brez strokov) | | | |

Grah (s stroki) | | | |

Grah (brez strokov) | | | |

Drugo | | | |

(vii)STEBELNA ZELENJAVA (sveža) | 0,05 | | |

Beluši | | | |

Kardij | | | |

Zelena | | | |

Komarček | | | |

Artičoka | | | |

Por | | | |

Rabarbara | | | |

Drugo | | | |

(viii)GOBE | 0,05 | | |

(a)Gojene gobe | | | |

(b)Divje gobe | | | |

3.Stročnice | 0,05 | | |

Fižol | | | |

Leča | | | |

Grah | | | |

Drugo | | | |

4. Oljnice – seme | 0,05 | | |

Laneno seme | | | |

Arašidi (zemeljski oreški) | | | |

Makovo seme | | | |

Sezamovo seme | | | |

Sončnično seme | | | |

Repično seme | | | |

Sojino seme | | | |

Gorčično seme | | | |

Bombažno seme | | | |

Drugo | | | |

5.Krompir | 0,05 | | |

Rani in pozni krompir | | | |

6.Čaj (suhi listi in stebelca Camellia sinensis) | 0,05 | | |

7.Hmelj (posušen), vključno s stisnjenim in nekoncentriranim prahom) | 0,1 | | |

Člen 4

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. aprila 1997. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 5

Direktiva začne veljati z dnem njene objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 21. maja 1996

Za Svet

Predsednik

M. Pinto

[1] UL L 340, 9.12.1976, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[2] UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 95/61/ES (UL L 292, 7.12.1995, str. 27).

[3] UL L 211, 23.8.1993, str. 6.

[4] UL L 189, 23.7.1994, str. 70.

[5] UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

--------------------------------------------------