31995R1370

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/95 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 1995 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 133 της 17/06/1995 σ. 0009 - 0015


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 1995 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 12 και το άρθρο 22,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3290/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τις προσαρμογές και τα μεταβατικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των συμφωνιών οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 προβλέπει, ότι, από 1ης Ιουλίου 1995, πρέπει για κάθε εξαγωγή προϊόντων για την οποία ζητείται επιστροφή κατά την εξαγωγή, να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής στο οποίο να προκαθορίζεται η επιστροφή 7 ότι πρέπει, επομένως, να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος αυτού στον τομέα του χοιρείου κρέατος και να οριστούν, ειδικότερα, οι λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων και τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις αιτήσεις και στα πιστοποιητικά, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 1988 για τον κοινό τρόπο εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1199/95 (4) 7 ότι, για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση του καθεστώτος πρέπει να καθοριστεί το ύψος της εγγύησης σχετικά με τα πιστοποιητικά εξαγωγής στο πλαίσιο του καθεστώτος αυτού 7 ότι ο κίνδυνος κερδοσκοπίας που είναι εγγενής στο καθεστώς στον τομέα του χοιρείου κρέατος επιβάλλει η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στο εν λόγω καθεστώς να γίνεται με τήρηση επακριβώς καθορισμένων όρων και με την πρόβλεψη τα πιστοποιητικά εξαγωγής να μην μπορούν να μεταβιβάζονται 7 ότι, το άρθρο 13 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 προβλέπει ότι η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης σχετικά με τον όγκο των εξαγωγών διασφαλίζεται με βάση τα πιστοποιητικά εξαγωγής 7 ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστεί ένας ακριβές σχήμα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών 7 ότι, εξάλλου, πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων επί των αιτήσεων για πιστοποιητικά εξαγωγής πρέπει να προβλέπεται μία προθεσμία για εξέταση 7 ότι η προθεσμία αυτή πρέπει να επιτρέπει, στην Επιτροπή, να εκτιμά τις αιτούμενες ποσότητες καθώς και τις σχετικές δαπάνες και να προβλέπει, εφόσον απαιτείται, τη λήψη ειδικών μέτρων ιδίως για τις υπό εξέταση αιτήσεις 7 ότι, για το συμφέρον των ενδιαφερομένων, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα να αποσύρεται η αίτηση για το πιστοποιητικό να μπορεί να αποσύρεται μετά τον καθορισμό του συντελεστή αποδοχής 7 ότι σκόπιμο είναι να επιτρέπεται, στην περίπτωση αιτήσεων για τις ποσότητες ίσες ή μικρότερες από 25 τόνους, και με αίτηση του ενδιαφερομένου, η άμεση έκδοση των πιστοποιητικών εξαγωγής 7 ότι, εντούτοις, τα πιστοποιητικά αυτά παρέχουν δικαίωμα επιστροφής μόνο σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί ενδεχομένως από την Επιτροπή για την υπό κρίση περίοδο 7 ότι, για να διασφαλιστεί η επακριβής διαχείριση των προς εξαγωγή ποσοτήτων, πρέπει να επιτραπεί παρέκκλιση από τους κανόνες περί ανοχής που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 7 ότι, για τη διαχείριση του καθεστώς αυτού, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις για πιστοποιητικά και τη χρήση των εκδοθέντων πιστοποιητικών 7 ότι, πρέπει, για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας, να προβλεφθεί η χρήση ενός ενιαίου υποδείγματος για τις ανακοινώσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής 7 ότι, για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή στις εξαγωγές όταν θα αρχίσει να ισχύει η γεωργική συμφωνία του Γύρου της Ουρουγουάης, πρέπει να επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων και η έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής πριν αρχίσει να ισχύει η συμφωνία αυτή, τα πιστοποιητικά όμως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας 7 ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1700/84 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 1984 περί λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών προκαθορισμού των επιστροφών στον τομέα του χοιρείου κρέατος (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1022/95 (6), αντικαθίστανται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού 7 ότι πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.1700/84 από τη στιγμή που θα αρχίσει να ισχύει η γεωργική συμφωνία του Γύρου της Ουρουγουάης 7 ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης Χοιρινού Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Από 1η Ιουλίου 1995, για κάθε εξαγωγή προϊόντων στον τομέα του χοιρείου κρέατος για την οποία υποβάλλεται αίτηση επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής στο οποίο να προκαθορίζεται η επιστροφή.

Άρθρο 2

1. Το πιστοποιητικό εξαγωγής ισχύει από την ημερομηνία εκδώσεως του, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα που έπεται του μήνα έκδοσής του.

2. Στις αιτήσεις για πιστοποιητικά και στα πιστοποιητικά αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 15 η ονομασία του προϊόντος και, στο τετραγωνίδιο 16, ο ενδεκαψήφιος κωδικός του προϊόντος της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή.

3. Οι κατηγορίες των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 13α δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 καθώς και το ύψος της εγγύησης σχετικά με τα πιστοποιητικά εξαγωγής, αναγράφονται στο παράρτημα Ι.

4. Στις αιτήσεις για πιστοποιητικά και στα πιστοποιητικά αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 20 τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Reglamento (CE) n° 1370/95,

- Forordning (EF) nr. 1370/95,

- Verordnung (EG) Nr. 1370/95,

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/95,

- Regulation (EC) No 1370/95,

- Rθglement (CE) n° 1370/95,

- Regolamento (CE) n. 1370/95,

- Verordening (EG) nr. 1370/95,

- Regulamento (CE) nΊ 1370/95,

- Asetus (EY) N :o 1370/95,

- Fφrordning (EG) nr 1370/95.

Άρθρο 3

1. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εξαγωγής πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη κάθε εβδομάδας.

2. Ο αιτών πιστοποιητικό εξαγωγής πρέπει να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, να μπορεί να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ότι ασκεί εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του χοιρείου κρέατος από δώδεκα τουλάχιστον μήνες 7 εντούτοις, ο λιανοπωλητής ή ο εστιάτορας που πωλούν τα προϊόντα τους στον τελικό καταναλωτή δεν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις.

3. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής παραδίδονται τη Δευτέρα που ακολουθεί την περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει ληφθεί από την Επιτροπή κανένα από τα ειδικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4.

4. Όταν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής αναφέρονται σε ποσότητες ή/και δαπάνες που υπερβαίνουν ή υπάρχει κίνδυνος να υπερβούν τις ποσότητες που διατίθενται συνήθως με βάση τα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 ή/και τις σχετικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της υπό κρίση περιόδου, η Επιτροπή μπορεί:

- να καθορίσει ενιαίο ποσοστό αποδοχής των αιτουμένων ποσοτήτων,

- να απορρίψει τις αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόμη χορηγηθεί πιστοποιητικά εξαγωγής,

- να αναστείλει την υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά εξαγωγής για ανώτατη περίοδο πέντε εργάσιμων ημερών με την επιφύλαξη της δυνατότητας αναστολής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αιτήσεις που υποβάλλονται για πιστοποιητικά εξαγωγής κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής δεν γίνονται δεκτές.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να διαμορφώνονται κατά κατηγορία.

5. Στην περίπτωση όπου οι αιτούμενες ποσότητες απορρίπτονται ή ελαττώνονται, η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως για κάθε ποσότητα για την οποία δεν έγινε δεκτή η αίτηση.

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση που καθορίζεται ενιαίο ποσοστό αποδοχής χαμηλότερο του 80 %, το πιστοποιητικό εκδίδεται το αργότερο την ενδεκάτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της δημοσίευσης του εν λόγω ποσοστού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εντός των δέκα εργάσιμων ημερών που έπονται της εν λόγω δημοσίευσης, ο επιχειρηματίας δύναται:

- είτε να αποσύρει την αίτησή του, οπότε η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως,

- είτε να ζητήσει την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού, οπότε ο αρμόδιος οργανισμός εκδίδει το πιστοποιητικό χωρίς καθυστέρηση αλλά, το νωρίτερο, την Δευτέρα που έπεται της υποβολής της αίτησης για έκδοση του πιστοποιητικού.

Άρθρο 4

1. Στην περίπτωση όπου η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 αναφέρεται σε ποσότητα ίση ή μικρότερη από 25 τόνους, ο δε επιχειρηματίας το ζητά ταυτόχρονα, η αρμόδια αρχή εκδίδει αμέσως το αιτούμενο πιστοποιητικό, αναγράφοντας στο τετραγωνίδιο 22, μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Certificado de exportaciσn sin perjuicio de medidas especiales en virtud del apartado 4 del artνculo 3 del Reglamento (CE) n° 1370/95,

- Eksportlicens udstedt med forbehold af sζrforanstaltninger i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1370/95,

- Ausfuhrlizenz, erteilt unter Vorbehalt der besonderen Maίnahmen gemδί Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1370/95,

- Πιστοποιητικό εξαγωγής που εκδίδεται με την επιφύλαξη των ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/95,

- Export licence issued subject to any particular measures taken under Article 3 (4) of Regulation (EC) No 1370/95,

- Certificat d'exportation dιlivrι sous rιserve de mesures particuliθres en vertu de l'article 3 paragraphe 4 du rθglement (CE) n° 1370/95,

- Titolo d'esportazione rilasciato sotto riserva d'adozione di misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1370/95,

- Uitvoercertificaat afgegeven onder voorbehoud van bijzondere maatregelen als bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1370/95,

- Certificado de exportaηγo emitido sem prejuνzo de medidas especiais em conformidade com o nΊ 4 do artigo 3Ί do Regulamento (CE) nΊ 1370/95,

- Vientitodistus myφnnetty, jollei asetuksen (EY) N :o 1370/95 3 artiklan 4 kohdan mukaisista erityistoimenpiteistδ muuta johdu,

- Exportlicens utfδrdad med fφrbehεll fφr sδrskilda εtgδrder med stφd av artikel 3.4 i fφrordning (EG) nr 1370/95.

2. Από τη Δευτέρα που έπεται της εβδομάδας κατά την διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου επιχειρηματία, τροποποιεί το εκδοθέν πιστοποιητικό ανάλογα με τα ειδικά μέτρα που ελήφθησαν βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 για την υπό κρίση εβδομάδα. Για το σκοπό αυτό, διαγράφει την ένδειξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και αναγράφει, στο τετραγωνίδιο 22, μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) εάν δεν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα ή εάν έχει καθοριστεί ενιαίο ποσοστό αποδοχής:

- Certificado de exportaciσn con fijaciσn anticipada de la restituciσn por una cantidad de [ . . . ] toneladas de los productos que se indican en las casillas 17 y 18,

- Eksportlicens med forudfastsζttelse af eksportrestitution for en mζngde pε [ . . . ] tons af de i rubrik 17 og 18 anfψrte produkter,

- Ausfuhrlizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung fόr eine Menge von . . . Tonnen der in Feld 17 und 18 genannten Erzeugnisse,

- Πιστοποιητικό εξαγωγής που περιλαμβάνει τον προκαθορισμό της επιστροφής για μία ποσότητα [ . . . ] τόνων προϊόντων που εμφαίνονται στα τετραγωνίδια 17 και 18,

- Export licence with advance fixing of the refund for a quantity of . . . tonnes of the products shown in sections 17 and 18,

- Certificat d'exportation comportant fixation ΰ l'avance de la restitution pour une quantitι de [ . . . ] tonnes de produits figurant aux cases 17 et 18,

- Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di [ . . . ] t di prodotti indicati nelle caselle 17 e 18,

- Uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . ton produkt vermeld in de vakken 17 en 18,

- Certificado de exportaηγo com prefixaηγo da restituiηγo para uma quantidade de [ . . . ] toneladas de produtos constantes das casas 17 e 18,

- Vientitodistus, johon sisδltyy tuen ennakkovahvistus [ . . . ] tonnille kohdassa 17 ja 18 mainittuja tuotteita,

- Exportlicens med fφrutfaststδllelse av exportbidrag fφr en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som nδmns i fδlt 17 och 18.

β) εάν οι αιτήσεις για αίτηση πιστοποιητικών απορρίφθηκαν:

- Certificado de exportaciσn sin derecho a restituciσn,

- Eksportlicens, der ikke giver ret til eksportrestitution,

- Ausfuhrlizenz ohne Anspruch auf Erstattung,

- Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς δικαίωμα για οποιαδήποτε επιστροφή,

- Export licence without entitlement to any refund,

- Certificat d'exportation ne donnant droit ΰ aucune restitution,

- Titolo d'esportazione che non dΰ diritto ad alcuna restituzione,

- Uitvoercertificaat dat geen recht op een restitutie geeft,

- Certificado de exportaηγo que nγo dα direito a qualquer restituiηγo,

- Vientitodistus ei oikeuta tukeen,

- Exportlicens som inte ger rδtt till exportbidrag.

3. Οι εξαγωγές που πραγματοποιούνται βάσει πιστοποιητικού που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δικαιούνται επιστροφών μόνον σύμφωνα με την ένδειξη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

Άρθρο 5

Τα χορηγούμενα πιστοποιητικά εξαγωγής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.

Άρθρο 6

Η ποσότητα που εξάγεται στο πλαίσιο του ορίου ανοχής που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 δεν παρέχει δικαίωμα καταβολής επιστροφής.

Στο τετραγωνίδιο 22, αναγράφεται μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ενδείξεις:

- Restituciσn vαlida por [ . . . ] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado),

- Restitutionen omfatter [ . . . ] t (den mζngde, licensen vedrψrer),

- Erstattung gόltig fόr . . . Tonnen (Menge, fόr welche die Lizenz ausgestellt wurde),

- Επιστροφή ισχύουσα για [ . . . ] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει έκδοθεί το πιστοποιητικό),

- Refund valid for . . . tonnes (quantity for which the licence is issued),

- Restitution valable pour . . . tonnes (quantitι pour laquelle le certificat est dιlivrι),

- Restituzione valida per [ . . . ] t (quantitativo per il quale il titolo θ rilasciato),

- Restitutie geldig voor . . . ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven),

- Restituiηγo vαlida para . . . toneladas (quantidade relativamente ΰ qual ι emitido o certificado),

- Tuki on voimassa [ . . . ] tonnille (mδδrδ, jolle todistus on myφnnetty),

- Ger rδtt till exportbidrag fφr [ . . . ] ton (den kvantitet fφr vilken licensen utfδrdats).

Άρθρο 7

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν με τηλεομοιοτυπία στην Επιτροπή, κάθε Τετάρτη μετά τις 13.00:

α) τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής που προβλέπονται στο άρθρο 1 και κατατέθηκαν από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη της τρέχουσας εβδομάδας 7 β) τις ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν πιστοποιητικά εξαγωγής την προηγούμενη Δεύτερα 7 γ) τις ποσότητες ως προς τις οποίες αποσύρθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6.

2. Στην ανακοίνωση των αιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) προσδιορίζεται:

- η ποσότητα σε βάρος του προϊόντος για κάθε κατηγορία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3,

- η κατανομή ανά τόπο προορισμού της ποσότητας για κάθε κατηγορία εφόσον το ποσοστό επιστροφής διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό,

- το εφαρμοζόμενο ποσοστό επιστροφής,

- το συνολικό ύψος της επιστροφής σε Ecu που προκαθορίζονται ανά κατηγορία.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, κάθε μήνα, την ποσότητα των μη χρησιμοποιηθέντων πιστοποιητικών εξαγωγής μετά τη λήξη της ισχύος τους.

4. Όλες οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3, συμπεριλαμβανομένων και των ανακοινώσεων «ουδέν», πραγματοποιούνται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 8

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για εξαγωγές που θα γίνουν μετά την 1η Ιουλίου 1995, μπορούν να υποβληθούν από τις 19 Ιουνίου 1995.

Άρθρο 9

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1700/84 καταργείται.

Εντούτοις, εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τα πιστοποιητικά προκαθορισμού που εκδίδονται πριν από την 1η Ιουλίου 1995 βάσει του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εξαγωγής που ζητούνται βάσει του παρόντος κανονισμού από τις 19 Ιουνίου 1995.

Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 9 εφαρμόζονται μετά την 1η Ιουλίου 1995.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 1995.

Για την Επιτροπή Franz FISCHLER Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/95 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΔ VI/Δ/3 - Τομέας χοιρείου κρέατος Αίτηση πιστοποιητικών εξαγωγής - Χοίρειο κρέας Αποστολέας:

Ημερομηνία:

Περίοδος: από Δευτέρα . . . μέχρι Τετάρτη . . .

Κράτος μέλος:

Αρμόδιος υπάλληλος:

Τηλέφωνο:

Τέλεφαξ:

Παραλήπτης: DG VI/Δ/3 - Τέλεφαξ: (32-2) 296 62 79 ή 296 12 27 - Μέρος Α - Εβδομαδιαία ανακοίνωση (συμπληρώνεται χωριστά για κάθε κατηγορία) Κατηγορία Ποσότητα Ποσοστό επιστροφής (Ecu/100 kg) Συνολικό ύψος των προκαθορισμένων επιστροφών Σύνολο ανά κατηγορία Κατηγορία Αιτηθείσες ποσότητες συνολικά ανά κατηγορία - Μέρος B - Εβδομαδιαία ανακοίνωση Κατηγορία Συνολικές ποσότητες ανά κατηγορία που χορηγήθηκαν τη Δευτέρα - Μέρος Γ - Εβδομαδιαία ανακοίνωση Κατηγορία Συνολικές ποσότητες ανά κατηγορία που χορηγήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα - Μέρος Δ - Μηνιαία ανακοίνωση Κατηγορία Μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες >ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>