31995D0030Uradni list L 042 , 24/02/1995 str. 0032 - 0043


Odločba Komisije

z dne 10. februarja 1995

o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Maroka

(Besedilo velja za EGP)

(95/30/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje ribiških proizvodov na trg [1] in zlasti člena 11(1) Direktive,

ker je skupina strokovnjakov Komisije opravila inšpekcijski obisk v Maroku, da bi preverila pogoje, v katerih se ribiški proizvodi izdelujejo, skladiščijo in odpremijo v Skupnost;

ker se lahko predpisi maroške zakonodaje o zdravstvenem inšpekcijskem nadzoru in spremljanju ribiških proizvodov štejejo kot enakovredni določbam Direktive 91/493/EGS;

ker je v Maroku "Direction de l'Elevage, Ministère de l'Agriculture" (DEMA) sposobna učinkovito preverjati izvajanje veljavnih zakonov;

ker mora postopek za pridobitev zdravstvenega spričevala iz člena 11(4)(a) Direktive 91/493/EGS vključevati tudi opredelitev vzorca spričevala, minimalne zahteve glede jezika(-ov), v katerem mora biti to spričevalo napisano, in položaj osebe, pooblaščene za podpis tega spričevala;

ker je treba v skladu s členom 11(4)(b) Direktive 91/493/EGS na pakiranja ribiških proizvodov pritrditi oznako, na kateri je navedeno ime tretje države in številka odobritve obrata izvora;

ker je treba v skladu s členom 11(4)(c) Direktive 91/493/EGS sestaviti seznam odobrenih obratov; ker je ta seznam treba sestaviti na podlagi sporočil DEMA Komisiji; ker mora DEMA zato zagotoviti skladnost z določbami, ki so za ta namen opredeljene v členu 11(4) Direktive 91/493/EGS;

ker je DEMA dala uradna zagotovila v zvezi s skladnostjo s pravili iz poglavja V Priloge k Direktivi 91/493/EGS in v zvezi z izpolnjevanjem zahtev, enakovrednih zahtevam za odobritve obratov, ki so določene z Direktivo;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

"Direction de l'Elevage, Ministère de l'Agriculture" (DEMA) je pristojni organ v Maroku za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

Člen 2

Ribiški proizvodi in proizvodi iz ribogojstva s poreklom iz Maroka morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsako pošiljko mora spremljati oštevilčeno izvirno zdravstveno spričevalo, pravilno izpolnjeno, podpisano, z datumom, ki obsega en sam list v skladu z vzorcem, določenim v Prilogi A k tej odločbi;

2. proizvodi morajo izvirati iz odobrenih obratov za izvoz, ki so našteti v Prilogi B k tej odločbi;

3. razen v primeru zamrznjenih ribiških proizvodov v razsutem stanju, namenjenih za proizvodnjo konzervirane hrane, mora biti na vseh pakiranjih z neizbrisnimi črkami zapisana beseda "Maroko" in številka odobritve obrata izvora.

Člen 3

1. Spričevala iz člena 2(1) morajo biti sestavljena v vsaj enem od uradnih jezikov države članice, kjer se pregledi izvajajo.

2. V spričevalih mora biti navedeno ime, usposobljenost in podpis predstavnika DEMA in njegov uradni žig, ki je drugačne barve od barve drugih zaznamkov na spričevalu.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 1. marca 1995.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. februarja 1995

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 15.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

SEZNAM ODOBRENIH OBRATOV ZA IZVOZ

Številka odobritve | Obrat | Naslov | Rok veljavnosti odobritve |

1004 | SOTRAMER (Sté) | 4, Allée des Sanges Ain Sebaa — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1005 | SOCOPROM (Sté) | Quartier Industriel, B. P. 63 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1010 | GLACIÈRE D'AGADIR | Port de Pêche B. P. 58 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1015 | S. C. C. P. | Route du Djorf El Youdi — B. P. 169 — Safi | 30. 6. 1996 |

1022 | FRIGOSAID | Route du Djorf El Youdi — B. P. 20 — Safi | 30. 6. 1996 |

1037 | STÉ MOBELLE | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1043 | SOCRUPO | Enceinte du Port Mohammedia — RC RC: 273 | 30. 6. 1996 |

1048 | DAMJIGUEND S. A. | 15, rue de Fès 1er étage no 4 — Tanger | 30. 6. 1996 |

1053 | CODIMER — ASMAK | No 43, rue Doumiat Derb Soltane — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1061 | C. A. S. "CONS. ALIM. SAFI" | Route du Djorf El Youdi B. P. 41 — Safi | 30. 6. 1996 |

1064 | MORSAD MOHAMED | 28, rue Jaâfar Ibn Atia Bourgogne — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1067 | ALCOMAR MAROC CONSERVES | Route du Djorf El Youdi Sidi Ouassel — Safi | 30. 6. 1996 |

1068 | GRAND ENTREPÔT FRIGO DU SOUSS — GEFS | Enceinte portuaire Agadir | 30. 6. 1996 |

1081 | SURCOB | Port de pêche Agadir | 30. 6. 1996 |

1128 | MAREF | 24, rue Annassrine Beauséjour — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1136 | SLIMED | Hay El Oulfa Groupe B rue 86 no 26-28 Casablanca | 30. 6. 1996 |

1139 | OUALIT PESCA | Immeuble Oudmine Rue C Q. I — Agadir | 30. 6. 1996 |

1149 | LAS PALMAS FISH | 49, rue 12 Metre sur Agalion Bourgogne Casablanca | 30. 6. 1996 |

1152 | SOMOFCO | Km 4, route Inezgane Bensergao — Agadir | 30. 6. 1996 |

1154 | ALGAS DU SAHARA | Laâyoune Port | 30. 6. 1996 |

1155 | CAESA (Sté) | Port du M'Diq — M'Diq | 30. 6. 1996 |

1156 | CUMAREX | Quartier Industriel Martil — Tétouan | 30. 6. 1996 |

1158 | REDA EXPORT | Imm Bakrim Place des Taxis no 7 Q. I. — Agadir | 30. 6. 1996 |

1172 | M. F. C. A. MONÉGASQUE | Port de Mehdia — Kénitra | 30. 6. 1996 |

1834 | AGOUZZAL Cie | Quartier industriel — Essaouira | 30. 6. 1996 |

1186 | SALMAC | Rue Tarik Ibn Ziad Q. I. — Al Hoceïma | 30. 6. 1996 |

1194 | OUALIDIA MARÉE | Derb Bekhthe cité Mazola rue 1 no 54 — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1195 | ALCOMAR/ALMO II | Route du Djorf El Youdi Sidi Ouassel — Safi | 30. 6. 1996 |

1201 | AVELMA | 48, rue Menil Montant Belvédère — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1248 | CONSERVERIE D'OUJDA | B. P. 361 Q. I. — Oujda | 30. 6. 1996 |

1265 | COTRAPÊCHE | Tan-Tan Port | 30. 6. 1996 |

1278 | CASA FISH | Rue Ribera Tlet Brecha lot 7 no 12 Bourgogne — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1284 | COPLEMA | B. P. 389 Anza — Agadir | 30. 6. 1996 |

1285 | MAXI FOOD | 14, avenue de Lisbonne — Tanger | 30. 6. 1996 |

1293 | CONOR | Quartier Industriel B. P. 465 — Oujda | 30. 6. 1996 |

1297 | INDUSTRIAS DEL MAR — INMARSA | Kaa Asras — Province de Tétouan | 30. 6. 1996 |

1301 | REYTE MAROC | Stalle 6 Port de Pêche — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1300 | GHARBOUJ DRISS | Lot Tagaryout no 393 — Dcheira — Agadir | 30. 6. 1996 |

1310 | POLYVALENT ENNAJEH (Éts) | 28, rue de la Pyramide Belvedere — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1312 | FRIGORIFIQUES BOUZERGTOUN | Bouskoura — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1314 | EXPORT FISH DU SUD | Khalli rue 5 no 12 — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1315 | CRESCA MAROC (Sté) | Rue Ibn Battouta — Mohammedia | 30. 6. 1996 |

1322 | PÊCHE FROID DU SOUSS "P. F. S." | Port de Pêche — Agadir | 30. 6. 1996 |

1323 | SODEREX | 62-64 rue des Bleuets Beauséjour — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1330 | CHATTAPÊCHE | 5 rue Emil Augier Bourgogne — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1333 | TEXPAMAR | Port d'Al Hoceima B. P. 9 — Al Hoceima | 30. 6. 1996 |

1346 | C. I. LITTORAL (CILIT) | Avenue El Moukawama — Agadir | 30. 6. 1996 |

1347 | MIDAV | Route de Sidi Ouassel B. P. 11 — Safi | 30. 6. 1996 |

1354 | DELTA FISH | Hay My Abdellah rue 232 no 45-47 — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1363 | VANELLI MAROC | Quartier Industriel Anza B. P. 6293 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1364 | MAROC-ANGUILLES (Sté) | Q. I. Lot 25 Route de Martil — Tétouan | 30. 6. 1996 |

1367 | POISSONS ET CONSERVES ITALIA | 4, Avenue Hay El Jadid Beni-Ensar B. P. 53 — Nador | 30. 6. 1996 |

1370 | FRUMEXPO | Rue 36 no 13 Bloc Y El Oulfa — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1373 | PECAP | Km 5 Route de Cap de l'Eau — Nador | 30. 6. 1996 |

1388 | CHÉRIFIENNE DE SURGÉLATION — LCS | Route du Djorf El Youdi B. P. 294 — Safi | 30. 6. 1996 |

1389 | MAYPESA | Sidi Ifni | 30. 6. 1996 |

1390 | INDUSTRIEL FISHING COMPAGNIE (IFC) | Khalil li 4 rue no 97 la Veillette Casablanca | 30. 6. 1996 |

1393 | REINA DEL COSTA | Khalil li 4 rue no 97 la Veillette — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1406 | PAPILLON DE MER | 84, Bis Saujha Khalil II — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1418 | LES GRANDES MARQUES (AMIAROC) | Route du Djorf El Youdi Route Sidi Ouassel — Safi | 30. 6. 1996 |

1422 | SONIAL/OUJDA | 8, rue de Casablanca — Oujda | 30. 6. 1996 |

1425 | OMNIUM MAROCAIN DE PÊCHE (OMP) | Tan-Tan Port Tan Tan | 30. 6. 1996 |

1428 | UNION PÊCHERIE AFRICAINE "UPA I" | Route du Djorf — Safi | 30. 6. 1996 |

1432 | UNIMER/SARDEX | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1433 | HADJ ABID/DAR EL OUAZIR (Éts) | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1438 | SOUIRAH (Éts) | 73, bd de l'Industrie Essaouira | 30. 6. 1996 |

1440 | LCC II | Rue de Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1450 | PROFRAIMER (Sté) | 4, Bd Sidi Mohammed Ben Abdellah — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1461 | CONSERVERIES DES 2 MERS | Zone Industrielle Route 3 lot 112 Route de Tétouan — Tanger | 30. 6. 1996 |

1482 | SAMID ALLAL | Magasin 135 Port de Pêche — Agadir | 30. 6. 1996 |

1494 | SARDISUD | Tan Tan Port | 30. 6. 1996 |

1497 | MANJRA ET CIE (Sté) | Khalil Il rue 2 no 12 la Veillette — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1500 | LARAKI FADEL | Km 13 Ain Jmaâ Route d'El Jadida — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1502 | FRANCISCO ORTIZ MOLINA | 18 Had Dra Quartier Sidi Ouassel — Safi | 30. 6. 1996 |

1511 | REGHAI (Sté) | Km 5 Villa Diaz Agroud Bensergao — Agadir | 30. 6. 1996 |

1527 | LGM — SONAC | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1529 | GÉNÉRAL LA MARÉE/ALIMENT Sté | Port de Pêche — El Jadida | 30. 6. 1996 |

1558 | Sté SOMACOS | Route Jorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1571 | FRE SOUSS (Sté) | Bloc 6 no 68 Bensergao — Agadir | 30. 6. 1996 |

1575 | LGM AMIEUX | Route du Djorf El Youdi Sidi Ouassel — Safi | 30. 6. 1996 |

1587 | PROFRAMAR | Groupe K rue 155 no 24/25 El Oulfa — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1592 | OMACI | Quartier Industriel Anza B. P. 85 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1638 | SOGENCO II | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1653 | AVEIRO MAROC | Rue du 2 Mars Q. I. B. P. 117 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1654 | UNIMER/ETAMAR | Quartier Industriel Anza B. P. 124 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1672 | FUNDIS MAROC S. A. | Avenue El Hajeb Mosquée Assounna — Tétouan | 30. 6. 1996 |

1680 | JARDIN BLEU | Quartier Dakhla BP: 5248 Lot no CE 241 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1691 | JAMAL FISH | Lot El Oulfa no 45 — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1709 | BELMA (Sté) | Rue du Président Bekkai Q. I. B. P. 4 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1720 | COLONCONSA (Sté) | Rue Prince My El Hassan Ben Mehdi — Asilah | 30. 6. 1996 |

1736 | S. A. I. C. M. (Sté) | 32 Bis Lot Smisa Triki V. N B. P. 33 — Safi | 30. 6. 1996 |

1767 | L'ESPADON | Rue Président Bekkai Q. I 90 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1793 | EXPAL | Port D'Al Hoceima — Hoceima | 30. 6. 1996 |

1795 | SOMECOP | Z.1 de Tétouan Lot 38 Route de Martil — Tétouan | 30. 6. 1996 |

1833 | CONSERVES ASSAMAK | Rue 18 Novembre Q. I. B. P. 96 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1835 | ACHAB PÊCHE (Sté) | 24, rue Bab R'Mel — Asilah | 30. 6. 1996 |

1839 | ALBAMA (Sté) | Quartier El Kouds no 88 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1891 | JISA | Enceinte Portuaire d'Agadir — Agadir | 30. 6. 1996 |

1912 | RAH MONDIAL FISHERIES | Hay Dakhla CA no 7 Type J — Agadir | 30. 6. 1996 |

1894 | AQUACOLE DE LA MOULOUYA (Sté) | Km 8 rue Madagh Saldja — Oujda | 30. 6. 1996 |

1937 | TANICE (Sté) | 4, Avenue My Youssef Tanger | 30. 6. 1996 |

1964 | FRIDO CASA | 136 Bd Chefchaouni Aln Sbaâ — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1966 | STAR FISH | Lot 16 rue des Batignoles — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1900 | SABAH FISH | Lot no 137, Quartier Industriel Saknia — Kénitra | 30. 6. 1996 |

2008 | FRIGEMA | 10, rue du 2 Mars B. P. 232 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1896 | UNION MARÉE | 1, Place Prince Sidi Mohammed Belvédère — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1897 | UPA II | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1874 | LA MARÉE DOUCE (Sté) | Groupe G rue 200 no 20 El Oulfa — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1884 | F. M. C. A. (Sté) | Rue de L'Océan BP: 6145 — 70014 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1963 | C. C. I. D. | 16, avenue Hassan El Ouazzani — Dakhia | 30. 6. 1996 |

1885 | L. C. C. I. | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1898 | SIALCO | Douar El Hajeb 7016 Tikiouine — Agadir | 30. 6. 1996 |

1905 | SOGENCO I | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1909 | TITOMAR (Sté) | Km 14, 300 Route 111 Grand Zenata Aïn Sebaa — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1924 | CONSERVERIE LAHLOU | Rue Moussa Ibnou Noussair Q. I. B. P. 145 — Agadir | 30. 6. 1996 |

1949 | KADOUSSI MOHAMED | Bloc I no 509 Bensergao — Agadir | 30. 6. 1996 |

1927 | C. M. C./COMAN | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1942 | AGADIR OCÉAN | Ait Melloul Azrou Route de Taroundant — Agadir | 30. 6. 1996 |

2469 | L. C. C. V/ (COMOSA) | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1952 | LA GIRONDE II | Rue Moussa Ibnou Noussair — Agadir | 30. 6. 1996 |

2682 | AMADIR | Rue Cadi Ayad Q. I. BP 132 — Agadir | 30. 6. 1996 |

2027 | SAFI MAREXPORT | 24, Lot Lalla Hnia Hamria — Safi | 30. 6. 1996 |

1985 | SELIM FRESH FISH | 85, rue Bournazel, Sidi Ouassel — Safi | 30. 6. 1996 |

2003 | AMANDINE INTERNATIONAL | Zone H Port de Pêche — Agadir | 30. 6. 1996 |

2715 | L. C. C. IV (MARIANA IV) | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1995 | NAAB FISH | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

1998 | SONIAL | Rue Moussa Ibnou Noussaïr Q. I. — Agadir | 30. 6. 1996 |

3491 | CMC/S. P. C. S. M. | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

2031 | MAROST | Nador | 30. 6. 1996 |

3530 | UNIMER/ETAMAR | Quartier Industriel Anza BP 124 — Agadir | 30. 6. 1996 |

3711 | SIMPA I | 16, rue Tinghirt Roches Noires — Casablanca | 30. 6. 1996 |

3730 | SIMCAT | Route du Djorf El Youdi BP 115 — Safi | 30. 6. 1996 |

3876 | NOUV. DES ANC. Éts BOUZINE "SNAEB" | 45, rue du 18 Novembre Q. I. BP 238 — Agadir | 30. 6. 1996 |

3977 | C. M. C./ATLANTA | Route du Djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

4138 | CONSERNOR | Route du Djorf El Youdi BP 129 — Safi | 30. 6. 1996 |

4175 | CONSERVERIES LA GIRONDE | Rue Moussa Ibnou Noussair — Agadir | 30. 6. 1996 |

4521 | SAMARA | Quartier Industriel — Essaouira | 30. 6. 1996 |

4696 | SOLICOMA | Quartier Industriel Anza BP 88 — Agadir | 30. 6. 1996 |

847 | FREPÊCHE | Port de Pêche Stalle no 12 — Casablanca | 30. 6. 1996 |

859 | BOUZINE/LE MARCHAND (Éts) | 45, rue du 18 Novembre Q. I. — Agadir | 30. 6. 1996 |

889 | CHRIQUI SIMON | Port de Pêche Stalle no 9 — Agadir | 30. 6. 1996 |

9421 | OUED SOUSS | Q. I. Anza BP 135 — Agadir | 30. 6. 1996 |

999 | REKTA — KRIFA | Stalle no 6 Port de Pêche — Agadir | 30. 6. 1996 |

2004 | Sté T. K. FISH | Q. I. no 42 — Tétouan | 30. 6. 1996 |

2016 | Sté ZAKER | Avenue Hassan II Imm Lyazid — Agadir | 30. 6. 1996 |

1972 | LE MARCHÉ DE LA MER | 31, rue Sabra Teknia — Tétouan | 30. 6. 1996 |

1975 | FRECOMAR | Ancienne route de Tanger Melalah — Larache | 30. 6. 1996 |

1976 | NAJMAT ALLAH | 89, Av. Mohamed V Kariat Arikmane — Nador | 30. 6. 1996 |

1727 | DOHA | S. I Ait Melloul — Agadir | 30. 6. 1996 |

1213 | PRODUMER | Casablanca | 30. 6. 1996 |

2033 | SEAMA PESCA | Kénitra | 30. 6. 1996 |

2035 | CONSERVERIE DES 2 MERS | Nouveau Port d'Agadir Lot 40-42 — Agadir | 30. 6. 1996 |

2042 | VIAPO MAROC II | Port de Beni Enzar, Local no 21 — Nador | 30. 6. 1996 |

2055 | CONSERVERIE SARA | Zone Extra Portuaire du Port de Tan Tan | 30. 6. 1996 |

2059 | Sté AGA MARÉE | Rue Zainzafoune cité Dakhla BP 1753 — Agadir | 30. 6. 1996 |

2063 | R. A. F. C. | Avenue 10 Mars (Sidi Othmane) 04 et 11, rue des Oudayas (Abattoirs Municipaux) — Casablanca | 30. 6. 1996 |

2118 | Sté PESCAM | Ouled Bou Atia no 64 — Nador | 30. 6. 1996 |

2036 | NIPPON FISHERIES | Enceinte Portuaire BP 1792 — Agadir | 30. 6. 1996 |

2061 | MAFROP | Port de Jorf Lasfar — El Jadida | 30. 6. 1996 |

2062 | SOLINCOSA | 15 bd My Abdeslam Ben M'chicha — Larache | 30. 6. 1996 |

2076 | HARBIL | No 19 Nouveau port Anza BP 6039 — Agadir | 30. 6. 1996 |

2085 | Sté MIDIMEX | Quartier au Port de Larache — Larache | 30. 6. 1996 |

2081 | NOUVELLE COSARNO | Q. I. Anza BP 6196 — Agadir | 30. 6. 1996 |

2101 | MABEX/CASABLANCA | Rue Sergent Chef Louis Ferré Ain Borja — Casablanca | 30. 6. 1996 |

1110 | BENALLOUCH ALLOUCH | Stalle no 127 Port de Pêche — Tanger | 30. 6. 1996 |

2100 | SOMERPIP | 11, avenue Atlahrir — El Jadida | 30. 6. 1996 |

2143 | INDUSTRY MOROCAN ANCHOVIES | Quartier Industriel Anza B. P. 6143 — Agadir | 30. 6. 1996 |

2132 | FRUTOS DEL MARSA | Zone Industrielle BP: 6014 — Tétouan | 30. 6. 1996 |

1971 | COSEB | Rue du Port de Mohammedia | 30. 6. 1996 |

2151 | Sté CODIPRAL | Zone Industrielle Lot 110 — Oujda | 30. 6. 1996 |

2152 | BOURASS MOHAMED LARBI | Enceinte Portuaire Tanger | 30. 6. 1996 |

2153 | Sté SOPASEP S.À. R. L. | Rue Talaa no 96 — Tétouan | 30. 6. 1996 |

2154 | Sté EL HANDAOUI S. A. | Hay El Boughaz Rue 7 no 3 — Tanger | 30. 6. 1996 |

2155 | COPRINCO | 8 Rue Charif Mohamed Amezian Beni — Ansar Nador | 30. 6. 1996 |

2166 | Éts CHAHBAR | Lot Fouarat Lot 22 Aïn Borja — Casablanca | 30. 6. 1996 |

2184 | COMPAGNIE MARITIME DE NÉGOCE | Lotissement Khay no 5 Route El Messala Azemmour | 30. 6. 1996 |

2190 | DOMAINE D'AIN AGHBAL | B. P 54. 53100 — Azrou | 30. 6. 1996 |

2199 | DIPROMER | Parc El Corde B. P. 70 Laayoune — Port — Laayoune | 30. 6. 1996 |

2206 | AQUA GRUPPEN — MAROCCO | 7, Av Al Majd Rabat — Rabat | 30. 6. 1996 |

2211 | Éts OUBAHA ET FILS | BP 72 Mohammedia — Mohammedia | 30. 6. 1996 |

2127 | NICHIYOH MORROCO | Port de Pêche — Agadir | 30. 6. 1996 |

2305 | BOUWMEESTER YAN HERMAN | Ssouani Rue 91 no 6 Tanger | 30. 6. 1996 |

2708 | SOCORRO ZINK | Route de djorf El Youdi — Safi | 30. 6. 1996 |

04–5–037 | NASCO FOOD | Zone Franche Port de Pêche — Tanger | 30. 6. 1996 |

2168 | SEA PRODUCT | No 3 Lotissement Laghiba — Azzemour | 30. 6. 1996 |

--------------------------------------------------