31994L0035

Οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 237 της 10/09/1994 σ. 0003 - 0012
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 27 σ. 0005
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 27 σ. 0005


ΟΔΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α,

την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Μετά από διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή τροφίμων,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189Β της συνθήκης (4),

Εκτιμώντας:

ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τα γλυκαντικά και τους όρους χρησιμοποίησής τους παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων 7 ότι οι διαφορές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό 7

ότι πρωταρχικό κριτήριο για κάθε κανόνα σχετικά με τα γλυκαντικά και τους όρους χρησιμοποίησής τους πρέπει να αποτελεί η ανάγκη προστασίας και ενημέρωσης του καταναλωτή 7

ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά και το τοξικολογικά στοιχεία, η χρήση των ουσιών αυτών πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε ορισμένα τρόφιμα και υπό συγκεκριμένους όρους 7

ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες που αφορούν τις πέραν των γλυκαντικών ιδιοτήτων λειτουργίες των ουσιών στις οποίες εφαρμόζεται 7

ότι η χρήση γλυκαντικών υλών αντί της ζάχαρης, είναι δικαιολογημένη για την παραγωγή τροφίμων μειωμένων θερμίδων, τροφίμων που δεν προκαλούν τερηδόνα ή τροφίμων χωρίς προσθήκη ζάχαρης για την παράταση του χρόνου διατήρησης χάρις στην αντικατάσταση της ζάχαρης, καθώς και για την παραγωγή διαιτητικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία στα πλαίσια της γενικής οδηγίας κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πρόσθετα τροφίμων, τα οποία καλούνται στο εξής «γλυκαντικά», που χρησιμοποιούνται:

- για να προσδώσουν γλυκειά γεύση στα τρόφιμα

ή

- ως επιτραπέζια γλυκαντικά.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι εκφράσεις «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα» και «με μειωμένες θερμίδες», οι οποίες απαντώνται στην στήλη ΙΙΙ του παραρτήματος, σημαίνουν:

- «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα»: χωρίς προσθήκη μονοσακχαρίτη ή δισακχαρίτη ή άλλου τροφίμου χρησιμοποιούμενου για τις γλυκαντικές του ιδιότητες,

- «με μειωμένες θερμίδες»: με θερμίδες ελαττωμένες κατά 30 % τουλάχιστον σε σύγκριση με την αρχική τροφή ή με παρεμφερές προϊόν.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα με γλυκαντικές ιδιότητες.

Άρθρο 2

1. Μόνον τα γλυκαντικά που απαριθμούνται στο παράρτημα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά με σκοπό:

- την πώληση στον τελικό καταναλωτή

ή

- τη χρησιμοποίηση στην παρασκευή τροφίμων.

2. Τα γλυκαντικά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση, χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και υπό τους όρους που καθορίζονται σ' αυτό.

3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, απαγορεύεται η χρήση γλυκαντικών στα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με την οδηγία 89/398/ΕΟΚ (5).

4. Τα ανώτατα επίπεδα που αναγράφονται στο παράρτημα αναφέρονται σε τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση αφού παρασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Άρθρο 3

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών οδηγιών με τις οποίες επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που απαριθμούνται στο παράρτημα για άλλους σκοπούς εκτός από τη γλύκανση.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν τη σύνθεση και την περιγραφή των τροφίμων.

Άρθρο 4

Οσάκις αμφισβητείται εάν, βάσει της παρούσας οδηγίας, επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σε συγκεκριμένο τρόφιμο, είναι δυνατό να αποφασισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 7 αν αυτό ανήκει σε μια από τις κατηγορίες τροφίμων που αναφέρονται στη στήλη ΙΙΙ του παραρτήματος.

Άρθρο 5

1. Η εμπορική ονομασία των επιτραπέζιων γλυκαντικών πρέπει να περιέχει την ένδειξη «επιτραπέζιο γλυκαντικό παρασκευαζόμενο από . . .» ακολουθούμενη από το ή τα ονόματα των γλυκαντικών ουσιών που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή τους.

2. Η επισήμανση των επιτραπέζιων γλυκαντικών που περιέχουν πολυόλες ή/και ασπαρτάμη πρέπει να φέρει την ακόλουθη προειδοποίηση:

- πολυόλες: «η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση»,;

- ασπαρτάμη: «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης».

Άρθρο 6

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση, θεσπίζονται, με τη διαδικασία του άρθρου 7, οι διατάξεις που αφορούν:

- τις ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν γλυκαντικά, ώστε αυτό το χαρακτηριστικό να καθίσταται εμφανές,

- τις προειδοποιήσεις για την παρουσία ορισμένων γλυκαντικών στα τρόφιμα.

Άρθρο 7

1. Σε περίπτωση αναφράς στη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η μόνιμη επιτροπή τροφίμων, καλούμενη εφεξής «επιτροπή,» συγκαλείται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε με αίτηση αντιπροσώπου κράτους μέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό, μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά τη ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

3. α) Η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

β) Εάν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών μηνών από την υποβολή του θέματος, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 8

1. Εντός τριών ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας και κατ' εφαρμογή των γενικών κριτηρίων του σημείου 4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα τακτικής παρακολούθησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς όσον αφορά τις γλυκαντικές ουσίες.

Οι λεπτομέρειες του συστήματος παρακολούθησης συντονίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 7.

2. Εντός πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή βάσει των στοιχείων που θα συγκεντρώσει με το σύστημα παρακολούθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην αγορά των γλυκαντικών, με τα επίπεδα χρησιμοποίησής τους και με την ενδεχόμενη ανάγκη για περαιτέρω περιορισμούς στους όρους χρησιμοποίησης. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να έχουν τη μορφή κατάλληλης προειδοποίησης προς τους καταναλωτές, ώστε να προστατεύονται από ενδεχόμενη υπέρβαση της επιτρεπόμενης ημερήσιας δόσης. Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις τροποποιήσεως της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1995. Οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν στο:

- να επιτραπεί η εμπορία και η χρήση των προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1995,

- να απαγορευθεί η εμπορία και η χρήση των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1996. Ωστόσο, τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από αυτή την ημερομηνία και δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο λεπτομερής τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 1994.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. KLEPSCH

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. ΜΠΑΛΤΑΣ

(1) ΕΕ αριθ. L 40 της 11. 2. 1989, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/34/ΕΚ (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας της Επίσημης Εφημερίδας).

(2) ΕΕ αριθ. C 206 της 13. 8. 1992, σ. 3.

(3) ΕΕ αριθ. C 332 της 16. 12. 1992, σ. 10.

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 305 της 23. 11. 1993) που επιβεβαιώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 342 της 20. 12. 1993), κοινή θέση του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1993 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ. C 91 της 28. 3. 1994, σ. 81).

(5) ΕΕ αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 27.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>